Pallotyński Instytut Historyczny

ul. Skaryszewska 12
03-802 Warszawa
+48 22 818 27 51


Dyrektor: Ks. dr Stanisław Tylus


Rada Instytutu


Ks. dr Franciszek Gomułczak
Ks. dr Jan Korycki
Ks. mgr lic. Grzegorz Kurp
Ks. dr hab. Mirosław Mejzner
Ks. dr Kazimierz Nowak

PIH: 14 grudnia 2018

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Kalendarium Pallotyńskie. 100.lecie Wyższego Seminarium Duchownego i 90.lecie Ołtarzewa 1970 Całą Polską wstrząsnęły wydarzenia na Wybrzeżu. W Gdańsku, Gdyni, Elblągu i Szczecinie robotnicy zaprotestowali przeciwko kolejnemu wzrostowi cen na produkty spożywcze, które uchwaliło Biuro Polityczne PZPR, na czele którego stał Władysław Gomułka. Robotnicy w Gdańsku ni...
Więcej

PIH: 13 grudnia 2018

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Kalendarium Pallotyńskie. 100.lecie Wyższego Seminarium Duchownego i 90.lecie Ołtarzewa 1981 Na mocy uchwały Rady Państwa z 12 XII tr., podjętej niejednogłośnie na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego z gen. Wojciechem Jaruzelskim na czele, wprowadzono o północy w Polsce stan wojenny. Zostało to poparte przez sejm uchwałą z 25 I 1982. Działaczy "Solidarn...
Więcej

PIH: 12 grudnia 2018

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Kalendarium Pallotyńskie. 100.lecie Wyższego Seminarium Duchownego i 90.lecie Ołtarzewa 1958 Bp chełmiński Kazimierz Kowalski przekazał pallotynom parafię pw. św. Józefa w Chełmnie. Rektorem domu i proboszczem był wtedy ks. Franciszek Świerczek. W 1958 parafia liczyła 4200 osób, udzielono w ciągu tego roku 155 chrztów, a 112 dzieci przystąpiło do Pierwszej Komun...
Więcej

PIH: 11 grudnia 2018

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Kalendarium Pallotyńskie. 100.lecie Wyższego Seminarium Duchownego i 90.lecie Ołtarzewa 2011 Bp Damian Muskus, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, odbył w dniach 10-11 XII wizytację kanoniczną w parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Zakopanem. Pierwszego dnia biskup nawiedził zgromadzenia zakonne. Drugiego dnia przewodniczył Mszy św., p...
Więcej

PIH: 10 grudnia 2018

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Kalendarium Pallotyńskie. 100.lecie Wyższego Seminarium Duchownego i 90.lecie Ołtarzewa 2003 W Szczecinie zmarł ks. Andrzej Darznik (ur. 1954 w Wejherowie), kapelan szpitali, m.in. Szpitala Klinicznego nr 1 (od 1 II 2003). Był niezwykle serdecznym człowiekiem (m.in. nazywał siebie bratem), ujmując i zjednując sobie tym ludzi, a zwłaszcza młodzież. **************...
Więcej

PIH: 7 grudnia 2018

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Kalendarium Pallotyńskie. 100.lecie Wyższego Seminarium Duchownego i 90.lecie Ołtarzewa 1996 W Radomiu, bp Edward Materski, ordynariusz radomski, dokonał poświęcenia nowego kościoła pw. MB Królowej Apostołów. On też podczas Eucharystii wygłosił Słowo arcypasterskie. W uroczystości uczestniczyli: bp pomocniczy Adam Odzimek, ks. prowincjał Czesław Parzyszek, księż...
Więcej

PIH: 6 grudnia 2018

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Kalendarium Pallotyńskie. 100.lecie Wyższego Seminarium Duchownego i 90.lecie Ołtarzewa 2002 Kard. Antonio II Ribeiro, patriarcha Lizbony, udzielił swego błogosławieństwa dla duszpasterstwa polonijnego, prowadzonego przez ks. Andrzeja Gładysza. Obejmowało ono Polaków zamieszkujących Lizbonę i okolice. ******************************************************* Inne...
Więcej

PIH: 5 grudnia 2018

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Kalendarium Pallotyńskie. 100.lecie Wyższego Seminarium Duchownego i 90.lecie Ołtarzewa 2002 Rektorem domu w Żytomierzu na Malowance został ks. Aleksander Milewski. Na jego usilne prośby w 2003 ordynariusz diecezji, bp Jan Purwiński, przekazał pallotynom parafię pw. Bożego Miłosierdzia na Malowance, a on sam został tam proboszczem (29 X 2003). Funkcję tę spełnia...
Więcej

PIH: Wspomnienia o ks. Stanisławie Szulmińskim

Jerzy Szulmiński Wspomnienia o bracie moim ks. Stanisławie Szulmińskim (fragmenty) Wyjaśnienie: Autor tekstu, Jerzy Szulmiński był architektem i profesorem kilku uczelni (jak sam zaznaczył uzyskał dyplom uniwersytetu w Rzymie w 1947 r.). Był młodszym bratem ks. Stanisława Szulmińskiego SAC (z drugiego małżeństwa ojca z Olimpią Michajłowną Paszczenko, poetką i pisarką tworzącą w języku ukraiński...
Więcej

PIH: 3 grudnia 2018

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Kalendarium Pallotyńskie. 100.lecie Wyższego Seminarium Duchownego i 90.lecie Ołtarzewa 1985 W Ołtarzewie jubileusz 50.lecia kapłaństwa celebrował senior pallotynów, ks. Witold Hadziewicz (sakrament kapłaństwa przyjął 28 VII 1935 w Gnieźnie). Wraz z Jubilatem Mszę św. koncelebrowali księża z ołtarzewskiego domu, a homilię wygłosił ks. prowincjał Czesław Parzysze...
Więcej

Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić