Pallotyński Instytut Historyczny

ul. Skaryszewska 12
03-802 Warszawa
+48 22 818 27 51


Dyrektor: Ks. dr Stanisław Tylus


Rada Instytutu


Ks. dr Franciszek Gomułczak
Ks. dr Jan Korycki
Ks. mgr lic. Grzegorz Kurp
Ks. dr hab. Mirosław Mejzner
Ks. dr Kazimierz Nowak

PIH: 25 lutego 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 25 lutego 1982 Zgodnie z wolą zmarłego, która została wyrażona w testamencie, odbyły się w Ołtarzewie uroczystości pogrzebowe śp. ks. Antoniego Słomkowskiego, kapłana archidiec. gnieźnieńskiej, prałata honorowego Jego Świątobliwości, członka Kapituły Prymasowskiej, profesora i rektora KUL 1944-51, założyciela i kierowni...
Więcej

BIOGRAM: Biskup Alojzy Jan ORSZULIK SAC (1928 – 2019)

Biskup Alojzy Jan ORSZULIK SAC (1928 2019), pallotyn, kierownik Biura Prasowego Episkopatu Polski 1968-93, biskup pomocniczy diecezji siedleckiej 1989-93, zastępca sekretarza Episkopatu Polski 1989-94, biskup diecezji łowickiej w latach 1993-2004, a następnie biskup senior diecezji łowickiej Urodził się w 21 czerwca 1928 r. w Baranowicach Śląskich k. Rybnika w rodzinie rolnika Józefa i Rozalii...
Więcej

PIH: 21 lutego 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 21 lutego 1988 W Wadowicach na Kopcu zmarł ks. Ludwik Broda (ur. 1912 w Nowej Wsi; od 1948 Wirek, od 1959 dzielnica Rudy Śląskiej; w parafii Kochłowice, w ówczesnej diecezji wrocławskiej), profesor Seminarium, rekolekcjonista. Po święceniach kapłańskich pełnił funkcję ojca duchownego w Collegium Marianum w Wadowicach,...
Więcej

PIH: 20 lutego 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 20 lutego 2005 W Lublinie zmarł ks. Janusz Dyl (ur. 1954 w Pszczółkach k. Gdańska), doktor habilitowany teologii, profesor historii Kościoła w Ołtarzewie, KUL i ITA. Jego książka "Pallotyni w Polsce w latach 1907-1947" jest pierwszym całościowym opracowaniem historii pallotynów na ziemiach polskich w tym okresie.Lubiany...
Więcej

PIH: 19 lutego 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 19 lutego 1982 W Kaniach Helenowskich zmarł ks. Antoni Słomkowski (ur. 1900 w Ryszewku, powiat Żnin), kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej, profesor i rektor KUL 1944-51, współzałożyciel Instytutu Chrystusa Króla i Maryi Matki Królowej oraz ośrodka rekolekcyjnego w Kaniach Helenowskich, przyjaciel pallotynów. Po usunięci...
Więcej

PIH: Pallotyni w Encyklopedii 100-lecia KUL

Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wydało w 2018 r. dwutomową Encyklopedię 100-lecia KUL . Redaktorem naczelnym zespołu redakcyjnego jest Edward Gigilewicz (i inni). Encyklopedia ukazuje kompleksowo całokształt życia akademickiego KUL, prezentując dorobek Uniwersytetu, nie tylko w zakresie działalności dydaktycznej i badań naukowych, ale także wkładu całego środowis...
Więcej

PIH: PAWŁOWSKI Bernard (1897 – 1960) – biogram uzupełniony

Ostatnio, dotarłem do nowych materiałów archiwalnych z Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu, dlatego też i biogram ks. Bernarda Pawłowskiego SAC, umieszczony przeze mnie w Leksykonie polskich pallotynów 1915-2012, Ząbki 2013, s. 417-418, został uzupełniony nowymi informacjami. Przy tej okazji warto przypomnieć postać tego gorliwego kapłana. PAWŁOWSKI Bernard (1897 1960), ksiądz z Regii Miłosierdz...
Więcej

PIH: 18 lutego 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 18 lutego 1992 Z powodu postępującej choroby, ks. Martin Juritsch zrezygnował z piastowanego urzędu przełożonego generalnego i 26 II udał się do Niemiec. Sam Generał pisał: "osłabione zdrowie domaga się, bym odpoczął (...). Na sesji Rady Generalnej w dniu 18 II 1992 przedstawiłem moje zamiary odnośnie do rezygnacji i za...
Więcej

PIH: 15 lutego 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 15 lutego 1975 W opinii świętości zmarł w Białymstoku ks. Michał Sopoćko (ur. 1 listopada 1888 w Juszewszczyźnie), błogosławiony, spowiednik s. Faustyny Kowalskiej. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Wilnie i tam w 1914 przyjął święcenia kapłańskie. Pełnił obowiązki wikariusza, kapelana wojskowego, ojca duchownego kl...
Więcej

PIH: 14 lutego 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 14 lutego 2017 W pallotyńskim kościele św. Elżbiety w Gdańsku została odprawiona Msza św. pogrzebowa śp. ks. Piotra Czerwonki, misjonarza w Papui-Nowej Gwinei 1991-2007 (i delegat prowincjała w Delegaturze Matki Bożej Pięknej Miłości 1997-99), duszpasterza w USA 2010-12 i Szkocji 2012-16. Liturgii przewodniczył i kazani...
Więcej

Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić