Wieści z Prowincji

PROWINCJA POZNAŃSKA/ZJAZD REKTORSKI: 25-lecie Prowincji Zwiastowania Pańskiego

Obchody Jubileuszu 25-lecia Pallotyńskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Wiosenny zjazd rektorów i proboszczów Prowincji Zwiastowania Pańskiego i Prowincji Chrystusa Króla (Częstochowa, 9-10 kwietnia).

9 KWIETNIA

Po Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, której przewodniczył i homlię wygłosił abp Tadeusz Wojda, metropolita białostocki, rozpoczęła się o godzinie 11:30 Pierwsza sesja jubileuszowa w Dolinie Miłosierdzia, w nowym kościele, wystąpieniem przełożonego prowincjalnego ks. Adriana Galbasa SAC. Po wykonaniu utworu muzycznego Ave Maria (śpiew ks. Dariusz Smolarek SAC, aranżacja kl. Jan Jabłuszewski SAC), nastąpił referat ks. Michała Łobazy SAC pt. „Przemijanie i trwanie. Pallotyńska Prowincja Zwiastowania Pańskiego w pierwszym ćwierćwieczu swojego istnienia i działalności”.

Koronka do Bożego Miłosierdzia, prowadzona przez ks. Kazimierza Czulaka SAC, otworzyła drugą sesję dzisiejszego Jubileuszu. Następnie przemówił krótko abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Na zakończenie swego przemówienia, razem z abpem Tadeuszem Wojdą, udzielili wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. Kolejne wystąpienie było udziałem ks. Jacoba Nampudakama, przełożonego generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

W dalszym etapie drugiej sesji jubileuszowej wysłuchaliśmy wystąpienia ks. Zenona Hanasa SAC, przełożonego prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla. Ksiądz Prowincjał imieniem Prowincji Chrystusa Króla ofiarował w darze bratniej Prowincji Zwiastowania Pańskiego obraz przedstawiający ks. Alojzego Majewskiego, założyciela pallotynów w Polsce. 

W następnej kolejności przemówiła przełożona prowincjalna polskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego s. Iwona Nadziejko SAC, a następnie przewodniczący KRK ZAK w Polsce p. Marek Kalka i ks. prowincjał Arkadiusz Sosna z Instytutu Szensztackiego.

Drugą sesję jubileuszową zakończył Akatyst ku czci Najświętszej Marii Panny w wykonaniu pallotyńskich alumnów Ołtarzewa, pod kierunkiem ks. profesora Dariusza Smolarka SAC.

10 KWIETNIA

Po jutrzni, której przewodniczył ks. Maciej Zawisza SAC, rektor domu z Bielska-Białej, rozpoczęła się pierwsza sesja robocza - wspólna dla obu polskich prowincji. Rozpoczął ją swoim wystąpieniem ks. Jacob Nampudakam, przełożony generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Kolejno wystąpili: radca prowincjalny i dyrektor Instytutu Pallottiego, ks. Artur Stępień SAC, rektor WSD w Ołtarzewie, ks. Mirosław Mejzner SAC, dyrektor Pallottyńskiego Radia. PallottiFM, ks. Łukasz Gołaś SAC, rektor domu częstochowskiego, ks. Zdzisław Szmeichel SAC i rektor domu wałbrzyskiego ks. Piotr Kopera SAC.

Ks. Stanisław Tylus SAC


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić