Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
14 marca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 14 marca

1975 – Do Ołtarzewa, o godz. 16:45, przybył abp Luigi Poggi, nuncjusz apostolski ds. kontaktów z rządem PRL-u. Po krótkiej modlitwie w kościele został powitany w sali przez ks. rektora Jana Koryckiego, a następnie przemówił, podkreślając, że został wysłany przez Ojca Świętego, by służyć narodowi polskiemu. Nuncjuszowi towarzyszyli: bp Bronisław Dąbrowski, sekretarz Episkopatu Polski oraz brat arcybiskupa, z żoną i córką.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1925 – W Saffig k. Andernach zmarł ks. Andreas Kohl (ur. 1875 w Amberg w Bawarii), z niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej, dr filozofii, profesor w Limburgu i Wadowicach. W latach 1918-20 wspomagał polską regię jako profesor filozofii w Wadowicach na Kopcu, zastępując ciężko chorego ks. Alojzego Hübnera. W VIII 1919 został odwołany do Limburga.

1933 – Gościem domu ołtarzewskiego był ks. kanonik Franciszek Dyżewski, proboszcz Żbikowa.

1937 – Ks. Wojciech Turowski rozpoczął trzydniowe rekolekcje parafialne w Błoniu, a ks. Stanisław Wierzbica, rektor Ołtarzewa, odprawił tam sumę.

1942 – Ks. prowincjał Jan Maćkowski zwrócił się z prośbą do Rady Generalnej o zatwierdzenie tytułu Chrystusa Króla dla polskiej prowincji.

1947 – Ks. Josef Kentenich został przyjęty na audiencji przez pap. Piusa XII. Konsekwencją tego spotkania było zatwierdzenie Instytutu Sióstr Maryi (1 II 1948).

1969 – Ks. Józef Kotlęga przybył do Paryża, po wielu latach pracy wśród Polonii w Montevideo (od 1937) i został wysłany do Osny k. Paryża, do Domu Drukarni. Pomagał ks. Czesławowi Wędziochowi w pracy rekolekcyjnej. Tego roku odwiedził Polskę, pierwszy raz od 30 lat. Ks. Kotlęga zmarł w Osny w 1973.

1971 – W dniach 14 – 20 marca w Rzymie, odbyło się Sympozjum Papieskiej Rady Apostolstwa Świeckich, któremu przewodniczył Karol kard. Wojtyła.

1971 – W Seminarium ks. Feliks Folejewski prowadził tradycyjnie wielkopostny Dzień skupienia dla młodzieży akademickiej z Rodziny Rodzin z Warszawy. Wzięło w nim udział ok. 120 osób.
– Tego dnia odbył się dzień skupienia dla chłopców z grupy powołaniowej ks. Tadeusza Madonia.

1973 – Rada Regii Miłosierdzia Bożego zleciła badanie projektu ks. Tadeusza Tomasińskiego, zakładającego budowę trzech czteropiętrowych budynków do wynajęcia na terenie naszej posesji w Osny. Ostatecznie, ze względu na protest gimnazjum w Osny, odrzucono ten projekt i zdecydowano się na koncepcję szkolenia permanentnego w szkole drukarskiej, według projektu ks. Jakuba Krzyszczuka.

1976 – W Seminarium odbył się Zjazd rodziców kleryków pierwszego i drugiego kursu. W programie Zjazdu znalazły się następujące punkty: spotkanie z ks. Rektorem, Msza św. z udziałem rodziców i kleryków, występ zespołu seminaryjnego, obejrzenie filmu „Zanim pójdą…”, wspólny obiad i kolacja.
– Rozpoczęły się rekolekcje parafialne, które poprowadził ks. prowincjał Józef Dąbrowski.

1979 – Papież Jan Paweł II przekazał ustne pozwolenie, aby Dolina Miłosierdzia w Częstochowie mogła sprawować święto Miłosierdzia Bożego. W tym celu w ostatnich dniach II 1979 ks. Edmund Boniewicz udał się z delegacją czcicieli miłosierdzia Bożego do pap. Jana Pawła II, składając na jego ręce memoriał z prośbą o ustanowienie w Kościele powszechnym święta Miłosierdzia.

1980 – W Helsingborgu, w Szwecji, zmarł ks. Franciszek Bobrowski (ur. 1909 w Sierakówku, w parafii Ludomy, w archidiecezji poznańskiej), profesor Collegium Josephianum, duszpasterz we Francji, więzień obozów w Compiègne, Sachsenhausen i Bergen-Belsen, duszpasterz polonijny w Szwecji.
W opinii wielu był symbolem martyrologii duchowieństwa, a równocześnie żywym znakiem miłosierdzia Bożego. Cieszył się zaufaniem i szacunkiem duchowieństwa i wiernych w Szwecji. Po odprawieniu Mszy odwiedzał rodaków, aby podtrzymywać w nich wiarę i patriotyzm. Był człowiekiem dobrym i lubianym przez wszystkich. Z natury był skromny, ale za to bogaty w wartości duchowe i wiedzę teologiczną, które były osadzone na doświadczeniu życiowym i które ciągle ubogacał literaturą polską, szwedzką, francuską i niemiecką. Za każdym pobytem w Polsce kupował nowe książki. Znany był z sumiennego przygotowywania przemówień, referatów i kazań. Kochał również muzykę i śpiew.

1980 – W Hadamar zmarł ks. Heinrich Schulte (ur. 20 III 1901 w Visbec), pallotyn, dr filozofii, prowincjał niemieckiej Prowincji Świętej Trójcy (1941-1956), więzień obozu koncentracyjnego w Dachau 26 V 1944 – 26 IV 1945.
Pierwszą profesję w Stowarzyszeniu złożył 25 IX 1921, święcenia kapłańskie przyjął 27 VI 1926. Pochowany został w Limburgu.

1983 – Rozpoczęła się budowa nowego domu w Ołtarzewie. Zamieszkali w nim później księża i bracia. Nazwano go później Białym Domem.

1984 – W dniach 14-17 marca rekolekcje wielkopostne dla alumnów prowadzili: ks. Józef Lisiak – dla kursów I, II i V, a ks. Józef Czachor – dla przygotowujących się do przyjęcia posługi lektora i akolity.

1985 – W Lublinie odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dra Piotra Tarasa. Tematem kolokwium był „Problem kulturowej tożsamości i społecznego awansu Polonii”. Część zasadnicza kolokwium odbyła się w budynku KUL, natomiast spotkanie przy wspólnym posiłku – w pallotyńskim domu przy ul. Boh. Monte Cassino w Lublinie. Uczestniczyli w nim: rektor KUL, bp Piotr Hemperek i pracownicy naukowi Uniwersytetu oraz zaprzyjaźnieni z ks. Tarasem i pallotynami goście. Stowarzyszenie reprezentowali: ks. prowincjał Czesław Parzyszek oraz ks. dr hab. Witold Zdaniewicz.

1987 – W szpitalu we Włocławku zmarł ks. Stanisław Stypa (ur. 1928 w Kosobudach, w parafii Brusy, w diecezji chełmińskiej), mistrz nowicjatu braci, rekolekcjonista.
Swoje powołanie apostolskie i kapłańskie realizował w trudach, najpierw w niełatwych czasach okupacji, potem zaś w warunkach słabego zdrowia, zawału i nadciśnienia. Nosił jedno szklane oko, a drugim widział w 40%. Mimo to do końca życia nie uskarżał się na żadną chorobę, ale był człowiekiem bardzo pogodnym i towarzyskim, z bogatą wyobraźnią, poczuciem humoru, swoistą nastrojowością.
Ksiądz Stanisław szczególnie kochał pracę rekolekcjonisty i misjonarza ludowego. Miał łatwość mówienia o Bożych sprawach. Nie zrezygnował z pracy nawet po przebytym zawale serca. Jego kapłaństwo miało charakter ekspiacyjny – w testamencie z 1954 tak o tym napisał: „poświęciłem się za różne grzechy, upadki, zgorszenia”.

1991 – W Seminarium w Ołtarzewie gościł aktor Jan Kobuszewski. W słowie do alumnów i wszystkich zebranych osób mówił „z dużą dozą humoru” o swojej młodości, czasach studiów i pierwszych latach pracy. Podkreślił swój szczególny stosunek do Matki Bożej Ostrobramskiej, „o której opowiadał z nieukrywanym wzruszeniem”.
Fotografie zob. w oddzielnym poście

1993 – Jubileusz 60-lecia służby Bogu i ludziom w Stowarzyszeniu obchodził w Dolinie Miłosierdzia br. Szczepan Orlikowski. Koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił prowincjał ks. Czesław Parzyszek. Na zakończenie uroczystości przekazał jubilatowi dokument z błogosławieństwem papieskim Jana Pawła II.

1998 – W dniach 14-15 marca, w ołtarzewskiej wspólnocie, odbył się zjazd księży obu prowincji, odpowiedzialnych za formację powołaniową.

2010 – W Gnieźnie, w dniach 12-14 III odbył się VIII Zjazd Gnieźnieński pod hasłem „Rodzina nadzieją Europy”, w którym uczestniczyli duchowni różnych wyznań, politycy z Polski i Europy oraz ludzie kultury. Dyskutowano o przyszłości Europy, dialogu, polityce rodzinnej i singlach. Do Gniezna przybył kard. Ennio Antonelli, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny. W pierwszym dniu Zjazdu uczestniczył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Lech Kaczyński. „Chrześcijaństwo to cywilizacja przyjazna człowiekowi. A ta jest oparta o monogamiczne małżeństwo kobiety i mężczyzny – mówił Lech Kaczyński. Ludziom o innych preferencjach należy się tolerancja, ale nie zastąpią oni rodziny, bo nie mogą rodzić dzieci”. W skład Komitetu Organizacyjnego, oprócz przewodniczącego ks. Jerzego Limanówki, weszło jeszcze dwóch pallotynów: ks. Wojciech Sadłoń i kl. Eugeniusz Cymbaluk. Ponadto w Zjeździe uczestniczył abp Henryk Hoser, ks. Zygmunt Falczyński, siostry pallotynki z Gniezna i Zakopanego.

2011 – W Montmorency odbyło się Zebranie Regionalne Regii Miłosierdzia Bożego. Ks. Superior Leszek Woroniecki przywołał słowa pap. Benedykta XVI: „Ksiądz jest wybrany przez Ducha Świętego – najwyższą wartością jest jedność z Chrystusem”.
Wysłuchano sprawozdań superiora i administratora regionalnego ks. Zdzisława Prusaczyka. Podczas zebrania dyskutowano i głosowano nad nowym sposobem wyborów, po zmianach wprowadzonych przez XX. Zebranie Generalne. Dużą część Zebrania poświęcono nowym projektem oraz analizie różnych instytucji, szczególnie Stowarzyszenia „Apostolstwo Miłosierdzia Bożego” we Francji. Ksiądz superior poinformował, że w dniu beatyfikacji pap. Jana Pawła II, rondo publiczne w Osny zostanie nazwane jego imieniem. Będzie to też część obchodów Święta Miłosierdzia, organizowanego przez pallotynów w Osny od 64 lat.

2016 – W Ząbkach, od 19 do 14 III, spotkali się członkowie generalnego sekretariatu ds. misji, dyskutując na temat: „Międzynarodowa współpraca pallotyńska – przygotowanie do XXI. Zebrania Generalnego Stowarzyszenia. Celem spotkania było przyjrzenie się funkcjonowaniu sekretariatu ds. misji Prowincji Chrystusa Króla. Członkowie sekretariatu uczestniczyli w kilku działaniach animacji misyjnej, zorganizowanych przez parafię św. Wincentego Pallottiego w Kielcach, odwiedzili Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie, spotkali się z abpem Henrykiem Hoserem przy okazji poświęcenia przez niego sklepu charytatywnego „Amakuru” w Warszawie, otwartego przez Fundację Salvatti, gromadzącą w ten sposób fundusze na wsparcie naszych misji. Uczestnicy spotkania dyskutowali nad wieloma problemami z zakresu tematyki misyjnej oraz poszukiwali sposobów i możliwości wprowadzania i rozwoju misyjnej współpracy pomiędzy jednostkami pallotyńskimi na świecie. W spotkaniu uczestniczyli księża: Jean Bertrand Etoundi z Rzymu, John Kelly z Irlandii, Stanisław Filipek z Rwandy, Manuel Raj z Indii, Ronaldo Kuhnen z Brazylii i Grzegorz Młodawski – gospodarz spotkania.

2018 – Konferencja Episkopatu Polski uchwaliła, że Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach, prowadzone przez pallotynów, będzie nosić tytuł Sanktuarium Narodowego. Dokument ustanawiający przekazał 28 marca, przewodniczący Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, na ręce przełożonego prowincjalnego Księży Pallotynów, ks. Zenona Hanasa i kustosza Sanktuarium, ks. Mariana Muchy, podczas spotkania w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Decyzję Konferencji Episkopatu Polski uroczyście ogłosił w niedzielę 13 maja tr. w Zakopanem metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Świątynia jest wotum wdzięczności za ocalenie życia św. Jana Pawła II.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny