Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
10 marca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 10 marca

1979 – Wielki Post – W każdą sobotę i niedzielę Wielkiego Postu klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie przedstawiali Misterium Męki Pańskiej. Reżyserem tegorocznego Misterium był kl. Andrzej Chmielecki.
Seminarium w Ołtarzewie podtrzymuje po dzień dzisiejszy tradycję wystawiania Misterium na deskach teatru. Dwa lata temu teatr seminaryjny obchodził swoje 60.lecie.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1838 – Dk. Giuseppe Faà di Bruno (późniejszy generał Stowarzyszenia) przyjął święcenia kapłańskie. W 1840 na uniwersytecie w Turynie uzyskał doktorat teologii i do 1844 pracował przy kościele San Francesco. We wrześniu po spotkaniu w Turynie ks. Raffaele Melii – wiernego współpracownika naszego Założyciela – postanowił przybyć do Rzymu i zapoznać się z ideą apostolstwa katolickiego. Kontynuując studia i mieszkając w Kolegium Szlacheckim, głosił misje i rekolekcje wraz z księżmi ze wspólnoty pallotyńskiej przy kościele Świętego Zbawiciela. Jego decyzja wstąpienia do Stowarzyszenia spotkała się z oporem rodziny, nauczycieli i kolegów. Mimo tego po rekolekcjach odbytych w domu prowincjalnym jezuitów, na początku I 1845 postanowił pozostać współpracownikiem Wincentego Pallottiego.

1923 – Na Kopcu po raz pierwszy rozpoczęto odmawiać uroczyście nowennę do św. Józefa.

1930 – Pracę w ogrodzie w Ołtarzewie rozpoczął świecki człowiek, ogrodnik z zawodu. Wraz z br. Ludwikiem Krajniewskim zajął się założeniem inspektów i innymi pracami, w których pomagali nowicjusze pierwszego roku.

1948 – Z polecenia ks. prowincjała Stanisława Czapli, we wszystkich domach Stowarzyszenia w Polsce, miała zostać odprawiona Msza św. w intencji ks. generała Wojciecha Turowskiego, w dniu jego imienin (23 kwietnia).

1949 – W Ołtarzewie odbyło się zebranie księży dyrektorów i profesorów pallotyńskich zakładów wychowawczych (Seminarium i gimnazjów) z rektorami domów i członkami Rady Prowincjalnej. Omawiano na nim sprawy naukowo-wychowawcze, głównie zaś sprawę otwarcia liceum z nowym rokiem szkolnym. Do obrad włączono zagadnienie nowicjatu kleryków.

1957 – Rada Generalna ustanowiła Sekretariat ds. Misji przy Zarządzie Generalnym, a na sesji 7 V 1957 nominowała prokuratora generalnego ks. Wilhelma Bange sekretarzem ds. Misji Zewnętrznych przy Kurii Generalnej. Dokument nominacji podpisał ks. generał Wilhelm Möhler 10 maja.

1959 – Macierzysty dom na Kopcu, Collegium Marianum, obchodził 50.lecie swego istnienia. Uroczystość przypadła w dzień Królowej Apostołów. Zaproszono nań biskupa Karola Wojtyłę, sufragana krakowskiego, który celebrował Mszę św. w kaplicy Collegium Marianum. Kazania przed południem głosił w kaplicy ks. Stanisław Uramowski, a na jubileuszowej Mszy ks. Stanisław Martuszewski.

1968 – Do Drukarni w Osny zostali zaproszeni: ks. infułat Antoni Banaszak, ks. prałat Wiktor Grzesiek i ks. Marian Rechowicz, b. rektor KUL. Pallotyńska drukarnia rozpoczęła właśnie oprawę pierwszych Mszałów łacińsko-polskich. Pierwszy oprawiony Mszał zabrał ze sobą ks. infułat A. Banaszak dla Seminarium Polskiego w Paryżu.

1970 – W Osny, w obecności ekonoma generalnego ks. Antona Webera i przełożonego Regii Miłosierdzia Bożego, ks. Stanisława Suwały, zostało podpisane porozumienie pomiędzy odpowiedzialnym za drukarnię w Osny, ks. Tadeuszem Tomasińskim a dyrektorem Éditions du Dialogue, ks. Józefem Sadzikiem i jego zastępcą, ks. Zenonem Modzelewskim.

1971 – Ks. Franciszek Mąkinia SAC poprowadził w Muzeum Narodowym w Warszawie wykład z historii sztuki dla kursu V i VI.
– Ks. Eugeniusz Klimiński SAC, wykładowca teologii moralnej w Seminarium, wyjechał z wykładami do naszych księży odbywających rok pastoralny w Gdańsku.

1972 – Przełożeni domu ołtarzewskiego spotkali się z ks. prowincjałem Stanisławem Martuszewskim w sprawie parafii w Ożarowie Mazowieckim.

1975 – Diakoni naszego Seminarium: Józef Andruszewski, Józef Baran, Eugeniusz Feldo, Jan Janik, Jerzy Kopeć, Jan Kupka, Henryk Pastuszka, Zbigniew Pawłowski i Aleksander Pietrzyk, wyjechali do pallotyńskich domów w Gdańsku, Radomiu, Warszawie, Poznaniu i Ożarowie Mazowieckim, na praktyki katechetyczne.

1977 – W Ołtarzewie zebrała się Komisja Studiów, debatująca na temat „Ratio studiorum” naszego Seminarium. Prowincjalna Komisja Studiów i Wychowania została powołana do istnienia 27 III 1973. Na czele Komisji stał wówczas ks. Franciszek Bogdan. Komisja była podzielona na dwie podkomisje: Studiów – pod przewodnictwem ks. Witolda Zdaniewicza i podkomisję Wychowania – pod przewodnictwem ks. Jana Koryckiego.
– Odbyło się też spotkanie przedstawicieli alumnów Seminarium ołtarzewskiego z zespołem alumnów WSD z Warszawy. Omawiano na nim sprawy dotyczące studiów, pracy w grupach młodzieżowych i kwestie sportu.

1978 – Ks. dr Tadeusz Dajczer (+2009) religiolog z ATK, w ramach misjologii prowadził wykłady w Seminarium (wtedy wykłady z misjologii prowadził w Ołtarzewie ks. doc. Feliks Zapłata SVD, +1982).

1980 – Ks. Witold Urbanowicz zorganizował w Paryżu pokaz filmu, który nakręcił w trakcie swojego pobytu w Rwandzie. „Film kolorowy, o misji pallotyńskiej w Rwandzie – b. ładny” – napisał autor kroniki. Obejrzał go m.in. ks. Marian Łękawa, który przyjechał ze Szkocji i ks. Marian Faleńczyk z Osny.

1982 – Po raz drugi nasze Seminarium stało się miejscem nocnego postoju dla dużego konwoju samochodowego, przewożącego z Zachodu dary dla ludności w Polsce. Część darów była przeznaczona także dla Seminarium. Były to czasy stanu wojennego w Polsce.

1991 – Bp Adam Odzimek dokonał wizytacji kanonicznej parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Czarnej.

1995 – Od 10 do 20 marca trwała we wspólnocie ołtarzewskiej wizytacja kanoniczna, którą przeprowadzili dwaj przełożeni polskich prowincji Stowarzyszenia: ks. Mieczysław Olech i ks. Lesław Gwarek. Księża Prowincjałowie spotkali się księżmi, braćmi, ze wszystkimi wspólnotami działającymi w WSD, z Radą alumnów i poszczególnymi kursami.

2001 – W szpitalu w Suchej Beskidzkiej zmarł ks. Józef Stecz (ur. 1922 w Sokolnikach k. Włoszczowy, w parafii Staromieście, w diecezji kieleckiej). Był kapłanem głębokiej wiary, modlitwy i zawierzenia, o czym świadczą słowa, które zapisał w 1987 w swoim testamencie: „Dziękuję Bogu Dobremu za chorobę płuc, serca, żołądka, głowy; że mnie uczynił uczestnikiem swojego cierpienia za zbawienie całego świata. Teraz pragnę zaśpiewać Bogu Te Deum za dobra, które otrzymałem, za dobrych ludzi, których spotkałem. Niech Bóg będzie dla nich nagrodą. Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki”.
Wszystko co czynił, zawsze robił to dla nieskończonej chwały Bożej i często mawiał „wydaje mi się, że wszystko zaczęło się wczoraj”. Szanował każdego człowieka, a zwłaszcza ludzi chorych i nowicjuszy, stawiając im przy tym również wysokie wymagania. Pragnął gorąco, aby każdy człowiek przez jego posługę kapłańską uwierzył jeszcze raz w miłość Chrystusa i nie zamknął przed Nim bramy swego serca.

2005 – Na Wydziale Nauk Społecznych KUL odbyła się publiczna obrona doktorska ks. Jarosława Rodzika SAC. Temat jego pracy doktorskiej brzmiał: „Miejsce i zadania lidera we współczesnych zrzeszeniach chrześcijańskich. Studium socjologiczne”. Promotorem doktoratu był ks. prof. Janusz Mariański, a recenzentami: prof. dr hab. Władysław Kobyliński UW Łódź i ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski.

2016 – W dniach 6-10 marca, seminarzyści pierwszego i drugiego roku filozofii Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, wraz ze swoim formatorem ks. Arturem Stępniem, odwiedzili Rzym. Wizyta odbyła się w ramach formacji i pogłębiła u seminarzystów ducha św. Wincentego Pallottiego oraz wiedzę na temat życia Założyciela i Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny