Pallotyński Instytut Historyczny

PIH: Ks. Czesława Wędziocha SAC świadectwo o życiu i pracy sługi Bożego ks. Jana Szambelańczyka SAC

W 1977 r. kleryk Cezary Iwanowski SAC, pisząc pracę seminaryjną, zwrócił się z prośbą do ks. Czesława Wędziocha SAC o udzielenie mu informacji na temat życia i pracy ks. Jana Szambelańczyka SAC (1907 1941), doktora teologii, profesora filozofii i teologii dogmatycznej w Ołtarzewie, więźnia i męczennika niemieckiego obozu w Auschwitz. Ks. Cz. Wędzioch (1906 1982), od lat działający w środowisku...
Więcej

PIH: Materiały źródłowe (Nr 9)

Pallotyni w Powstaniu Warszawskim w świetle relacji ks. Henryka Szklarka-Trzcielskiego Ludomy Wielkopolskie, 8 grudnia 1946 Ks. Henryk Szklarek-Trzcielski, Mój udział w Powstaniu Warszawskim 1944 roku, maszynopis, ss. 16. Autor, uczestnik Powstania Warszawskiego, zmarł w wieku 103 lat w 2010 r. Uroczystości pogrzebowe ks. Szklarka-Trzcielskiego odbyły się w 22 grudnia w kolegiacie szamotulskiej...
Więcej

PIH: Polscy pallotyni pomagający Żydom w czasie II wojny światowej

Ks. Stanisław Suwała SAC (1914 1992; na zdjęciu), w okresie okupacji Rzymu przez Niemców przerwał swoje studia i zaangażował się w działalność wielu instytucji społecznych, a szczególnie współpracował z rzymskim oddziałem Dzieła św. Rafała (Towarzystwo św. Rafała, Associatio Sancti Raphaelis). Była to organizacja katolików niemieckich, powstała w 1871 r., zajmująca się opieką nad emigrantami i...
Więcej

Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić