Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
10 sierpnia 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 10 sierpnia

1974 – W drodze z Polski do USA, w dniach 3-10 VIII, przebywał w Paryżu ks. Franciszek Wadowski, duszpasterz polonijny z USA. Do Polski przyjechał już pod koniec maja i obchodził tam jubileusz 50.lecia kapłaństwa i pracy pallotyńskiej, na Kopcu (7 VII) i w Ołtarzewie; uroczystości jubileuszowe odbyły się też w USA i Rzymie, przy grobie Założyciela.

5 VIII ks. Tadeusz Tomasiński zawiózł ks. Wadowskiego (i br. Piotra Kasprzaka) do Osny, aby mógł poznać domy Stowarzyszenia i pracę poszczególnych instytucji.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1917 – Na froncie rumuńskim zginął kl. nowicjusz Alojzy Rother (ur. 1895 we wsi Zaborze (obecnie dzielnica Zabrza), w ówczesnej diecezji wrocławskiej).

Powołany do wojska niemieckiego wyruszył 18 II 1916 z Kopca do Pirny w Saksonii. Poległ w Rumunii, trafiony odłamkiem granatu. Nieznane są bliższe szczegóły jego śmierci. 12 VIII został pochowany na cmentarzu wojskowym Frunzoaia w Tifşti w Rumunii (okręg Vrancea w Mołdawii; grób I-69).

1932 – Tradycyjnie już od lat, w dniach 10-11 sierpnia na Kopiec przybywają pielgrzymki piesze, zdążające do Kalwarii Zebrzydowskiej, a wśród nich pielgrzymka ze Śląska. W Kronice kopieckiej zapisano: „Od rana pielgrzymki do Kalwarii. Wieczorem przybyła ze Śląska, która się u nas przenocowała. Wieczorem, do 11.00 w nocy spowiedź; było 4 spowiedników (x. Siuda, Baumgart, Wędzioch, Socha). Rano dwie msze śpiewane”.

Pod 1936 rokiem kronikarz odnotował nazwisko przewodnika pielgrzymki śląskiej (p. Motyka).

1948 – sierpień – Sanktuarium na Jasnej Górze i pallotyński dom w Częstochowie odwiedzili współbracia pracujący we Francji: ks. Bronisław Wiater, superior Regii Miłosierdzia Bożego, a krótko po nim br. Władysław Święs, były więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau.

1950 – Ks. Stanisław Martuszewski został skierowany z Radomia do Wadowic, gdzie był ojcem duchownym NSD, mistrzem nowicjatu (1952-56) i jednocześnie rektorem domu (1953-57). We IX 1956 został mianowany radcą prowincjalnym.

1951 – lipiec-sierpień – Rada Prowincjalna dokonała następujących nominacji:

-ks. Tomasza Sobieraja – administratorem parafii Przedborowa k. Ząbkowic Śląskich;

-ks. Władysława Baumgarta – kapelanem pallotynek w Lidzbarku Warmińskim;

-ks. Witolda Hadziewicza – prefektem w Collegium Marianum na Kopcu

-ks. Augustyna Werochowskiego, ekonomem domu ołtarzewskiego;

-ks. Ludwika Brodę – ojcem duchownym i profesorem teologii pasterskiej w Seminarium w Ołtarzewie;

-ks. Henryka Popielasa – kapelanem pallotynek w Sucharach;

-ks. Jana Stefanowskiego – wiceprefektem w Collegium Marianum na Kopcu;

-ks. Józefa Jażdżewskiego – ojcem duchownym domu w Poznaniu;

-ks. Kazimierza Skrzypczaka – wykładowcą filozofii i śpiewu w domu nowicjatu w Ząbkowicach Śląskich.

1972 – Ks. Eugeniusz Klimiński, dotychczasowy wykładowca teologii moralnej w Ołtarzewie przeniesiony został do Gdańska, do domu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie prowadził duszpasterstwo akademickie. Teologię moralną w Ołtarzewie rozpoczął ponownie prowadzić ks. Franciszek Bogdan.

1979 – Ks. Marian Skorżyński udał się na misje do Brazylii; najpierw samolotem do Paryża, a następnie do Brazylii (wylądował w Rio de Janeiro 11 VIII).

Najpierw przeszedł okres przygotowawczy, ucząc się języka. Przebywał w pallotyńskiej parafii św. Elżbiety w Rio de Janeiro i odwiedził wszystkie polskie placówki pallotyńskie w Brazylii. W okresie intensywnego kursu języka mieszkał w parafii św. Rocha w Rio de Janeiro. Od 1 III 1980 został przydzielony do parafii św. Jana Chrzciciela w Săo Joăo de Triunfo w Paranie, gdzie rozpoczął pracę duszpasterską. Kiedy 27 XII 1980 została zlikwidowana ta placówka z braku księży i dużej odległości od centrum delegatury (ok. 1000 km), otrzymał stanowisko wikariusza w parafii św. Elżbiety w Rio de Janeiro.

Stąd 4 X 1981 udał się w podróż do Amazonii poprzez Brazylię, z wizytą do ks. Józefa Maślanki. 14 X wyruszył z ks. Maślanką i jego przyjaciółmi oraz przygodnymi towarzyszami podróży do Novo Arião, do siedziby misji księdza. Następnego dnia 15 X 1981 wraz z innymi udał się misyjną barką na wycieczkę w górę rzeki Rio Negro. Po godzinie przybyli na jedną z wysp. Tutaj ks. Marian chciał popływać i wówczas w czasie kąpieli, na oczach ks. Maślanki i jego przyjaciół, utonął w nurtach rzeki.

1980 – Ks. Stanisław Orlicki, ekonom ołtarzewskiego domu, przekazał do użytku nowo wybudowane pokoje nad kotłownią. Całość tych pomieszczeń stanowiły: 9 dużych pokoi, hol i sala konferencyjna.

1994 – sierpień – W Ołtarzewie odbył się kurs języka angielskiego, w którym wzięli udział alumni III-V kursu, uczestniczący w ciągu roku akademickiego w lektoracie tego języka.

1995 – Święcenia kapłańskie w Regii Świętej Rodziny (Rwanda) przyjął ks. diakon Gilbert Kazingufu Semasaka.

2001 – Od 6 do 10 sierpnia księża z Unii Apostolskiej Kleru uczestniczyli w Ołtarzewie w swoich rekolekcjach.

2002 – W kwaterze Sióstr Pallotynek na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku złożono do grobu szczątki zmarłej s. Praksedy Kulas, pallotynki, byłej asystentki prowincjalnej.

2015 – W pallotyńskim kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Częstochowie została odprawiona Msza św. pogrzebowa za zmarłego ks. Wendelina Macieja Rysia, duszpasterza współpracowników i Sekretariatu Miłosierdzia Bożego, koordynatora ruchu Apostolstwa Miłosierdzia Bożego i kierownika domu rekolekcyjnego w Częstochowie, założyciela i moderatora ruchu Wieczerników Miłosierdzia Bożego, członka Zarządu Krajowego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, rekolekcjonisty. Uczestniczyło w niej ok. 50 kapłanów. Kazanie wygłosił prowincjał ks. Adrian Galbas. Po Mszy św. odbył się pogrzeb na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny