Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
15 maja 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 15 maja

2011 – Bp bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy dokonał poświęcenia kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej.

Budowę kościoła w Bielsku-Białej rozpoczęto w 1998, według projektu architekta Stanisława Tylki z Zakopanego. 22 I 2013, w roku 50-lecia kanonizacji Św. Założyciela, na mocy dekretu tegoż ordynariusza diecezji, kościół otrzymał tytuł drugiego patrona świątyni, św. Wincentego Pallottiego.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1928 – Do Ołtarzewa przyjechał ks. Stanisław Szulmiński z ks. superiorem Wojciechem Turowskim i ks. Alfonsem Męcikowskim. Ks. Szulmiński „pochodzi z Kamieńca Podolskiego, obecnie jest profesorem Seminarium Duchownego w Łucku. Zamierzał wstąpić do naszego Stowarzyszenia. Zabawił u nas trzy dni” (z kroniki domu).

1936 – Zmarł Tadeusz Krzak (ur. 1921), wychowanek kopieckiego gimnazjum. Pochodził z Kresów wschodnich. Był uczniem I klasy Collegium Marianum w Wadowicach na Kopcu. Zginął tragicznie 15 V 1936. W sam dzień śmierci przystąpił do spowiedzi świętej. Został pochowany w Wadowicach na pallotyńskim cmentarzu na Kopcu. „Z jękiem zrozpaczonego ojca »W mogile ciemnej spoczął na wieki już«, oczekując anielskich dni zmartwychwstania”.

1938 – niedziela – W Ołtarzewie miał zebranie Komitet utworzenia nowej parafii. Na zebraniu obecny był ks. ekonom Norbert Pellowski.

1945 – Ks. Czesław Wędzioch zakończył funkcję rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji, którą podjął 28 X 1940, po aresztowaniu ks. Franciszka Cegiełki (26 X). Przez okres okupacji niemieckiej niósł pomoc rodakom i księżom polskim we Francji. Interweniował w Gestapo w sprawie zwolnienia ks. Bernarda Pawłowskiego, br. Ignacego Wszołka (wrócili do Paryża 15 VIII 1941), ks. Bronisława Wiatera.
Po opuszczeniu więzienia (uwięziony 10 II – 31 V 1941) powrócił do pełnionych obowiązków rektora i razem z ks. superiorem Wiktorem Bieniaszem CM (†1961) zreorganizował instytucje podległe Misji: parę schronisk, sierociniec, wspólną kuchnię. Podczas okupacji Misja była jedyną polską instytucją działającą we francuskiej strefie okupacyjnej. Była ośrodkiem duszpasterstwa, ale i ośrodkiem ściśle działającym z ruchem oporu. To z inicjatywy ks. Wędziocha zainstalowano stację nadawczą w podparyskiej miejscowości Courbevois, która informowała polskie władze o sytuacji w Polsce i martyrologii narodu polskiego. Zajął się też w warunkach całkowitej konspiracji przerzutami do Anglii zestrzelonych lotników polskich, najczęściej przez Hiszpanię i Portugalię. Wędzioch zorganizował pomoc dla ok. 30 000 Polaków przywiezionych z całymi rodzinami przez Niemców do północno-wschodniej Francji celem zatrudnienia w rolnictwie.

1946 – Ks. Kazimierz Mielewski rozpoczął pracę w Gdańsku, przy kościele Chrystusa Króla.
Ks. Mielewski po wyzwoleniu obozu koncentracyjnego w Dachau, krótko przebywał we Francji (był ekonomem domu w Chevilly)i w końcu III 1946 zdecydował się na powrót do Polski.

1946 – Ks. Ludwik Bajgrowicz został przydzielony do domu w Poznaniu. Pełnił tam funkcję wikariusza.

1949 – Do Ołtarzewa przyjechało pięć pallotynek misjonarek z Gdańska, którym powierzono prowadzenie kuchni i refektarza w domu seminaryjnym (data dzienna za kroniką prowincjalną; kronika ołtarzewska podaje datę 16 maja).

1949 – Br. Aleksander Ziółkowski przybył do Częstochowy i aż do końca życia (1982) pracował tam jako kierownik księgarni o nazwie Instytut Maryjny przy ul. 7 Kamienic 29.

1953 – Rozpoczęła swoje obrady IX Kapituła Generalna. Żaden polski pallotyn nie otrzymał paszportu na wyjazd do Rzymu. Za zgodą Kongregacji ds. Zakonników zastąpili ich członkowie Regii Miłosierdzia Bożego we Francji: ks. Czesław Wędzioch, ks. Stanisław Suwała i ks. Alojzy Misiak.
Obradom Kapituły nie przewodniczył przełożony generalny, ks. Wojciech Turowski, ale przysłany przez Kongregację o. Ulrich Beste OSB. Był to efekt wizytacji (1951-53) o. Sebastiana Trompa SJ, w związku z sytuacją jaka się wytworzyła w Stowarzyszeniu i w Ruchu Apostolskim.
Przedmiotem obrad była sprawa kultu bł. Wincentego Pallottiego i jego przyszłej kanonizacji, poprawki do Ustaw, sprawy administracyjne i apostolstwo pallotyńskie.

1953 – W Ząbkowicach Śląskich klerycy złożyli akt poświęcenia się Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej.
Fotografię zob w oddzielnym poście

1954 – Br. Lucjan Kawecki został przydzielony do wspólnoty ołtarzewskiej, gdzie przebywał do śmierci (1986), z 2-letnią przerwą, kiedy był w Otwocku (1959 – 10 X 1961). Jako brat przede wszystkim pełnił funkcję piekarza, a przez jakiś czas obsługiwał rzeźnię ołtarzewską.

1965 – Wydawnictwo Société d’Éditions du Internationales (SEI) wydało encyklikę pap. Jana XXIII „Mater et Magistra”.

1966 – W Ołtarzewie pożegnano księży udających się do Francji: Szczepana Bobera, Jana Jabłońskiego, Mieczysława Madejskiego, Kazimierza Parzyszka, Stanisława Płońskiego i nowego doktora Romana Dzwonkowskiego (przed wyjazdem odprawili 4-dniowe rekolekcje).
Ks. Mieczysław Madejski wyjechał do pracy w wydawnictwie i do duszpasterstwa wśród polskiej emigracji. Pobyt w Seminaire de Saint-Sulpice w Issy-les-Moulineaux pomógł mu poznać język i kulturę francuską, pogłębić problemy wychowawcze, teologiczne i duszpasterskie oraz wzbogacił dorobek duchowy i naukowy. Angażował się równocześnie duszpasterstwo na pallotyńskiej placówce w Oignies.

1966 – W ołtarzewskim kościele po raz pierwszy odbyła się I Komunia święta dzieci z Ołtarzewa (w liczbie 33; przygotowani przez ks. Jana Kudłacika i ks. Stanisława Sarnickiego). Mszę celebrował ks. dziekan Emilian Skrzecz.

1972 – Odbyło się oficjalne spotkanie ks. wiceprowincjała Alojzego Żuchowskiego i rektora Seminarium ks. Romana Dzwonkowskiego z bpem z Butare, Jeanem Baptistą Gahamanyi’m w sprawie podjęcia przez Prowincję pracy misyjnej na terenie jego diecezji w Rwandzie.

1973 – Ks. Tadeusz Gliński, jako przedstawiciel Seminarium w Ołtarzewie, wziął udział w zjeździe historyków na ATK w Warszawie, poświęconym problemom II wojny światowej.

1974 – Łódzki biskup pomocniczy Bohdan Bejze odwiedził Ołtarzew i wygłosił referat pt. „Jan XXIII a odnowa doktryny katolickiej”.

1980 – Ks. Tadeusz Puton przeszedł do Regii Miłosierdzia Bożego (skierowany przez Radę Prowincjalną 19 IV 1980).

1980 – Wniebowstąpienie Pańskie. Mszą św. koncelebrowaną, o godz. 9:00 w kościele Wizytek w Warszawie, ks. Stanisław Rudziński rozpoczął triduum przed uroczystością Królowej Apostołów, dla współpracowników pallotyńskich z Warszawy.

1985 – Gościem Seminarium był ks. Jan Sopicki, misjonarz z Brazylii.

1986 – Neoprezbiterzy odprawili Mszę prymicyjną, po której udzielili parafianom i alumnom prymicyjnego błogosławieństwa.
– Wieczorem odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, podczas którego homilię wygłosił Zdzisław Tranda, superintendent generalny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w PRL (od 1978), z tytułem biskupa Kościoła.

1994 – Zmarł ks. Mieczysław Leszczyński (ur. 1904 w Dunajowcach, w ówczesnej diecezji łucko-żytomierskiej; teren zniesionej diecezji kamieniecko-podolskiej), kapłan diecezji łuckiej (do 1953), doktor teologii, profesor w Kolegium św. Tomasza w Saint Paul w USA, duszpasterz polonijny w USA. W 1952 wstąpił do pallotynów. W North Tonawanda mieszkał do końca życia.
Z wielką pobożnością prowadził duszpasterstwo i służył diecezji Buffalo do końca życia, pomagając wielu księżom, ilekroć był potrzebny. Był pogodnym realistą, a dolegliwości wieku znosił z wielką cierpliwością. „Będziemy ubożsi o jego łagodność i zdolność pocieszania chorych, przygnębionych i upadłych na duchu. Jego uśmiech, pogodny charakter, jego dodające odwagi i podnoszące na duchu słowa będą pamiętane przez wielu jeszcze bardzo długo. Teraz będzie się on wstawiał za nami przed tronem Bożym. Będzie w naszym imieniu łagodnie przemawiał do naszego Pana i będzie o nas pamiętał, gdy zasiądzie wraz z Nim do Niebiańskiej Uczty” (ks. Mieczysław Curzydło).

1997 – Podczas porannej Mszy św. neoprezbiterzy odprawili prymicje dla wspólnoty ołtarzewskiej, udzielając swego błogosławieństwa, szczególnie tym, którzy „byli jeszcze w drodze do Chrystusowego kapłaństwa”.

1998 – Neoprezbiterzy odprawili Mszę prymicyjną dla wszystkich mieszkańców domu ołtarzewskiego. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Paweł Bonisławski, a Słowo Boże wygłosił ks. Mariusz Małkiewicz. Po podziękowaniach księża neoprezbiterzy udzielili każdemu uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego.

2000 – Elektroniczna wersja „Naszej Rodziny” pod tytułem „Recogito”, została zaproponowana przez ks. Marka Wittbrota.

2001 – Gościem wspólnoty seminaryjnej był Krzysztof Zanussi. Wygłosił krótką prelekcję i odpowiadał na pytania zebranych w sali alumnów, księży i braci.
– W dniach 15-18 maja ks. Leszek Daniel prowadził rekolekcje dla współpracowników naszego Seminarium.

2010 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, przyjęli diakoni z Prowincji Chrystusa Króla: Błażej Benisz, Rafał Czekalewski, Dominik Kaczmarek, Przemysław Krakowczyk, Grzegorz Kurp, Slawomir Peklanský, Krystian Piotrowski, Mirosław Rowicki, Michał Siennicki, Radosław Varga i Grzegorz Wiktor oraz diakoni z Prowincji Zwiastowania Pańskiego – Łukasz Kluska, Grzegorz Łysek i Aliaksandr Sushynski.

2010 – W uroczystościach fatimskich w Dowbyszu na Ukrainie uczestniczyło trzech biskupów: abp Mieczysław Mokrzycki, ordynariusz lwowski, bp kijowsko-żytomierski Jan Purwiński i ordynariusz łucki, bp Marcjan Trofimiak. Obecni byli współbracia pallotyni pracujący na Ukrainie z ks. Stanisławem Kantorem, delegatem. Abp Mieczysław Mokrzycki w homilii podkreślił m.in. rolę kobiety we współczesnym świecie oraz wyraził radość z uczestnictwa w nabożeństwie fatimskim w pallotyńskim sanktuarium. Po Mszy św. odbyła się uroczysta procesja centralną ulicą Dowbysza. Przedstawiciele różnych stanów i grup nieśli figurę Matki Bożej Fatimskiej oraz odmawiali różaniec.

2013 – W dniach 11-15 V trwały w Rzymie, w Międzynarodowym Centrum Formacji Pallotyńskiej w „Cenacolo”, obrady Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK, podczas których została oficjalnie zatwierdzona Krajowa Rada Koordynacyjna ZAK na Ukrainie. Przewodniczącym Rady został ks. Jarosław Olszewski, wiceprzewodniczącym i sekretarzem Halina Zakrasina, promotorem formacji s. Galina Klimenczuk SAC, natomiast ekonomem KRK został Ilia Zakrasin.

2018 – W parafii św. Wincentego Pallottiego w Warszawie rozpoczęła się peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Był to czas peregrynacji Obrazu w parafiach diecezji warszawsko-praskiej (2017-2018).
O godz. 18.30 wspólnota parafialna powitała przed świątynią Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz MB Jasnogórskiej przekazała nam parafia Imienia NMP w Warszawie-Międzylesiu (z dekanatu anińskiego). Byliśmy pierwszą parafią w dekanacie grochowskim, którą nawiedziła Maryja w Jasnogórskim Obrazie. Następnego dnia Obraz został przekazany do parafii Bożego Ciała (Konkatedra MB Zwycięskiej).
Bezpośrednio po uroczystości powitania została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem bpa Marka Solarczyka. Po niej trwało w kościele czuwanie aż do wieczora dnia następnego, według wyznaczonego programu.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny