Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
14 grudnia 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 14 grudnia

1970 – Całą Polską wstrząsnęły wydarzenia na Wybrzeżu. W Gdańsku, Gdyni, Elblągu i Szczecinie robotnicy zaprotestowali przeciwko kolejnemu wzrostowi cen na produkty spożywcze, które uchwaliło Biuro Polityczne PZPR, na czele którego stał Władysław Gomułka. Robotnicy w Gdańsku nie podjęli pracy, tłumy gromadziły się na mieście, zwłaszcza przed gmachem KW, Komendy Miejskiej MO i prezydium MRN. Masowy protest w Stoczni Gdańskiej dał początek wydarzeniom Grudnia 1970. Komunistyczne władze dla stłumienia manifestacji użyły wojska i milicji. Władze, nie chcąc dopuścić demonstrantów pod budynek partii, podjęły decyzję o użyciu pałek i innych środków obronnych, w tym gazu łzawiącego. W efekcie doszło do walk ulicznych i starć z MO, a w końcu późnym wieczorem 15 XII do podpalenia budynku KW PZPR w Gdańsku. Wydarzenia te trwały 8 dni. Do robotników strzelano z karabinów maszynowych ustawionych na czołgach, a także z helikopterów. Protesty tłumiło 5 tys. milicjantów i 27 tys. żołnierzy. Nastąpiła interwencja 550 czołgów i 700 transporterów opancerzonych 8 Dywizji Zmechanizowanej.

Między 14 a 22 XII 1970 zginęły 44 osoby, a ponad 1100 zostało rannych. Szczątki zmarłych były grzebane nocą przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Winni użycia broni nie zostali ukarani.
Biskupi polscy, a przede wszystkim Prymas Stefan Wyszyński, zdecydowanie i mocno reagowali na te wydarzenia. Prymas Wyszyński w „Pro memoria”, pod datą 17 XII zanotował: „Rząd bierze na siebie odpowiedzialność za wypadki w Gdańsku. Partia milczy. Pan Gomułka nie odzywa się. Natomiast mowa p. Cyrankiewicza jest pełna strachu o niepodległość Państwa (czytaj Partii). Dekret upoważniający MO do użycia broni jest drakoński i przypomina wojenne prawo żołnierzy gestapo i Wehrmachtu”.

Wiele z tych wydarzeń działo się w pobliżu pallotyńskiego kościoła św. Elżbiety w Gdańsku. To wszystko dość silnym echem odbijało się w Seminarium w Ołtarzewie i w innych domach pallotyńskich w Polsce.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1927 – Karmelitanka bosa, św. Teresa od Dzieciątka Jezus została ogłoszona przez pap. Piusa XI patronką misji.

1927 – Trzej bracia nowicjusze: Alojzy Gąsior, Józef Kleina i Henryk Zappa wyjechało z Suchar do Olpe, do domu nowicjatu prowincji niemieckiej, aby tam kontynuować nowicjat i przyuczać się do zawodu; do nowicjatu w Olpe wyjechał też Otton Tempski (ukończył gimnazjum w Kościerzynie).

1936 – grudzień – Ks. Franciszek Cegiełka SAC wyjechał ponownie do Paryża, aby zastąpić udającego się na urlop ks. Witolda Paulusa, rektora Polskiej Misji Katolickiej (dalej PMK) we Francji. Odtąd przebywał na stałe we Francji, zapoznając się z zadaniami i działalnością PMK i zastępując jej rektora, ks. Witolda Paulusa (ten kierował misją w latach 1934-37, †1973). Nominację na rektora PMK we Francji, ks. Cegiełka otrzymał 18 VI 1937 od Augusta kard. Hlonda, prymasa Polski i opiekuna emigracji polskiej.

1938 – W wyborach do radnych gminnych Ożarowa został wybrany ks. Norbert Pellowski i ks. Józef Jankowski, a br. Błażej Niedziela został zastępcą.

1940 – Ks. Cezary Jurkiewicz został przewieziony z niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen do Dachau. Nosił tam numer 22 607.

1970 – Ks. Henryk Popiel został przeniesiony z Topolna do Radomia, gdzie aż do końca swego życia (+1993) pomagał w duszpasterstwie parafialnym, powołaniowym i współpracowników.

1971 – W Seminarium ołtarzewskim gościł bp Kazimierz Majdański, włocławski biskup pomocniczy, z wykładem na temat: „Wpływ rodziny na osobowość o. Maksymiliana Kolbe”.
– Podczas spotkania wspólnotowego w Ołtarzewie, ks. Jan Pałyga mówił o obradach XIII Kapituły Generalnej, w której brał udział.

1973 – Centre du Dialogue zainaugurowało publiczną działalność. Pierwszy odczyt pt. „Polska między Wschodem a Zachodem”, miał Stefan Kisielewski. Kronikarz paryskiego domu zanotował: „Zebrało się sporo osób: wszystkie miejsca siedzące (76) były zajęte, zniesione zostały krzesła z jadalni i ze studia w Ed. du Dialogue. Wszystko za mało. Stało jeszcze około 30-40 osób. Wieczór udał się. W ten sposób nastąpiło otwarcie pierwszego otwarcia naszego „Centrum”. Wśród słuchaczy, którzy stronią od zwyczajnych spotkań polskich, byli: Hertz z żoną, Jeleński, Romanowicz z żoną, Jankowski z żoną, Czarnecki RFE i wielu innych. Z naszych przyjechał: ks. Treuchel, Zblewski i Bober z Osny. Był też ks. prałat Biernacki, rektor Polskiej Misji Katolickiej, proboszcz Klepacki i ks. prałat Grzesiek z Seminarium Polskiego”.

1975 – Klerycy z WSD w Płocku przybyli z rewizytą do Ołtarzewa.
– Alumni w Ołtarzewie po raz ostatni wystawili sztukę W. Bąka „Piłat”.

1977 – W Niepokalanowie zakończyło się Sympozjum na temat teologii życia zakonnego, z okazji 50-lecia powstania klasztoru franciszkańskiego w Niepokalanowie i 50-lecia pallotyńskiego domu w Ołtarzewie.
O pierwszym dniu obrad zob. informację w Kalendarium pod 12 grudnia. Podczas drugiego dnia (13 XII) ks. rektor Jan Korycki wystąpił w dyskusji plenarnej o formacji zakonnej. Trzeciego dnia (14 XII) ks. Eugeniusz Weron wygłosił referat pt. „Apostolstwo instytutów życia konsekrowanego”.

1978* – W Kolekcji „Znaki czasu” (35 tom) ukazała się książka niemieckiego teologa luterańskiego i filozofa religii, Wolfharta Pannenberga (+2014): „Kim jest człowiek”.

1979 – W Sandomierzu, w uroczystościach pogrzebowych ks. Wincentego Granata, byłego rektora KUL-u, uczestniczyli przedstawiciele Seminarium w Ołtarzewie: ks. Stanisław Charchut i ks. Kazimierz Czulak.

1980 – W Ołtarzewie odbyło się ostatnie przedstawienie „Sługi don Kichota”, wystawianej przez okres od pierwszej niedzieli listopada. Spektakl gromadził w sali teatralnej prawie zawsze komplet widzów.

1980* – Ks. Stanisław Ryś wraz z klerykami Regii wziął udział w uroczystości poświęcenia kaplicy (Sacré Coeur?) w Boissy Saint Léger.

1983* – Ośrodek Centre du Dialogue w Paryżu obchodził dziesięciolecie swojego istnienia. Okolicznościowe słowo wygłosił ks. superior Zenon Modzelewski.

1991 – W dniach 14-15 XII odbyło się na Jasnej Górze jesienne czuwanie młodzieży, objętej pallotyńskim duszpasterstwem powołań.

2007 – Powołano do istnienia wewnętrzną jednostkę organizacyjną – Drukarnię Pallottinum. Rozpoczęła swoją działalność 1 VII 2008. Dyrektorem został mianowany ks. Zbigniew Rembisz, dotychczasowy zastępca dyrektora Wydawnictwa Pallottinum. Drukarnia zatrudniała wtedy 38 osób.

2011 – Ks. Mirosław Mejzner, wieloletni redaktor naczelny „Miejsc Świętych”, został odznaczony Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci za liczne publikacje na temat miejsc i postaci związanych tematycznie z działalnością Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Medal ten został przyznany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a wręczył go w siedzibie Rady w Warszawie, podczas spotkania opłatkowego, Władysław Bartoszewski. W gronie odznaczonych tego dnia znalazło się 22. osoby.
– Podczas tego spotkania, w imieniu Związku Harcerstwa Polskiego, ks. hm. Wojciech Jurkowski SAC, kapelan Podhalańskiego Hufca ZHP oraz duszpasterz w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, wraz z delegacją, przekazał Betlejemskie Światło Pokoju Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, na ręce przewodniczącego Rady, Władysława Bartoszewskiego, jego zastępczyni hm. Teresy Hernik i sekretarza Rady dra Andrzeja Krzysztofa Kunerta. W spotkaniu uczestniczył bp polowy Wojska Polskiego, Józef Guzdek oraz kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Ciechanowski. Delegacja składała się z harcerzy z Hufca Podhalańskiego i Hufca Sochaczew. Przedstawiciele Rady otrzymali od harcerzy z Podhala stroiki świąteczne i oryginalne zakopiańskie oscypki.

2013 – Adwentowy Dzień Skupienia dla dziennikarzy, zorganizowany przez pallotynów z Radia Nowohuckie.pl, odbył się przy parafii Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Bulwarowej w Krakowie. Otworzył je ks. dr Zenon Hanas, medioznawca i wiceprowincjał Prowincji Chrystusa Króla, tematem: „Sieci społecznościowe narzędziem ewangelizacji”. Spotkanie zakończyła Eucharystia, podczas której ks. Czesław Sandecki, dziekan dekanatu Kraków-Mogiła, podkreślił, że „dziennikarz musi być jak ogień”, że ewangelizować za pośrednictwem mediów mogą tylko ci, którzy doświadczyli spotkania z Jezusem.

2018* – W Wyszkowie Komisja Promocji i Kultury Rady Miejskiej pozytywnie zatwierdziła nową nazwę ronda przy zbiegu ulic: Henryka Sienkiewicza i Świętojańskiej (droga na Leszczydół i Nowiny). Otrzymało imię: „Rondo Ks. Henryka Kietlińskiego”, jak określono w propozycji – na cześć „działacza społecznego, historyka i honorowego obywatela Wyszkowa”.

2018* – W Szpitalu św. Józefa w Gwalior zmarł po wypadku drogowym bp Thomas Thennatt, pierwszy biskup pallotyn z Indii.
Thomas Thennatt urodził się 26 XI 1953 w Koodalloor (diec. Kottayam w stanie Kerala w Indiach), w parafii św. Józefa w Ettumanoor. Pierwszą konsekrację w Stowarzyszeniu złożył 31 V 1975 w Prowincji Objawienia Pańskiego (Nagpur), a śluby wieczne – 31 V 1978; święcenia kapłańskie przyjął 21 X 1978.
Pracował gównie w duszpasterstwie parafialnym oraz w duszpasterstwie rodzin, pełniąc tam liczne funkcje konsultora i dyrektora. Początkowo pracował w parafii w diecezji Jhabua w latach 2008-12, a następnie był proboszczem w Mankapur, w archidiec. Nagpur. Przez 6 lat był też radcą prowincjalnym w Prowincji Objawienia Pańskiego (2002-08).
18 X 2016 został mianowany bpem Gwalior w środkowych Indiach; 8 I 2017 przyjął konsekrację biskupią. 14 XII 2018 doszło do wypadku, gdy biskup wracał z dorocznych uroczystości szkolnych do domu biskupiego w Morar, w mieście Gwalior. Wkrótce po wypadku biskup został skierowany do najbliższego miejscowego szpitala. Po otrzymaniu pierwszej pomocy został przewieziony do Szpitala św. Józefa w Gwalior, gdzie zmarł.
Fotografię zob. w oddzielnym poście