DUCHOWOŚĆ SAC

Sprawozdanie z Rekolekcji Wspólnoty Kapłańskiej Osób Świeckich

Doroczne rekolekcje Wspólnoty Kapłańskiej Osób Świeckich odbyły się w dniach 25 – 28.07.2019 r. Podobnie jak w latach ubiegłych gościny udzielił nam Ośrodek Rekolekcyjny im. Św. Jana Pawła II w Kaniach Helenowskich. Spotkaniu przewodniczył Główny Opiekun Duchowny wspólnoty ks. prof. Czesław Parzyszek SAC, który z największą starannością zawsze czuwa nad prawidłową formacją członków wspólnoty. Hasło przewodnie tegorocznych rekolekcji brzmiało: ,,Polska jest w nas …”

Wspólnotowa modlitwa za kapłanów, osoby konsekrowane i o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne by mogła być, jeszcze bardziej owocna może czerpać siły z Polskiej wiary, historii i tradycji. Uświadamialiśmy sobie podczas rekolekcji, czym jest dla nas ojczyzna, jaka była, jest i jaka być powinna prawdziwa Polska, gdzie jest źródło jej prawdziwego znaczenia. Przypominaliśmy sobie wielkich i odważnych Polaków, wiernych Panu Bogu, by za ich przykładem postępować zgodnie z nauką Chrystusa w wierności ewangelii i Bożym przykazaniom.

Polska przez lata wystawiana na wiele prób i narażona na wiele cierpień, by nie uległa osłabieniu, musi być każdego dnia na nowo odkrywana w sercach Polaków. Polska i Chrystus stanowią nierozerwalną więź wypływającą nie tylko z otwartości Jego Świętego Serca, ale również wypływającą z serc wszystkich wierzących Polaków. Im dojrzalsza wiara nas samych, im większa praca nad samym sobą, tym mocniejsza więź z Bogiem i mocniejsza Polska. Źródłem Polskości – Bóg. Początek źródła w sercach Polaków. 

Tak, jak kiedyś broniliśmy naszych ziem, tak dzisiaj przyszło nam walczyć z przeciwnikami wiary. I jest to walka nie tylko o wiarę w Boga w Polskim narodzie, ale o wiarę dla Europy, a nawet całego świata. Różne były dzieje naszej ojczyzny, wiele bitw, wojen, potopów i najazdów. Szwedzki, bolszewicki, nazistowski, hitlerowski, komunistyczny. Teraz jednak Polska walczy z jeszcze gorszym przeciwnikiem, najbardziej przebiegłym złem, również tym często podszywającym się pod religię, wilkiem w owczej skórze, walczy z potopem ideologicznym i potopem demoralizacji. Nie potrzeba już czołgów, bomb, karabinów, narzędzi tortur, polska przechodzi ostatnią próbę najgorszą z wszystkich, jakie można sobie wyobrazić. Zło podszywa się pod dobro, zło przybiera postać cierpiętników i domaga się praw. Wielu często nie potrafi już odróżnić dobra od zła. Nie wiadomo, kto ma rację i w którą stronę należy się pochylić.

Do naszego państwa na siłę wkrada się chaos i niepokój. A przecież wystarczy, kiedy zajrzymy w głąb własnego serca, tam poznajemy odpowiedź. Polacy powinni mieć szeroko otwarte oczy, wzmocnić czujność, i pozbyć się naiwności. Wiele, więc dziś zależy od odnalezienia w swoim sercu Boga, odnalezienia patriotyzmu i Polskości w naszych sercach. Tylko modlitwa, moja relacja z Jezusem Chrystusem pozwoli zachować wiarę, zachować polskość, pozwoli przeciwstawić się złu tego świata i powiedzieć „nie” – kłamstwu. Moja relacja z Bogiem mająca źródło w moim sercu pozwoli mi zobaczyć zagrożenie i pomoże wygrać w tej nierównej walce. Pozwoli mi w końcu słuchać i wierzyć już tylko Jezusowi a wtedy nie trzeba będzie się pochylać i zastanawiać nad niczym, bo odpowiedzią będzie Bóg.

Ks. prof. Czesław Parzyszek podczas swoich konferencji przypominał nam wielkiego Polaka, jakim był prymas polski ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, którego beatyfikacji wypatruje tak wielu Polaków. Jego przesłanie wciąż aktualne i tak bardzo potrzebne na dzisiejsze czasy. Wiara w Boga nie może iść w parze ze strachem i z ustępstwami dla zła. Prymas Wyszyński jak najbardziej uczy nas odwagi i stałości w wierze. Dobrze przygotowane konferencje pełne światła pokrzepiły nasze serca, dając energie na kolejny rok wspólnotowej modlitwy i wierności jej intencjom.

W stały program każdego dnia rekolekcji wpisane są następujące punkty: poranne Godzinki ku NMP, Msza Święta, godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec Święty, koronka do Bożego Miłosierdzia, Liturgia Godzin, modlitwy poranne i wieczorne, Apel Jasnogórski oraz konferencje głoszone przez kapłana. Ponad to odprawiana jest Droga Krzyżowa, odmawiane są litanie oraz inne modlitwy stosownie do bieżącego dnia i okresu. W programie jest też czas na świadectwa wiary i możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z życiem we wspólnocie.

W niektórych dniach program został lekko zmodyfikowany. I tak w czwartek 25 lipca 2019, pierwszego dnia zawierzyliśmy całe rekolekcje, jej członków i ich rodziny Bożemu Miłosierdziu wierząc w Moc Bożej Miłości. W imieniu całej wspólnoty, chcąc wyrazić wdzięczność Panu Bogu za dar kapłaństwa ks. profesora Czesława z uwagi na 50 lecie jego posługi, ks. Robert Czeladko z Zambrowa odprawił wieczorną Mszę Święta dziękczynną w intencji jubilata. Uwielbiliśmy Pana Jezusa w posłannictwie ks. Czesława do tak wielu ludzi, rodzin, wspólnot, w tym do Wspólnoty Kapłańskiej Osób Świeckich. Bogu niech będą dzięki za ten cenny dar, jakim jest dla nas nasz drogi opiekun ks. prof. Czesław Parzyszek.

W piątek 26 lipca 2019, drugiego dnia odbyliśmy pielgrzymkę do Błonia i Ołtarzewa do miejsc spoczynku założycieli naszej wspólnoty śp. siostry Genowefy Jagodzińskiej i śp. ks. profesora Romana Foryckiego. Było to pragnienie wielu osób. W czasie przejazdu główna prowadząca podzieliła się z wszystkimi wspomnieniami związanymi z ich życiem, przypomniana została nam ich ogromna troska o kapłanów i osoby konsekrowane. Na grobach złożone zostały kwiaty i zapalone znicze, jako wyraz naszej pamięci. Mogliśmy wspólnie dziękować Panu Bogu za ich życie będące przykładem pięknej miłości i dojrzałej wiary. Miłości do Boga i ludzi, miłości do Kościoła i kapłanów. Po powrocie wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej, do której głębokie i pełne refleksji rozważania, przygotowała wspólnota z Zambrowa. Wieczorna Adoracja Najświętszego Sakramentu była osobistym spotkaniem z Jezusem Chrystusem. Był to też czas na przemyślenie swojego życia i skorzystanie z sakramentu pokuty.

Trzeciego dnia w sobotę 27 lipca 2019 trwały przygotowania do Aktu oddania się Bożemu Miłosierdziu w intencji kapłanów. Był czas na medytację osobistą i czas na wspólne dzielenie się z innymi świadectwami swojej wiary podczas spotkania w ogrodzie. O godzinie 16.00 odbyła się uroczysta Msza Święta, podczas której dwie nowe osoby dołączyły do wspólnoty. Do aktu oddania się Miłosierdziu Bożemu po raz pierwszy przystąpiły 3 osoby, które otrzymały poświęcone krzyże i obrazki Jezusa Miłosiernego, po raz drugi akt oddania się Miłosierdziu Bożemu złożyły 3 osoby, po raz trzeci 2 osoby, po raz czwarty 2 osoby, po raz piąty 1 osoba, po raz szósty 1 osoba. Akt wieczysty złożyła 1 osoba, której wręczone zostały: poświęcona świeca i obrazek Miłosierdzia Bożego. Radosne uwielbienie Boga podczas wieczornej Adoracji Najświętszego Sakramentu przygotowane przez wspólnoty z Opola było dopełnieniem pięknego dnia, pełnego modlitwy, nauki, przeżytej Eucharystii a przede wszystkim osobistego spotkania się z Panem Jezusem.

Ostatni dzień - Niedziela 28 lipca 2019 - Dzień Pański był podsumowaniem całych rekolekcji i rozesłaniem uczestników do domów w poczuciu obowiązku dążenia do świętości, by swoim przykładem życia członkowie wspólnoty nieśli Chrystusa wszędzie tam, gdzie pośle ich Pan. Mszą Świętą o godzinie 12.00 zakończyliśmy rekolekcje. Uświadomieni w swojej wierze, tradycji i Polskości, pełni wdzięczności Bogu, udaliśmy się do swoich domów. Dziękując naszym świętym patronom: Najświętszej Maryi Pannie Matce Kapłanów, św. siostrze Faustynie i św. Wincentemu Pallottiemu za pomoc i modlitwę, polecając naszą wspólnotę i nas samych ich dalszej opiece oczekujemy kolejnego spotkania w większym gronie w lipcu 2020 r.

Na dzień 28 lipca2019 r. wspólnota liczy 91 osób. W rekolekcjach łącznie udział wzięło 46 uczestników (parafia Niepokalanego Poczęcia w Pruszkowie – 18 osób; parafia Chrystusa Króla w Piastowie – 10 osób; parafia Świętej Trójcy w Błoniu – 1 osoba, parafia Przemienienia Pańskiego w Opolu – 5 osób; parafia Bł. Czesława w Opolu– 1 osoba; parafia Św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie – 7 osób; parafia Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie – 4 osoby).

Wdzięczni Panu Bogu za możliwość wzięcia udziału w tegorocznych rekolekcjach pragniemy z serca podziękować ks. prof. Czesławowi Parzyszkowi za poświęcony nam czas i wspaniałe prowadzenie.  Czekamy na kolejne spotkanie.

Główna Prowadząca  

Ewa Jagura


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić