Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
11 sierpnia 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 11 sierpnia

1945 – W dniach 1 i 11 VIII odbyły się na Kopcu egzaminy wstępne dla kandydatów do Collegium Marianum. Zakwalifikowano ostatecznie 30 uczniów do klasy VIII i 47 do klasy IX. Jak zanotował kronikarz kopiecki, dało się zauważyć słabe przygotowanie kandydatów, szczególnie z języka polskiego, historii, geografii i biologii, a więc z tych przedmiotów, których nauczanie było zabronione przez władze hitlerowskie. Pierwszy powojenny rok szkolny 1945/46 rozpoczął się Mszą św. 1 IX 1945.

Naukę w Collegium Marianum na Kopcu wznowiono po działaniach wojennych. Już 23 V 1945 rektorem domu i dyrektorem gimnazjum został mianowany ks. dr Leon Forycki. Zawiadomiono też Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie o otwarciu gimnazjum na rok szkolny 1945/46.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1890 – W Edgbaston (obecnie dzielnica Birmingham) zmarł John Henry Newman (ur. 21 lutego 1801 w Londynie), angielski filozof, pisarz, teolog, konwertyta, filipin, kardynał; najwybitniejszy przywódca anglokatolicyzmu, jeden z liderów Ruchu Oksfordzkiego, święty (2019).

Newman spotykał Wincentego Pallottiego w Rzymie, podczas pobytu w Kolegium Urbanum, gdzie przygotowywał się do przyjęcia święceń kapłańskich w Kościele katolickim. Przedstawił też swoje spotkanie z Pallottim w SS. Salvatore in Onda w 1848, w zeznaniu na otwarciu procesu beatyfikacyjnego Pallottiego: „Osobiście znałem go tylko trochę, ale w czasie wizyt, które złożyłem mu w Rzymie, sam fakt zobaczenia i usłyszenia go, wywarł na mnie tak wielkie wrażenie, że uważam za zupełnie słuszne pogłoski, które krążyły o jego świętości”.

Według ks. Amoroso SAC, to Nicolas Wiseman, abp Westminsteru, którego Pallotti poznał jako rektora Kolegium Angielskiego w Rzymie, poddał Newmanowi tę myśl, by zbliżył się do Pallottiego, z nadzieją, że dołączy do grona Zgromadzenia księży Apostolstwa Katolickiego. Ostatecznie Newman wybrał filipinów. Echo tego faktu znajdziemy w liście skierowanym do ks. Rafaela Melii z 6 maja 1847, gdzie Pallotti tak komentuje wybór konwertyty z Oksfordu: „Newman, jak mi się zdaje, przymierza się do filipinów. Niech Bóg błogosławi to jego święte przedsięwzięcie” (OCL VI, 57).

1909 – W Libuszy, w diecezji tarnowskiej, urodził się Franciszek Bogdan, późniejszy pallotyn, doktor habilitowany, radca prowincjalny, sekretarz generalny, radca generalny Stowarzyszenia, przedstawiciel polskiej grupy językowej przy Zarządzie Generalnym, profesor Seminarium i ITA, redaktor wydawnictwa Hosianum i Sacrum Poloniae Millenium, rekolekcjonista, pisarz i tłumacz, popularyzator biografii św. Wincentego Pallottiego.

Był synem Walentego i Anny z d. Kosiba. Szkołę średnią rozpoczął 29 VIII 1923 w pallotyńskim Collegium Marianum (do 25 VI 1928). Sutannę przyjął 15 VIII 1928 z rąk ks. Wojciecha Turowskiego w Ołtarzewie. Tam też w 1929 rozpoczął studia filozofii, a teologię w 1931 w Rzymie. Po otrzymaniu tam bakalaureatu powrócił do kraju z przyczyn od siebie niezależnych i w latach 1932-35 kontynuował teologię w Sucharach. Pierwszą konsekrację złożył 15 VIII 1930 w Ołtarzewie, a wieczną 15 VIII 1933 w Sucharach. Święcenia kapłańskie przyjął 17 VI 1934 w Poznaniu z rąk Augusta kard. Hlonda. Zmarł w Otwocku 9 IX 2008.

1933 – Od 5 do 11 sierpnia trwały na Kopcu rekolekcje roczne dla pallotyńskich księży prowadzone przez ks. Wojciecha Turowskiego. Na zakończenie rekolekcji odbyły się jeszcze dwie konferencje: jedna dla księży rektorów i druga dla księży wychowawców.

1935 – Ks. prefekt Paweł Drews celebrował Mszę św. odpustową w parafii Klecza.

– Ks. Walerian Siuda, rektor domu kopieckiego, odprawił Mszę w Radoczy, gdzie ks. kanonik Władysław Rychlik, proboszcz parafii, przyjął strój kanonicki. Do Mszy św. asystował ks. Franciszek Kilian, sekretarz generalny Stowarzyszenia.

1936 – Nowy rektor ołtarzewski, ks. Stanisław Wierzbica, przyjechał do Ołtarzewa z Rajcy k. Nowogródka, gdzie był kapelanem pallotynek.

– Ks. Alfons Męcikowski rozpoczął w Ołtarzewie rekolekcje dla urszulanek.

1950 – Ks. Jan Młyńczak objął funkcję rektora domu i proboszcza w Radomiu. Pełnił ją do 2 II 1952. Został wówczas skierowany do Wałbrzycha.

1950 – W Gdańsku odbyła się rozprawa sądowa ks. Stanisława Wierzbicy. Został oskarżony przez ówczesne władze komunistyczne, że w czasie swego pobytu w Gdańsku zaangażował się w pomoc nielegalnego przerzutu osób za granicę drogą morską. Po zatrzymaniu tych osób (V 1950) ks. Wierzbica zaczął się ukrywać przed władzami bezpieczeństwa jako Leon Kozłowski (nazwiskiem tym posługiwał się w czasach okupacji). Przebywał wtedy u pallotynek w Lidzbarku Warmińskim i Radości, gdzie został 23 V 1950 tymczasowo aresztowany. W toku śledztwa przyznał się do winy i starał się symulować chorobę umysłową, czego znów nie potwierdziła opinia biegłych psychiatrów.

Po skazaniu był przetrzymywany w więzieniu i torturowany przez władze komunistyczne, co na trwałe uszkodziło jego zdrowie. W związku z tym przebywał na obserwacji w klinice psychiatrycznej AM w Gdańsku (12 I – 10 II 1951) oraz w szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych w Kocborowie (20 VI 1951). Pozostałością po tych koszmarnych przeżyciach więziennych było jego prychanie i podskakiwanie.

Po wyjściu z więzienia w 1952 został skierowany do Częstochowy gdzie zajął się organizowaniem i rozszerzaniem nabożeństwa ku czci miłosierdzia Bożego, według wzoru przekazanego przez s. Faustynę Kowalską.

1958 – Ks. Alojzy Arendt został mianowany pierwszym rektorem domu studenckiego w Lublinie. W 1960 powrócił do Warszawy, gdzie pozostał do końca swego życia (+1982), oddając się pracy duszpasterskiej, szczególnie w konfesjonale.

1972 – Ks. Lucjan Balter wziął udział w kongresie mariologicznym, który odbył się w Niepokalanowie w dniach 11-12 sierpnia.

1977 – Z krótką wizytą do Ołtarzewa przybyli: kard. Terence James Cook, arcybiskup metropolita Nowego Jorku (+1983; sługa Boży), jego sekretarz ks. Wawrzyniec J. Kenney, kanclerz Kurii Metropolitalnej, ks. prałat Józef Murphy oraz proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa na Manhattanie, ks. prałat A. Rojek. W imieniu księży z Unii Kapłańskiej Kleru, odbywających wówczas rekolekcje w Ołtarzewie, powitał gości bp Paweł Socha. Śpiew alumnów i radosna postawa ks. Kardynała wywołały miłą i serdeczną atmosferę.

1978 – Alumni kursu piątego rozpoczęli w Kielcach Dyrektorium przed wieczną konsekracją, pod kierunkiem ks. prefekta Czesława Parzyszka.

1980 – Ks. Stanisław Rudziński rozpoczął w Ołtarzewie rekolekcje dla 46. współpracowników pallotyńskich.

1983 – W Poznaniu odbyły się uroczystości pogrzebowe br. Ignacego Foryckiego, pracownika Pallottinum, współtwórcy Stowarzyszenia w Polsce. Przewodniczył im ks. Leon Forycki, brat zmarłego. Homilię wygłosił ks. prowincjał Henryk Kietliński. Obecny był ks. Roman Forycki, rektor seminarium w Ołtarzewie, krewny br. Ignacego, i Alojzy Żuchowski, wicegenerał. Przyjechała też siostra zmarłego, Marta Balcerek, wielu krewnych, przyjaciół i znajomych, a także wszyscy pracownicy wydawnictwa i drukarni Pallottinum. Wśród licznych sióstr zakonnych była obecna s. Melania z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, siostrzenica zmarłego. Br. Forycki spoczął w pierwszej kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu poznańskim, na Junikowie.

1991 – Święcenia kapłańskie w Regii Świętej Rodziny (Rwanda) przyjęli księża diakoni: Théodore Bahisha i Jean Népomucène Ngirabakunzi.

1996 – W Dobieżynie, ks. Ignacy Cieślak, długoletni misjonarz w Rwandzie, otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Buk. Tytuł ten Rada Miasta i gminy Buk podjęła uchwałą z 22 V 1996, na prośbę redakcji „Kosyniera Bukowskiego”.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny