Zjednoczenie

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

ZAK_logo1„Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, jako dar Ducha Świętego, jest komunią wiernych, którzy zjednoczeni z Bogiem i pomiędzy sobą, żyjąc według charyzmatu św. Wincentego Pallottiego, pobudzają współodpowiedzialność wszystkich ochrzczonych za ożywianie wiary, za rozpalanie miłości w Kościele i świecie i za doprowadzenie wszystkich do jedności w Chrystusie” (Statut Gener. ZAK, nr 1).

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego to ruch kościelny, który posiada w Kościele katolickim status międzynarodowego publicznego stowarzyszenia wiernych na prawie papieskim. Jest otwarte na wszystkich ludzi, którzy chcą współuczestniczyć w jego zadaniach.

www.zak-pallotti.pl

Generalną Radę Koordynacyjną ZAK tworzą:

1.       Członkowie z urzędu:

-        ks. Jacob Nampudakam SAC (Przełożony Generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego),

-        s. Ivet Garlet CSAC (Przełożona Generalna Sióstr Apostolstwa Katolickiego),

-        s. Izabela Świerad SAC (Przełożona Generalna Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego).

2.      Członkowie wybrani:

-        Pani Donatella Acerbi (Włochy) - przewodnicząca,

-        s. Bożena Olszewska SAC (Polska) - zastępca przewodniczącego,

-        ks. Derry Murphy SAC (Irlandia),

-        Pani Cheryl Sullivan (Australia),

-        ks. Gilberto Orsolin SAC (Brazylia),

-        s. Beniamina Tropiano CSAC (Włochy),

-        ks. Florent Eloundou SAC (Kamerun),

-        Pan Michał Grzeca (Polska),

-        Pani Linda Barikmo (USA),

3.      Zastępcy:

-        Pani Rosa Colucci (Włochy),

-        ks. Aleksander Pietrzyk SAC (Polska)

-        ks. Norbert Sequira SAC (Indie).

Krajową Radę Koordynacyjną ZAK w Polsce tworzą:

Przewodniczący: Marek Kalka

Wiceprzewodniczący: S. M. Monika Jagiełło

Promotor ds. formacji: Ks. Krzysztof Wernicki

Ekonom: Marek Kalka

Pozostali członkowie

Ks. Adrian Galbas, przełożony prowincjalny [PN]

Ks. Zenon Hanas, przełożony prowincjalny [WA]

S. M. Iwona Nadziejko, przełożona prowincjalna (Siostry Pallotynki)

Michał Grzeca (Chojnice)

Jolanta Grzybowska (Gdańsk)

Agata Hebda (Gliwice)

Irena Kolasa (Solec Kujawski)

Teresa Korab (Otwock)

Jolanta Witkowska (Warszawa-Wola)

Zbigniew Wołąkiewicz (Bielsko-Biała)

Ks. Maciej Zawisza (Bielsko-Biała)


 


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić