Wieści z Prowincji

UKRAINA: Wieści z Malowanki

Ostatnio gościliśmy 14 osób z Lubawki /woj. Dolnośląskie/, młodzież z wychowawcami przyjechali do Żytomierzaw ramach akcji: „Ocal mogiłę Pradziada od zapomnienia”. Przez 10 dni sprzątali „Cmentarz Polski” w Żytomierzu.

Przez pierwsze 10 dni lipca w naszej parafii trwał kurs języka polskiego, w który brało udział 50 dzieci z Żytomierza. Kurs prowadziła Pallotynka s. Karolina Słomińska razem z animatorami.

W czwartek 12 lipca biskup Witalij Krywycki poświęcił krzyż, który będzie umieszczony na wieży kościoła. 3,5 metrowy krzyż jest darem parafian dla budującego się kościoła. Już wkrótce, po pokryciu wieży blachą krzyż zostanie umieszczony na wieży kościoła i będzie najwyższym punktem na Malowance. Wcześniej, 2 lipca, mniejszy krzyż /2,7 m./, również dar parafian dla budującego się kościoła, poświęcił proboszcz ks. Jarosław Olszewski i od tego dnia krzyż ten jest już umieszczony na kościele.

Od 16 lipca w Dowbyszu rozpocząło się 3-dniowe spotkanie młodzieży, które zakończy się 3-dniową, pallotyńską pielgrzymką z Dowbysza do Berdyczowa. Spotkania młodzież trwają od roku i gromadzą młodzież z pallotyńskich i innych parafii. Spotkania na przemian odbywają się w Żytomierzu i w Dowbyszu. Organizatorami spotkań są Księża Pallotyni i Siostry Pallotynki.


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić