Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
12 lipca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 12 lipca

2016 – W opactwie tynieckim zmarł o. Wincenty Jekiełek (ur. 1923, w świecie Kazimierz, w Osieku k. Oświęcimia, w diecezji krakowskiej), benedyktyn, do 1984 pallotyn, rekolekcjonista i misjonarz ludowy, mistrz nowicjatu w Lubiniu.

„Sześćdziesiąt pięć lata kapłaństwa podzielił po równo: trzydzieści [trzy] lata u pallotynów … i trzydzieści dwa u benedyktynów… Jako imię zakonne wybrał imię Wincenty, wiążąc je z Pallottim, żeby w ten sposób połączyć te dwie rodziny, pallotyńską i benedyktyńską, co ukazuje piękno duchowe o. Wincentego… (ks. Józef Lasak).

Był dobrym i cenionym kaznodzieją, rekolekcjonistą i misjonarzem, miał bowiem ku temu naturalne zdolności, dobrą pamięć i łatwość słowa. W 1956, w odpowiedzi na apel prowincjała, wyraził gotowość wyjazdu na misje, ale trudności polityczne, organizacyjne i ówczesne braki kadrowe w Polsce, uniemożliwiły pallotynom realizację tych zamiarów. Do końca życia pozostał wdzięczny Stowarzyszeniu, a w modlitwie pamiętał o dawnych swych współbraciach.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1843 – Ks. Wincenty Pallotti przez kilka dni przebywał w San Francesco di Paola, odprawiając tam rekolekcje.

1923 – Nowicjusze pallotyńscy z Kopca wybrali się z ks. Alfonsem Męcikowskim na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej.

1934 – „Młody” ks. Franciszek Bogdan odprawił na Kopcu Mszę św. prymicyjną i udzielił wszystkim prymicyjnego błogosławieństwa (święcenia kapłańskie przyjął 17 VI 1934 w Poznaniu z rąk Augusta kard. Hlonda). „Powszechnie nazywają go Frankiem. Klerykom bardzo podoba się jego zachowanie przy Mszy św., albowiem odprawia ją 'ładnie i składnie'”.

– Ks. superior Jan Maćkowski udał się do Kleczy Dolnej, gdzie odwiedził pallotyńskich „kleryków-żniwiarzy” i „różnych letników” (ok. 30 osób; na Kopcu było 60 osób).

1936 – Ks. rektor Alfons Męcikowski i ks. senior Alojzy Majewski wyjechali do Babic na wizytację bpa Stanisława Galla.

– Ołtarzew odwiedzili pp. Graczowie z Henrykowa.

1938 – Ks. Stanisław Czapla wyjechał do Szensztatu. Efektem podróży był artykuł pt. „Na odwiedzinach u Matki Trzykroć Przedziwnej” („Apostoł wśród Świata”, 1938, nr 4, 22-24). Faktycznie jest to zbiór refleksji z jego pobytu w Szensztat. Już wcześniej w tym piśmie scharakteryzował Ruch Apostolski w artykule „Związek Katolickiego Apostolatu w Niemczech”.

1941 – Z racji trudnego porozumiewania się z różnymi prowincjami Stowarzyszenia, Rada Generalna rozszrzyła wyższym przełożonym na okres wojny nadzwyczajne uprawnienia. Pierwsze uprawnienia wyżsi przełożeni otrzymali już 22 XI 1939.

1957 – Ks. Kazimierz Jekiełek został przeniesiony z Poznania do Częstochowy i podjął pracę misjonarza ludowego. W 1962 mianowano go rektorem domu w Zakopanem.

1959 – Ks. Henryk Gracz, z Regii Miłosierdzia Bożego we Francji, odprawił Mszę prymicyjną w kościele parafialnym w Giraumont (dep. Meurthe-et-Moselle).

1971 – Ks. proboszcz Csonka Ferenc (ur. 1924) z Pécs na Węgrzech, w towarzystwie dwóch studentów, przybył do Ołtarzewa. Pozostali w Seminarium przez trzy dni. Ks. Ferenc sam nauczył się języka polskiego.

1975 – Seminarium w Ołtarzewie odwiedzili dwaj pallotyńscy współbracia z RFN: ks. prof. Franz Courth (+1998) i ks. prof. Waldemar Janzer.

1980 – Ks. Eugeniusz Krzyżanowski i trzech alumnów wyjechało do Czarnej, by prowadzić tam Oazę dziecięcą.

–  Do Ołtarzewa powróciło 19 ministrantów, którzy z ks. proboszczem Józefem Tureckim przez dwa tygodnie przebywali na obozie w Staniątkach k. Krakowa.

1980 – Ks. Leon Dąbski zakończył pracę w Lublewie, w diecezji gdańskiej. Tam od 1 IX 1973 pełnił funkcję wikariusza substytuta z prawami proboszcza (odchodzący proboszcz zachował tytuł proboszcza). Był tam pomysłodawcą i budowniczym kaplicy św. Maksymiliana Marii Kolbego w Jankowie (1978).

1990 – W szpitalu poznańskim zmarł ks. Kazimierz Dynarski (ur. 1933 w Trzcianie k. Rzeszowa, w diecezji przemyskiej; do 1964 nosił nazwisko Dynda), kapelan wojskowy, redaktor Pallottinum.

Był obdarzony przez Boga licznymi zdolnościami i talentami. Ks. Wincenty Granat, rektor KUL, jeszcze po wielu latach studiów, wysoko oceniał jego zdolności. Wysoko oceniano jego konferencje i kazania, które były przemyślane, jasne w swej konstrukcji i wypowiadane poprawną polszczyzną. Obowiązki w Pallottinum traktował jako pracę kapłańską, apostolską i pallotyńską. Jak wynika z testamentu (z 1988), był głęboko związany ze Stowarzyszeniem już od 16. roku życia: „Zawdzięczam [mu] wszystko. Dlatego jestem mu winien miłość i wdzięczność. […] Proszę o łaskę dobrej śmierci, współbraciom dziękuję za modlitwy, a ukochane stowarzyszenie niech mi wybaczy, że nie dorastałem do swego powołania. Nos cum Prole Pia benedicat Virgo Maria”.

1990 – W Kamieniu Pomorskim odbył się pogrzeb ks. Tadeusza Krakowskiego, duszpasterza we Francji i Niemczech. Spoczął na cmentarzu komunalnym.

2004 – Ks. Marek Strzelecki (po powrocie z Iraku) objął funkcję proboszcza parafii wojskowej św. Jerzego w Łodzi i był kapelanem Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

2010 – XIX Podolska pielgrzymka wyruszyła z Chmielnickiego, ze świątyni Chrystusa Króla do Berdyczowa, w której uczestniczyli Rosjanie, Polacy i dwaj pątnicy z Kamerunu; razem 420 osób. W pielgrzymce brało udział wielu kapłanów, zakonników i zakonnic różnych zgromadzeń. Byli wśród nich pallotyni: ks. delegat Stanisław Kantor, ks. Witalij Gorbatych, ks. Wiktor Matuszewski i kl. Władysław Słowiński.

2012 – Na wniosek Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mianował ks. dra hab. Sławomira Zarębę, prof. UKSW, dyrektorem Instytutu Socjologii – jednego z największych instytutów UKS. Ks. Zaręba objął swój urząd 1 IX tr.

2015 – W dniach 9-12 VII w Kaniach Helenowskich ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek przeprowadził rekolekcje centralne dla członków Wspólnoty Kapłańskiej Osób Świeckich. Uczestniczyły w nich wspólnoty z Błonia, Opola, Piastowa, Zambrowa (parafia św. Józefa i parafia Trójcy Przenajświętszej) oraz Żbikowa; razem 42 osoby.

2015 – Ks. diakon Ngabo Jean Pierre Kamara z Regii Świętej Rodziny (Rwanda-Kongo) przyjął święcenia kapłańskie.

2016 – W Domu Hospicyjnym im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku zmarł ks. Edmund Osmólski (ur. 1934 w Żwirbliszkach, w parafii Oszmiana, w archidiecezji wileńskiej), duszpasterz parafialny. Ks. Edmund był bardzo wyrozumiały i serdeczny w osobistych kontaktach. Dla każdego człowieka starał się być dobrym i mądrym doradcą, a także wiernym przyjacielem, za co cenili go ludzie świeccy. Sumiennie i z pełnym poświęceniem wykonywał wszystkie swe obowiązki: wikariusza, proboszcza czy przełożonego domu. Do końca żył wspomnieniami lat, które spędził na Wileńszczyźnie i Warmii. Znał osobiście bpów warmińskich: Tomasza Wilczyńskiego (†1965) i Józefa Drzazgę (†1978). W stosunku do współbraci pallotyńskich był uczynny i koleżeński. Wielu współbraci wspomina jego zainteresowania sportem (był kapitanem kleryckiej drużyny siatkarskiej). Udzielał się w chórze i teatrze seminaryjnym.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny