Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
1 grudnia 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 1 grudnia

1934 – Ks. Stanisław Wierzbica objął obowiązki kapelana sióstr pallotynek w Rajcy k. Nowogródka. Funkcję tę spełniał do VII 1936. Przeprowadzał też wtedy w wiejskich domach rekolekcje, w których pomagały mu siostry, czytając uczestnikom, w przerwach między naukami, książki religijne, a postulantki zastępowały matki w zajęciach domowych. Następnie został ponownie rektorem domu ołtarzewskiego (15 VII 1936 – 1941), profesorem Seminarium i opiekunem Ruchu Szensztackiego, a od 21 V 1937 także radcą prowincjalnym.

Fotografie z Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie zob. poniżej

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1850 – W Rzymie został obłóczony pierwszy polski kleryk w Stowarzyszeniu, Stefan Skorodyński (+1857).

1923 – Stan personalny domu pallotyńskiego w Wadowicach na Kopcu był następujący: 5. księży (Alojzy Majewski, superior; Wojciech Turowski, rektor domu, Augustine Bogdanski, profesor dogmatyki i filozofii, Alfons Męcikowski, wicerektor, Augustyn Rolbiecki, prefekt humanistów w Collegium Marianum), 21 kleryków na teologii i filozofii, 7. braci profesów, 7. kleryków nowicjuszy, 8 braci nowicjuszy, 1 postulant na brata i 44. uczniów gimnazjum Collegium Marianum. Razem 93 osoby.
Obsługą domu na Kopcu zajmowali się: Klemens Stefański, ślusarz; p. Kołacz „skrobacz ziemniaków” oraz N., parobek gospodarski.

1939* – Ks. Józef Jankowski został mianowany spowiednikiem i ekonomem w Ołtarzewie. Wyżywienie licznej grupy seminarzystów w czasie okupacji wymagało wiele pracy, pomysłowości i zaufania Bożej Opatrzności. Starał się też wygospodarowywać środki, którymi obdzielał rodziny wielodzietne i ludzi biednych. Wypełniał także obowiązki duszpasterskie względem okolicznej ludności.

1939* – Dotychczasowy ekonom ołtarzewski ks. Norbert Pellowski wyjechał do Huszczy k. Białej Podlaskiej, gdzie zastępował ks. Ludwika Brodę, który przybył do Ołtarzewa jako ojciec duchowny Seminarium. Ks. Pellowski po powrocie do Ołtarzewa został ponownie ekonomem, od 13 VII 1940 – aż do swego aresztowania, 17 V 1941.

1940 – Ks. Bernard Pawłowski i br. Ignacy Wszołek otrzymali od niemieckich władz okupacyjnych nakaz opuszczenia Amiens i przeniesienia się do środkowych departamentów Francji, dokąd 4 XII zostali wywiezieni wraz z 2000 Polaków. Przeszli obóz w Maurice-aux-Riches Hommes k. Sens (Yonne). Zostali zwolnieni na skutek interwencji ks. Czesława Wędziocha i przybyli do Paryża 15 VIII 1941.

1945 – Ks. Franciszek Cegiełka SAC, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, podpisał kontrakt z przedstawicielem episkopatu irlandzkiego, w sprawie dzierżawy obszernego gmachu dawnego irlandzkiego seminarium przy rue des Irlandais 5 w Paryżu. Otworzył w nim Seminarium Polskie. Rektorem seminarium został ks. Antoni Banaszak.

1951 – (początek grudnia) – Przełożonym domu w Otwocku został mianowany ks. Leon Cieślak, w miejsce ks. Antoniego Jarocha, który ze względu na stan zdrowia zrezygnował z pełnienia obowiązków przełożonego (był rektorem domu w latach 1950-51).

1968 – W pierwszą niedzielę Adwentu, zgodnie z listem Episkopatu Polski, odczytanym 24 listopada, wprowadzono używanie języka polskiego w całej Mszy św., za wyjątkiem Kanonu. W kościele Chrystusa Króla w Warszawie na Pradze pierwszą Mszę z zastosowaniem języka polskiego, odprawił o godz. 12:30 ks. rektor Edward Wilk.

1968 – Ks. Józef Sadzik, ks. Jakub Krzyszczuk i ks. Tadeusz Tomasiński udali się do Rzymu, aby spotkać się ze Stefanem kard. Wyszyńskim, a na prywatnej audiencji wręczyć pap. Pawłowi VI Mszał oraz łacińsko-polską edycję dokumentów „Sobór Watykański Drugi”, wydane w Osny.

1973 – W dniach 1-13 XII, ks. Stefan Dusza, dyrektor Pallottinum, przebywał w Rzymie, Paryżu, Heidelbergu i Limburgu, w sprawie maszyn do Wydawnictwa poznańskiego. W podróży z Paryża do Heidelbergu i z powrotem do Paryża, towarzyszył mu ks. Jakub Krzyszczuk (Crisou). W Paryżu rozmawiał z ks. Józefem Sadzikiem w sprawie współpracy z Pallottinum (1 XII).

1973 – (początek grudnia) – W Limburgu odbyło się spotkanie pallotyńskich sekretarzy do spraw misji. Uczestniczył w nim ks. Tadeusz Tomasiński.

1975 – W Sucharach zmarła s. Władysława Urbanowska (ur. 1912 koło Tucholi, w diec. chełmińskiej), pallotynka. Po profesji posługiwała chorym w różnych szpitalach i zakładach.

1976 – Polska Prowincja Chrystusa Króla liczyła w dniu dzisiejszym 446 członków, najwięcej w Stowarzyszeniu. Poniżej były niemieckie prowincje: Najśw. Serca Jezusa – 426 i Trójcy Świętej – 398 członków.

1976 – Wieczorem w Ołtarzewie wystąpiła z referatem pt.: „Wyzwolenia w Piśmie Świętym” p. Stanisława Grabska (+2008), teolog i publicystka.

1977 – Ks. Konrad Walter SAC, z Prowincji św. Pawła Apostoła, został mianowany pomocniczym bpem Jacarezinho w Brazylii, w stanie Parana (tytularny bp Lysinia). Konsekracja biskupia odbyła się 2 II 1978. Ks. Walter ur. się 19 VI 1923 w Bichishausen w Niemczech, 21 IX 1953 złożył pierwszą profesję, 2 XII 1956 przyjął święcenia kapłańskie. 9 VI 1982 został apostolskim administratorem biskupstwa Jacarezinho, 26 XI 1984 koadiutorem bpa Jacarezinho, 10 VIII 1991 objął bpstwo Jacarezinho i 5 VII 2000 został emerytowanym bpem Jacarezinho. Zmarł 20 IX 2018 r., w swojej rezydencji w mieście Jacarezinho.

1978* – Jacek Wejroch (+1984), scenarzysta filmowy, pisarz i dziennikarz, redaktor „Więzi”, w Centrum Dialogu w Paryżu mówił na temat „Szczególnego miejsca filmu we współczesnej kulturze polskiej”.

1980 – W Ołtarzewie odbyły się uroczystości pogrzebowe br. Romana Kaczmarczyka, pracownika Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego. Mszy koncelebrowanej przewodniczył i homilię o ewangelicznym życiu i apostolsko-misyjnej pracy br. Romana wygłosił ks. prowincjał Henryk Kietliński. W uroczystościach wzięli liczny udział księża, bracia i klerycy oraz rodziny i przyjaciele zmarłego. Został pochowany w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu ołtarzewskim, obok kaplicy.

1981* – W ramach seminaryjnej Olimpiady sportowej odbył się finałowy mecz w piłkę nożną pomiędzy kursem V. i kursem II. Mecz zakończył się zwycięstwem kursu II. Wyniku nie zanotowano!!!

1984 – Została zmieniona dotychczasowa nazwa: Siostry Maryi Apostolstwa Katolickiego na Szensztacki Instytut Sióstr Maryi (Schoenstattense Sororum Mariae Institutum).

1989 – Na deskach teatru ołtarzewskiego odbyła się prapremiera nowej sztuki jesiennej: „Trudny poemat muzyczny o świetle, szarości i Łazarzu”, autorstwa kleryków: Jarosława Buchholza (scenariusz i reżyseria) i Andrzeja Daniewicza (muzyka). Sztukę obejrzeli także rodzice alumnów kursu pierwszego, którzy gościli w Seminarium na tradycyjnym zjeździe.
„Dynamiczna, pełna ekspresji muzyka rockowa, wspaniała scenografia i oświetlenie stawia to śmiałe, awangardowe przedstawienie wręcz na gruncie profesjonalnym. Takie zdanie miał m.in. p. Ernest Bryll, który swoją poezją podsunął niejako pomysł autorowi „Łazarza” (z kroniki domu w Ołtarzewie).

1989 – Ks. Leszek Malewicz podjął na pół etatu funkcję kapelana w paryskich szpitalach: Francuskiego Czerwonego Krzyża i św. Jana Bożego. Ks. Malewicz zmarł 15 I 2008.

2011 – W dniach 30 XI – 1 XII, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN oraz Fundacja Stop Przemocy – o Godność Człowieka, zorganizowały w Radomiu konferencję pt. „10 lat ART w Polsce – 2001 2011”. Wzięło w niej udział ok. 200 nauczycieli, pedagogów, psychologów i wychowawców, pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą. Wykłady i warsztaty prowadzili specjaliści z Polski oraz ze Szwecji. Spośród pallotynów wykłady poprowadzili: ks. Feliks Folejewski, ks. Czesław Parzyszek i ks. Bronisław Paweł Rosik. Konferencja została objęta honorowym patronatem, m.in. bpa diecezji radomskiej, Henryka Tomasika i prezydenta miasta Radomia p. Andrzeja Kosztowniaka. Tematyka konferencji dotyczyła wdrażania metody Trening Zastępowania Agresji – TZA (lub ART) i kształtowania kompetencji społecznych.

2012 – Delegatura na Białorusi objęła posługą duszpasterską parafię pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Leopolda z Castelnuovo (Mandić) w Mińsku. Jesienią 2013 uzyskano teren pod budowę pastoralnego centrum: kościół parafialny, sale i pomieszczenia katechetyczne oraz mieszkania dla duszpasterzy.

2016 – Ks. Patryk Michalski, rektor domu w Osny, doznał rozległego wylewu krwi do mózgu. Umieszczony został na intensywnej terapii. Obowiązki rektora przejął ks. Alexandre Pietrzyk.
Obecnie ks. Michalski przebywa w domu Simon de Cyrène w Rungis, w budynku przystosowanym do tego typu inwalidztwa.

2016 – W Ołtarzewie ruszyły prace nad budową łącznika pomiędzy „Białym Domem” (częścią dla braci) i „Willą”. Rozpoczęto też remont „Willi” (począwszy od krawczarni), przystosowujący tę część budynku do potrzeb sióstr pallotynek. W „Willi” zaplanowano (do użytku domu rekolekcyjno-konferencyjnego) 8 pokoi gościnnych, refektarz i salki do spotkań.

ks. dr Stanisław Tylus SAC