Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
11 lutego 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 11 lutego

2016 – W XXIV. Światowym Dniu Chorego, w parafii pw. św. Wincentego Pallottiego w Warszawie, miała miejsce uroczysta Msza św. za chorych, której przewodniczył kard. Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary z Watykanu.

W zakończeniu homilii kardynał powiedział: „Drodzy chorzy i cierpiący, zawierzcie wasze cierpienia Matce Miłosierdzia. Naśladujcie wykonawców woli Chrystusa z Kany Galilejskiej, którzy czynili wszystko cokolwiek powiedział Jezus. Stańcie przy św. Bernadecie, św. Siostrze Faustynie, bł. Michale Sopoćce i św. Janie Pawle II, naśladujcie ich wiarę i zawierzenie Bogu”.

Z tej okazji wprowadzono do kościoła relikwie bł. ks. Michała Sopoćki i św. Siostry Faustyny Kowalskiej – apostołów Bożego Miłosierdzia. Wystąpiła też orkiestra koncertowa Victoria z Rembertowa. Uroczystość poprzedziło trzydniowe triduum w dniach 8-10 II, w czasie których ks. Artur Stawarz SVD głosił okolicznościowe konferencje przygotowujące parafian do przyjęcia relikwii. Wydarzenie to transmitowały rozgłośnie: Radio Niepokalanów i nowohuckie.PL.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1933* – W Ołtarzewie prefektem dla braci mianowano br. Stanisława Rżysko, a wiceprefektem – br. Pawła Lipińskiego.

1937 – Ks. prof. Wojciech Turowski wyświetlił film o świątobliwym Josefie Englingu (ur. w 1898 w Prositach, niem. Prossitten, wieś między Bisztynkiem a Jezioranami, w diecezji warmińskiej), alumnie Niższego Seminarium w Vallendar. Poległ na froncie 4 X 1918, w czasie artyleryjskiego ostrzału przy drodze z Cambrai do Bouchain (Francja).

1939 – Na wieść o śmierci Ojca Świętego Piusa XI (+10 lutego), wspólnota ołtarzewska odprawiła za niego Mszę św.

1948* – Z Ołtarzewa wyjechał do Poznania pierwszy transport maszyn drukarskich. 

Mocą uchwały Zarządu Prowincjalnego, drukarnia Stowarzyszenia znajdująca się dotychczas w Ołtarzewie, została przeniesiona do Poznania, gdzie umieszczono ją w barakach przy Al. Przybyszewskiego 30. Przewiezienie maszyn i wyposażenia drukarni zakończono 16 lutego. Do Poznania wyjechali również bracia drukarze: Wiktor Anbild, Karol Beczała, Ignacy Forycki i Jan Panek. Personel świecki drukarni i wydawnictwa w Ołtarzewie został zwolniony, za wyjątkiem kilku osób, które zostały do pomocy br. Kazimierzowi Szafrańskiemu.

1971 – W dniach 10-11 II odbyła się w Osny Kapituła Regionalna, na której zdecydowano o kupnie nowego domu na rue Surcouf N. 23 w Paryżu (parter i pierwsze piętro). Planowano zrobić tam kaplicę-salę potrzebną do zebrań i działalności Centre du Dialogue. Wybrano też delegata na Kapitułę Generalną, którym został ks. Zenon Modzelewski.

1975 – W Ołtarzewie odbył się pogrzeb kl. Henryka Kęsego (+6 lutego). Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. prowincjał Józef Dąbrowski. W koncelebrze wzięło udział 31 księży, przedstawicieli naszych domów z Poznania, Chełmna, Kielc, Radomia, Wadowic i Ząbkowic Śląskich. Homilię pogrzebową wygłosił ks. Czesław Parzyszek, prefekt alumnów. Z rodziny zmarłego uczestniczyli: rodzice, bracia i siostra śp. Henryka. Przybyli też alumni seminarium warszawskiego, delegacje sióstr zakonnych oraz wierni Ołtarzewa. Pochowany został w pierwszej kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu ołtarzewskim. 

1979* – Tego dnia odbył się w różnych miejscach Dzień skupienia dla współpracowników pallotyńskich. Prowadzili go: w Warszawie – ks. Józef Lisiak i br. Tadeusz Robak; w Ciechocinku – ks. Jan Kwidziński i kl. Leszek Daniel; w Michałowicach – ks. Stanisław Rudziński i br. Ambroży Leszkowski.

1981 – Mszy św. transmitowanej przez radio z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie przewodniczył ks. Kazimierz Czulak. Homilię wygłosił ks. Roman Forycki. Pod przewodnictwem ks. prof. Mariana Szczotki śpiewał chór seminaryjny.

1982 – Podczas obiadu oficjalnie pożegnano ks. Stanisława Orlickiego, dotychczasowego administratora w Ołtarzewie od 1974. Ks. Stanisław przejął obowiązki administratora prowincjalnego i spełniał je do 1990.

1998 – Pierwsza grupa alumnów, licząca 12 osób, diakonów ołtarzewskich, obroniła prace magisterskie na Akademii Teologii Katolickiej.

1999 – Pap. Jan Paweł II napisał odręcznie list ze swoim błogosławieństwem do V wydania Biblii Tysiąclecia. Została ona wraz z nowym wydaniem Dokumentów Soboru Watykańskiego II wręczona Janowi Pawłowi na Błoniach Krakowskich, podczas jego ostatniej pielgrzymki do Polski w roku 2002.

2003 – Nastąpiło oficjalne otwarcie i poświęcenie Domu Hospicyjnego im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku przy ul. Kopernika 6. Dokonał tego podczas Mszy św. w Kaplicy Baranka Bożego, abp Tadeusz Gocłowski, metropolita gdański. Uczestniczył w niej m.in. ks. prowincjał Tomasz Skibiński. Chór Schola Cantorum Gedanensis pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego zaprezentował muzykę oratoryjną.

Z okazji 20.lecia powstania Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku odbyła się sesja naukowa, na której m.in. prof. Zbigniew Żylicz swoje spojrzenie na europejską medycynę paliatywną i hospicja ubogacił o osobiste odniesienia do spotkań z ks. Dutkiewiczem. Nieobecna współzałożycielka Hospicjum i jego długoletnia wolontariuszka, prof. Joanna Muszkowska-Penson, przekazała swój referat do odczytania s. Nikodemie Czarnul SAC, również długoletniej współpracownicy Ośrodka. W dyskusji na koniec sesji głos zabrał ks. dr Piotr Krakowiak SAC, psycholog i dyrektor Hospicjum.

2005* – W Ołtarzewie, w dniach 9 – 11 lutego rekolekcje dla alumnów, przed wprowadzeniem w posługi lektora i akolity, głosił ks. Henryk Rojek zmartwychwstaniec, dyrektor domu rekolekcyjnego w Dębkach nad Morzem Bałtyckim (gmina Krokowa).

2006* – W kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i MB Uzdrowienia Chorych w Katowicach (Osiedle Tysiąclecia – Dolne) odprawiono Mszę pogrzebową za ks. Marka Krzywonia, b. pracownika Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego, rekolekcjonistę. Po Mszy doczesne szczątki ks. Marka spoczęły w grobie rodzinnym na cmentarzu parafii św. Anny w Katowicach Janowie-Nikiszowcu, obok jego rodziców.

2012 – W Wadowicach zakończyło się, trwające od 8 II, spotkanie pallotyńskich formatorów z obu polskich prowincji oraz pallotynek. Oprócz osób odpowiedzialnych za formację, obecni byli przełożeni prowincjalni: ks. Lesław Gwarek, ks. Józef Lasak i s. Bernadetta Turecka oraz sekretarze ds. Formacji: ks. Marek Chmielniak i ks. Waldemar Pawlik.

2013* – W pallotyńskim kościele pw. Wieczerzy Pańskiej w Lublinie odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. Henryka Greli. Liturgii pogrzebowej przewodniczył ks. wiceprowincjał Zenon Hanas. Homilię pogrzebową wygłosił rektor domu przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie, ks. Sławomir Pawłowski. Spoczął w grobowcu pallotyńskim na cmentarzu przy ul. Lipowej.

2014* – W liturgiczne wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes, w kościele Chrystusa Króla przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie została odprawiona Msza św. dla chorych i cierpiących z obrzędem Sakramentu Namaszczenia Chorych i indywidualnym błogosławieństwem Najświętszego Sakramentem. Uroczystości przewodniczył opat cysterski ze Szczyrzyca, o. Dominik Chucher, a Msza św. była transmitowana przez Radio Niepokalanów. Po mszy wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do sali na wspólne spotkanie i bigos.

2015 – W Światowy Dzień Chorego, zostały uroczyście wprowadzone do kościoła przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie relikwie krwi św. Jana Pawła II, które parafia otrzymała 16 I od metropolity krakowskiego Stanisława kard. Dziwisza. 9 i 10 II na mszach wieczornych ks. Feliks Folejewski i sekretarz prowincjalny ks. Stanisław Stawicki przypomnieli wiernym osobę i nauczanie św. Papieża. Natomiast 11 II uroczystości poprzedziły: koncert w wykonaniu orkiestry Victoria i solistów Opery Narodowej i koronka do Bożego miłosierdzia. Mszy św. przewodniczył i homilię, w której podkreślił sens cierpienia, choroby i samotności, wygłosił bp Stanisław Napierała z Kalisza. Po homilii udzielono sakramentu namaszczenia chorych, a po Mszy św. biskup udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na sposób lourdzki.

2017 – Abp Henryk Hoser został mianowany specjalnym wysłannikiem Ojca Świętego Franciszka do Medjugorje. Misja ma na celu dokładniejsze poznanie potrzeb wiernych, pielgrzymujących do tego Sanktuarium.

2017 – We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes i w Światowym Dniu Chorego, w parafii pw. św. Wincentego Pallottiego w Warszawie, miała miejsce uroczysta Msza św. za chorych, podczas której wprowadzono do kościoła relikwie św. Brata Alberta i św. Maksymiliana Kolbego. Uroczystościom przewodniczył i homilię wygłosił bp Józef Zawitkowski. Po homilii udzielono sakramentu namaszczenia chorych, a po Mszy św. Biskup udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na sposób lourdzki. 

Całość była transmitowana przez Radio Niepokalanów. Uroczystości uświetnił klerycki zespół franciszkański Pokój i Dobro. 

Na wieczornych Mszach, 9 i 10 II, w triduum przygotowującym to wydarzenie, ks. Wojciech Sadłoń i o. Damian Karczmar OFMConv, dyrektor Radia Niepokalanów, głosili nauki o św. Bracie Albercie i św. Maksymilianie Kolbe. Po Mszy organizatorzy uroczystości i zaproszeni goście spotkali się z Księdzem Biskupem przy stole na wspólnej kolacji.

2018* – O godz. 12.00, w parafii św. Wincentego Pallottiego w Warszawie, została odprawiona Msza św. z Sakramentem Namaszczenia chorych i wprowadzeniem do kościoła relikwii błogosławionych: ks. Jerzego Popiełuszki oraz franciszkanów – o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego. 

Uroczystościom przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Wydarzenie to było transmitowane przez radio Niepokalanów. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Głównej Policji, która po Mszy św. wykonała jeszcze koncert. 

Natomiast na wszystkich pozostałych Mszach św. w naszym kościele parafialnym w dniu dzisiejszym, franciszkanie konwentualni z Krakowa – o. Dariusz Gaczyński i o. Jan Hruszowiec, dawali świadectwo i przybliżali wspólnocie parafialnej życie błogosławionych męczenników – o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego.

2018* – W Gdańsku zmarła s. Speransa Joniec, pallotynka (ur. 1931 we wsi Krosna k. Limanowej). Z oddaniem wykonywała powierzone jej prace: opiekowała się pacjentami w Zakładzie dla Niewidomych, była wychowawczynią dzieci z niepełnosprawnością, katechetką, intendentką, księgową, także kierowniczką Domu Pomocy Społecznej i ekonomką wspólnoty zakonnej. W ostatnich latach, mimo swych 86 lat, z ochotą służyła wszędzie tam, gdzie potrzebowała jej siostrzana wspólnota w umiłowanym Gdańsku (ul. Malczewskiego 144). Odeszła niejako „z marszu”, z domu do Domu. 

Służba była jej dewizą. Nie znała słowa „nie mogę”, albo „jestem zmęczona”. Jej życie było świadectwem konsekwentnego dążenia do osiągnięcia obranego celu, którym był sam Bóg i wiernego stosowania w życiu codziennym trudnej sztuki miłości bliźniego (siostry pallotynki).

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny