Wieści z Prowincji

WARSZAWA: Proces beatyfikacyjny pallotyna

W dniu 12 października 2018 r. w kurii warszawsko-praskiej rozpoczął się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego. Przedmiotem badań będzie heroiczna postawa męczeństwa polskiego księdza pallotyna na zesłaniu w Uchcie.

Sługa Boży Ksiądz Stanisław Szulmiński urodził się w 1894 r. w Odessie na Ukrainie. W 1918 r. wstąpił do diecezjalnego seminarium duchownego w Żytomierzu. Z powodu rewolucji październikowej kontynuował studia w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 8 lipca 1923 r. z rąk biskupa Piotra Mańkowskiego w Buczaczu. Następnie ks. Szulmiński studiował orientalistykę na KUL-u, prowadził wykłady z zakresu teologii prawosławnej w seminarium duchownym w Łucku na Wołyniu. Do pallotynów wstąpił w 1928 r. Był ojcem duchownym w Collegium Marianum w Wadowicach i wykładowcą teologii moralnej i orientalistyki w Ołtarzewie. Ks. Szulmiński, inspirowany ideą unii Kościoła katolickiego z Cerkwią prawosławną, zorganizował ruch pod nazwą Apostolat Pojednania, który zrzeszał osoby duchowne i świeckie z całej Polski. W 1939 został mianowany rektorem pallotyńskiego domu w Okopach Świętej Trójcy, na pograniczu Polski, Ukrainy i Rumunii. II wojna światowa zastała go w Warszawie. Pomimo okupacji udał się na Wschód, lecz do Okopów Świętej Trójcy nie dotarł. W listopadzie 1939 ks. Szulmiński został aresztowany przez NKWD w Nowogródku i wywieziony do łagru w Uchcie na Syberii. Tam pracował jako sanitariusz i potajemnie jako kapelan. Zmarł 27 listopada 1941 r. w łagrze w Uchcie, mając 47 lat. Jest kandydatem na ołtarze. Z powodów politycznych jego proces beatyfikacyjny mógł się rozpocząć dopiero w latach 90. XX wieku.


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić