Pallotyński Instytut Historyczny

ul. Skaryszewska 12
03-802 Warszawa
+48 22 818 27 51


Dyrektor: Ks. dr Stanisław Tylus


Rada Instytutu


Ks. dr Franciszek Gomułczak
Ks. dr Jan Korycki
Ks. mgr lic. Grzegorz Kurp
Ks. dr hab. Mirosław Mejzner
Ks. dr Kazimierz Nowak

PIH: 26 lipca 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 26 lipca 2016 W kościele SS. Salvatore in Onda, w kaplicy Virgo Potens, w obecności Komisji Wikariatu Rzymu, otwarto grób Elżbiety Sanny, a następnie rozpoznano jej doczesne szczątki. Z ramienia Stowarzyszenia obecni byli radcy generalni: ks. François Harelimana i ks. Martin Manus oraz postulator generalny ks. Ja...
Więcej

PIH: 25 lipca 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 25 lipca 1962 Ponownie zamknięto i rozwiązano Niższe Seminarium Duchowne w Wadowicach. Państwo zabrało wtedy zachodnie i wschodnie skrzydło domu (południowe zajęto już wcześniej na szpital gruźliczy), pozostawiając pallotynom kaplicę i skrzydło północne. Dokładny opis likwidacji Collegium Marianum pozostawił ks. Józef T...
Więcej

PIH: 24 lipca 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 24 lipca 1847 Ks. Wincenty Pallotti napisał swój testament. *** Inne wydarzenia tego dnia: 1925 Na Kopcu rozpoczęto stawianie dachu na murach nowo rozbudowanego domu. 1931 W Ołtarzewie, na zakończenie dorocznych rekolekcji dla kleryków i braci, 13. alumnów złożyło swoją profesję. Przyjmował ją ks. wicesuperior Francisz...
Więcej

PIH: 22 lipca 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 22 lipca 2008 Do pracy misyjnej na Barbados przybyli pallotyni. Była to godzina 15.00, godzina Bożego Miłosierdzia, kiedy na lotnisku wylądowali księża: Łukasz Kopaniak, Piotr Kalinowski, Andrzej Rosiak i Artur Zalewski."Na zewnątrz czekała nas prawdziwa niespodzianka. Wysoko podniesiony transparent, witający nas w dwóc...
Więcej

PIH: 19 lipca 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 19 lipca 1827 W obecności syna Wincentego, zmarła Maria Magdalena Pallotti, z domu de Rossi, w wieku 62 lat. Przyodziano ją w habit franciszkański zgodnie z jej życzeniem i pochowano w rzymskim kościele kapucynów Santa Maria della Concezione na via Veneto. Na płycie nagrobnej widnieje do dziś napis, który ułożył na cześ...
Więcej

PIH: 16 lipca 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 16 lipca 2017 W szpitalu w Radomiu zmarł ks. Ludwik Skuza (ur. 1930 w Modrzewinie, obecnie Zalesie, w pow. Opatów), z Prowincji Chrystusa Króla, prefekt alumnów, mistrz nowicjatu kleryków 1962-65, duszpasterz, m.in. parafialny i współpracowników. Pierwszą profesję w Stowarzyszeniu złożył 26 VIII 1952, wieczną 22 VI 1955...
Więcej

PIH: 15 lipca 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 15 lipca 2016 Po południu, w pallotyńskim kościele pw. Wieczerzy Pańskiej w Lublinie, odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. Romana Zarzyckiego. Liturgii pogrzebowej przewodniczył bp Henryk Tomasik, ordynariusz radomski. W liturgii uczestniczył też bp pomocniczy archidiecezji lubelskiej Mieczysław Cisło i ok. 60 kap...
Więcej

PIH: 12 lipca 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 12 lipca 2016 W opactwie tynieckim zmarł o. Wincenty Jekiełek (ur. 1923, w świecie Kazimierz, w Osieku k. Oświęcimia, w diecezji krakowskiej), benedyktyn, do 1984 pallotyn, rekolekcjonista i misjonarz ludowy, mistrz nowicjatu w Lubiniu. Sześćdziesiąt pięć lata kapłaństwa podzielił po równo: trzydzieści [trzy] lata u pal...
Więcej

PIH: 11 lipca 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 11 lipca 1835 Pap. Grzegorz XVI zatwierdził Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego (potwierdzone najpierw 4 IV 1835 przez Carla Odeschalchi (†1841), kardynała wikariusza Rzymu). ZAK zrodziło się u ks. Wincentego Pallottiego z pragnienia niesienia Ewangelii wszystkim narodom ("by rozpalać ognie wiary i miłości w se...
Więcej

PIH: 10 lipca 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 10 lipca 1894 W Odessie n. Morzem Czarnym, urodził się Stanisław Szulmiński, jako syn Aleksandra (†III 1944) i Heleny z d. Wyhowska (†1919). Rodzina Szulmińskich pochodziła z ziemi lubelskiej, a po powstaniu styczniowym dziadek Stanisława, Paweł osiadł w Kamieńcu Podolskim. Aleksander studiował na uniwersy...
Więcej

Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić