Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
15 lutego 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 15 lutego

1975 – W opinii świętości zmarł w Białymstoku ks. Michał Sopoćko (ur. 1 listopada 1888 w Juszewszczyźnie), błogosławiony, spowiednik s. Faustyny Kowalskiej.

Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Wilnie i tam w 1914 przyjął święcenia kapłańskie. Pełnił obowiązki wikariusza, kapelana wojskowego, ojca duchownego kleryków i wykładowcy uniwersyteckiego. 

W 1933 spotkał siostrę Faustynę i został jej spowiednikiem. Był pierwszym kapłanem, który uwierzył w otrzymywane przez nią objawienia. Zatroszczył się o potwierdzenie, że s. Faustyna jest osobą wiarygodną, a potem do końca swego życia propagował kult Miłosierdzia Bożego. Kazał s. Faustynie spisywać swoje prywatne objawienia, powstał z nich „Dzienniczek”.

Chwały wyniesienia na ołtarze dostąpił 28 IX 2008. Uroczystość beatyfikacyjna odbyła się w Białymstoku. Beatyfikacji w imieniu pap. Benedykta XVI dokonał abp Angelo Amato, a homilię wygłosił Stanisław kard. Dziwisz, metropolita krakowski.

Ks. Sopoćko był częstym gościem pallotyńskich domów wychowawczych, gdzie wygłaszał prelekcje upowszechniające kult miłosierdzia Bożego. Owocem tych kontaktów był pallotyński ośrodek naukowo-badawczy poświęcony problematyce miłosierdzia Bożego w Częstochowie (1955), liczne publikacje ks. Sopoćki wydawane przez Pallottinum, kongresy, a także osobista pobożność wielu członków Stowarzyszenia. W dniach 14-16 XI 1968 ks. Michał Sopoćko uczestniczył w Ołtarzewie w obradach Sympozjum Naukowym Teologów Polskich, poświęconym teologicznym podstawom kultu Miłosierdzia Bożego

W kościele pw. Chrystusa Króla przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie znajdują się relikwie bł. ks. Michała Sopoćki, które uroczyście wprowadzono tam 11 II 2016.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1955 – W Montevideo w Urugwaju ukończono montowanie konstrukcji żelbetonowej w nawie kościoła św. Antonina i w wieży kościelnej.

1961 – Władze państwowe zajęły gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami gospodarczymi należącymi do Collegium Marianum na Kopcu.

1968 – Ks. Tadeusz Tomasiński został po raz szósty wybrany na kolejną kadencję ekonoma Regii Miłosierdzia Bożego.

1973 – W Ołtarzewie obowiązki rektorskie przejął ks. Jan Korycki, którego do tej pory zastępował „ku ogólnemu zadowoleniu” ks. Witold Zdaniewicz. Ks. Korycki był następcą ks. Romana Dzwonkowskiego na urzędzie rektorskim w Ołtarzewie.

1973 – Ks. Kazimierz Jekiełek został rektorem i pierwszym administratorem parafii św. Jana Ewangelisty w Szczecinie (od 16 II 1974). W 1973 sprowadził do kościoła figurę Matki Bożej Fatimskiej – wtedy jedyną statuę maryjną w Szczecinie. Rozpoczął też organizować tam uroczystości fatimskie, które przybrały wymiar ogólnoszczeciński; świątynia stała się centrum kultu maryjnego w diecezji. W 1977 został przeniesiony do duszpasterstwa pielgrzymkowego w Hodyszewie.

1974 – W paryskim Centre du Dialogue Stefan Kisielewski mówił na temat: Czy w Polsce istnieje życie intelektualne? „Wśród słuchaczy byli: Czapski, Hertz, Zdziechowski, Żeleński, Pelc, ks. prałat Grzesiek, Winowska, przełożona sióstr nazaretanek z siostrą Miriam i inni” – odnotował kronikarz ks. Stanisław Suwała. Mimo, że w tym samym czasie obok w bibliotece odbywała się konferencja o gen. Marianie Kukielu (+1973), oba wystąpienia przyciągnęły dużą liczbę słuchaczy.

1974 – W Ołtarzewie odbyło się spotkanie z redaktorem Kazimierzem Morawskim, który podzielił się swoimi wrażeniami z podróży do Rzymu, gdzie brał udział w spotkaniu Ojca Świętego z ministrem spraw zagranicznych Stefanem Olszowskim. Rozmowy pap. Pawła VI z ministrem PRL-u miały na celu realizację porozumienia i nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a naszym państwem.

1977 – W dniach 15-16 lutego Akademia Teologii Katolickiej zorganizowała w Seminarium w Ołtarzewie sympozjum naukowe na temat potrzeb człowieka w aspekcie formacji chrześcijańskiej. 

– Wieczorem w Ołtarzewie dr Elżbieta Sujak miała dla alumnów wykład o higienie psychicznej.

1979 – Seminarium w Ołtarzewie odwiedził ks. Czesław Wędzioch SAC, duszpasterz polonijny we Francji, organizator zjazdów katolickich w Osny.

– Odbyła się próba generalna Misterium Męki Pańskiej, na której obecny był ks. Kazimierz Orzechowski. Ocenił ją pozytywnie zarówno pod względem treści, jak i sposobu przedstawienia niektórych scen.

1984* – W Trzetrzewinie k. Nowego Sącza, w miejscowości rodzinnej zmarłego ks. Wiesława Stężowskiego odbył się drugi etap jego pogrzebu. Mszy koncelebrowanej przez ok. 20 pallotynów i kilkunastu księży diecezjalnych przewodniczył wiceprowincjał ks. Czesław Parzyszek. On też wygłosił kazanie. Procesję na cmentarz poprowadził parafianin z Trzetrzewiny, ks. prof. Bolesław Kumor (†2002) z KUL i pożegnał zmarłego w imieniu 6 księży rodaków. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Trzetrzewinie, tak jak sobie tego życzył w testamencie.

1985 – Z okazji obchodów 150.lecia Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, podczas tzw. Dni Pallottiego (odbywających się 14-15 II), Instytut Teologii Apostolstwa poświęcił drugi dzień sympozjum właśnie ZAK-owi. Wstępem do obrad była homilia ks. prowincjała Czesława Parzyszka („w roku jubileuszowym winniśmy porównać naszą postawę duchową z postawą Założyciela oraz tych, którzy wraz z nim współtworzyli Zjednoczenie”). ZAK-owi poświęcono 4 referaty:

– ks. Franciszek Bogdan – przedstawił genezę powstania ZAK-u i wskazał na wybitne postaci współpracujące z Pallottim: ks. Paweł de Geslin, Jakub Salvatti i Elżbieta Sanna; ukazał też kontekst religijno-społeczny w Rzymie i Europie, który był u podstaw genezy Zjednoczenia.

– ks. Feliks Folejewski – mówił na temat wizji św. Wincentego Pallottiego względem Zjednoczenia. 

– ks. Alojzy Żuchowski – ukazał współczesny stan ZAK-u widziany od strony Generalatu. Scharakteryzował kierunki prac czterech ostatnich przełożonych generalnych: ks. Wilhelma Möhlera, ks. Nicholasa Gormana, ks. Ludwiga Münza i ks. Martina Juritscha. 

– ks. Jan Pałyga – zaprezentował różne nurty Zjednoczenia w niektórych krajach świata i porównał je z tendencjami w Polsce. Podkreślił, że dysponujemy olbrzymim potencjałem ludzkim, a działalność ZAK powinna mieć zorganizowany charakter i posiadać swoje struktury, czy też opierać się na ruchach luźno związanych ze Zjednoczeniem.

1986* – Na wniosek sekretarza ds. Apostolstwa, ks. Romana Tkacza i prowincjalnego moderatora Ruchu Światło-Życie, ks. Alfreda Dyra, ks. prowincjał Czesław Parzyszek mianował ks. Zbigniewa Stanka prowincjalnym moderatorem Diakonii Ewangelizacji. Do obowiązków nowego moderatora należały: pomoc w przygotowaniu rekolekcji ewangelizacyjnych placówkom pallotyńskim, w miarę możliwości prowadzenie tychże rekolekcji oraz informowanie o dziele Ewangelizacji i branie udziału w zjazdach krajowych z ramienia pallotynów w Polsce.

1988 – Zawarto umowę z Księdzem Prymasem o przejęcie na stałe przez Stowarzyszenie parafii św. Wincentego Pallottiego w Warszawie i św. Józefa w Wólce Mlądzkiej.

1989 – Ks. Jacek Nowak rozpoczął w Ołtarzewie wielkopostne rekolekcje dla alumnów.

1990 – Ks. Krzysztof Sopicki objął parafię NS de Imaculada Conceição w Cachoeiras de Macacu. Parafię zaproponował pallotynom bp Nova Friburgo, Clemente Isnard (+2011).

1991 – Rozpoczął pracę nowy kierownik Sekretariatu Prowincjalnego, ks. Jerzy Suchecki (nominacja 8 II).

1993 – W Radomiu zmarł ks. Henryk Popiel (ur. 1908 w Erknerze k. Berlina, w parafii Friedrichshagen, w delegaturze apostolskiej Brandenburgia-Pomorze), profesor Seminarium, rekolekcjonista, biograf Sł. B. ks. Stanisława Szulmińskiego. Popularyzował biografię ks. Stanisława Szulmińskiego, którego znał osobiście, w artykułach wydanych drukiem i maszynopisach. Usilnie zabiegał o rozpoczęcie jego procesu beatyfikacyjnego i tą sprawą żył aż do końca swego ziemskiego życia. Podobne starania czynił w stosunku do br. Józefa Lipkowskiego. Ogromnie mu zależało, aby obaj członkowie Stowarzyszenia byli przewodnikami dla współczesnych pallotynów. Kochał Stowarzyszenie, żył życiem prowincji, dlatego pisał wiele opracowań, w których można znaleźć historię niektórych domów pallotyńskich (Suchary, Kościelisko, Gdańsk Marii Curie-Skłodowskiej, Otwock, Samsieczno, Kopiec-Wadowice, Wałbrzych, Warszawa i Radom) i biografie niektórych pallotynów (br. Antoni Gatka, br. Józef Lipkowski, ks. Alojzy Majewski, ks. Augustyn Zaraza). W Wałbrzychu prowadził kronikę domową i sporządził albumy obrazujące uroczystości i życie codzienne domu i parafii.

2009 – Odbyła się premiera tegorocznego misterium Męki Pańskiej „Credo in Christum”. Reżyserem był kl. Łukasz Gołaś, a rolę Jezusa grał kl. Michał Siennicki.

2015 – Ks. Andrzej Zieliński został uroczyście wprowadzony w posługę proboszcza parafii Objawienia Pańskiego w Bello (Kolumbia) w obecności wikariusza biskupiego i parafian. Jest to trzecia jego parafia, w której posługuje jako proboszcz.

2017* – Ks. Franck Sylwester Allatin Yapo SAC podjął oficjalnie obowiązki rektora bazyliki Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro. Ks. Franck Allatin jest pierwszym pallotynem, przedstawicielem Kościoła lokalnego w Delegaturze Matki Bożej Pokoju. Nowy rektor urodził się w 1980 w Abidjanie (Wybrzeże Kości Słoniowej). Po studiach w Państwowym Instytucie Politechnicznym (1999-2003) wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 2013. Obowiązki rektora pallotyńskiej wspólnoty i bazyliki objął 28 stycznia 2017.

2018* – W Gdańsku, w kościele parafialnym Chrystusa Króla, odbyło się pożegnanie s. Speransy Joniec SAC. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył bp Zbigniew Zieliński, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej. S. Speransa spoczęła na gdańskim Cmentarzu Emaus.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny