Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
1 lipca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 1 lipca

1950 – Ks. generał Wojciech Turowski, poinformował współbraci o swej nominacji przez pap. Piusa XII na bpa Ancusy i koadiutora bpa Teodora Kubiny, z prawem następstwa jako ordynariusza częstochowskiego.

W Kronice Ołtarzewa pod 1 lipca zapisano:

„Dom pogrążył się w milczeniu: przybyło 26 księży naszych na rekolekcje. Po południu dom przeżywa wielką sensację, wywołaną odczytaniem oświadczenia ks. Generała, z którego dowiadujemy się, że został on mianowany przez Ojca Świętego biskupem tytularnym ancusańskim i koadiutorem z prawem następstwa w Częstochowie. Ks. Rektor składa po odczytaniu oświadczenia życzenia Nominatowi”.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1829 – lipiec – Ks. Wincenty Pallotti zrzekł się obowiązków na uniwersytecie Sapienza, aby oddać się na wyłączną służbę Bogu.

1847 – Pap. Pius IX rozciągnął na korzyść Stowarzyszenia uczestnictwo w dobrach duchowych wszystkich aktualnie istniejących w Kościele zakonów, kongregacji i kościelnych zrzeszeń.

1932 – Do Ołtarzewa „przyjechało 8. chłopców z Pragi na letnisko i ulokowano ich w drewniaku” (z kroniki). Opiekę nad nimi objął początkowo kl. Karol Romańczuk, a następnie kl. Witold Hadziewicz.

1933 – Ołtarzew odwiedził ks. profesor Stanisław Szulmiński z Suchar (obecnie sługa Boży), będąc w drodze na wakacje do domu rodzinnego.

1934 – Ks. Alfons Męcikowski, rektor ołtarzewski, zorganizował Sodalicji Mariańskiej wycieczkę do Lasek.

1935 – Ołtarzew odwiedził ks. Wojciech Turowski z Warszawy. Na spotkaniu ze współbraćmi opowiadał o Ruchu Apostolskim z Szensztat i o obecnej sytuacji religijno-politycznej w Niemczech, gdzie przebywał przez dłuższy czas.

1938 – Urząd rektora w Chełmnie objął ks. Michał Muszyński.

1941 – w połowie roku – Ks. Alojzy Majewski przeniósł się z Tomczyc k. Nowego Miasta n. Pilicą do państwa Boruckich w Borowinie, w parafii Klwów, gdzie obsługiwał w czasie okupacji miejscową kaplicę.

1941 – lipiec – Ks. Franciszek Wadowski przybył do Stanów Zjednoczonych (8 V 1941 jako obywatel amerykański wyjechał do Berlina, stąd 5 VI samolotem via Marsylia-Barcelona do Madrytu, potem pociągiem do Vigo, skąd odpłynął do Ameryki). Zamieszkał u pallotynów włoskich w Nowym Jorku.

1945 – Br. Stanisław Góraj został skierowany do Gdańska, do domu przy kościele pw. Chrystusa Króla.

1946 – Ks. Józef Lisiak został przydzielony do pomocy duszpasterskiej przy pallotyńskiej placówce w Gliwicach.

1948 – Do Ołtarzewa przyjechał nowy rektor, ks. Eugeniusz Weron.

– Przybył też p. profesor Wojciech Durek z Kielc, by wykonać w kościele seminaryjnym główny ołtarz (rzeźbę).

1956 – Odbył się Zjazd Katolicki w Osny. Sumę odprawił ks. Wacław Knapik CM, konsultor generalny zgromadzenia, w obecności bpa Versailles, Alexandre Renard’a. Kazanie wygłosił ks. Augustyn Gałęzowski, dziekan paryski. Po południu bp Jean Rupp, wikariusz generalny dla obcokrajowców archidiecezji paryskiej, poświęcił XI. i XIII. [XII?] stację Drogi Krzyżowej. W Zjeździe brało udział ok. 4000 osób.

1957 – W Rucianem-Nidzie klerycy: Feliks Folejewski, Jan Korycki, Stanisław Kuraciński, Jan Popławski i Wendelin Maciej Ryś złożyli wieczną profesję na ręce ks. Franciszka Bogdana.

– W Ołtarzewie klerycy: Jan Kamiński, Józef Krzeski, Jan Papkała, Wacław Wicher i Józef Wróbel złożyli profesję wieczną na ręce ks. Stanisława Czapli.

– W Kościelisku (Zakopane) profesję wieczną na ręce ks. Romana Ruchaja złożył kl. Eugeniusz Tomaszek.

1958 – Kl. Henryk Paździor został powołany do francuskiej służby wojskowej. Odbywał ją we Francji i Tunezji. Zwolniony 1 XI 1960 powrócił na studia do Rzymu. Wcześniej studiował dwa lata filozofii na Uniwersytecie de Propaganda Fide i rok teologii na Gregorianum.

1963 – „Ratio educandi Societatis Apostolatus Catholici” dla całego Stowarzyszenia zostało podpisane przez ks. generała Wilhelma Möhlera.

1967 – Kościół seminaryjny w Ołtarzewie otrzymał prawo świadczenia wszystkich posług duszpasterskich oraz sporządzania akt metrykalnych i prowadzenia ksiąg kościelnych dla wiernych z Ołtarzewa. Rektorem kościoła seminaryjnego był wówczas ks. Jan Kudłacik, pomagał mu ks. Stanisław Sarnicki. Ks. Eugeniusz Klimiński prowadził dla młodzieży roczny kurs przygotowawczy do małżeństwa.

1970 – Ks. Stefan Dusza został mianowany dyrektorem Wydawnictwa Pallottinum. Funkcję tę pełnił do 31 VIII 2008.

1971 – Zarząd Prowincjalny mianował ks. Edwarda Daniela proboszczem przy kościele seminaryjnym w Ołtarzewie, w miejsce ks. Jana Pawlika, który zrezygnował z tej funkcji.

– Ks. Jan Korycki, rektor domu lubelskiego, przez miesiąc lipiec przebywał w Ołtarzewie, przygotowując swoją rozprawę doktorską z zakresu pedagogiki.

– Br. Tomasz Całka powrócił ze szpitala, gdzie przebywał od 17 maja, w związku z operacją usunięcia kamieni (22 maja) a potem całej nerki.

1973 – Odbył się Zjazd Katolicki w Osny, któremu przewodniczył bp André Rousset, ordynariusz Pontoise. Uroczystą Mszę św. przy ołtarzu polowym w parku odprawił ks. infułat Kazimierz Kwaśny, były rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, który w tym roku obchodził złoty jubileusz kapłaństwa. Kazanie wygłosił bp Rousset. Nabożeństwo transmitowało radio francuskie. Po południu, w części artystycznej wystąpiła orkiestra „Echa” z Houdain i dzieci w narodowych strojach z Oignies, Ostricourt, Libercourt i Carvin.

– Ołtarzew odwiedził br. Antoni Marszałek SAC z Francji.

1973 – Zjazdowi Katolickiemu w Osny przewodniczył abp Kabgayi (Rwanda), André Perraudin. Kazanie wygłosił ks. infułat Kazimierz Kwaśny.

1973 – Obowiązki rektora w North Tonawanda przejął ks. Stanisław Idziak (mianowany rektorem 26 V tr.). Pełnił tę funkcję przez dwie kadencje.

1974 – Kapelanem misjonarek benedyktynek w Kwidzynie został ks. Bernard Baumgart (do 25 II 1995). Włączał się też w pomoc duszpasterską w parafiach Kwidzyna.

1976 – Mocą dekretu powstał ośrodek duszpasterski Zakopane-Krzeptówki, prowadzony przez Księży Pallotynów. Wydzielono go z zakopiańskiej parafii pw. Najśw. Rodziny i parafii kościeliskiej.

1977 – O godz. 20.30 w Centre du Dialogue w Paryżu wystąpił kard. Karol Wojtyła. Tematem jego odczytu było „900.lecie męczeńskiej śmierci św. Stanisława Szczepanowskiego, biskupa krakowskiego”.

„Na kanwie historycznych wydarzeń Dostojny Prelegent snuł refleksje nad obecnymi zadaniami Kościoła, który stara się wprowadzać w życie uchwały Soboru Watykańskiego II” – stwierdził domowy kronikarz.

Kaplica-sala, korytarze i przejścia były wypełnione słuchaczami. Po odczycie była ciekawa dyskusja, a w sali rekreacyjnej odbyło się krótkie spotkanie w mniejszym gronie.

1977 – Ks. Stanisław Rudziński rozpoczął w Ołtarzewie rekolekcje dla grupy współpracowników (45 osób). Od 5 lipca rekolekcje dla drugiej grupy współpracowników prowadził ks. Stefan Bajda.

1978 – Kurs ks. Jana Koryckiego, rektora Ołtarzewa, obchodził w Otwocku 25-lecie swojej profesji.

– Ołtarzew odwiedził ks. Henryk Hoser, misjonarz z Rwandy. O godz. 9:00 odprawił Mszę św. dla wiernych, a wieczorem na spotkaniu ze współbraćmi mówił o pracy duszpasterskiej i medycznej w Rwandzie.

1980 – Kl. Stanisław Omiotek powrócił do Ołtarzewa, po przerwie duszpasterskiej, którą odbywał w Wałbrzychu.

1982 – Do Ołtarzewa przyjechali z Kopca czterej bracia nowicjusze z mistrzem nowicjatu ks. Szczepanem Barcikowskim. Od lipca do sierpnia włącznie pracowali przy budowie kościoła w Ożarowie Mazowieckim.

– Przez lipiec przebywały też w Ołtarzewie, po dwa tygodnie, dwie grupy chłopców, odbywających postulat. Również i oni pomagali przy budowie kościoła w Ożarowie Mazowieckim.

1984 – Abp wrocławski Henryk Gulbinowicz przewodniczył Zjazdowi Katolickiemu w Osny.

1986 – W Ołtarzewie bracia rozpoczęli przeprowadzkę do nowego „Białego Domu”. Dom główny i „Willa” poddane zostały generalnemu remontowi.

1987 – W ołtarzewskim zespole seminaryjnym dokonały się następujące zmiany: ojciec duchowny ks. Józef Pierzchalski odszedł do duszpasterstwa do Radomia; nowym ojcem duchownym został ks. Andrzej Biernacki; na roczny urlop naukowy do RFN wyjechał ks. wicerektor Paweł Góralczyk.

1990 – Odbył się Zjazd Katolicki w Osny. Mszy św. przewodniczył bp gdański Tadeusz Gocłowski. Uczestnikami byli też bp Pontoise Thierry Jordan, ks. prałat Stanisław Jeż, ks. prałat Piotr Ratajczak, księża z okręgu paryskiego i Paryża. W części artystycznej wystąpił zespół folklorystyczny „Rysy” ze Szkocji. Dochód ze zjazdu przeznaczono na budowę Ośrodka dla Chorych na Raka w Gdańsku (pod patronatem bpa Gocłowskiego).

1992 – W Wadowicach na Kopcu miały miejsce uroczystości pogrzebowe ks. Ludwika Homy, misjonarza w Brazylii i Portugalii. Koncelebrze prawie 50 księży przewodniczył ks. prowincjał Czesław Parzyszek. On też wygłosił pogrzebową homilię, w której pod koniec podziękował w ciepłych słowach matce ks. Ludwika za dar syna kapłana misjonarza. Złożył też podziękowania lekarzom, wspólnotom z Ząbek i Kopca. Zmarły został pochowany na pallotyńskim cmentarzu.

1994 – Prowincja Zwiastowania Pańskiego przejęła parafię św. Andrzeja Boboli w Bielsku Białej.

2001 – Adam Lepa, pomocniczy bp łódzki, przewodniczył Zjazdowi Katolickiemu w Osny.

2002 – Rektorem domu w North Tonawanda i delegatem delegatury Dzieciątka Jezus w USA został ks. Lesław Gwarek (był tam już rektorem w latach 1993-99). Wykładał też w Międzydiecezjalnym WSD Christ the King w Buffalo. W 2005 powrócił do Polski i objął funkcję wiceprowincjała (do 2011).

2005 – W Poznaniu zmarł ks. Andrzej Chełkowski (ur. 1929 w Telkwicach k. Malborka, w parafii Kalwa, w diecezji warmińskiej), wicedyrektor wydawnictwa Pallottinum, radca prowincji, ekonom Regii Miłosierdzia Bożego, duszpasterz we Francji i Belgii, kierownik księgarni Instytut Maryjny, misjonarz w Rwandzie 1996-97, dyrektor Archiwum Prowincji Zwiastowania Pańskiego.

Był człowiekiem pełnym oddania, dyspozycyjności, skromności i odpowiedzialności. Zawsze był otwarty na potrzeby wielu ludzi. Znajdował również odwagę zwracania uwagi współbraciom i przełożonym. Kochał Stowarzyszenie i zależało mu na dobrym jego wizerunku. Jego starszymi braćmi byli: August (1927-99) – fizyk, senator i marszałek senatu i Władysław (1928-75) – salezjanin.

2012 – Zjazdowi Katolickiemu w Osny przewodniczył bp Marek Solarczyk, pomocniczy bp warszawsko-praski.

2013 – Na Barbados przybył ks. Łukasz Ciupa. Tu przeszedł staż pastoralny i językowy, włączając się w prace duszpasterskie miejscowego Kościoła (Barbados i St. Lucia), poznając nowe środowisko, kulturę i zwyczaje.  Do Belize (państwo na półwyspie Jukatan w Ameryce Środkowej) przybył 11 IX 2013. Początkowo zamieszkał w domu prowincjalnym pallotynek (Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego) w Belize City.

2013 – Ks. Stanisław Szozda został rektorem domu w Montmorency.

2017 – Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Mariana Dziczka, duszpasterza parafialnego, pracownika Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach, rozpoczęły się o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Radomiu (ul. Młodzianowska 124). Mszę pogrzebową koncelebrowało ok. 30 pallotynów pod przewodnictwem i z homilią ks. prowincjała Zenona Hanasa. Został pochowany w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu komunalnym w Radomiu (ul. Ofiar Firleja). Ks. Marian Dziczek przeżył 87 lat, w tym 66 lat w Stowarzyszeniu i 60 lat w kapłaństwie. +Ad infinitam Dei gloriam+

2018 – Abp Henryk Hoser SAC, biskup senior diecezji warszawsko-praskiej, zamieszkał na stałe w pallotyńskim Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny