Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
16 czerwca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 16 czerwca

2002 – Złoty jubileusz kapłaństwa obchodził na Kopcu ks. Antoni Pławny. Przewodniczył wówczas Mszy św. (jak sam wyliczył, była to ok. 20-tysięczna Eucharystia, którą odprawił) i poprowadził procesję maryjną, a kazanie wygłosił jego bratanek ks. Tomasz Pławny. Podobną uroczystość obchodził 23 VI 2002 wraz z ks. Witoldem Zdaniewiczem i ks. Bogdanem Boniewiczem w Ołtarzewie. W sumie 27 lat życia kapłańskiego spędził w pallotyńskich domach nowicjackich. Zmarł 12 IV 2007 w Wadowicach.

„Ks. Antoni – mój Mistrz i pierwszy Nauczyciel gry na organach ?” (ks. Dariusz Smolarek, 2017).
„Prawdziwy organista-wirtuoz. Do dzisiaj nie słyszałem, aby ktoś tak niesamowicie harmonizował, jak On. Uczył mnie łaciny i muzyki w nowicjacie. […] Ks. Antoni posiadał wiele darów i talentów (np. potrafił szyć na maszynie, robił wspaniałe dekoracje, posiadał bardzo dobrą kreskę malarską). Artystyczna dusza z wielkim poczuciem humoru” (ks. Grzegorz Kalbarczyk SAC, 2017).
„Miałam okazję doświadczyć Jego wspaniałej gry na organach oraz poczucia humoru ?” (Iwona Piotrowski, 2017)

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1846 – Pius IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti) został wybrany na papieża; najdłuższy pontyfikat w historii (do 1878); ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP, zwołał Sobór Watykański I; beatyfikowany 3 IX 2000.

1930 – Ks. Stanisław Wierzbica, rektor Ołtarzewa, wyjechał do Suchar, aby wziąć udział w uroczystościach jubileuszowych 25.lecia kapłaństwa ks. Augustyna Zarazy.

1931 – Ks. Giacinto Cardi został wybrany przełożonym generalnym Stowarzyszenia po raz drugi. Rządził Stowarzyszeniem do 1937. Za jego rządów 24 I 1932 pap. Pius IX ogłosił dekret o heroiczności cnót Wielebnego Sługi Bożego Wincentego Pallottiego. W czasie powtórnych rządów ks. Cardiego powstało około 40 nowych placówek Stowarzyszenia. W setnym roku swego istnienia Stowarzyszenie liczyło 1524 członków, w tym 446 księży, 273 kleryków profesów, 183 kleryków nowicjuszy, 475 braci profesów, 147 braci nowicjuszy. Pallotyni posiadali cztery prowincje, dwa okręgi, jeden dystrykt i 125 domów.

1935 – Ks. Augustyn Rolbiecki i br. Paweł Lipiński wyjechali z członkiniami Krucjaty Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej na wycieczkę do lasów podkampinoskich, do Zaborowa.

1940 – Święcenia kapłańskie w Rzymie przyjął diakon Stanisław Suwała (+1992).

1946 – Dom Stowarzyszenia w Chevilly uzyskał kanoniczne zatwierdzenie (dokument generała).

1950 – W dniach 8 maja i 16 czerwca, Rada Generalna wybrała nowy skład Zarządu Prowincjalnego. Do dotychczasowego składu: ks. Stanisław Czapla (prowincjał) i ks. Józef Wróbel (wiceprowincjał) doszli nowi radcy: ks. Michał Muszyński – rektor i dyrektor Zakładu dla Spóźnionych Powołań Kapłańskich w Chełmnie, ks. Józef Bogdan – profesor w Ołtarzewie i ks. Eugeniusz Weron – rektor Seminarium.

1950 – maj/czerwiec – Pallotyński obiekt w Warszawie przy ul. Koszykowej został zajęty przez Zarząd Miejski.

1963 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk Zygmunta Choromańskiego, bpa pomocniczego archidiecezji warszawskiej, przyjęli diakoni: Józef Dąbrowski junior (+2014), Józef Gołuński (+2011), Stanisław Rękawek, Czesław Skuza (+1968) i Jan Zając.

1966 – Powiększony został teren wikariatu apostolskiego Raipur w Indiach.

1971 – Na Wydziale Filozofii KUL odbyło się nadanie stopnia doktora ks. Romanowi Foryckiemu. Tam ostatecznie, u ks. prof. Stanisława Kamińskiego przygotował tezę z zakresu filozofii teoretycznej, którą przedstawił w pracy zatytułowanej „Zagadnienie punktu wyjścia teodycealnej argumentacji z przygodności”. Z Ołtarzewa obecni byli na tym wydarzeniu ks. dr Witold Zdaniewicz i ks. Eugeniusz Klimiński.

1971 – Rozpoczęto prace nad wyłożeniem placu i zajazdu przed domem i kościołem w Ołtarzewie, tzw. trelinkami, a wzdłuż całej posesji – szerokiego chodnika. Prace przez miesiąc wykonywała firma spółdzielcza z Otwocka.

1972 – Br. Józef Mazurek, mistrz w zawodzie ogrodnik kwiaciarz, członek Polskiego Związku Ogrodniczego (od 1958) i Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, wyjechał z wycieczką ogrodników do Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

1974 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk Władysława Miziołka, bpa pomocniczego archidiecezji warszawskiej, przyjęli diakoni: Tadeusz Bazan, Jerzy Firczyk, Henryk Hoser (ob. abp emeryt warszawsko-praski), Eugeniusz Krzyżanowski (wystąpił), Antoni Myjak, Witold Pietrasiuk, Edmund Robek i Stanisław Urbaniak.
Odbyły się również święcenia diakonatu, do których przystąpiło 10. alumnów: Józef Andruszewski, Józef Baran, Eugeniusz Feldo, Jan Janik, Jerzy Kopeć, Jan Kupka, Zbigniew Pawłowski, Henryk Pastuszka i Aleksander Pietrzyk. Uroczystość święceń zaszczycił swoją obecnością generał Stowarzyszenia, ks. Nicholas Gorman oraz ks. prowincjał Józef Dąbrowski.

1975 – W Ołtarzewie rozpoczęły się rekolekcje roczne dla pallotyńskich księży. Przybyło 26. księży z różnych placówek. Konferencje głosił ks. prof. Janusz Pasierb z ATK. Rekolekcje zakończyły się 20 czerwca.
Drugą serię rekolekcji rozpoczął ks. Pasierb 23 czerwca. Uczestniczyło w niej aż 25. księży spoza Ołtarzewa.

1980 – Za probostwa Henryka Stycznia rozpoczęto budowę kościoła w Poznaniu – roboty ziemne (w XII 1976 uzyskano z Urzędu Miasta zezwolenie na budowę świątyni). Poświęcenia górnej kondygnacji kościoła dokonano 24 XII 1984.

1983 – W dniach 16 – 23 czerwca trwała Druga podróż apostolska Jana Pawła II do Polski. Jan Paweł II wylądował na lotnisku Okęcie w Warszawie 16 VI o godz. 17:00. Tego dnia pallotyńscy klerycy pełnili służbę porządkową na Krakowskim Przedmieściu, Starym Mieście oraz na ul. Miodowej i wokół pałacu Prymasa, gdzie Papież nocował.

1986 – Ks. Janusz Dyl uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie pracy: „Książki teologiczne wydrukowane w oficynach polskich do połowy XVI wieku” (cz. 1: Opracowanie; cz. 2: Katalog druków), napisanej pod kierunkiem o. prof. Henryka Damiana Wojtyski CP.

1988 – W Częstochowie ks. Stanisław Hereśniak przeżywał jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Powiedział wtedy, że został kapłanem, ponieważ chciał bardzo służyć z miłości Bogu i ludziom. Tym motywem służby obejmował codzienną modlitwę, pracę i każdą chwilę życia. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. prowincjał Czesław Parzyszek. On też wygłosił homilię.
Ks. Hereśniak zmarł w domu częstochowskim 8 I 1990, tuż przed apelem jasnogórskim.

1990 – Przedstawiciele wspólnoty seminaryjnej towarzyszyli siostrom pallotynkom, Wiesławie i Wincencji, składających w Ursusie wieczyste śluby.

1991 – Jubileusz 25-lecia kapłaństwa w Ołtarzewie obchodził ks. Józef Czachor, ojciec duchowny Seminarium. Homilię w czasie Mszy św. wygłosił ks. prowincjał Czesław Parzyszek. Kapłańska godność, wierność i konieczność ścisłego obcowania z Bogiem, wreszcie fałszywy obraz kapłana w polskiej aktualnej sytuacji (rzekomy klerykalizm), to główne wątki homilii. Po obiedzie odbyła się w sali teatralnej akademia, przygotowana z tej okazji. Ks. rektor Kazimierz Czulak odczytał list przełożonego generalnego, skierowany do jubilata. Na uroczystości obecni byli współbracia z innych pallotyńskich placówek.

1997 – Dekretem ks. prowincjała Czesława Parzyszka został określony skład osobowy wspólnoty, która miała rozpocząć pracę misyjną w Kolumbii i Wenezueli.

2000 – W Otwocku odbył się pogrzeb ks. Władysława Zbłowskiego, kapelana AK Obwodu Wola, Śródmieście-Północ, ps. Struś, profesora Collegium Marianum, działacza harcerskiego, redaktora Pallottinum, pułkownika. Uczestniczyli w nim bardzo licznie pallotyni z obydwu prowincji, ks. dziekan otwocki, proboszcz z Bobolic, duża liczba sióstr zakonnych, rodzina i kombatanci AK ze sztandarem. Mszy przewodniczył ks. prowincjał Czesław Parzyszek, który wygłosił też homilię. Na zakończenie mszy kolega kursowy zmarłego, ks. Eugeniusz Weron, wskazał na 3 charakterystyczne cechy jego życia i posługi kapłańskiej: miłość do Stowarzyszenia, Ojczyzny i MB Różańcowej – nigdy nie rozstawał się z różańcem. Zwłoki jego spoczęły w kwaterze pallotyńskiej na Katolickim Cmentarzu Komunalnym przy ul. M. Andriollego w Otwocku.

2013 – W Otwocku złoty jubileusz kapłaństwa przeżywał ks. Jan Zając. On też przewodniczył Mszy św. jubileuszowej, na której zebrała się wspólnota domu otwockiego. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Tadeusz Kowalski. We Mszy uczestniczył przedstawiciel Zarządu Prowincjalnego, ks. radca Józef Nowak, który odczytał życzenia od ks. prowincjała i wręczył Jubilatowi specjalne błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka.

2014 – Jubileusz 40-lecia kapłaństwa świętowali na Jasnej Górze księża wyświęceni w 1974. Jednym z dostojnych Jubilatów był abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski, który przewodniczył Mszy św. jubileuszowej odprawionej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. „Przybyliśmy tutaj, by dziękować Maryi za 40 lat kapłaństwa, wtedy byliśmy młodzi, nasze kapłaństwo było przed nami, teraz dziękujemy za wszystkie dary, które otrzymaliśmy od Boga i od ludzi na drodze naszego kapłaństwa, za wszystkie przeżyte lata, które były latami bardzo udanych żniw Pańskich” – powiedział w homilii abp Henryk Hoser.

2014 – Rada Prowincjalna mianowała ks. Dariusza Chałubińskiego – proboszczem w Jaroszowicach, ks. Sylwestra Matusiaka – ekonomem w Ołtarzewie i ks. Zbigniewa Kołodzieja – wiceekonomem ołtarzewskim.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny