Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
10 grudnia 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 10 grudnia 

2003 – W Szczecinie zmarł ks. Andrzej Darznik (ur. 1954 w Wejherowie, w diecezji chełmińskiej), pracownik Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach 1986-90, duszpasterz parafialny, kapelan szpitali, m.in. Szpitala Klinicznego nr 1 (od 1 II 2003). Był niezwykle serdecznym człowiekiem (m.in. nazywał siebie bratem), ujmując i zjednując sobie tym ludzi, a zwłaszcza młodzież.

W Ząbkach nazywaliśmy go „Kościół”. Rzeczywiście wspaniały człowiek z poczuciem humoru. Bardzo lubiliśmy słuchać jego kazań. Niech Dobry Bóg obdarzy go swoim miłosierdziem! (świadectwo ZK, 2018).

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1928 – W Ołtarzewie odbyła się uroczysta akademia ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (przeniesiona na ten dzień z racji planowanego przyjazdu kard. Aleksandra Kakowskiego). Program obejmował: trzy pieśni chórowe na cztery męskie głosy – „Pierzchł nocy cień”, „Ave Maris Stella”, „Sancta”, referat, dwa wiersze i odczyt. Przemówił też ks. superior Wojciech Turowski, który przybył na akademię z Warszawy.

1934 – Od 5 do 10 grudnia w Collegium Marianum na Kopcu nie było zajęć ze względu na epidemię grypy. Pierwsze lekcje rozpoczęły się dopiero 11 grudnia.

1935 – Ks. Giacinto Cardi, generał Stowarzyszenia, w liście do współbraci omówił stosunek „Kongregacji” do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, powołując się na źródła i normy prawne.

1938 – Klerycy z Ołtarzewa rozpoczęli 6-dniowe rekolekcje przed subdiakonatem.

– Ks. Stanisław Czapla wyświetlił u sióstr nazaretanek w Warszawie film o tematyce misyjnej.

1939 – Żołnierze niemieccy opuścili dom główny w Ołtarzewie. Przybędą ponownie do Ołtarzewa 28 IV 1941.

1940 – W Paryżu ks. Bronisław Wiater został aresztowany przez gestapo pod zarzutem szpiegostwa i przez kilka miesięcy był więziony na Cherche-Midi. Dzięki interwencji ks. Czesława Wędziocha został wypuszczony na wolność.

1940 – Ks. Franciszek Cegiełka został przewieziony z więzienia w Hannoverze do berlińskiego Polizei Praesidium Gefaengnis przy Alexanderplatz. W końcu VII 1941 został przetransportowany do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen (Oranienburg) k. Berlina.

1940 – Ks. Franciszek Bryja został wywieziony w transporcie więźniów-duchownych z niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz do obozu Dachau. Miał tam numer obozowy 22196. Od samego początku ks. Bryja został zaliczony do inwalidów (od dzieciństwa cierpiał z powodu skrzywienia kręgosłupa i utykał na prawą nogę; mimo kalectwa spowodowanego dźwiganiem drewna chętnie chodził na wycieczki, grał w siatkówkę i jeździł na nartach). Wykonując lżejsze prace, starał się pomagać innym więźniom, narażając własne życie (pracował m.in. przy gotowaniu marchwi).

1941 – W Wadowicach na Kopcu profesję wieczną na ręce ks. Józefa Wróbla złożył br. Tadeusz Trybuszewski.

1945 – Br. Stefan Bajda na własną prośbę opuścił Stowarzyszenie i wstąpił do karmelitów trzewiczkowych w charakterze kleryka, na co uzyskał 10 XII dyspensę Augusta kard. Hlonda, pod warunkiem, że w razie niezłożenia ślubów wieczystych może powrócić do Stowarzyszenia. W zakonie przyjął imię Ignacy. Po ukończeniu szkoły średniej i studiów teologicznych na UJ w Krakowie powrócił w 1949 do Stowarzyszenia, przed wieczystymi ślubami u karmelitów.

1947 – Ks. Władysław Baumgart, rektor domu w Gliwicach, został przeniesiony do Wałbrzycha, gdzie spełniał funkcje duszpasterza parafii pallotyńskiej.

1951 – Ks. Antoni Słomkowski, były rektor KUL, rozpoczął w Ołtarzewie wykłady z teologii dogmatycznej i fundamentalnej. Po ks. Donacie Nowickim i ks. Wojciechu Jankowskim (ps. ks. Wojciecha Lewkowicza), był to wówczas trzeci profesor niepallotyn w Ołtarzewie.

1953 – W Osny rozpoczęły się 6. dniowe rekolekcje dla braci, prowadzone przez ks. magistra Alojzego Misiaka.

1969 – Od 10 do 12 XII trwał w Rzymie Zjazd Rektorów Misji i Kierowników Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz wyższych przełożonych z kard. Stefanem Wyszyńskim i biskupami polskimi. Ks. superior Stanisław Suwała złożył sprawozdanie z działalności Regii Miłosierdzia Bożego na rzecz emigracji i dla Polski.

1971 – Podczas Zebrania Doradczego w Ołtarzewie poruszono m.in. sprawę przebudowy wejścia do domu i nowego wystroju kościoła.

1976 – Do pracy w Pallotyńskim Sekretariacie Misyjnym w Ząbkach został skierowany br. Roman Kaczmarczyk. We IX 1980 obchodził złoty jubileusz konsekracji. Był już wtedy przykuty chorobą do łóżka, ale w uroczystościach uczestniczył świadomie i radośnie, intonując podczas Mszy św. wszystkie pieśni. Na swoim obrazku jubileuszowym polecił wydrukować następujące słowa: „Przeszłość moją oddaję Twemu Miłosierdziu, teraźniejszość moją Twojej Opatrzności, przyszłość moją Twojej Miłości”. Br. Kaczmarczyk zmarł 28 XI 1980.

1977 – Z Rzymu powrócił do Ołtarzewa br. Tadeusz Robak, który brał udział w XIV Zebraniu Generalnym (24 października – 30 listopada 1977).

1978 – Ojciec duchowny Seminarium ołtarzewskiego, ks. Feliks Folejewski poprowadził dzień skupienia dla grupy studentów ok. 60 osób z Rodziny Rodzin.

1980 – W Ołtarzewie zmarł br. Jan Święs (ur. 1910 w Grybowie, w diecezji tarnowskiej). Był gorącym czcicielem Bożego miłosierdzia. Ta Tajemnica, jak i Opatrzność Boża były obecne w jego postawie, rozmowach i całym widzeniu spraw życiowych. Z tej wiary płynęła jego pogoda ducha i braterski stosunek do wszystkich ludzi. Miał młodszego brata, Władysława (1914 – 1971), również pallotyna, członka regii francuskiej.

1982 – Br. Mieczysław Mystkowski został przeniesiony z Zakopanego na Kopiec do Wadowic, gdzie objął gospodarstwo rolne. Po podziale prowincji, poprosił o przeniesienie do Prowincji Zwiastowania Pańskiego (inkardynowany 25 III 1994).

1983 – Rada Prowincjalna mianowała nowego wicerektora Seminarium w Ołtarzewie. Został nim wykładowca teologii moralnej, ks. Paweł Góralczyk.

1987 – Kurs trzeci alumnów Seminarium ołtarzewskiego zaprezentował mikołajkowy wieczór („Psinum sekundum”), pełen humoru, zabawy i skromnych upominków, które przywiózł św. Mikołaj. Ks. wicerektor wręczył też nagrody zwycięzcom tegorocznej Olimpiady seminaryjnej.

1989 – Bp Alojzy Orszulik odprawił w Ołtarzewie prymicje biskupie. Spędził tu 38 lat, jako kleryk i wykładowca prawa kanonicznego. W koncelebrze brało udział kilkudziesięciu księży pallotynów, m.in. prokurator generalny ks. Jan Korycki i członkowie Zarządu Prowincjalnego z prowincjałem ks. Czesławem Parzyszkiem. W homilii biskup poddał analizie czytania mszalne, a w refleksji osobistej powiedział, że nie przyszedł by się pożegnać, gdyż nigdy nie przestanie być pallotynem. Jako pasterskie zawołanie przyjął słowa: „Christo in aliis servire”. Ks. Stanisław Kuraciński wręczył mu nowy pastorał.

1990 – Nowym dziekanem alumnów w  WSD w Ołtarzewie został kl. Dariusz Walasek z czwartego kursu.

1991 – W Seminarium w Ołtarzewie odbyły się mocno spóźnione Mikołajki.

1996 – Alumni V. kursu przedstawili kabaret, w opinii wielu bardzo udany. Treścią kabaretu była próba nakręcenia filmu o życiu seminaryjnym w różnych scenariuszach: westernu, filmu niemego, sensacji XX wieku, a nawet raperskiego teledysku; w konsekwencji wyszedł jesienny kabaret.

1997 – Dziekanem alumnów został wybrany kleryk IV. kursu, Dariusz Chałubiński. Zastąpił on ustępującego dziekana, kl. Andrzeja Śliwkę.

2007 – Ks. Eugeniusz Dutkiewicz (+2002), prekursor i duszpasterz ruchu hospicyjnego w Polsce, został pośmiertnie honorowym obywatelem gminy i miasta Sianowa.

2013 – Zatwierdzono statut Duszpasterstwa Powołań SAC w Czechach, Delegatury św. Cyryla i Metodego w Czechach i na Słowacji.

2015 – grudzień – Ukazał się 79. numer internetowego pisma „Recogito” (wychodzi od 2000), redagowanego przez ks. Marka Wittbrota. Przez kilka lat funkcjonowało też „Archiwum Recogito”. W 2014 pojawiło się francuskojęzyczne „Re/cogito” (recogito.eu).

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny