Tam, gdzie do skutku nie dochodzą
czyny, starajcie się docierać na
skrzydłach pragnienia.

Naszym hasłem niech będzie:
Miłość Chrystusa przynagla nas,
aby każdy rozumiał, że "duszą"
chrześcijanina ma być miłość.

Nikt nie zdoła odnieść korzyści
z cennego przedmiotu, jeśli nie zna
wartości i użyteczności, jaki może
z niego wydobyć dla siebie i innych.

Bóg mój,
wszystko moje!

Aktualności

WSPÓŁBRACIA: Zmarł bp Alojzy Orszulik SAC

Ze smutkiem informujemy czcigodnych Współbraci, iż dziś w wieku 90 lat, zmarł nasz Współbrat, Jego Ekscelencja ks. bp Alojzy Orszulik SAC, biskup senior łowicki. Szczegóły związane z datą i miejscem pogrzebu, zostaną podane niezwłocznie po ich ustaleniu. Śp. biskupa Alojzego polecamy Miłosierdziu Bożemu. JE ks. bp Alojzy Orszulik SAC (senior) Urodzony 21.06.1928 r., Baranowice par. Żory (diecez...
Więcej

PIH: 21 lutego 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 21 lutego 1988 W Wadowicach na Kopcu zmarł ks. Ludwik Broda (ur. 1912 w Nowej Wsi; od 1948 Wirek, od 1959 dzielnica Rudy Śląskiej; w parafii Kochłowice, w ówczesnej diecezji wrocławskiej), profesor Seminarium, rekolekcjonista. Po święceniach kapłańskich pełnił funkcję ojca duchownego w Collegium Marianum w Wadowicach,...
Więcej

PIH: 20 lutego 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 20 lutego 2005 W Lublinie zmarł ks. Janusz Dyl (ur. 1954 w Pszczółkach k. Gdańska), doktor habilitowany teologii, profesor historii Kościoła w Ołtarzewie, KUL i ITA. Jego książka "Pallotyni w Polsce w latach 1907-1947" jest pierwszym całościowym opracowaniem historii pallotynów na ziemiach polskich w tym okresie.Lubiany...
Więcej

PIH: 19 lutego 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 19 lutego 1982 W Kaniach Helenowskich zmarł ks. Antoni Słomkowski (ur. 1900 w Ryszewku, powiat Żnin), kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej, profesor i rektor KUL 1944-51, współzałożyciel Instytutu Chrystusa Króla i Maryi Matki Królowej oraz ośrodka rekolekcyjnego w Kaniach Helenowskich, przyjaciel pallotynów. Po usunięci...
Więcej

PIH: Pallotyni w Encyklopedii 100-lecia KUL

Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wydało w 2018 r. dwutomową Encyklopedię 100-lecia KUL . Redaktorem naczelnym zespołu redakcyjnego jest Edward Gigilewicz (i inni). Encyklopedia ukazuje kompleksowo całokształt życia akademickiego KUL, prezentując dorobek Uniwersytetu, nie tylko w zakresie działalności dydaktycznej i badań naukowych, ale także wkładu całego środowis...
Więcej

PORTAL TOJESTSIEC.PL

Sieć. Nie można wyobrazić sobie bez niej życia. Sieć bardzo dużo nam daje, ale też niejedno zabiera. Jak mówi papież Franciszek w swoim Orędziu na 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: jest bogactwem naszych czasów , ale to kosztowne bogactwo. Naraża na manipulację, niebezpieczeństwo, oszustwo także, a może zwłaszcza informacyjne. Jest też pułapką. Dając wrażenie bliskości, pozostawi...
Więcej

PIH: PAWŁOWSKI Bernard (1897 – 1960) – biogram uzupełniony

Ostatnio, dotarłem do nowych materiałów archiwalnych z Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu, dlatego też i biogram ks. Bernarda Pawłowskiego SAC, umieszczony przeze mnie w Leksykonie polskich pallotynów 1915-2012, Ząbki 2013, s. 417-418, został uzupełniony nowymi informacjami. Przy tej okazji warto przypomnieć postać tego gorliwego kapłana. PAWŁOWSKI Bernard (1897 1960), ksiądz z Regii Miłosierdz...
Więcej

Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić