Wieści z Prowincji

ZAK: Posiedzenie KRK

W sobotę 9 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Koordynacyjnej w Domu Prowincjalnym Księży i Braci Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej 12. Obrady poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu. Podczas spotkania podjęto trzy ważne kwestie.

  1. Relacja ze spotkania Generalnej Rady Koordynacyjnej, które miał miejsce w Rzymie oraz omówienie przesłania GRK ZAK.
  2. Przedstawienie i dyskusja na temat programu formacyjnego Zjednoczenia na lata 2018-2021
  3. Przedstawienie i omówienie zadań i działania sekretariatu Zjednoczenia oraz zatwierdzenie Zespołu pracującego przy sekretariacie w celu wzmocnienia efektywności jego pracy .

Obrady przedpołudniowe zakończyła Eucharystia.

W drugiej części spotkania, w sesji popołudniowej omówione zostały sprawy bieżące. Krajowa Rada Koordynacyjna podjęła namysł nad świętowaniem 10-lecia zatwierdzenia Statutu ZAK (28.10.2018 r.) oraz przypomniała o spotkaniu liderów, które będzie miało miejsce w dniach 16-18 listopada 2018 w Ołtarzewie. Jest to doroczne spotkanie wszystkich odpowiedzialnych za wspólnoty ZAK w Polsce, na Słowacji oraz Białorusi.

Po spotkaniu Krajowej Rady Koordynacyjnej odbyło się pierwsze spotkanie Komisji ds. Apostolstwa w Misjach. W spotkaniu wzięli udział: Przewodniczący KRK, Jego zastępca, członkowie KRK oraz przedstawiciele Sekretariatów Misyjnych - trzech wspólnot założonych przez św. Wincentego Pallottiego. W spotkaniu zastanawiano się w jaki sposób Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego może stać się przestrzenią do wspólnej pracy na rzecz misji.

Monika Jagiełło SAC


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić