Pallotyński Instytut Historyczny

ul. Skaryszewska 12
03-802 Warszawa
+48 22 818 27 51


Dyrektor: Ks. dr Stanisław Tylus


Rada Instytutu


Ks. dr Franciszek Gomułczak
Ks. dr Jan Korycki
Ks. mgr lic. Grzegorz Kurp
Ks. dr hab. Mirosław Mejzner
Ks. dr Kazimierz Nowak

PIH: 4 stycznia 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 4 stycznia 1974 W szpitalu w Poznaniu zmarł ks. Stanisław Jaworski (ur. 1912 w Pierszycach, w parafii Otfinów, w diecezji tarnowskiej), profesor Seminarium, od 1955 redaktor Pallottinum i kapelan zmartwychwstanek. Był wszechstronnie uzdolnionym kapłanem, doskonałym znawcą języka polskiego i literatury polskiej. W pracy...
Więcej

PIH: 3 stycznia 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 3 stycznia 2017 W Sekretariacie Misyjnym Prowincji Chrystusa Króla w Ząbkach k. Warszawy odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne alumnów Wyższego Seminarium Duchownego z Ołtarzewa, należących do Misyjnej grupy, z sekretarzem ds. misji Prowincji Chrystusa Króla, ks. Grzegorzem Młodawskim, z misjonarzami i współpracowni...
Więcej

PIH: 2 stycznia 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 2 stycznia 2015 Zmarła s. Judyta Bilicka (ur. 1962 w Wyrzysku), pallotynka, misjonarka w Kamerunie w latach 2000-13. Opublikowała swój dziennik "La vie est belle... i ja też" (Ząbki 2014), w którym ukazała życie religijne, obyczaje i zwyczaje Kamerunu, a przede wszystkim swoje relacje osobiste z Kameruńczykami, codzien...
Więcej

PIH: 28 grudnia 2018

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Kalendarium Pallotyńskie. 100.lecie Wyższego Seminarium Duchownego i 90.lecie Ołtarzewa 2002 W Kigali-Gikondo w Rwandzie zmarł ks. Ignacy Cieślak (ur. 1916 w Dobieżynie, w parafii Buk), z Regii Świętej Rodziny, misjonarz w Rwandzie od 1975. Pracy misyjnej poświęcił w sumie 27 lat życia, a wyjechał na misje, mając prawie 60 lat. Choć nie posiadał wykształcenia bu...
Więcej

PIH: 27 grudnia 2018

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Kalendarium Pallotyńskie. 100.lecie Wyższego Seminarium Duchownego i 90.lecie Ołtarzewa 2015 Dokonało się przekształcenie rwandyjsko-kongijskiej Regii Świętej Rodziny w Prowincję o tym samym tytule. W wydarzeniu brał udział m.in. ks. Jacob Nampudakam, generał Stowarzyszenia, ks. Józef Lasak, prowincjał Prowincji Chrystusa Króla i ks. Grzegorz Młodawski, sekretar...
Więcej

PIH: 21 grudnia 2018

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Kalendarium Pallotyńskie. 100.lecie Wyższego Seminarium Duchownego i 90.lecie Ołtarzewa 1938 Miało miejsce uroczyste oddanie do użytku klasztoru i kaplicy w Berezie Kartuskiej. Odbyło się to w sposób bardzo uroczysty, przy udziale księży diecezjalnych i licznych wiernych. Dawny klasztor Kartuzów przejęli pallotyni rok wcześniej. W 1938 prace malarskie w kaplicy,...
Więcej

PIH: 20 grudnia 2018

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Kalendarium Pallotyńskie. 100.lecie Wyższego Seminarium Duchownego i 90.lecie Ołtarzewa 1959 W Rzymie, w klinice Świętego Ducha na Monte Mario zmarł ks. Wojciech Turowski, ur. 1894 w Sząfałdzie (Sch nfelde), ob. Unieszewo, w parafii Sząbruk (Sch nbr ck), w diecezji warmińskiej, profesor seminarium i Collegium Marianum, mistrz nowicjatu, redaktor prasy katolickie...
Więcej

PIH: 19 grudnia 2018

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Kalendarium Pallotyńskie. 100.lecie Wyższego Seminarium Duchownego i 90.lecie Ołtarzewa 2003 Po przeniesieniu do diecezji warszawsko-praskiej procesu beatyfikacyjnego 5. pallotyńskich męczenników okresu II wojny światowej, odbyła się w Warszawie pierwsza uroczysta sesja trybunału, pod przewodnictwem bpa Kazimierza Romaniuka.W poczet sług Bożych zaliczono następu...
Więcej

PIH: 18 grudnia 2018

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Kalendarium Pallotyńskie. 100.lecie Wyższego Seminarium Duchownego i 90.lecie Ołtarzewa 1949 Biskup częstochowski Teodor Kubina uroczyście poświęcił nowo wybudowaną kaplicę i dom w Częstochowie, mówiąc w kazaniu: To miejsce niech służy miłosierdziu Bożemu w cieniu Jasnogórskiej Pani. Każdy, kto nawiedzi ten kościół, niech dozna w sposób szczególny miłosierdzia B...
Więcej

PIH: 17 grudnia 2018

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Kalendarium Pallotyńskie. 100.lecie Wyższego Seminarium Duchownego i 90.lecie Ołtarzewa 1998 W Paryżu zmarł ks. Stanisław Ryś (ur. 1929), profesor muzyki sakralnej w Seminarium w Ołtarzewie 1960-76, duszpasterz we Francji, profesor muzyki w WSD w Paryżu, sekretarz Zarządu Regionalnego, sekretarz Regii Miłosierdzia Bożego, archiwista. Jego trwałą zasługą jest sko...
Więcej

Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić