Wieści z Prowincji

ZAK: Wieści ze Zjednoczenia

Wieczernik w sanktuarium w Skrzatuszu

Wspólnota ZAK z Wałcza po raz pierwszy zaplanowała dzień skupienia w sanktuarium maryjnym w Skrzatuszu. Odbył się on 11 czerwca 2018 r. Wspólnota ta ma swoje spotkania modlitewno-formacyjne w kaplicy Sióstr Elżbietanek w Wałczu, 22 dnia każdego miesiąca.  Tym razem umówiłem się ze wspólnotą na dzień skupienia w sanktuarium maryjnym w Skrzatuszu.  O godz. 15 zgromadziliśmy się w pięknym, zabytkowym kościele przed słynącą łaskami figurą Matki Bożej Bolesnej; zaśpiewaliśmy tradycyjne „O Maryjo witam Cię” i rozpoczęliśmy nasze trwanie na modlitwie z Maryją, w Jej skrzatuskim Wieczerniku . Razem z Nią  uczciliśmy „Godzinę Miłosierdzia” modlitwą uwielbienia i Koronką. Rozważając tajemnicę Zesłania Ducha Świętego, modliliśmy się o Jego dary.

Po wyjściu z kościoła zatrzymaliśmy się na krótką modlitwę przy grobie śp. ks. Józefa Słowika - pallotyna, który po inkardynacji do Diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej przez kilkanaście lat był proboszczem i kustoszem tego sanktuarium.  W tych latach wałecka wspólnota ZAK nawiązała z nim życzliwą współpracę i zapraszała go na spotkania z okazji uroczystości św. Wincentego Pallottiego i Królowej Apostołów. Osobiście kilka razy odwiedziłem ks. Józefa i korzystałem z jego gościnności. Zawsze mile wspominał lata seminaryjne w Ołtarzewie, księży profesorów i wychowawców oraz kolegów. Interesował się ich pracą i miejscami pobytu. Mamy nadzieję, że wielu z nich, po swojej śmierci spotkał już w niebie.

Konferencje o działaniu Ducha Świętego w zbawczym dziele Chrystusa mieliśmy w domu rekolekcyjnym. Na godz. 18.00 znowu przeszliśmy  do kościoła na Mszę św. parafialną, którą koncelebrowałem z miejscowym duszpasterzem. Po nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa udaliśmy się na kolację w domu rekolekcyjnym, podczas której w atmosferze agapy rozmawialiśmy o różnych sprawach związanych z życiem wspólnoty.  Ostatnim  etapem dnia skupienia była procesja do Źródełka, którego historia jest niesamowicie ciekawa. Po wypiciu wody ze źródełka, modliliśmy się o zdrowie i pieśniami uczciliśmy figurę Matki Bożej. Po Apelu Jasnogórskim, dziesiątce Różańca i dziękczynieniu za pomoc Maryi w naszym trwaniu z Nią na modlitwie, odśpiewaliśmy modlitwę św. Wincentego Pallottiego za Polskę. Było to bardzo radosne spotkanie na modlitwie, ale trzeba było na noc wracać do domów. Po błogosławieństwie żegnaliśmy się śpiewem „Trzymajmy się - Alleluja i Szczęść Boże nam – Alleluja”.

Rekolekcje w nowicjackim wieczerniku

W dniach 15-17 czerwca br. w pallotyńskim domu w Ząbkowicach Śl. odbyły się kolejne rekolekcje rejonowe dla członków i współpracowników ZAK z Dolnego Śląska. Uzbierało się tylko 14 osób. Minęły czasy, kiedy przed 30 laty na te rekolekcje w Bardzie Śl. przyjeżdżało ponad 40 osób. Wielu z nich zakończyło już swój ziemski żywot, wielu choruje.  Są jednak jeszcze tacy, którzy pokonują różne trudności i przyjeżdżają na rekolekcje, aby pogłębiać i umacniać swoją przyjaźń z Bogiem i rodziną pallotyńską oraz trwać na modlitwie z Maryją w duchu Wieczernika Królowej Apostołów.

Tym razem przyjechała na te rekolekcje p. Maria Kiszka, aż z Rzeszowa, aby złożyć akt zaangażowania w ZAK. Uczyniła to w obecności Przewodniczącego Krajowej Rady Koordynacyjnej ZAK - p. Marka Kalki podczas Mszy św. dla wspólnoty rekolekcyjnej w niedzielę 17 czerwca br. Na załączonym  zdjęciu, pani Maria Kiszka jest w pierwszej ławce, pierwsza z lewej strony, a p. Marek Kalka w albie.  Po Mszy św. p. Marek  podzielił się z nami swoimi doświadczeniami z apostolskiej działalności  w swojej parafii i środowisku pracy. W to dzielenie się apostolskim doświadczeniem włączyli się również uczestnicy rekolekcji.

Dziękowaliśmy p. Markowi, że zechciał do nas przyjechać aż z Mikołowa /około 300 km/, aby włączyć się w ostatnie 3 godziny naszych rekolekcji i przyjąć akt zaangażowania w ZAK p. Marii Kiszki.

Nasze rekolekcje przeżywaliśmy dzieląc się różnymi miejscami w domu z grupą rekolekcyjną małżeństw i nowicjuszami. Spotykaliśmy się z nimi w jadalni, wypełniając ją po brzegi. Jesteśmy wdzięczni naszym współbraciom w Ząbkowicach Śl. za koordynację i pomoc. Bogu niech będą dzięki za wszelkie dary Jego Nieskończonej Miłości. Matce Najświętszej Królowej Apostołów dziękujemy za to, że pomagała nam trwać na modlitwie i wypraszała dary Ducha Świętego. Dziękujemy za wstawiennictwo u Boga św. Wincentemu Pallottiemu, bł. Elżbiecie Sannie i naszym pallotyńskim męczennikom.

Ks. Stanisław Rudziński SAC


Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić