Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
11 maja 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 11 maja

2012 – Na Dębowcu w Bielsku-Białej, poświęcono plac pod budowę kaplicy pw. Matki Bożej Fatimskiej i Błogosławionych Dzieci Fatimskich. Wkrótce wzniesiono tam bryłę obiektu o powierzchni 64 m kwadratowych, zamontowano ołtarz i figury Maryi oraz Dzieci Fatimskich; zawieszono też dzwon. Architektami kaplicy są Stanisław i Dominik Gawlasowie.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1935 – W Queenstown (Południowa Afryka) zmarł na apopleksję ks. Franz Josef Vogel SAC (ur. 1883), prefekt apostolski misji w Queenstown. Pierwszą profesję złożył w 1905, święcenia kapłańskie przyjął w 1909. W latach 1910-15 pracował jako misjonarz w Kamerunie. 20 lutego 1929 został mianowany przez Stolicę Apostolską protonotariuszem, zwierzchnikiem misji Queenstown. Pochowany został w Glen Grey.

1947 – Ks. Stanisław Czapla wraz z ks. prowincjałem Janem Maćkowskim wyjechali pociągiem z Częstochowy do Wiecznego Miasta. Uczestniczyli tam w obradach Kapituły Generalnej.
Podróż odbywali przez strefę sowiecką, przez Austrię, za radziecką przepustką.

1949 – Bp Józef Gawlina, protektor emigracji polskiej, odwiedził pallotyński dom i gimnazjum w Chevilly (Francja).

1950 – Ołtarzew odwiedził ks. Wincenty Stolz, który wyjechał do Urugwaju przed 15 laty. W związku z Targami Poznańskimi udało mu się dostać wizę i przyjechać do Polski. W kraju odwiedził też inne domy pallotyńskie.

1952 – W szpitalu w Wadowicach zmarł Władysław Kluczewski, wychowanek kopieckiego gimnazjum. Urodził się w 1937 na terenie obecnej Ukrainy. Tam podczas przeżyć wojennych związanych z ucieczką rodziców nabawił się choroby niedowładu serca. Z powodu tej choroby został przyjęty warunkowo we IX 1951 do VIII klasy Niższego Seminarium Duchownego w Wadowicach na Kopcu.
Często przystępował do Komunii św. i nawiedzał w kaplicy Najświętszy Sakrament. Odnosił się z szacunkiem do profesorów i przełożonych domu. Wypełniał pilnie swoje zadania. Wobec kolegów był zawsze życzliwym, uczynnym, cierpliwym i towarzyskim. Każdemu w miarę swych możliwości pomagał lub każdego pocieszał. Pomimo choroby serca posługiwał chętnie i dobrowolnie chorym w infirmerii. Potrafił doskonale grać w szachy. Udzielał się w chórze, gdyż chciał śpiewać na chwałę Boga i na cześć Matki Bożej.

1966 – Z okazji tysiąclecia chrystianizacji Polski Ołtarzew zorganizował jednodniowe seminarium naukowe, na które zaproszono przedstawicieli kilku pobliskich seminariów duchownych. Główny referat wygłosił historyk pallotyński ks. Alojzy Hassa: „Chrzest Mieszka – Chrzest Polski. Jego antecedencje i konsekwencje”. Drugi referat pt. „Dzieje kultu świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika” wygłosił prof. Witold Sawicki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z tej okazji urządzono wystawę poświęconą Millenium, którą przygotował ks. Hassa wraz z alumnami. Następnie klerycy na deskach teatru seminaryjnego wystawili sztukę pt. „Obrona Jasnej Góry”.

1973 – W dniach 11-12 maja „przyjacielską wizytę” w Warszawie odbył Leonid Breżniew. Z tej racji ołtarzewski kronikarz odnotował: „Odwiedza Polskę Breżniew. Wielu z nas wzywa Urząd Bezpieczeństwa (UB) na rozmowy w związku z organizowaną przez ks. Stanisława Kuracińskiego wycieczką księży niemieckich do Polski. Tym razem w ożarowskiej „Zosieńce” (kawiarnia) dwóch facetów rozmawiało z ks. Tadeuszem Glińskim”.

1974 – Na Zebraniu Braci w Ołtarzewie dokonano wyboru delegatów z grona braci na Zebranie Prowincjalne. Zostali nimi: br. Franciszek Dziczkiewicz i br. Adam Fułek; ich zastępcami wybrano: br. Franciszka Ciesielkę i br. Jana Wilczyńskiego.

1975 – Niedziela Królowej Apostołów w Ołtarzewie. Podczas uroczystej koncelebry o godz. 12:00, kaznodzieja dnia, ks. Eugeniusz Weron, podkreślił niezwykłą atmosferę, która towarzyszyła Apostołom w Wieczerniku, i która powinna być obecna w życiu każdego człowieka wierzącego, a szczególnie w naszym Stowarzyszeniu.

1977 – Jubileusz 25-lecia kapłaństwa obchodził w Seminarium ks. doc. dr hab. Jan Łach (święcenia kapłańskie przyjął 4 V 1952; +2013), kapłan diecezji tarnowskiej, profesor ATK, wykładowca egzegezy Nowego Testamentu w Ołtarzewie. Wieczorem została odprawiona Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył sam Jubilat. Homilię okolicznościową wygłosił ks. Józef Lisiak.

1978 – Reprezentacja Seminarium ołtarzewskiego rozegrała mecz piłki nożnej z Seminarium warszawskim. Wygrali klerycy z Ołtarzewa 1:0.

1979 – Odwiedził Seminarium ks. Ryszard Domański, misjonarz z Rwandy. Odprawił tu Mszę św. dla wspólnoty misyjnej, a następnie spotkał się ze wspólnotą seminaryjną, wyświetlając filmy z życia religijnego i życia codziennego naszych misjonarzy w Rwandzie. Odpowiadał na liczne pytania dotyczące działalności misyjnej w Rwandzie.

1983 – Wieczorem neoprezbiterzy odprawili Mszę św. prymicyjną dla parafian i dla wspólnoty seminaryjnej. Mszy przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Jacek Nowak. Po Mszy św. neoprezbiterzy udzielili wszystkim prymicyjnego błogosławieństwa.

1985 – W szpitalu miejskim w Ząbkowicach Śląskich zmarł br. Władysław Kamiński (ur. 1912 w Gutowie, w parafii Rumian, w diecezji chełmińskiej).
W życiu br. Kamińskiego na szczególną uwagę zasługuje wierność Stowarzyszeniu, tak bardzo doświadczana w latach wojennych (wędrówka do Berezy Kartuskiej pośród zamętu wojny i pobyt tam przez długi czas), i jego trwanie na wszystkich drogach życia, przez które wypadło mu przejść. Nigdy nie szukał własnej woli, własnych planów, ale spełnienia woli Bożej, wyrażonej w poleceniach przełożonego. Mimo różnych trudności zewnętrznych i wewnętrznych ze zdrowiem wiernie wykonywał swoje zadania we wspólnocie ząbkowickiej (od 1950).
Naśladował też Chrystusa w cierpieniu poprzez zjednoczenie swych cierpień ze Zbawicielem (nigdy się nie skarżył), wierność i wytrwałość. Odznaczał się pogodą ducha i rzadko spotykanym poczuciem humoru. Jego radość udzielała się wspólnocie, a jego dowcipy i humorystyczne sytuacje były często przekazywane przez innych i w ten sposób optymizm br. Władysława ogarniał wielu.

1986 – Ks. Stanisław Tylus SAC odprawił Mszę prymicyjną w rodzinnej parafii w Modliborzycach. Kazanie wygłosił wtedy ks. dr Józef Kołodziejczyk SAC, profesor homiletyki w WSD w Ołtarzewie.

1989 – Mszy prymicyjnej w Ołtarzewie przewodniczył ks. Zenon Hanas, a homilię wygłosił ks. Łukasz Kopaniak.

1989 – Rada Prowincjalna dokończyła omawianie projektu Statutu Wydawnictwa Polskiej Prowincji. Biorąc pod uwagę możliwość utworzenia dwóch osobnych wydawnictw, Rada Prowincjalna postanowiła skorzystać z tej możliwości i utworzyć dwa wydawnictwa Pallottinum. Dyrektorem Wydawnictwa Pallottinum II z siedzibą w Ząbkach pozostał ks. Stanisław Kuraciński, a dyrektorem drukarni ks. Tadeusz Okręglicki i tak pozostało do dnia podziału polskiej Prowincji Chrystusa Króla.

1991 – W Ołtarzewie odbyła się uroczystość wewnętrzna Królowej Apostołów, patronki świątyni i Stowarzyszenia. Na Mszy św. o godz. 10.00 homilię wygłosił ks. Eugeniusz Weron, który teologiczno-mariologiczny temat, mocno osadził w dziejach Ojczyzny. Następnego dnia odbył się w parafii odpust.

1994 – W dniach 11-12 maja neoprezbiterzy odprawili w Ołtarzewie Mszę św. i udzielili prymicyjnego błogosławieństwa. Pierwszego dnia była to Msza św. dla parafii, a następnego – dla wspólnoty seminaryjnej.

2000 – W katedrze św. Zofii w Żytomierzu na Ukrainie, diakoni: Witalij Gorbatych, Władysław Łukasiewicz i Wiktor Matuszewski, przyjęli święcenia kapłańskie z rąk bpa żytomiersko-kijowskiego, Jana Purwińskiego.
Fotografie zob. w oddzielnym poście

2000 – Seminarium w Ołtarzewie odwiedził ks. Abraham Thylammanal SAC, dyrektor Ośrodka Trędowatych w Jeevodaya (Social and Leprosy Rehab. Centre) w Indiach. Celebrował on Mszę św., wygłosił kazanie, w którym podzielił się doświadczeniami swojej pracy duszpasterskiej, a po prezentacji krótkiego filmu odpowiadał na różne pytania.

2002 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk bpa łowickiego Alojzego Orszulika, przyjęli diakoni z Prowincji Chrystusa Króla: Adam Bogusz, Mariusz Futyma, Józef Gruba, Zbigniew Kołodziej, Ireneusz Koziak, Bogdan Kusznir (+2018), Paweł Marniak, Walentyn Matuszewski, Mariusz Mąka, Adam Walczuk, Wojciech Walczuk (wystąpił), Dariusz Zalewski i Wojciech Zubkowicz; oraz diakoni z Prowincji Zwiastowania Pańskiego – Tomasz Kalisz i Bartłomiej Pałys.

2013 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk Kazimierza kard. Nycza, metropolity warszawskiego, przyjęli diakoni z Prowincji Chrystusa Króla: Marcin Bieniasz, Jan David, Rafał Machłajewski, Krzysztof Morawik, Grzegorz Suchodolski, Grzegorz Świecarz i Paweł Zieja; oraz diakon z Prowincji Zwiastowania Pańskiego – Tomasz Dutkiewicz.
Podczas homilii abp Nycz zwrócił się do nowych kapłanów: „Udzielajcie wszystkim tego Słowa Bożego, które sami przyjęliście z radością. […] Czytajcie i rozważajcie pilnie Słowo Boże, aby wierzyć w to, co przeczytaliście, aby uczyć tego, co zrozumieliście w wierze, żyć tym, czego się nauczyliście!”.

2018 – W Nowym Mieście n. Pilicą zmarła s. Zofia Józefa Dziakiewicz (ur. 1931) ze Zgromadzenia Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Przez 15 lat pracowała w kuchni Domu Prowincjalnego Księży Pallotynów w Warszawie (1966-69 oraz 1972-84). W Zgromadzeniu przeżyła 87 lat.

2019 – W pallotyńskim Seminarium w Ołtarzewie, Kazimierz kard. Nycz, metropolita warszawski, udzielił święceń kapłańskich diakonom: Dominikowi Gaładykowi i Szymonowi Pakule.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny