Formacja

WSD: Pallotyńska Konsekracja

Oddaję, poświęcam, składam w ofierze. W ostatnią niedzielę września ośmiu współbraci po raz pierwszy wypowiedziało słowa konsekracji pallotyńskiej. Był to także dzień odnowienia złożonych przyrzeczeń przez pozostałych profesów, odnawiających konsekracje czasowe. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Wiceprowincjał Waldemar Pawlik SAC, zaś słowo wygłosił Ksiądz Prowincjał Adrian Galbas SAC, kładąc szczególny akcent na potrzebę służby, zauważenia drugiego człowieka żyjącego obok nas oraz zatopienie się w Słowie Bożym. Wszystkim, którzy złożyli i odnowili swoją pallotyńską konsekrację życzymy, by słowa księdza prowincjała coraz bardziej stawały się ich stylem życia, przyczyniając się do dawania czytelnego świadectwa wypowiedzianej przynależności do Chrystusa oraz budowania prawdziwie pallotyńskiej wspólnoty.


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić