Wieści z Prowincji

ZĄBKI: Świętowanie jubileuszy

W dniu 30 października 2019 r. we wspólnocie ząbkowskiej świętowaliśmy osiemdziesiąte urodziny ks. Edmunda Robka SAC i br. Adama Fułka SAC oraz imieniny misjonarza, ks. Tadeusza Bazana SAC.

Uroczystości rozpoczęły się koncelebrowaną Mszą św. o godz. 12.15, której przewodniczył ks. Prowincjał Zenon Hanas SAC wraz z ok. 30 księżmi. Na początku Mszy św., w zastępstwie ks. Rektora, gości powitał dyrektor Apostolicum, ks. Józef Nowak SAC. Na zakończenie liturgii słowa dziękczynienia za 80 lat życia wyraził br. Adam Fułek SAC.

Po Mszy św. wszyscy udali się na jubileuszowy obiad, w czasie którego wzniesiono toast i wygłoszono słowa życzliwości.

Jubilaci i Solenizant wyrazili wielką wdzięczność wszystkim uczestnikom oraz przygotowującym tę piękną uroczystość.

Za wszelkie dobro, życzliwość niech Pan Bóg błogosławi i darzy łaskami.

Br. Adam Fułek SAC      


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić