Pallotyński Instytut Historyczny

ul. Skaryszewska 12
03-802 Warszawa
+48 22 818 27 51


Dyrektor: Ks. dr Stanisław Tylus


Rada Instytutu


Ks. dr Franciszek Gomułczak
Ks. dr Jan Korycki
Ks. mgr lic. Grzegorz Kurp
Ks. dr hab. Mirosław Mejzner
Ks. dr Kazimierz Nowak

PIH: 6 marca 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 6 marca 1959 Opublikowana została Notyfikacja Kongregacji Świętego Oficjum, zakazująca szerzenia kultu miłosierdzia Bożego w formie podanej przez s. Faustynę w "Dzienniczku" (tzn. przez obraz, nowennę i koronkę). Wątpliwości związane były nie tyle z samym kultem, co wynikały z pewnych nieprawidłowości w jego formach. T...
Więcej

PIH: 5 marca 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 5 marca 1991 Biskup żytomierski Jan Purwiński w rozmowach z przedstawicielami Zarządu Prowincjalnego (ks. Henryk Kietliński, ks. Jan Pałyga, br. Stanisław Kowalczyk 4 III uczestniczyli w Żytomierzu w konsekracji bpa Purwińskiego) przekazał Prowincji Chrystusa Króla odbudowany jej staraniem kościół seminaryjny w centrum...
Więcej

PIH: 1 marca 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 1 marca 1988 Prymas Polski Józef kard. Glemp utworzył przy kościele seminaryjnym w Ołtarzewie samodzielną parafię pw. Matki Bożej Królowej Apostołów. Dekret wszedł w życie 15 III tr. ******************************************************* Inne wydarzenia tego dnia: 1908 Do Antoniówki zgłosił się już drugi kandydat na br...
Więcej

PIH: 28 lutego 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 28 lutego (29 lutego) 1983 W Świdrze zmarł ks. Michał Kordecki (ur. 1912 w Strzelcach Wielkich, w diecezji tarnowskiej), kapelan AK Grupy Północ , ps. Augustyn, mistrz nowicjatu, ojciec duchowny w Seminarium, rekolekcjonista, człowiek oddany całkowicie, "na przepadłe" Bogu i Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego. Zmar...
Więcej

PIH: 27 lutego 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 27 lutego 2011 W domu opieki, prowadzonym przez siostry św. Józefa, w Rochester w USA, zmarł ks. Mieczysław Ignacy Curzydło (ur. 1913 w Lgocie k. Wadowic, w przysiółku Podlas, w parafii Witanowice, w diecezji krakowskiej), od 1943 duszpasterz w USA. Został pochowany na Calvary Cemetery w Canandaigua.W 1949 był współzało...
Więcej

PIH: 26 lutego 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 26 lutego 1990 Na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie miało miejsce kolokwium habilitacyjne ks. Juliana Warzechy. Podstawą była praca: "Znaczenie i pochodzenie biblijne formuły 'posłać słowo'" oraz dorobek naukowy. Recenzentami byli o. prof. dr hab. J.W. Rosłon z ATK, ks. prof. dr hab. J. Homerski z KUL-u i o. pr...
Więcej

PIH: 25 lutego 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 25 lutego 1982 Zgodnie z wolą zmarłego, która została wyrażona w testamencie, odbyły się w Ołtarzewie uroczystości pogrzebowe śp. ks. Antoniego Słomkowskiego, kapłana archidiec. gnieźnieńskiej, prałata honorowego Jego Świątobliwości, członka Kapituły Prymasowskiej, profesora i rektora KUL 1944-51, założyciela i kierowni...
Więcej

BIOGRAM: Biskup Alojzy Jan ORSZULIK SAC (1928 – 2019)

Biskup Alojzy Jan ORSZULIK SAC (1928 2019), pallotyn, kierownik Biura Prasowego Episkopatu Polski 1968-93, biskup pomocniczy diecezji siedleckiej 1989-93, zastępca sekretarza Episkopatu Polski 1989-94, biskup diecezji łowickiej w latach 1993-2004, a następnie biskup senior diecezji łowickiej Urodził się w 21 czerwca 1928 r. w Baranowicach Śląskich k. Rybnika w rodzinie rolnika Józefa i Rozalii...
Więcej

PIH: 21 lutego 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 21 lutego 1988 W Wadowicach na Kopcu zmarł ks. Ludwik Broda (ur. 1912 w Nowej Wsi; od 1948 Wirek, od 1959 dzielnica Rudy Śląskiej; w parafii Kochłowice, w ówczesnej diecezji wrocławskiej), profesor Seminarium, rekolekcjonista. Po święceniach kapłańskich pełnił funkcję ojca duchownego w Collegium Marianum w Wadowicach,...
Więcej

PIH: 20 lutego 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 20 lutego 2005 W Lublinie zmarł ks. Janusz Dyl (ur. 1954 w Pszczółkach k. Gdańska), doktor habilitowany teologii, profesor historii Kościoła w Ołtarzewie, KUL i ITA. Jego książka "Pallotyni w Polsce w latach 1907-1947" jest pierwszym całościowym opracowaniem historii pallotynów na ziemiach polskich w tym okresie.Lubiany...
Więcej

Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić