DUCHOWOŚĆ SAC

RZYM: Sanktuaria - miejsca spotkania dla wszystkich

Od 26 do 30 listopada miał miejsce w Rzymie I Międzynarodowy Kongres Rektorów i Pracowników Sanktuariów. Spotkanie odbyło się pod hasłem: „Sanktuaria jako otwarta brama nowej ewangelizacji”. Uczestniczyło w nim 600 osób reprezentujących sanktuaria działające w najdalszych zakątkach naszego globu, w tym trzech Pallotynów: ks. Franciszek Harelimana z Kibeho (Rwanda – sanktuarium „Matki Bożej Słowa”), ks. Franck Allatin Yapo, rektor bazyliki Matki Bożej Pokoju z Yamoussoukro (Wybrzeże Kości Słoniowej) oraz ks. Fabian Silveira z sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Montevideo (Urugwaj).

Tematyka Kongresu dotyczyła zagadnień, które uczynić sanktuaria otwartą bramą dla przybywających. Prelegenci przede wszystkim koncentrowali się na tym, aby ukazać sanktuarium jako miejsce spotkania osobowego z Jezusem Chrystusem. Stąd naczelne zadanie każdego sanktuarium, czyli prowadzenie do ołtarza i do konfesjonału. Jest to miejsce również spotkania wszystkich grup, którym Kościół towarzyszy: dzieci, młodzieży, ludzi chorych, cierpiących, ale też ludzi poszukujących. Sanktuarium otwarte dla wszystkich, nie tylko dla wierzących. W dzisiejszym świecie wielu ludzi jest zagubionych, szukających Boga. Dlatego trzeba być otwartym również dla nich, aby ukazać im piękno liturgii, piękno Ewangelii, Miłosierdzie Boże i prowadzić do prawdy, do Boga. Sanktuarium podczas tych obrad jest ukazane, również jako miejsce ekumeniczne. Miejsce, gdzie spotykają się również różne kultury, wyznania, po to, by oddawać cześć Bogu Stwórcy, ale też szukać wspólnie tych miejsc, które nas łączą.

„Chodzi o zacieśnienie współpracy i wypracowanie wspólnej strategii działania” – mówił abp Rino Fisichella, kierujący Papieską Radą ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, której podlegają sanktuaria i która była zarazem organizatorem spotkania. Wskazał on, że są to szczególne miejsca nowej ewangelizacji, ponieważ pomagają nam odkrywać korzenie wiary i bogactwo naszej tradycji. „Sanktuaria są miejscem modlitwy, które przechowują wielkie dziedzictwo pobożności ludowej. Obecność sanktuariów przyczyniła się do kształtowania wiary całych pokoleń, wręcz kształtując tożsamość całych narodów” – zauważył abp Fisichella.

Na zakończenie Kongresu, w czwartkowy poranek 29 listopada, uczestników Kongresu przyjął Papież. W swojej katechezie Franciszek zauważył, że sanktuaria to miejsca, gdzie Lud Boży najchętniej się gromadzi, aby wyrażać swoją wiarę w prostocie serca oraz w różnych tradycjach, w których wzrasta się od najmłodszych lat. Utrzymują one ponadto żywą pobożność ludową, ubogacając ją poprzez formację katechetyczną, która podtrzymuje i umacnia wiarę oraz ożywia świadectwo miłości.

Ojciec Święty ponadto zaznaczył, że sanktuaria powinny przede wszystkim przyjmować pielgrzymów z otwartym sercem. Nie należy przywiązywać większej wagi do wymagań materialnych oraz finansowych, zapominając, że najważniejsi są przybywający tam ludzie. Sanktuaria są miejscami modlitwy. Większość z nich jest dedykowana Najświętszej Maryi Pannie. To w nich Maryja otwiera szeroko ramiona swojej macierzyńskiej miłości, aby wysłuchać wołania pielgrzymów oraz wstawiać się na nimi. 

Franciszek zaznaczył, że nikt z przybywających do sanktuariów nie powinien czuć się obco, szczególnie jeśli przychodzi z ciężarem własnych grzechów. Świątynie te są uprzywilejowanym miejscem doświadczenia miłosierdzia, które nie zna granic. Ojciec Święty przypomniał, że właśnie z tego powodu chciał, by podczas Roku Jubileuszowego Bramy Miłosierdzia znajdowały się także w sanktuariach. Miłosierdzie jest jedną z form ewangelizacji, która tych, którzy je otrzymują czyni jego świadkami. Papież podkreślił, że sakrament pojednania w sanktuariach potrzebuje kapłanów dobrze uformowanych, świętych, miłosiernych i pomagających doświadczyć prawdziwego spotkania z Panem, który przebacza. „Szczególnie zalecam – powiedział Papież – aby w sanktuariach nie brakowało nigdy misjonarza miłosierdzia jako wiernego świadka miłości Ojca, który wszystkich przyjmuje w swoje objęcia i szczęśliwy wychodzi, aby odnaleźć każdego, kto się oddalił. Sanktuarium jest miejscem – powiedzmy w ten sposób – spotkania nie tylko z pielgrzymem, z Bogiem, ale także miejscem spotkania nas pasterzy z naszym ludem. To spotkanie jest podstawowe. Jeśli pasterz, który posługuje w sanktuarium nie jest w stanie spotkać się z Ludem Bożym, lepiej żeby biskup przeznaczył dla niego inną misję, ponieważ do tej się nie nadaje. Będzie cierpiał zarówno on sam, jak i ludzie”.

Międzynarodowy Kongres miał miejsce na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, w bazylice Matki Bożej Większej oraz Sali Królewskiej Pałacu Apostolskiego. Ten Kongres był wyjątkowy ponieważ po raz pierwszy uczestniczyli w nim nie tylko przedstawiciele sanktuariów maryjnych, ale również chrystocentrycznych i związanych z osobami świętych.

Opracował ks. Stanisław Stawicki SAC


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić