Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
13 listopada 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 13 listopada 

1913 – W dzień patrona młodzieży, św. Stanisława Kostki, bp Anatol Nowak, sufragan krakowski, poświęcił na Kopcu kaplicę pw. Królowej Apostołów i kolegium. Ołtarz główny i dwa boczne ks. Alojzy Majewski sprowadził z Tyrolu.

Biskup przybył na Kopiec już 12 XI. Rano, następnego dnia, przy pięknej pogodzie, orkiestra kopieckiego gimnazjum zagrała z wieży frontowej pieśń „Dnia każdego Boga mego Matkę Bożą wychwalaj”. W czasie Mszy 48. gimnazjalistów przyjęło Sakrament Bierzmowania. W uroczystości brali udział okoliczni księża, przedstawiciele władz miasta Wadowic i liczni wierni. Po południu, po nieszporach, odbył się odczyt ks. Majewskiego o potrzebie kapłanów dla polskiej emigracji i akademia religijno-patriotyczna z udziałem kopieckiej orkiestry. Na pożegnanie gości zapalono na dziedzińcu sztuczne ognie.

Na uroczystość przybyli współpracownicy pallotynów z całej Polski. Ci, którzy nie mogli przyjechać otrzymali książkę autorstwa ks. Majewskiego „Kongregacja Misyjna Księży Pallotynów” (Wadowice 1913).

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1849 – Ks. Wincenty Pallotti poprosił księżnę De Fiano o jałmużnę dla swych ubogich, a gdy ona z posłuszeństwa dała drobne monety, te zamieniły się na złote.

1929 – Ks. Stanisław Wierzbica, rektor domu ołtarzewskiego odprawił śpiewaną Mszę św. ku czci swojego Patrona, św. Stanisława Kostki. Odbyła się też akademia dla uczczenia Świętego, przygotowana przez nowicjuszy pierwszego kursu. Jej program obejmował: dwa wiersze, dwa śpiewy, jeden referat, życzenia i śpiew chóru „Niech żyje”.

1931 – Uczniowie Collegium Marianum na Kopcu wystawili sztukę pt. „Do wyższych ja rzeczy stworzony” – o św. Stanisławie Kostce.

1932 – Pallotyni w Polsce obchodzili 25-lecie swego istnienia. W Ołtarzewie ks. Alojzy Majewski, założyciel pierwszego domu w Polsce, odprawił w domowej kaplicy sumę i wygłosił kazanie. Poza pallotynami obecni byli: ks. Proboszcz z Borzęcina i Dobek z Ołtarzewa.

1936 – Ks. prowincjał Jan Maćkowski przyjeżdżając do Ołtarzewa na imieniny ks. rektora Stanisława Wierzbicy, przywiózł ze sobą „wielki obraz Matki Bożej Divini Amoris”.

1943 – Kamień węgielny pod kościół św. Antonina, budowany w Montevideo przez polskich pallotynów, położył abp tego miasta, Antonio Maria Barbieri (†1979). Pierwszą część kościoła wykończono w 1946 (pasterkę na Boże Narodzenie 1946 odprawiano już w nowej części kościoła). Przy starej kaplicy arcybiskup otworzył w 1938 terytorialną parafię dla wszystkich Polaków w Urugwaju. Proces tworzenia parafii (od 1932) trwał długo, ponieważ ogromne trudności stwarzali pallotyni niemieccy (przy Calle Paysandú 763). Ostatecznie VII Kapituła Generalna z 1937 przyznała polskim pallotynom prawo do utworzenia parafii przy San Antonino pod warunkiem uzyskania zgody ordynariusza, który zgodził się i mianował pierwszym proboszczem parafii ks. Józefa Chudzińskiego (był nim w latach 1938-51). Parafia w momencie utworzenia liczyła ok. 7000 wiernych.

1945 – Rada Prowincjalna mianowała ks. Franciszka Bogdana rektorem domu i kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.

1961 – Kl. Eugeniusz Osakowicz złożył profesję wieczną.

1969 – Editions du Dialogue opublikowało trzy tomy „Listu do moich kapłanów” (Wspólnie z Trójcą Świętą, Wspólnie z Kościołem, Wspólnie z moim biskupem) Stefana kard. Wyszyńskiego oraz „Kalendarz Naszej Rodziny 1970. Sylwetki emigracyjne”, wydany we współpracy z Biblioteką Polską w Paryżu.

1971 – Grupa kleryków pallotyńskich z ks. Prefektem wyjechała do Seminarium warszawskiego, by wziąć udział w uroczystości ku czci św. Stanisława Kostki. Obejrzeli spektakl o życiu św. Franciszka z Asyżu, wysłuchali prelekcji o św. Stanisławie Kostce i uczestniczyli w spotkaniu z abpem Agostino Cassarolim, sekretarzem Rady ds. Publicznych Kościoła.

1971 – Klerycy z Ołtarzewa: Józef Andruszewski, Henryk Hoser, Bolesław Krawczyk, Eugeniusz Krzyżanowski i Andrzej Sadowski uczestniczyli w Lublinie w VII Tygodniu Eklezjologicznym (10 – 13 XI 1971), zorganizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Tematem sympozjum była „Odpowiedzialność chrześcijanina”.

1976 – Ustanowiono Sekretariat ds. Apostolstwa, którego celem miało być uaktywnienie i koordynowanie inicjatyw  i prac członków prowincji w zakresie formacji apostolskiej świeckich. Sekretarzem mianowano wiceprowincjała ks. Jana Pałygę. W pierwszym okresie Sekretariat wydawał biuletyn pt. „Nasze Apostolstwo”.

1981 – W Centre du Dialogue wystąpił z odczytem abp Józef Glemp Prymas Polski. Tematem wystąpienia było: „Życie religijne w Polsce w świetle ostatnich synodów diecezjalnych”. W krypcie kościoła parafialnego St. Pierre zgromadziło się ok. 1200 osób.

1982 – W Seminarium w Ołtarzewie odbyła się premiera jesiennej sztuki w reżyserii kl. Andrzeja Jasińskiego pt. „Misterium Jasnogórskie”. W roli o. Kordeckiego wystąpił kl. Józef Nowak, a Andrzeja Kmicica – kl. Jarosław Kaczmarek.

1994 – W Ołtarzewie bp Piotr Jarecki, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, udzielił 12. alumnom święceń diakonatu. 8. diakonów należało do Prowincji Chrystusa Króla, a 4. – do Prowincji Zwiastowania Pańskiego.

1994 – W Bieniakoniach na Białorusi zmarł nagle ks. Jacek Jakubczyk (ur. 1965 w Kielcach). Od 1992 jako wikariusz pracował tam w duszpasterstwie. Został pochowany 18 XI w Kielcach, w grobie rodzinnym na Cmentarzu Nowym. Był człowiekiem spokojnym, rozmodlonym i bardzo uprzejmym.

1998 – Wieczorem, do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim, na modlitewne spotkanie, przybyli pallotyni z całej Prowincji, zwołani przez ks. Prowincjała Czesława Parzyszka. Zebranych pallotynów u stóp Jezusa Miłosiernego powitał kustosz tego miejsca, ks. Zygmunt Rutkowski, a następnie przedstawił krótką historię Sanktuarium. Mszy św. z ludem Bożym na rozpoczęcie czuwania przewodniczył i wygłosił kazanie ks. prowincjał Czesław Parzyszek. Po Mszy św. została odśpiewana koronka do Miłosierdzia Bożego z prośbami i podziękowaniami, a o godz. 21:00 nastąpił Apel Jasnogórski i różaniec, prowadzony przez nowicjat pallotyński z Wadowic. Godzinę Miłosierdzia Bożego o 22:30 prowadziła klerycka Grupa Miłosierdzia; słowo Boże głosił rektor Seminarium, ks. Marian Kowalczyk. Mszy św. o godz. 24.00 przewodniczył ks. rektor Stanisław Martuszewski, a Słowo Boże wygłosił ks. rektor Roman Forycki. Podczas Mszy św. ks. Prowincjał zawierzył Prowincję Chrystusa Króla Miłosierdziu Bożemu.

2003 – Alumni z IV. i V. kursu teologii Seminarium w Ołtarzewie, w ramach wykładów z Katolickiej nauki społecznej z ks. Witoldem Zdaniewiczem, odwiedzili Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.

2004 – W Gdańsku zmarła s. Jadwiga Kaczykowska, pallotynka (ur. 1909 w Miłoszewie, w parafii Strzepcz, w diecezji chełmińskiej). M.in. pracowała przez 15 lat w kuchni pallotyńskiego Collège St. Stanislas w Osny pod Paryżem, przygotowując posiłki dla około 500 młodzieży. Powróciwszy do kraju w 1990 pracowała jako 81-letnia emerytka u pallotynów w Gdańsku przy ul. Elżbietańskiej w charakterze zakrystianki i pomocy w kuchni. Była osobą niewielkiej postury, ale wielkiego ducha, który przede wszystkim zabiegał o chwałę Boga, któremu chciała służyć w ludziach bez rozgłosu. Doceniała wartość cierpienia i przypominała dyskretnie o tym innym siostrom, aby nie szukały pocieszenia u innych, lecz traktowały go jako dar ubogacający.

2010 – W kościele parafialnym św. Jakuba Starszego Apostoła w Podegrodziu odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Stanisława Janika. Zmarły spoczął w grobie rodzinnym na miejscowym cmentarzu parafialnym.

2011 – Kaplicę publiczną Domu Macierzystego na Kopcu nawiedził peregrynujący po archidiecezji krakowskiej obraz Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II. W uroczystej procesji obraz został wniesiony przez nowicjuszy do kaplicy w obecności wspólnoty nowicjackiej oraz wiernych nawiedzających kopiecki wieczernik Królowej Apostołów. Następnego dnia, na zakończenie czuwania, była Msza św. celebrowana przez bpa Damiana Muskusa, nowego krakowskiego bpa pomocniczego.

Obraz Jezusa Miłosiernego z ww. relikwiami nawiedzał wszystkie parafie archidiecezji krakowskiej przez dwa lata, rozpoczynając peregrynację od dekanatu wadowickiego.

2012 – Bp Stefan Regmunt ustanowił nasz kościół parafialny w Międzyrzeczu Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski.

2014 – W dniach 9-13 XI, bp pomocniczy archidiecezji krakowskiej Grzegorz Ryś wygłosił w Centrum Animacji Misyjnej Księży i Braci Pallotynów w Konstancinie-Jeziornej rekolekcje dla duchowieństwa archidiecezji warszawskiej oraz Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (w sumie: 125 księży – 60 z archidiecezji, 47 pallotynów, 18 z innych diecezji i zgromadzeń zakonnych).

12 listopada rekolektantów odwiedził, a także przewodniczył porannej Mszy św. Kazimierz kard. Nycz. Nauki rekolekcyjne bpa Rysia były inspirowane Drugim listem św. Pawła do Tymoteusza, duchowym testamentem Apostoła i pogłębione o treść adhortacji apostolskiej pap. Franciszka „Evangelii Gaudium”.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny