Wieści z Prowincji

XXIV ZEBRANIE PROWINCJALNE: Dzień 6

Szósty i ostatni dzień obrad: 2 lutego 2019

Ostatni dzień XXIV. Zebrania Prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla rozpoczął się Jutrznią o godz. 7.30, której przewodniczył ks. dk. Dominik Gaładyk SAC ze wspólnoty ołtarzewskiej.

O godz. 8.30 miała miejsce inauguracja ostatniego etapu obrad Zebrania. Na wstępie była modlitwa brewiarzowa, później słowo ojca duchownego: „Życie konsekrowane cicho się pali przed tronem Najwyższego, jak lampka wieczna przed Najświętszym Sakramentem. Wiara jest knotem, płomień jest miłością, a lampa, to ofiarowanie siebie. Niech czas zakończenia Zebrania Prowincjalnego upływa nam przy wsparciu Maryi”.

Potem rozpoczęto obrady. Najpierw podjęto tematy przeniesione z dnia wczorajszego, a następnie skoncentrowano się na prezentacji i głosowaniami kolejnych ustaw i zaleceń, które zgłoszono ze wspólnot miejscowych.

Następnie przyszła pora na uformowanie Komisji Pośrednictwa i Arbitrażu, której kadencja trwa do kolejnego Zebrania Prowincjalnego. Do Komisji zostali wybrani następujący współbracia: ks. Aleksander Orzech SAC, ks. Piotr Niedziela SAC i ks. Andrzej Daniewicz SAC, a ich zastępcami: br. Adam Fułek SAC, ks. Krzysztof Wojda SAC i ks. Sylwester Fiećko SAC.

Z kolei Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda wygłosił do konferencję, w której z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego, przypomniał wartość pallotyńskiej konsekracji. Ks. Arcybiskup mówił, że osoba konsekrowana powinna nieustannie zgłębiać w sobie wartość konsekracji i pytać się, na ile pozostaje jej wierna. Charyzmat musi być ciągle na nowo odczytywany, by życie było autentyczne. Życie konsekrowane ma wielką wartość, jest wielkim znakiem, jest solą wiary. Potrzebni są ludzie ożywiający wiarę i będący świadkami Boga w świecie. Życie konsekrowane jest najdoskonalszą formą „Komunii Osób”. Jest to wielka misja, którą tylko z Bogiem można właściwie realizować.

Ostatnim punktem przedpołudniowej sesji była Msza św. pod przewodnictwem Ks. Abpa Tadeusza Wojdy SAC, metropolity białostockiego. Towarzyszyli mu: ks. wicegenerał Józef Lasak SAC, wyższy przełożony Prowincji Chrystusa Króla, ks. Zenon Hanas SAC, ks. wiceprowincjał Waldemar Pawlik SAC, przełożony Regii Miłosierdzia Bożego, ks. Aleksander Pietrzyk SAC, kapelan i sekretarz Księdza Arcybiskupa, ks. Piotr Augustynowicz. Przewodniczący Eucharystii zachęcił nas, byśmy dzisiaj szczególnie dziękowali za życie konsekrowane. Mówił, by dziś zdać relację z życia, by zajrzeć w głąb serca. Osoba konsekrowana powinna być czujna i podsycać w sobie Boży ogień. Trzeba być czujnym jak starzec Symeon i prorokini Anna oraz wypatrywać Chrystusa w naszej codzienności. Chrystus, gdy rozpoczął swoje głoszenie, zgromadziły się wokół niego tłumy. On wybrał sobie uczniów i mówił: „pójdź za mną”. Ten, kto staje się uczniem Chrystusa, musi być świadomy wyboru, a osoba wybrana musi być świadoma woli Bożej. Św. Paweł Apostoł wołał: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”, a św. Wincenty Pallotti powtarzał: „Zachwyca mnie mój Bóg, nie rozum, nie zdolności, nie bogactwa, nie zaszczyty i talenty, lecz Bóg. (…) Bóg zawsze”.

Po homilii wszyscy delegaci Zebrania odnowili swoje przyrzeczenia konsekracyjne, a przed błogosławieństwem końcowym Ks. Prowincjał podziękował wszystkim współbraciom, cicho posługującym w trakcie Zebrania Prowincjalnego, szczególnie Moderatorom, którzy nadzorowali porządek Zebrania, ks. Przemysławowi Krakowczykowi SAC i ks. Łukaszowi Gołasiowi SAC, którzy medialnie dokumentowali nasze Zebranie. Wspólnocie domowej podziękował za pomoc, dyspozycyjność i troskę o całokształt przygotowania.

Z kolei ks. Jan Oleszko SAC podziękował Przełożonym za czas Zebrania Prowincjalnego.

Sesja poobiednia rozpoczęta została wyborem Komisji ds. Przygotowania Zebrania Prowincjalnego. Wybrano następujące osoby: ks. Artura Stępnia SAC, ks. Krzysztofa Wernickiego SAC, ks. Michała Orzoła SAC i ks. Grzegorza Kurpa SAC.

Ks. Zdzisław Łodygo SAC, delegat Księdza Prowincjała w Wenezueli, poinformował o aktualnej sytuacji w Wenezueli, prosząc współbraci o modlitwę, by pokojowo rozwiązano problemy.

Następnie ks. Michał Orzoł przedstawił korekty w dokumencie końcowym Zebrania Prowincjalnego. Dokument końcowy XXIV Zebrania Prowincjalnego, został podzielony na rozdziały odwołujące się do słów modlitwy-zawołania św. Siostry Faustyny: „Jezu ufam Tobie!”.

Po zatwierdzeniu dokumentu końcowego Zebrania Mężowie zaufania zarekomendowali protokoły z dnia wczorajszego, które przyjęto przez głosowanie, oraz wyrażono zgodę na to, by komunikat z dnia piątego i szóstego został przygotowany i rozesłany później.

Ks. Prowincjał podziękował wszystkim zebranym Delegatom, życząc im dobrej i szczęśliwej podróży do swoich domów. Zauważył przy tym, że w Zebraniu uczestniczyło po raz pierwszy ok. 20 osób, czyli więcej niż 1/3 wszystkich członków Zebrania. Poprosił następnie o zamknięcie Zebrania Prowincjalnego. Ostatecznie Ojcowie Kapitulni zagłosowali za zakończeniem XXIV Zebrania Prowincjalnego.

Warto zauważyć, że przez cały czas trwania Kapituły cichą i pokorną posługę pełnili: dk. Dominik Gaładyk SAC i ks. Andrzej Daniewicz SAC, który jako organista ubogacał śpiewem naszą liturgię.


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić