Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
15 stycznia 2020


PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 15 stycznia

2008 – W Paryżu zmarł ks. Leszek Malewicz (ur. 1939 w Warszawie), duszpasterz polonijny we Francji od 1973, misjonarz w Algierii 1978-81, redaktor naczelny „Naszej Rodziny” 1975-78 i ponownie 1982-90. Od 1 XII 1989 pełnił na pół etatu funkcję kapelana w paryskich szpitalach – Francuskiego Czerwonego Krzyża i św. Jana Bożego w Paryżu.

****************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1925 – styczeń – Ks. Augustine Bogdanski, profesor Seminarium i radca polskiej regii, wyjechał do USA. W nowo powstałym domu pallotyńskim w Wauwatosa/Milwauke był nauczycielem kolegium.

1939* – Stałą placówką duszpasterską ks. Brunona Marciniaka był Zakład dla biednych dzieci przy ul. Wolność w Warszawie.

1945 – Wojsko niemieckie opuściło Ołtarzew. O zmierzchu pojawili się w domu pierwsi szabrownicy z okolic Ołtarzewa.

1949* – W ramach ogólnopolskiego zwalczania chorób zakaźnych „W”, przeprowadzono obowiązkowo w Ołtarzewie prześwietlenie płuc wszystkich członków domu ołtarzewskiego. Kronikarz zapisał: „Wynik bardzo dobry. Nie stwierdzono ani jednego wypadku gruźlicy”.

1973 – Ks. Tadeusz Korbecki opuścił placówkę Gdańsku (dom przy ul. Elżbietańskiej), by przygotować się do wyjazdu na misje do Brazylii. Polskę pożegnał 2 IV, udając się via Paris i Rio de Janeiro do Erechim w Brazylii.

1975* – Br. Franciszek Dziczkiewicz powrócił do Ołtarzewa z wyjazdu duszpasterskiego do Związku Radzieckiego.

1988 – Wieczorną Eucharystię ubogacił oprawą muzyczną, składającą się z kolęd, warszawski chór „Lutnia”, pod dyrekcją p. Sławomira Kiełbowskiego. Po kolacji alumni wystawili na deskach teatru sztukę pt. „Paweł z Tarsu”.

1988 – W dniach 15 I – 18 II ks. prowincjał Czesław Parzyszek, ks. sekretarz ds. Misji Stanisław Kuraciński i ks. Lesław Gwarek wyjechali do Korei Południowej, na Filipiny, do Papui-Nowej Gwinei i Australii, aby zbadać możliwości podjęcia misji na Dalekim Wschodzie. Zdecydowano się przyjąć pracę misyjną w dwóch różnych krajach, a mianowicie w Korei Południowej i Papui-Nowej Gwinei.

1992 – W dniach 15-16 stycznia, Seminarium w Ołtarzewie odwiedził ks. Jan Sopicki SAC, misjonarz i ojciec duchowny w jednym z brazylijskich seminariów. W trakcie pobytu wygłosił dla alumnów czwartkową konferencję ascetyczną.

2001 – Zmarła s. Grażyna Broniewska, pallotynka (ur. 1927 w Brzeźnie, w parafii Czarnków, w archid. poznańskiej). W latach 1978-83 pracowała w sekretariacie seminarium pallotyńskiego w Ołtarzewie. Następnie przebywała w domu prowincjalnym. Z uległością i pogodą ducha znosiła długotrwałe cierpienia związane z chorobą.

2005 – W Gnieźnie zmarła s. Małgorzata Labuda, pallotynka (ur. 1914 w Paczewie, w parafii Sierakowice, w diec. chełmińskiej). Pracowała m.in. w Sucharach, Bobolicach i Częstochowie jako radna domowa, ekonomka, wychowawczyni w Domu Pomocy Społecznej i przełożona. W latach 1965-78 katechizowała w Lidzbarku Warmińskim, a w okresie 1978-86 w Koszalinie. Następnie przebywała w domu w Poznaniu przy ul. Szelągowskiej. W 2003 przeniesiono ją do Gniezna. W zgromadzeniu miała dwie młodsze siostry: Bogumiłę (1919-2009) i Wincentę (1923-2003).

2009* – W pallotyńskim kościele seminaryjno-parafialnym pw. Królowej Apostołów w Ołtarzewie odbyły się ceremonie pogrzebowe śp. ks. Juliana Warzechy, profesora Pisma Świętego w Ołtarzewie (WSD i ITA) i ATK (UKSW).
Mszy koncelebrowanej przewodniczył Alojzy Orszulik, bp senior diecezji łowickiej. Homilię podczas
Mszy św., pt. „Bóg jest Miłością”, wygłosił ks. dr hab. Czesław Parzyszek, wiceprowincjał. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli profesorowie UKSW z ks. prorektorem prof. dr hab. Henrykiem Skorowskim, delegaci KUL i WSD w Łowiczu, przedstawiciele Stowarzyszenia Biblistów Polskich, z przewodniczącym ks. prof. Waldemarem Chrostowskim, delegaci wydawnictw, z którymi współpracował zmarły, prowincjałowie obydwu prowincji, liczni współbracia i pallotynki oraz duchowieństwo diecezjalne, siostry zakonne, reprezentanci służby zdrowia, którzy wspomagali ks. Juliana, rodzina, współpracownicy, parafianie ze Spytkowic i Ołtarzewa. Zmarły spoczął w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu w Ołtarzewie.

2012 – Przybył do Polski ks. Benjamin Bahashi Bavukalwanze SAC z Konga, celem podjęcia studiów na UKSW i zaangażowania się w animację misyjną. Zamieszkał w Ząbkach.

2017* – Kościół św. Jana Ewangelisty w Szczecinie otrzymał oficjalnie tytuł Kościoła Morskiego. Był tak określany od kilku lat, a nazwę potwierdził dekret arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego. Dokument odczytano podczas niedzielnej mszy św., odprawionej przez abpa w intencji ludzi morza. Po niej poświęcono kaplicę morską.

2019** – W domu Zarządu Prowincji Chrystusa Króla SAC w Warszawie odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 40-lecia święceń kapłańskich ks. Jana Kota SAC, naczelnego kapelana Policji.
Na uroczystość przybyli liczni goście, z którymi ks. Jan współpracował w czasie ponad 20-letniej posługi w środowisku policyjnym. Obecny był komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk wraz z zastępcami: nadinsp. dr. Andrzejem Szymczykiem i nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem.
Ks. prowincjał Zenon Hanas otrzymał od policyjnych związkowców NSZZ Policjantów Votum Policjanta, które jest repliką daru ofiarowanego przez mundurowych Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Jubilat natomiast otrzymał od związkowców ornat. Odznaczony też został: Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą kl. I, Medalem 100-lecia Powstania Polskiej Policji (jako pierwsza osoba), Medalem za Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego oraz Medalem „Nasz Honor dla Godności Polski”, przyznawanym przez SFMO „Godność”.
Mowy okolicznościowe, odczytane listy i indywidualne życzenia wypełniły program uroczystości. Następnie wszyscy odśpiewali „100 lat” i wysłuchali recitalu fortepianowego Piotra Latoszyńskiego. Zakończeniem wspólnego spotkania był uroczysty obiad.
Ks. Jan Kot w 2000 został kapelanem KSP dla Pragi Północ, Pragi Południe i Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego. Wcześniej udzielał się jako wolontariusz. Od 2002 jest kapelanem Komendy Głównej Policji, a obecnie także naczelnym kapelanem Policji.
Fotografie zob. w oddzielnym poście