Formacja

WSD: Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Dnia 1 października 201 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego. Odbyła się ona w wyjątkowych okolicznościach: setnej rocznicy utworzenia instytucji pallotyńskiego wyższego seminarium duchownego w Polsce, wpisującą się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji przybyło do nas wielu znamienitych gości, jak np. bp Wojciech Osiał (sufragan diecezji łowickiej). Od dwóch dni przebywa u nas ksiądz Generał Jacob Nampudakam SAC wraz z niektórymi członkami Zarządu Generalnego, którzy uczestniczą w spotkaniu rektorów wyższych uczelni pallotyńskich na świecie.

Mszę świętą z okazji rozpoczęcia roku akademickiego celebrowano o godz. 9.00. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił ksiądz biskup Osiał. Na koniec Mszy ksiądz Biskup uroczyście poświęcił nowy sztandar naszego seminarium. Po tym akcie, przed udzieleniem końcowego błogosławieństwa, życzył jeszcze naszemu Stowarzyszeniu wielu świętych powołań.

Sama Msza jednakże była zaledwie początkiem dzisiejszych wydarzeń. Po niej udaliśmy się na salę teatralną, gdzie, ok. godz. 10.45, rozpoczęła się uroczysta akademia inauguracyjna. Na początek wniesiono nowo poświęcony sztandar, po czym odśpiewano część hymnu narodowego; następnie Schola Gregoriana wykonała hymn Gaude Mater Polonia. Następnie głos zabrali rektor seminarium – ks. Mirosław Mejzner SAC, prefekt studiów – ks. Krzysztof Marcyński SAC, przedstawiciel alumnów –al. Dominik Gaładyk SAC. Po tych wystąpieniach odbyła się immatrykulacja kleryków pierwszego roku, podczas której otrzymali oni swe indeksy jako studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po immatrykulacji ks. Daniewicz z zespołu La Pallottina wykonał na gitarze utwór Rekindle my love (była to niejako zapowiedź wieczornego).

Po przerywniku muzycznym wystąpili: ks. Zenon Hanas SAC, Przełożony Prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla, kapelan Prezydenta Rzeczypospolitej, ks. Zbigniew Kras, który przekazał Ołtarzewskiemu seminarium w imieniu prezydenta mały upominek: metalowe orły polskie z 1918 i 2018 roku, aby zachęcały do służby Bogu i Kościołowi, Polsce i Polakom. W dalszej kolejności przemawiali radni z województwa mazowieckiego, którzy w imieniu wojewody przekazali naszemu seminarium pamiątkowy medal pro Mazovia. Następnie prefekt studiów wymienił (i niektóre w skrócie odczytał) listy gratulacyjne od różnych ważnych osób.

Następnie swoje wystąpienie miał ks. Piotr Tomasik, dziekan wydziału teologicznego UKSW, dalej ks. Adrian Galbas SAC, Wyższy Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Ostatnie wystąpienie należało do Przełożonego Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ks. Jacoba Nampudakama SAC. Po wystąpieniu księdza Generała nasz ksiądz Rektor uroczyście ogłosił rok akademicki 2018/2019 jako otwarty; jeszcze raz podziękował przybyłym, szczególnie za życzenia i otrzymane wyróżnienia. Potem odśpiewaliśmy wspólnie Gaudeamus igitur, sztandar został wyprowadzony, a my udaliśmy się razem przed wejście główne do seminarium w celu wykonania pamiątkowego zdjęcia; następnie wszyscy poszliśmy na uroczysty obiad, po którym, o godz. 14.30, alumni rozegrali tradycyjny mecz filozofia kontra teologia (wygrany przez tę ostatnią z wynikiem 2:1). Wieczorem natomiast miał miejsce koncert zespołu La Pallotina.


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić