Wieści z Prowincji

REFLEKSJA: Wołają do Ojca i Pana

Wołają do Pana i błagają:

Michałek chory na bezwład kończyn – daj mi zdrowe nóżki, bym mógł chodzić do szkoły, kościoła i bawić się z koleżankami i kolegami.

Dorota – maturzystka – oświeć mój umysł bym odkryła swe powołanie.

Zygmunt – student – o środki materialne i duchowe bym ukończył studia

Barbara – matka – daj siłę w wychowywaniu dzieci.

Józef – ojciec – proszę o dobry zarobek do utrzymania rodziny.

Elżbieta i Jerzy – rodzicie niepełnosprawnych dzieci – daj nam zdrowie byśmy dobrze opiekowali się nimi.

Edmund – więzień – o nawrócenie i ducha pokuty.

Maria – zakonnica – o wytrwanie i wierność ślubom.

Paweł – zakonnik – o łaskę wytrwania.

Leonard – ksiądz – o błogosławieństwo w życiu kapłańskim.

Stanisław – lekarz – o pomoc w ustalaniu diagnoz chorób i ratowaniu życia nienarodzonych.

Janusz – sędzia – bym wdawał sprawiedliwe wyroki

Kazimierz – sportowiec – bym godnie reprezentował kraj.

Izydor – rolnik – o pogodę by obficie obrodziły plony.

Bernard – robotnik  - bym wzorował się na św. Józefie wypełniając dobrze swą pracę.

Halina – nauczycielka – o pomoc w nauczaniu młodego pokolenia.

Adam – chory – o szczerą spowiedź i dobre przygotowanie się do śmierci.

Augustyn – misjonarz – o pomoc duchową i materialną dla jego placówki misyjnej.

Franciszek – ubogi – o codzienny posiłek

Ewa – wdowa – by była wierna Panu Bogu po złożeniu ślubów wdowieństwa.

Jarosław – artysta – by był szlachetnym przekaźnikiem sztuki.

Henryk – kierowca – o opiekę na drodze.

Teresa – redaktorka – proszę o natchnienie w pisaniu artykułów.

Tadeusz – żołnierz – o dobre wypełnienie swych obowiązków wobec narodu i ojczyzny.

Ziemia „woła” o jej niezanieczyszczanie.

Kontynenty „wołają” o pokój i sprawiedliwość.

Wołam ja – wołasz Ty słowami psalmu l30

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, o Panie, słuchaj głosu mego!

Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu!

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bojaźnią

W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza: oczekuję na Twe słowo.

Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu, bardziej niż strażnicy świtu 

Niech Izrael wygląda Pana.

U Pana bowiem jest łaskawość i obfite u Niego odkupienie

On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów

Br. Adam Fułek


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić