Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
16 grudnia 2019

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 16 grudnia

1951 – W Ołtarzewie ks. prowincjał Stanisław Czapla poświęcił trzy nowe dzwony do kościoła seminaryjnego. W wydarzeniu wzięli udział: ks. rektor Antoni Słomkowski, ks. proboszcz z Ożarowa, pewna ilość „rodziców chrzestnych” dzwonów, wszyscy członkowie wspólnoty ołtarzewskiej i wielu wiernych z Ołtarzewa i okolicy. Przed aktem poświęcenia ks. prowincjał wygłosił okolicznościowe kazanie.

Największy dzwon otrzymał imię „Miłosierdzie Boże”, średni – „Królowa Apostołów”, najmniejszy – „Błog. Wincenty Pallotti”. Rozdzwoniły się one po raz pierwszy na pasterkę tego roku.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1922 – Kronikarz kopiecki odnotował wiadomość o śmierci pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Gabriela Narutowicza („Wieczorem nadeszła wiadomość o zgładzeniu ze świata prezydenta Rpltej Narutowicza”).

1923 – W Sucharach br. Gustaw Lipiński złożył wieczną profesję.

1924 – Ks. Tomasz Mącior odprawił w Wadowicach pogrzeb robotnika, który kopiąc glinę na cegłę, na terenie Zakładu kopieckiego, został przysypany ziemią. Przewieziono go do wadowickiego szpitala, gdzie zmarł.

1933 – W kaplicy parkowej w Ołtarzewie po raz pierwszy odprawiono 40.godzinne nabożeństwo. Program trzydniowego nabożeństwa obejmował: Mszę św. poranną o 7:00 i sumę o godz. 10:30 oraz nieszpory z uroczystym Te Deum o 17:00, które każdego dnia kończyły adorację Najświętszego Sakramentu. W 1933 pomocą duszpasterską służył ks. Michał Muszyński z Warszawy.
Na mszach i nieszporach wygłaszano kazania, np. w 1934 głosił je rektor domu, ks. Alfons Męcikowski, w 1935 – ks. Franciszek Bobrowski, w 1936 – ks. Wojciech Turowski, w 1937 – ks. Stanisław Szulmiński, a w 1938 – ks. Józef Jankowski. 40.godzinne nabożeństwo łączono z rekolekcjami adwentowymi.

1947 – Ks. Stanisław Wierzbica zakończył urząd proboszcza przy kościele Chrystusa Króla w Gdańsku (od 28 IV 1945); pełnił też od 1 IV 1945 funkcję przełożonego domu. Na terenie Gdańska uruchomił dom dziecka, który przekazał pallotynkom, przedszkole, dom starców i inne ośrodki pomocy bliźnim. Był też spowiednikiem i kapelanem wielu żeńskich zgromadzeń zakonnych na terenie Gdańska i okolic.
– Po odejściu ks. Stanisława Wierzbicy, funkcję rektora domu i proboszcza parafii przy kościele Chrystusa Króla w Gdańsku przejął ks. Józef Żyto. Pełnił ją do momentu likwidacji placówki pallotyńskiej (26 XI 1949). Był też administratorem parafii św. Józefa (16 XII 1947 – 7 IX 1949). Ks. Żyto sprowadził swego kuzyna Edmunda Adamka, który prowadził biuro parafialne i sekretariat gdańskiego okręgu Caritas.
Fotografie zob. w oddzielnym poście

1949 – Cała wspólnota seminaryjna w Ołtarzewie poddała się akcji RTG – prześwietlenia klatki piersiowej. „Wynik mniej pocieszający, zwłaszcza wśród najmłodszych” (zdanie kronikarza).

1950 – W Ołtarzewie usunięto rusztowania po wykonaniu tynkowania balkonu i kolumn przy głównym wejściu do domu.

1982 – W Ołtarzewie alumni kursu VI złożyli egzamin końcowy z teologii i prawa kanonicznego. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był bp Władysław Miziołek, a pozostałymi egzaminatorami: ks. rektor Roman Forycki, ks. Lucjan Balter, ks. Stanisław Charchut, ks. Paweł Góralczyk, ks. Kazimierz Czulak i ks. Alojzy Orszulik.
Fotografie zob. w oddzielnym poście

1965 – Episkopat Polski wydał „List pasterski … na Tysiąclecie Chrztu Polski”. Pierwsze uroczystości rozpoczynające obchody Tysiąclecia odbyły się 14-17 IV 1966 w Gnieźnie i Poznaniu. Główne uroczystości odbyły się 3 V 1966 na Jasnej Górze w Częstochowie.

1966 – W Limburgu zmarł ks. Peter Resch (ur. 1873 w Mettenheim k. Mühldorf nad Innem w Bawarii, w archidiecezji München-Freising), generał Stowarzyszenia 23 V 1925 – 16 VI 1931. Kładł nacisk przede wszystkim na to, aby członkowie Stowarzyszenia poznali ducha i myśl Wincentego Pallottiego. Za czasów jego kadencji polski dystrykt został 13 X 1926 podniesiony do rangi regii.
W 1931 został wybrany wicegenerałem i na tym stanowisku przeprowadził w 1935 wizytację domów, m.in. gdańskiego (powstał w 1927 i należał do prowincji niemieckiej Trójcy Świętej). W 1937 został rektorem kościoła SS. Salvatore in Onda. Następnie był kapelanem domu generalnego sióstr Matki Bożej Siedmiu Boleści z Abenbergu, mieszczącego się w Rzymie przy via Paolo Terzo. W 1958 obchodził jubileusz 60-lecia kapłaństwa. W 1964 powrócił do Limburga. Tam też został pochowany.

1974 – Wieczorem wspólnota seminaryjna w Ołtarzewie obejrzała w sali teatralnej film pt. „Potop”, w reżyserii Jerzego Hoffmana, a będącym ekranizacją powieści Henryka Sienkiewicza pod tym samym tytułem.

1976 – W Ołtarzewie przebywało kilku pracowników z Urzędu ds. Wyznań, zapoznając się na miejscu z proponowaną rozbudową Seminarium.

1977 – Ks. dr Marek Starowieyski, profesor patrologii w Seminarium ołtarzewskim, zorganizował spotkanie dla wspólnoty seminaryjnej, poświęcone sztuce bizantyjskiej; fachowy komentarz ubogacił przeźroczami.

1978 – Wspólnota ekumeniczna alumnów wzięła udział w spotkaniu ekumenicznym, tak zwanej Adwentówce. W programie tego spotkania były modlitwy, śpiewy kolęd oraz konkurs z wiedzy o Jezusie na podstawie Ewangelii.

1979 – Ks. Leon Kantorski, duszpasterz z Leśnej Podkowy, przeprowadził w Ołtarzewie Dzień skupienia dla swojej młodzieży.

1980 – W Gdańsku odbyło się uroczyste poświęcenie i odsłonięcie Pomnika Poległych Stoczniowców, którzy zginęli w czasie pamiętnych wydarzeń grudniowych 1970 roku. Kazanie wygłosił Franciszek kard. Macharski.

1985 – W Seminarium ołtarzewskim ukonstytuowała się nowa Rada Alumnów w składzie: Zbigniew Wasiński (dziekan), Adam Golec (referent do spraw kultu), Wojciech Wójcik (referent do spraw nauki), Sławomir Bajew (referent do spraw kultury) i Kazimierz Kulasza (referent do spraw sportu).

1987 – Tradycyjnie już rozpoczęto w Ołtarzewie nowennę do Dzieciątka Jezus, bezpośrednio wprowadzającą w misterium Tajemnicy Bożonarodzeniowej.

1988* – Ks. Jerzy Maj, kapelan wojskowy Armii Amerykańskiej ukończył Akademię Wojskową Stanów Zjednoczonych w West Point.

1993 – W Ołtarzewie, 15-16 XII, Wydział Nauk Kościelnych i Społecznych ATK przy współudziale naszego Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC (dawny Zakład Socjologii SAC) i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zorganizował konferencję na temat: „Znaczenie Kościoła w pierwszych latach III Rzeczypospolitej”. Głównym organizatorem był ks. prof. Witold Zdaniewicz, kierownik Katedry Socjologii Religii WKNHiS ATK, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła SAC i przewodniczący Sekcji Socjologii Religii PTS.
Prelegentami pierwszego dnia byli: prof. M. Zulehner z Austrii, prof. Edward Ciupak z UW, ks. prof. Witold Zdaniewicz z ATK, prof. Mirosław Marody z UW, a po południu miał miejsce panel na temat znaczenia Kościoła w pierwszych latach III Rzeczpospolitej, w którym wzięli udział: bp Jan Chrapek, prof. Wiesław Chrzanowski, ks. prof. Janusz Mariański, prof. Franciszek Adamski, prof. Edward Ciupak, prof. Mirosław Marody, red. Adam Michnik i red. Krzysztof Przeciszewski. Rozmówcy zgodzili się ze zdaniem bpa Chrapka, że należy skończyć z wizją Kościoła, jako „oblężonej twierdzy, która nieustannie doznaje ucisków i ciosów”, a wyjść do ludzi z entuzjastycznie niesioną Ewangelią.
Sesja drugiego dnia konferencji miała temat: „Jak badać Kościół w Polsce?”, a dyskusja: „Metodologiczne problemy badań nad Kościołem w nowych warunkach”. Prelegentami tego dnia byli: ks. prof. Władysław Piwowarski z KUL, dr Krzysztof Koseła i ks. prof. Janusz Mariański z KUL.

2005 – Nowa Rada Regionalna Regii Miłosierdzia Bożego we Francji została zatwierdzona przez Radę Generalną. W skład Rady weszli: ks. superior Eugeniusz Małachwiejczyk, ks. Jerzy Dobkowski – pierwszy radca i ks. Krzysztof Hermanowicz – radca. Rada rozpoczęła swoją kadencję 16 stycznia 2006.

2013 – Ks. Aleksander Pietrzyk, ks. Józef Lasak i ks. Zbigniew Rembisz wzięli udział w otwarciu wystawy w paryskim UNESCO pt. „John Paul II – Man of Culture”.
Tego dnia o godz. 20.00 w sali Centre du Dialogue, Ambasador RP w Paryżu, Tomasz Orłowski, mówił na temat: „Pochwała „Dialogu” i dialogu”.

2016 – Księża: Stanisław Tylus, wicerektor Piotr Niedziela i Jerzy Błaszczak udali się do Zarządu Cmentarzy Służewskich przy ul. Fosa w Warszawie, gdzie otrzymali informację, że brat Ludwik Nowak zginął 14 IX 1944 w bramie Zakładu Opatrzności Bożej, zasypany gruzem. Jego szczątki zabrała rodzona siostra, Stanisława Szulc i pochowała na Cmentarzu Służewskim przy ul. Wałbrzyskiej w Warszawie, w nieoznaczonym miejscu. Dziś nie potrafimy wskazać miejsca jego grobu. Najprawdopodobniej jego siostra nie wykupiła miejsca na cmentarzu i uległ on likwidacji.
W sprawie jego grobu do tej pory powielane były dawne informacje, które wskazywały na miejsce jego spoczynku w grobowcu na pallotyńskim na Bródnie.

2018* – Parafia św. Wincentego Pallottiego w Warszawie przeżywała wizytację kanoniczną bpa Romualda Kamińskiego, pasterza diecezji warszawsko-praskiej. Ks. Biskup o godzinie 9.00 odprawił Mszę św. oraz wygłosił Słowo Boże, a na innych mszach kierował do wiernych parafii słowo pasterskie. We Mszy św. o godz. 9.00 uczestniczyli kapłani ze wspólnoty pallotyńskiej, obecni w domu. Wizytacja kanoniczna parafii zakończyła się 17 grudnia.
Fotografie zob. w oddzielnym poście.
– Tego dnia rozpoczęły się także w parafii rekolekcje adwentowe, które prowadził ks. Marek Tomulczuk SAC. Rekolekcje trwały do 18 grudnia.