Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
13 marca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 13 marca

2013 – W dniach 9-13 III w Konstancinie, w Centrum Animacji Misyjnej Prowincji Chrystusa Króla, odbyło się IV Międzynarodowe Spotkanie Braci Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. W spotkaniu uczestniczyło 47 braci, w tym 36 z polskich prowincji – warszawskiej i poznańskiej. Obecni byli także: przełożony generalny ks. Jacob Nampudakam, ks. radca generalny i sekretarz generalny ds. formacji ks. François Harelimana, przełożony prowincjalny prowincji Chrystusa Króla ks. Józef Lasak, pierwszy radca prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego ks. Lesław Gwarek i członek sekretariatu generalnego ds. formacji ks. Derry Murphy.

*******************************************************

Wydarzenia tego dnia:

1927 – W Wadowicach na Kopcu poświęcono domową elektrownię, umieszczoną na gospodarstwie.

1938 – niedziela – W kaplicy parkowej w Ołtarzewie odczytano dla wiernych list pasterski biskupów Polski z okazji ogłoszenia uchwał Synodu Plenarnego. Synod ten odbył się na Jasnej Górze w dniach 25-26 VIII 1936 pod przewodnictwem kardynała Francesco Marmaggiego, z udziałem biskupów trzech obrządków katolickich delegatów wydziałów teologicznych, kapituł katedralnych i przedstawicieli wyższych przełożonych zakonnych. Przedmiotem obrad synodu było duchowieństwo i urzędy kościelne, katolicy świeccy, Akcja Katolicka, zasady moralne życia publicznego, kulturalnego, prasa katolicka, misje i jedność Kościoła, a także ujednolicenie rytuału sądownictwa kościelnego, forum kultu religijnego i posłannictwa nauczycielskiego Kościoła.
– Kazania pasyjne w Ołtarzewie po Gorzkich Żalach głosił tego roku ks. profesor Jan Szambelańczyk SAC (ob. sługa Boży).

1942 – Ks. Josef Kentenich został wywieziony z więzienia gestapo w Koblencji do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie szerzył idee Ruchu Szensztackiego wśród więźniów wielu narodowości, w tym wśród duchowieństwa polskiego (Franciszek Korszyński, „Jasne promienie w Dachau”, Poznań 1985, s. 188; Ignacy Jeż, „Błogosławcie Pana światło i ciemności”, Koszalin 1993). W obozie zakładał nowe gałęzie Ruchu: 16 VII 1942 przyjął pierwszych członków Instytutu Braci Maryi oraz Instytutu Rodzin Szensztackich. Wieczorami głosił konferencje ascetyczne, przeprowadzał rekolekcje. Tego roku przeniesiono go do bloku polskich księży. Nawiązane kontakty przyczyniły się do przeniesienia na teren powojennej Polski niektórych gałęzi Ruchu.

1949 – Ks. Józef Wróbel dokonał uroczystego poświęcenia nowych organów w kościele seminaryjnym w Ołtarzewie.

1959 – Ks. prowincjał Eugeniusz Weron mianował referenta prowincjalnego ds. filmu, radia, telewizji i teatru w osobie ks. Alojzego Mańczaka (święcenia kapłańskie przyjął 22 VI 1957).
– Ks. Ludwik Skuza został referentem prowincjalnym ds. trzeźwości, współpracującym z Krajowym Duszpasterzem ds. Trzeźwości w Komisji Episkopatu Polski.

1961 – Rano w Ołtarzewie (godz. 9.00), ceremoniom pogrzebowym śp. ks. Władysława Czubka, przy licznym udziale duchowieństwa, sióstr zakonnych i wiernych, przewodniczył prowincjał, ks. Eugeniusz Weron. W kazaniu przedstawił zmarłego jako wzór umiłowania modlitwy kapłańskiej i nabożeństwa do NMP Królowej Apostołów. Na cmentarzu w Ołtarzewie zmarły kapłan został pochowany w pierwszej kwaterze pallotyńskiej.

1962 – W dniach 12 – 13 marca bp pomocniczy gdański Lech Kaczmarek prowadził w Ołtarzewie wykłady zlecone dla pallotyńskich księży odbywających tirocinium, na temat potrzeby psychologii w duszpasterstwie współczesnym.

1963 – Urzędnik z Urzędu ds. Wyznań, w rozmowie z ks. Piotrem Granatowiczem, dyrektorem Wydawnictwa Pallottinum i Drukarni, przekazał wiadomość, będącą jawnym szantażem, że Stowarzyszenie i Wydawnictwo nie będzie mogło w Urzędzie załatwić żadnej sprawy, dopóki ks. prowincjał Eugeniusz Weron nie zlikwiduje punktów nauczania religii na placówkach nieparafialnych. Ks. E. Weron nie uległ temu szantażowi.

1971 – Ówczesny prowincjał, ks. Stanisław Martuszewski, w liście do ks. Józefa Lesiaka, dyrektora Krajowego Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom, dziękował mu za jego ofiarną pracę na rzecz powołań kapłańskich i zakonnych, której poświęcił większość swych sił i zdrowia. O niej to pisał we wspomnianym liście: „nie ma nikogo lepiej zorientowanego w pracy budzenia powołań dla naszego Stowarzyszenia”.

1972 – W ramach dokształcenia braci, w kursie zorganizowanym w Krakowie, brał udział br. Mieczysław Mystkowski.

1973 – Powrócił z Rzymu ks. Franciszek Bogdan. Brał tam udział w redagowaniu nowych Ustaw.

1974 – 24. alumnów rozpoczęło przygotowanie do przyjęcia posługi lektoratu (6) i akolitatu (18). Rekolekcje dla nich wygłosił ojciec duchowny Seminarium, ks. Michał Kordecki.

1977 – W Ołtarzewie odbył się Dzień skupienia: dla młodzieży (prowadził ks. Roman Forycki), dla współpracowników, a także dla kandydatów do Seminarium. Wszyscy oni uczestniczyli potem w Misterium Męki Pańskiej.

1978 – Zarząd Generalny zatwierdził wybory do Rady Regionalnej Regii Miłosierdzia Bożego. W skład Rady weszli: ks. Zenon Modzelewski superior, ks. Czesław Wędzioch radca i ks. Szczepan Sumela radca. Kadencja Rady rozpoczęła się 4 IV 1978.

1981 – Ks. prowincjał Henryk Kietliński w czasie Mszy św. wprowadził w posługiwanie lektorów i akolitów alumnów kursów trzeciego i czwartego. – Wieczorem odbyło się spotkanie ks. Prowincjała z wszystkimi członkami domu seminaryjnego, podczas którego przedstawił swoją relację o misjach w Rwandzie, gdzie ostatnio odbył wizytację kanoniczną. Ks. Prowincjał był nawet naocznym świadkiem napadu rabunkowego na jeden z naszych domów w Rwandzie.

1984 – Rada Generalna zatwierdziła wybrany nowy Zarząd Prowincji Chrystusa Króla w składzie: ks. Czesław Parzyszek – prowincjał i radcy prowincjalni: ks. Henryk Kietliński (wiceprowincjał), ks. Witold Zdaniewicz, ks. Stanisław Kuraciński i ks. Roman Forycki. Przejęcie obowiązków wyznaczono na 24 marca.

1987 – Mszy koncelebrowanej, w kościele pallotyńskim przy al. Przybyszewskiego w Poznaniu, za śp. br. Wiktora Anbilda, przewodniczył prowincjał ks. Czesław Parzyszek; on też wygłosił homilię. Zmarły został pochowany w II kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

2009 – W Rzymie zatwierdzono dekret ważności dochodzenia diecezjalnego, tzw. positio – opis historii życia ks. Richarda Henkesa SAC, sługi Bożego (1900 – 1945), niemieckiego męczennika Dachau, „męczennika miłości bliźniego” i „budowniczego pomostów między narodami”. W 2013 akta procesu przeszły do Kongregacji ds. Świętych i tr. zostały zatwierdzone przez komisję historyków.

2013 – Kard. Jorge Mario Bergoglio SJ (ur. 17 grudnia 1936 w Buenos Aires) został wybrany na papieża. Przyjął imię Franciszek. Jako abp Buenos Aires (1998-2013) utrzymywał częste kontakty z naszymi wspólnotami z Regii Naszej Pani z Luján (Argentyna). 4 VII 1997, jako abp koadiutor Buenos Aires, celebrował jubileuszową Mszę św. upamiętniającą męczeńską śmierć naszych pięciu współbraci z Belgrano. W 2001 jako kardynał przyjechał do Belgrano, aby obchodzić 25. rocznicę tego wydarzenia i głosił z pamięci homilię. W 2006 razem z prezydentem Argentyny również odwiedził to miejsce. Alfie Kelly, jeden z pięciu zamordowanych w 1976 w Belgrano, studiował i przyjaźnił się z ks. Bergoglio w Rzymie.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny