Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
12 listopada 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 12 listopada 

1947 – W Borowinie k. Nowego Miasta n. Pilicą, zmarł ks. Alojzy Majewski SAC (ur. 1869 w Brunswałdzie (Braunswalde; obecnie Gościszewo) k. Sztumu, w diecezji warmińskiej), najpierw kapłan diecezji warmińskiej, a następnie pallotyn, misjonarz w Kamerunie, założyciel Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego na ziemiach polskich, mistrz nowicjatu, założyciel i redaktor Wydawnictwa Księży Pallotynów, delegat generała 1907-09, superior polskiego dystryktu 1909-25, radca (dystryktu) regii polskiej 1925-34. Przy jego śmierci obecny był ks. radca Józef Wróbel, który przybył do Borowiny już 10 XI.

2017 – O godz. 14.30 w Borowinie k. Nowego Miasta n. Pilicą, Wyżsi Przełożeni polskich Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego uczcili Mszą św. rocznicę 70.lecia śmierci ks. Alojzego Majewskiego. Mszy  św. przewodniczył i homilię wygłosił Prowincjał Prowincji Chrystusa Króla, ks. Zenon Hanas. Przedstawicielem Prowincji Zwiastowania Pańskiego był ks. radca Zbigniew Rembisz. Na ręce ks. kan. Stanisława Pudzianowskiego, proboszcza parafii Klwów, do którego należy Borowina, został złożony dar od pallotynów obu Prowincji – kielich mszalny. W uroczystości uczestniczyło ze strony pallotyńskiej: 14 księży, dwaj diakoni, alumni i bracia – z Warszawy, Ołtarzewa, Ząbek, Wadowic i Poznania.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1844 – Ks. Wincenty Pallotti, przez kard. Luigi Lambruschiniego, otrzymał polecenie pap. Grzegorza XVI, dotyczące opieki duchowej dla chorych żołnierzy w szpitalu Santo Spirito in Sassia.

1939 – W Górce Klasztornej, o godz. 2.00 w nocy, ks. Józef Codro (ur. 1912 w Kościerzynie Wielkim, w parafii Gromadno, w archidiecezji poznańskiej) został przez Niemców skrępowany i wywieziony samochodem ciężarowym wraz z grupą duchownych (razem 48 osób: 14 księży z dekanatu łobżenickiego i nakielskiego, 30 księży i braci ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny z Górki Klasztornej, pallotyn, ksiądz ze Zgromadzenia Ducha Świętego, 2 siostry służebniczki Niepokalanego Poczęcia NMP), a następnie nad ranem rozstrzelany w kotlinie, leżącej przy polnej drodze na terenie byłej żwirowni w Paterku, oddalonej 5 km od Nakła n. Notecią. Wszyscy zabici zostali ekshumowani w 1945 i spoczywają na cmentarzu parafialnym w Nakle.

1940 – Br. Paweł Błeński złożył w Ołtarzewie wieczną profesję na ręce ks. Stanisława Wierzbicy.

1941 – W Ołtarzewie br. Franciszek Kowalcze złożył na ręce ks. Augustyna Zarazy profesję wieczną.

1942 – Br. Jan Święs złożył wieczną profesję w Ołtarzewie na ręce ks. Augustyna Zarazy.

1945 – Ks. Franciszek Bogdan odprawił uroczyste nabożeństwo i wygłosił kazanie inaugurujące rok akademicki w Akademii Medycznej w Gdańsku. Obecna była młodzież, prawie wszyscy profesorowie i wiceminister oświaty.

1949 – Bp Franziskus Xaver Heenemann SAC, wikariusz apostolski Cape Town w Afryce Południowej, podczas pobytu w Rzymie, złożył rezygnację z pełnionej funkcji, a następnie przeniósł się do szpitala pallotyńskiego św. Józefa (Vincent Pallotti Hospital) w Pinelands k. Kapsztadu, gdzie zmarł 17 I 1951.

1953 – Bp Michał Klepacz, ówczesny przewodniczący Episkopatu Polski, podniósł naszą kaplicę w Częstochowie do rangi kościoła, zatwierdzając dotychczasowy tytuł NMP Matki Miłosierdzia.

1957 – Rada Generalna dokonała zatwierdzenia kanonicznego domów w Kielcach, Otwocku, Szczecinie, Wadowicach i Ząbkowicach Śląskich.

1963 – Na gdańskim cmentarzu Srebrzysko, w kwaterze pallotyńskiej, został pochowany br. Stanisław Rżysko. Zmarły był bratem rodzonym Romana (1892-1966), również pallotyna.

1965 – Zmarła s. Aquina Klähr (ur. 1886), pallotynka, przełożona generalna zgromadzenia w latach 1926-50. W 1934 wysłała pierwsze pallotynki do Polski (s. Aurelia Wachowska, s. Kazimiera Milewska), które założyły dom w Rajcy k. Nowogródka. Pół roku później odwiedziła tam siostry. Była również w 1937, gdy przyjęła pierwszą profesję 13. pallotynek w Polsce.

1973 – W dniach 12 – 16 listopada ks. Tadeusz Czulak głosił w Ołtarzewie rekolekcje dla braci. Spoza Ołtarzewa przybyło 11. braci z różnych naszych placówek: m.in.: Wiktor Anbild, Bronisław Ciepielewski, Franciszek Kowalcze, Jan Pudzianowski, Tomasz Sierak, Stanisław Sopata, Jan Święs, Tadeusz Wojciechowski.

1977 – W 30. rocznicę śmierci ks. Alojzego Majewskiego przygotowano w Ołtarzewie wieczór jego pamięci, podczas którego świadkowie wspominali zmarłego Założyciela Polskiej Prowincji.

1978 – W Ołtarzewie odbyło się spotkanie sprawozdawczo-dyskusyjne duszpasterzy, na które przyjechali z swymi grupami: ks. Stanisław Barcikowski, ks. Roman Tkacz i ks. Roman Kalita.

1979 – W uroczystej inauguracji roku akademickiego na ATK w Warszawie wzięli udział pallotyńscy profesorowie, zaangażowani w dydaktyce na tej uczelni oraz nasi klerycy-studenci ATK.

– Ołtarzew odwiedził ks. prof. Josef Georg Ziegler (+2006), wykładowca teologii moralnej w Mainz (RFN). Ks. Ziegler był przyjacielem Polski i „spiritus movens” teologicznego dialogu polsko-niemieckiego.

1981 – Nastąpiło uroczyste otwarcie Foyer Jean Paul II przy Lourmel 37 w XV. dzielnicy Paryża. Wzięli w nim udział m.in.: Jacques Chirac, mer Paryża, abp Józef Glemp Prymas Polski, abp Angelo Felici, nuncjusz papieski w Paryżu. W ten sposób spełniły się życzenia Ojca Świętego Jana Pawła II, który jeszcze jako biskup krakowski snuł plany utworzenia w Paryżu domu dla przybywających tu na studia Polaków.

1981 – W Seminarium w Ołtarzewie odbyło się zebranie dekanalne duszpasterzy dekanatu Pruszków.

1989 – Wspólnota ołtarzewska, w łączności modlitewnej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, radowała się z kanonizacji br. Alberta Chmielowskiego (+1916), założyciela zgromadzenia albertynów i albertynek, powstańca 1863, malarza, zaangażowanego w opiekę nad nędzarzami i bezdomnymi.

1992 – W dniach 12-13 XI w domu Zarządu Prowincjalnego w Warszawie odbyło się jesienne spotkanie rektorów, proboszczów i wikariuszy samodzielnych. Był to ostatni historyczny zjazd przed przekształceniem Prowincji Chrystusa Króla.

2000 – W Międzyrzeczu odbyły się uroczystości z okazji Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa. Z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela ruszyła procesja na teren budowy Sanktuarium, gdzie została odprawiona Msza św. i poświęcono oraz wmurowano kamień węgielny.

2015 – W Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie, rekolekcje w dniach 8-12 XI dla 111. duchownych (77. z archidiecezji warszawskiej i innych diecezji oraz 34. pallotynów), poprowadził ks. Krzysztof Grzywocz, wykładowca teologii duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, kierownik duchowości i rekolekcjonista, stały współpracownik Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, egzorcysta z diecezji opolskiej (zaginął 17 VIII 2017 w Alpach Lepontyńskich, na granicy między Szwajcarią i Włochami). Treścią nauk rekolekcyjnych była encyklika pap. Franciszka „Laudato si”. W ostatnim dniu Mszy św. przewodniczył bp Piotr Jarecki, bp pomocniczy archidiecezji warszawskiej.

2016 – W kościele parafialnym pw. św. Wincentego Pallottiego w Kielcach, przy ul. Fosforytowej 6, odbyły się uroczystości pogrzebowe br. Stefana Olczyka. Przewodniczył im ks. Józef Lasak, pierwszy radca Stowarzyszenia. Kazanie wygłosił ks. prowincjał Zenon Hanas. W uroczystościach uczestniczyło ok. 40 kapłanów, współbraci zmarłego jak i okolicznych księży diecezjalnych, a także rodzina zmarłego i wierni. Został pochowany na Cmentarzu Nowym w Kielcach, w kwaterze pallotyńskiej. Ceremonie pogrzebowe na cmentarzu poprowadził ks. Zygmunt Rutkowski, rektor i proboszcz z Kielc.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny