Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
1 marca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 1 marca

1988 – Prymas Polski Józef kard. Glemp utworzył przy kościele seminaryjnym w Ołtarzewie samodzielną parafię pw. Matki Bożej Królowej Apostołów. Dekret wszedł w życie 15 III tr.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1908 – Do Antoniówki zgłosił się już drugi kandydat na brata, Jan Mielewski. Z zawodu był piekarzem. Br. Mielewski zmarł 9 I 1921 w Nakle.

1926* – Neoprezbiter Józef Chudziński odprawił na Kopcu o godz. 6.30 cichą Mszę św. prymicyjną dla gimnazjalistów, po której udzielił błogosławieństwa kapłańskiego wszystkim mieszkańcom Kopca. Prymicje w parafii rodzinnej odprawił na Wielkanoc, 4 kwietnia.

1928 – Klerycy ołtarzewscy w ramach przechadzki zwiedzili kościół w Borzęcinie. Obecny kościół pochodzi z połowy XIX w. Został poświęcony w 1855, po pożarze poprzedniego kościoła (1852). Parafia Borzęcin należy do najstarszych na Mazowszu, powstała między rokiem 1166 a 1254.

1940 – początek marca – Ks. Leon Bemke, kapelan Westerplatte, przebywający od początku II 1940 na Litwie, po wielu staraniach otrzymał brytyjski paszport zastępczy i na początku marca udał się do Rygi, skąd przyleciał do Sztokholmu, gdzie w okresie Wielkiego Postu wygłosił rekolekcje dla przebywających tam Polaków, m.in. także dla 3 załóg internowanych okrętów podwodnych na wyspie Vaxholm k. Sztokholmu, a stamtąd samolotem dotarł do Paryża.

1945* – marzec – Ks. Leon Cieślak wyjechał do Częstochowy, aby znaleźć odpowiednie miejsce w tym mieście pod „bursę względnie na ośrodek” dla pallotyńskich misjonarzy. W tym celu przebywał u zmartwychwstanek w Częstochowie.

1948* – W Gdańsku, przy kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej rozpoczęła się pierwsza seria otwartych rekolekcji akademickich. Prowadził je o. Anioł Urbański karmelita.

1952 – Dotychczasowy proboszcz parafii polonijnej w Oignies, ks. Bronisław Wiater, objął placówkę duszpasterską w Beaulieu i został równocześnie dziekanem okręgu południowego PMK we Francji. W Beaulieu zbudował duży Dom Katolicki, centrum życia polonijnego. W 1953 ks. Wiater przeszedł na rektora domu do Osny.

W Oignies nowym proboszczem w 1952 został ks. Jan Wroński, a jego pomocnikiem ks. Julian Zblewski, do tej pory ekonom regionalny.

1957 – Ks. Bronisław Wiater, od 1956 pomocnik proboszcza w Oignies, otrzymał samodzielną placówkę w Pulversheim w Alzacji (ale placówka nie była przejęta przez Regię Miłosierdzia Bożego). Na miejsce ks. Wiatera do Oignies poszedł ks. Kazimierz Domagalski.

1971 – Rektor paryskiej wspólnoty, ks. Jakub Krzyszczuk, „podpisał promesse de vente na resztę wolnych pokoi przy rue Surcouf Nr 23” (z Kroniki Regii).

1972 – Ks. Franciszek Blachnicki wygłosił w Ołtarzewie wykład na temat: „Ruchy apostolskie na Zachodzie i chrześcijańska akcja formacyjna w oazach na terenie Polski”, poświęcając w tym przemówieniu wiele czasu własnym osiągnięciom w tej dziedzinie.

1974 – W Centre du Dialogue wystąpił bp Pontoise, André Rousset (+1994) ze swoim sekretarzem ks. Xavierem Légerem. Mówił o swym pobycie w Polsce, ilustrując to przezroczami.

1977 – Po urlopie spędzonym w Polsce, wyjechał do Rwandy ks. Henryk Kazaniecki. O godzinie 17:30 na dworcu kolejowym w Warszawie pożegnali go: ks. rektor Jan Korycki, ks. Kazimierz Nowak, ks. Stanisław Charchut i przedstawiciel kleryków. 

– Wieczorem, aktorzy tzw. Teatru Propozycji przy Galerii Rzeźby Xawerego Dunikowskiego: Janusz Markowski i Krystyna Szafrańska, przedstawili we fragmentach „Antygonę” Sofoklesa. Po spektaklu odbyła się dyskusja.

– Z junioratu w Krakowie powrócili do domu po okresie studium: br. Eugeniusz Tryba i br. Stanisław Adamczewski.

1978** – Ks. prowincjał Józef Dąbrowski podczas Mszy św. koncelebrowanej dokonał wprowadzenia alumnów kursów III. i IV. w posługę lektora i akolity. We Mszy św. uczestniczyli rodzice alumnów wprowadzonych w posługę, jak i rodzice kursu V., którzy razem wieczorem rozpoczęli rekolekcje zamknięte. Prowadził je ojciec duchowny Seminarium. W trakcie rekolekcji rodzice obejrzeli Misterium Męki Pańskiej.

– Rozpoczęły się prace przy asfaltowaniu nawierzchni na ul. Kierbedzia w Ołtarzewie.

1979* – Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął grupę Czcicieli Miłosierdzia Bożego. W jej skład weszli przedstawiciele Czcicieli z Warszawy i Częstochowy. Grupie tej przewodniczył ks. Edmund Boniewicz. Delegacja złożyła na ręce Ojca Świętego memoriał z prośbą o ustanowienie w Kościele święta Bożego Miłosierdzia i przekazała dwa obrazy dużego formatu, przedstawiające Chrystusa Miłosiernego z podpisem „Jezu ufam Tobie”. Jeden obraz pozostał u Ojca Świętego, a drugi przewieziono do Warszawy. Ponadto przekazano Ojcu Świętemu bursztynowy różaniec 600-lecia Jasnej Góry. Papież po wysłuchaniu prośby powiedział: „Zobaczymy, pilnujcie tej sprawy i módlcie się”, i udzielił apostolskiego błogosławieństwa. Zaprosił też całą grupę na Mszę św. do swojej prywatnej kaplicy na Watykanie. Ks. Boniewicz wziął udział w koncelebrze, której przewodniczył Ojciec Święty.

Kard. Karol Wojtyła przyjął memoriał z rąk czcicieli Miłosierdzia Bożego, jeszcze przed swoim wyniesieniem na Stolicę Piotrową, poprzez który spowodował w Stolicy Apostolskiej zawieszenie tzw. „Notificationes” z 1958.

1979 – Odbyła się próba generalna Misterium Męki Pańskiej, wystawionej przez alumnów. Reżyserem był kl. Andrzej Chmielecki. Podkreślono, że reżyser wyeksponował bardziej postać Nikodema niż Chrystusa i sugerowano, że sztuka mogłaby nosić tytuł: „Nikodem i inni”.

1980 – Ks. Marian Skorżyński został przydzielony do parafii św. Jana Chrzciciela w Săo Joăo de Triunfo w Paranie (Brazylia), gdzie rozpoczął pracę duszpasterską. Kiedy 27 XII 1981 została zlikwidowana ta placówka z braku księży i dużej odległości od centrum delegatury (ok. 1000 km), otrzymał stanowisko wikariusza w parafii św. Elżbiety w Rio de Janeiro.

1981** – Chór seminaryjny z Ołtarzewa śpiewał po raz drugi w czasie Mszy św. transmitowanej przez radio.

1986* – Ks. prowincjał Czesław Parzyszek wprowadził w posługę lektora alumnów kursu trzeciego, a w posługę akolity – alumnów kursu czwartego.

„Pamiętam, jak w 1986 roku Ksiądz Prowincjał Czesław Parzyszek wprowadzał w posługę lektora i akolity szereg chłopaków… szli i szli… lata 80. XX wieku to był ogrom powołań… wydawałoby się, że w czasach, gdy młodym ciężko materialnie, to będą pędzić do seminarium… tymczasem w Ołtarzewie jedna trzecia tego, co była za moich czasów… kapłaństwo jest wymagające… i dobrze :)” (Paweł Rudnik, 2018).

1995 – We Środę Popielcową rozpoczęły się trzydniowe rekolekcje wielkopostne dla alumnów. Prowadził je ks. Andrzej Pelc SAC, który starał się, tak jak chciał Wincenty Pallotti, aby słuchacze zachwycili się Bogiem – Miłością Nieskończoną.

1996 – Prowincja Zwiastowania Pańskiego podjęła pracę w diecezji Kundiawa w Papui-Nowej Gwinei.

2002 – W szpitalu w Poznaniu zmarła s. Daniela Choszcz (ur. 1920 w Gowidlinie, w diecezji chełmińskiej), pallotynka. Posługiwała w kuchni w seminarium pallotyńskim w Ołtarzewie, a następnie w Trawniku i Częstochowie. Po ukończeniu kursu pielęgniarskiego pracowała w klinice w Gdańsku, a potem przez 21 lat w domu starców w Ziębicach. W 1985 przeniosła się do Poznania, gdzie prowadziła kuchnię.

2007 – W Yangdeogwon, w Korei Południowej erygowano dom okresu wstępnego.

2009 – Ks. dr hab. Edmund Robek został powołany na stanowisko kierownika Katedry Organizacji Duszpasterstwa na Wydziale Teologicznym UKSW.

2012* – Od 26 lutego do 1 marca trwała we wspólnocie ołtarzewskiej wizytacja kanoniczna Wyższych Przełożonych polskich prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ks. Józefa Lasaka i ks. Adriana Galbasa. Poprzez wspólną modlitwę, spotkania i rozmowy przełożeni zobaczyli jak i czym żyje wspólnota. Wynikiem tej wizytacji był specjalny list, w którym przekazali swoje spostrzeżenia, wnioski i rady.

2013 – Instytut Teologii Apostolstwa (ITA), działający jako ośrodek badawczy UKSW w Warszawie, z siedzibą w Ołtarzewie, zmienił nazwę na Centrum Teologii Apostolstwa (CTA).

2015 – Od 1 do 7 III trwały w Arusha, w Tanzanii, obrady Spotkania Kontynentalnego dla Afryki. Wzięli w nim udział: przełożony generalny ks. Jacob Nampudakam, ks. radca generalny ks. François Harelimana i sekretarz ds. misji ks. Jean Bertrand Etoundi.

2015 – W odnowionej kaplicy Sekretariatu Misyjnego pw. św. Jana Pawła II w Ząbkach, ks. Aleksander Pietrzyk, misjonarz, a obecnie superior Regii Miłosierdzia Bożego we Francji, poświęcił Drogę Krzyżową. Kaplica służy szczególnie misjonarzom, przyjeżdżającym do kraju na urlop. Po błogosławieństwie ks. Grzegorz Młodawski, dyrektor ds. Misji, odprawił Mszę św., a w słowie zachęcał do solidarności i modlitwy w intencji misjonarzy. We Mszy uczestniczyli pracownicy Sekretariatu Misyjnego i bracia z miejscowej wspólnoty.

2019** – W Łowiczu odbyły się uroczystości pogrzebowe bpa Alojzego Orszulika SAC, pierwszego biskupa łowickiego. 

Rozpoczęły się już 28 lutego Mszą św. pod przewodnictwem abpa Andrzeja Józwowicza, nuncjusza apostolskiego w Rwandzie; homilię wygłosił abp Damian Zimoń, senior archidiecezji katowickiej. W liturgii uczestniczyli kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, kapłani i wierni. Obecni byli także włodarze miasta i powiatu, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych, wdowy i dziewice konsekrowane, a także konfraternia św. Wiktorii.

1 marca, przy trumnie spowitej biało-czerwoną flagą miała wartę asysta Wojska Polskiego – ze względu na order Orła Białego i zasługi zmarłego dla Ojczyzny. W uroczystościach wzięli udział: biskupi, ponad 100 kapłanów, przedstawiciele parafii z całej diecezji, ruchów, zgromadzeń, parlamentarzystów, samorządów lokalnych, poczty sztandarowe, młodzież szkolna. Prezydenta RP Andrzeja Dudę reprezentowała Zofia Romaszewska i podobnie jak premier, przekazali wieńce.

Mszy pogrzebowej przewodniczył prymas Polski Wojciech Polak. Na początku liturgii przedstawiciel nuncjusza apostolskiego w Polsce odczytał telegram pap. Franciszka. Odczytano też kondolencje przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abpa Stanisława Gądeckiego. Homilię wygłosił łódzki arcybiskup senior Władysław Ziółek. 

Pod koniec Mszy św. odczytano list marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Głos zabrał wicegenerał pallotynów ks. Józef Lasak, przedstawicielka sióstr służebniczek, które posługiwały przy bpie Orszuliku, a także bp łowicki Andrzej Dziuba, który podziękował zebranym i wspominał zmarłego. On też przewodniczył ceremoniom pogrzebowym. 

Zmarły spoczął w kryptach prymasowskich bazyliki katedralnej Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Łowiczu. W podziemiach katedry, nazywanej „Wawelem Mazowsza”, spoczywa 12. arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny