Wieści z Prowincji

WARSZAWA/PIH: Imieniny Ks. Prowincjała Zenona Hanasa SAC

W niedzielę, 23 czerwca o godz. 12.00, wspólnota Domu Zarządu Prowincjalnego wraz z wieloma gośćmi uczestniczyła w kościele pw. Chrystusa Króla we Mszy Świętej imieninowej Księdza Prowincjała Zenona Hanasa SAC oraz Janów: ks. Jana Koryckiego SAC, ks. Jana Kota SAC, ks. Jana Pałygi SAC i br. Jana Cupra SAC. Mszy przewodniczył sam Solenizant, Ksiądz Prowincjał w koncelebrze z ks. wicegenerałem Józefem Lasakiem SAC, księżmi radcami prowincjalnymi, okolicznymi rektorami, proboszczami, członkami domu warszawskiego oraz ks. prof. dr hab. Janem Przybyłowskim. W liturgii uczestniczyli: przedstawicielki sióstr pallotynek, felicjanek, urszulanek szarych i innych zgromadzeń, rodzina, przyjaciele i znajomi Księdza Prowincjała.

Na początku Mszy Świętej z krótkim powitaniem skierowanym do wszystkich uczestników tego wydarzenia zwrócił się ks. proboszcz Marcin Gontarz SAC, a następnie Przewodniczący Eucharystii wyraził swoją wielką radość ze spotkania przy ołtarzu z przyjaciółmi i znajomymi „z różnych zakątków codziennej działalności”. Ich radości i troski, i przyjaźń włączył główny Celebrans w swoje dziękczynienie składane Bogu w Ofierze Mszy Świętej.

Słowo Boże wygłosił ks. wiceprowincjał Waldemar Pawlik SAC, który w nawiązaniu do czytań liturgicznych wskazał na wartość krzyża w życiu każdego chrześcijanina, idącego za Chrystusem. Zauważył też, że w dniu tym przypadł Dzień Ojca, a Ksiądz Prowincjał pełni też funkcję ojca wspólnoty pallotyńskiej, ojca Prowincji Chrystusa Króla. Mówiąc o tym Kaznodzieja przytoczył słowa dominikanina Jana Góry o ojcostwie, który z kolei oparł się na nauczaniu św. Jana Pawła II: „Być ojcem, to znaczy, że zwyciężyło w tobie pragnienie bycia dla kogoś innego nad pragnieniem bycia dla siebie. To znaczy, że odkładasz swoje, aby zająć się kimś drugim. Być ojcem, to znaczy umieć dawać, nie upokarzając. To mieć cierpliwość i czekać, aż syn wróci do domu i przyniesie ci swoją opowieść. Być ojcem to dostrzec syna, gdy ten jest jeszcze daleko, wybiec mu naprzeciw, rzucić mu się na szyję i ucałować go. Być ojcem, to mieć inicjatywę miłości. Być ojcem, to szczyt i pełnia męskiej dojrzałości”.

Podczas Mszy Świętej Ksiądz Celebrans udzielił dziecku Sakramentu Chrztu Świętego. Na zakończenie ks. proboszcz Marcin Gontarz złożył Księdzu Prowincjałowi życzenia w imieniu swoim i parafian.

Dopełnieniem radości świętowania imienin był uroczysty obiad, przy wypełnionym refektarzu, podczas którego wygłoszone zostały przemówienia oraz odśpiewano tradycyjne Plurimos annos. Wśród przemawiających gości uczestników tego radosnego wydarzenia był m.in. ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW.

Ks. Stanisław Tylus SAC


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić