Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
16 kwietnia 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 16 kwietnia

1945 – Pod przybranym nazwiskiem Aleksandra Wiśniewskiego, przybył do Gdańska ks. Stanisław Wierzbica, jako delegat ds. pallotyńskich, z ramienia ówczesnego prowincjała ks. Jana Maćkowskiego, aby przejmować pallotyńskie placówki poniemieckie w Gdańsku i odbudowywać zniszczone kościoły w Gdańsku i okolicy (Chrystusa Króla, kaplica przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej, garnizonowy św. Elżbiety, św. Anny w Letniewie, MB Bolesnej na Dolnym Gdańsku, kaplica cmentarna na Pohulance – Gdańsk-Chełm, w Ostaszewie na Żuławach). zamieszkali w mieście przy kościele Chrystusa Króla, przy ul. Rogaczewskiego, obejmując duszpasterstwo Polaków w całym Gdańsku i okolicy.

Zamieszkał przy kościele Chrystusa Króla, gdzie wówczas byli jeszcze pallotyni niemieccy: ks. Romuald Laqua (†1956), rektor domu i ks. Albertus Gauchel. Wyjechali oni do Niemiec w XI 1945; pallotyni niemieccy pracowali w Gdańsku od 1927, najpierw przy Halbe Allee we Wrzeszczu, a po wysiedleniu przez hitlerowców w 1939 – przy kościele Chrystusa Króla.

Ks. S. Wierzbica został przez bpa gdańskiego Karola Marię Spletta, sprawującego swój urząd do VIII 1945, mianowany proboszczem przy kościele Chrystusa Króla (28 IV 1945 – 16 XII 1947); pełnił też od 1 IV 1945 funkcję przełożonego domu. Na terenie Gdańska uruchomił dom dziecka, który przekazał pallotynkom, przedszkole, dom starców i inne ośrodki pomocy bliźnim. Był też spowiednikiem i kapelanem wielu żeńskich zgromadzeń zakonnych na terenie Gdańska i okolic.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1863 – Uroczyście konsekrowano kościół św. Piotra (St Peter’s Italian Church) – największy wówczas kościół katolicki w Londynie, przy Clerkenwell Road, blisko Hetton Garden, w samym centrum kolonii włoskiej. Kościół zdolny pomieścić 2000 osób konsekrował Nicholas kard. Wiseman, arcybiskup Westminsteru, w obecności 10 biskupów.
Budowniczymi kościoła byli księża: Raffaele Melia i Giuseppe Faà di Bruno. Tego dnia oddano też do użytku nowy dom.
Fundusze na budowę tego kościoła ks. Giuseppe Faà di Bruno zbierał w różnych krajach Europy (1858-61), co uwiecznił w 14 zeszytach pozostałych w rękopisie „Viaggi per le collette della chiesa di S. Pietro”. Przebywał też w zaborze pruskim, w Wielkopolsce (1859-60), o czym pisał życzliwie „Przegląd Poznański” z 1860. Trafił tu nawet do więzienia, ale dzięki koneksjom rodzinnym odzyskał wolność. Był więc pierwszym pallotynem, który przybył na ziemie polskie i pozostał wdzięczny Polakom za ich ofiarność, stąd w Londynie zajął się polskimi wychodźcami, sprawując dla nich nabożeństwo z polskim kazaniem (zresztą z polskimi emigrantami – powstańcami listopadowymi – zetknął się w Londynie od początku swego pobytu).

1936 – Ks. rektor Alfons Męcikowski wyjechał do pracy duszpasterskiej wśród Polaków w Niemczech. Powrócił do Ołtarzewa 25 czerwca.

1940 – Ks. Cezary Jurkiewicz został zesłany do obozu koncentracyjnego – najpierw do Sachsenhausen (gdzie przebywał do 14 XII 1940), a następnie do Dachau. Nosił tam numer 22 607.

1942 – W niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym w Auschwitz zmarł br. Bronisław Regulski (ur. 1913 w Łubkach, w diecezji lubelskiej).
Został aresztowany 16 V 1941 przez gestapo w Ołtarzewie i przez więzienie na Pawiaku dostał się do obozu w Auschwitz. Pod numerem 16731 pracował w tzw. Bekleidungswerkstätte.
Wycieńczony pracą, 16 IV 1942 poprosił o spowiedź ks. Konrada Szwedę i polecił się modlitwom. „Jakiż spokój malował się na jego twarzy po otrzymaniu rozgrzeszenia. W pół godziny po moim odejściu umarł” (RP 7(1966) 247). Zwłoki jego spalono w krematorium.

1949 – Na ścianach kościoła ołtarzewskiego założono kinkiety.

1957 – Ks. Konstanty Kobielus został proboszczem naszej parafii w Radomiu. Od 1954 do 1960 był tam również rektorem domu; po zakończeniu kadencji rektora pozostał na stanowisku proboszcza do 31 VIII 1966. Za czasów jego proboszczowania parafia radomska zmieniła tytuł z Opieki św. Józefa na św. Józefa Rzemieślnika.

1978 – W Ołtarzewie odbył się dzień skupienia dla grupy chłopców, kandydatów do Stowarzyszenia z Radomia oraz dla grupy współpracowników – w liczbie 100 osób. Poza Ołtarzewem – w Warszawie, na Sewerynowie, dzień skupienia prowadził ks. Józef Lisiak z br. Leszkiem Danielem, a w Michałowicach – ks. Stanisław Rudziński z br. Adamem Fułkiem.
– Z racji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej klerycy wystawili w Ołtarzewie Misterium Męki Pańskiej.

1985 – Gościem Seminarium był o. Teodozjusz, bazylianin. Na spotkaniu z alumnami i domownikami mówił o historii Kościoła bizantyjskiego.

1995 – Niedziela Zmartwychwstania – Po popołudniu 40-osobowa grupa alumnów Seminarium wraz z ks. rektorem Bogusławem Szpakowskim i księżmi prefektami: Józefem Targoszem i Dariuszem Smolarkiem wyjechała do Rzymu, aby uczestniczyć w obchodach 200. rocznicy urodzin św. Wincentego Pallottiego.

2004 – Zmarła s. Zbigniewa Dobkowska (ur. 1934 we wsi Jankowo-Skarbowo, w parafii Nowogród, w diecezji łomżyńskiej), pallotynka. Od 1 IX 1975 do 15 VIII 1980 była zatrudniona w Archiwum Prowincjalnym w Ołtarzewie, wkładając bardzo dużo pracy w katalogowanie i inwentaryzowanie zbiorów.
Była osobą uzdolnioną, z dużym poczuciem piękna. Posiadała dobry kontakt z ludźmi, zwłaszcza dzięki swoistemu poczuciu humoru. Była towarzyska, pełna dobroci i usłużna. Nie zachowywała uraz i była wdzięczna za każdą posługę i okazaną jej życzliwość. Poważnie traktowała życie zakonne i zobowiązania płynące z konsekracji. Od początku nie cieszyła się dobrym zdrowiem, a jej ostatnie lata upływały już w chorobie, którą znosiła z wielkim samozaparciem i cierpliwością.

2004 – W Bangalore w Indiach zmarł ks. Francis Werner Hunold SAC, administrator apostolski diecezji Raipur. Funkcję tę spełniał od 8 IX 1975 do rezygnacji 27 XII 1983.
Ur. się 8 IV 1912 w Dittelstedt (diec. Fulda), pierwszą profesję złożył 1 V 1933, święcenia kapłańskie przyjął 11 VII 1937.
Pochowany został w Bangalore.

2015 – Podczas Wiosennego Zjazdu Pallotyńskich Rektorów, Proboszczów, Sekretarzy i Dyrektorów (w dniach 16-17 IV), przynależących do obu pallotyńskich prowincji SAC w Polsce, abp Henryk Hoser poświęcił w czasie Mszy św. nową kaplicę seminaryjną w Ołtarzewie pod wezwaniem Świętej Rodziny z Nazaretu. Ks. Waldemar Pawlik, rektor ołtarzewski, przypomniał, że „zwykło się mówić o ołtarzewskim Wyższym Seminarium Duchownym: „Wieczernik Seminaryjny”. Ikona Wieczernika, tak ważna dla naszego Założyciela, dominuje bowiem w głównym ołtarzu seminaryjnego kościoła. Kaplica, którą dziś święcimy przypomina o drugiej bardzo ważnej ikonie dla Pallottiego, której nie mamy prawa oddzielać od tej pierwszej, a mianowicie o Świętej Rodzinie z Nazaretu”. Abp Henryk Hoser podkreślił ze swej strony historyczne wydarzenie, jakim jest transformacja sali wykładowej – „Jedynki” – w piękną kaplicę seminaryjną.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny