Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
16 listopada 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 16 listopada

1986 – W Częstochowie poświęcono tablicę informującą o pobycie w naszym domu Stefana kard. Wyszyńskiego.

Znajduje się ona na zewnętrznej ścianie kościoła. Informuje, że 5 VII 1965 o godz. 12.00 przybył modo privato do Doliny Miłosierdzia Stefan kard. Wyszyński. Wówczas powiedział, że „należy pogłębić kult miłosierdzia Bożego i ustawić go we właściwych wymiarach teologii”. Zdecydowano wtedy, aby organizować sympozja propagujące kult miłosierdzia Bożego, na które zapraszano nie tylko teologów.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1930 – W Polsce odbyły się wybory parlamentarne do Sejmu RP III kadencji. Były to wybory przedterminowe, spowodowane rozwiązaniem parlamentu II kadencji przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego.

Z tej racji do Ołtarzewa przyjechało dużo pallotynów z innych domów, zameldowanych tu na stałe, m.in.: ks. Bernard Pawłowski i ks. Józef Wróbel.

1934 – Do Ołtarzewa przybyli na stałe z Suchar bracia: Józef Maczel i Józef Romczyk.

1935 – Kard. Theodor Innitzer konsekrował kościół parafialny NMP Królowej Pokoju w Wiedniu. Następnego dnia, 17 XI, kard. Innitzer odprawił w tym kościele pontyfikalną sumę, w której wzięły udział państwowe władze. Pallotyni z niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej przejęli tę parafię w 1924, rozpoczynając budowę kościoła i domu Stowarzyszenia.

1967 – Z okazji odpustu parafialnego, bp Stefan Bareła, ordynariusz częstochowski, odprawił w naszym kościele w Częstochowie wieczorną Mszę św. i wygłosił okolicznościowe kazanie.

1974 – Do katedry warszawskiej przybyli duchowni zakonni z archidiecezji warszawskiej w ramach Pielgrzymki Roku Świętego.

1974 – Stanisław Stomma z Kanady był w dniach 12-16 listopada gościem domu pallotyńskiego w Paryżu.

1975 – Ks. Józef Sadzik opublikował w „Tygodniku Powszechnym” (nr 46) artykuł „Młody Kościół rwandyjski” (to samo wydrukował w „Pallotyńskim Biuletynie Informacyjnym” 1975, nr 4, 6-10).

1976 – W Ołtarzewie, w dniach 15-16 listopada przebywali biskupi koszalińsko-kołobrzescy: Ignacy Jeż (+2007) i Tadeusz Werno. Obaj przewodniczyli Mszy św. wspólnotowej, rano, 16 listopada.

1979 – Stanisław Stomma miał wykład w Centre du Dialogue w Paryżu na temat: „Naród i społeczeństwo”.

1983 – Ks. Mirosław Drozdek objął urząd proboszcza parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Zakopanem.

1983 – W Seminarium w Ołtarzewie otwarto wystawę związaną z kultem Matki Bożej Ostrobramskiej.

1991 – W dniach 16-17 XI, w Ośrodku Duszpasterskim Rodziny Rodzin w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 14 (Ośrodek był wtedy pod duchową opieką pallotynów), odbyło się VI Sympozjum „Ojcowizna”, poświęcone nauczaniu społecznemu Stefana kard. Wyszyńskiego. Temat spotkania brzmiał: „Sprawiedliwość i miłość społeczna”. Z pallotynów ks. Stanisław Janik wygłosił referat: „Ład życia społecznego w Narodzie”, a ks. Jerzy Limanówka przewodniczył dyskusji w zespole tematycznym: „Zaangażowanie społeczne ludzi wierzących”.

1992 – Dr Paweł Milcarek z ATK wygłosił w Ołtarzewie wykład na temat: „Nowy ład, nowa ludzkość, nowa wiara, czyli New Age”.

1996 – Bp Antoni Długosz uroczyście wprowadził do pallotyńskiego kościoła Miłosierdzia Bożego w Częstochowie relikwie Drzewa Krzyża Chrystusowego. Relikwiarz sprowadził z Jerozolimy w 1984 ks. Wendelin Maciej Ryś. Tego roku obchodził 25-lecie kapłaństwa i z tej okazji uczestniczył ze współbraćmi kursowymi w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Tam otrzymał je od franciszkanina br. Hieronima Piotrowskiego, któremu w darze przekazał w Rzymie pewien kardynał kustosz Skarbca Watykańskiego (w tamtym okresie br. Hieronim był zakrystianem w bazylice rzymskiej).

2003 – Z 15. na 16. listopada klerycy pallotyńscy należący do seminaryjnej Scholi i Grupy Powołaniowej brali udział w Częstochowie w prowadzeniu Czuwania dla młodzieży z parafii pallotyńskich.

2003 – Ks. prowincjał Czesław Parzyszek poświęcił nowy cmentarz w parafii Ołtarzew. Został tam ustawiony już nowy krzyż.

– Alumni Seminarium kursu V. wraz z ks. Sylwestrem Matusiakiem i ks. Andrzejem Pelcem uczestniczyli w „Niedzieli seminaryjnej” na placówkach pallotyńskich w Wałbrzychu i Krakowie.

2003 – W Jurkowie k. Czchowa, w diecezji tarnowskiej, w parafii rodzinnej zmarłego ks. Henryka Cabały (misjonarza w Rwandzie 1977-94, 1996-2000; +2 XI 2003), została w jego intencji odprawiona Msza św. Przewodniczył jej ks. Stanisław Jojczyk, a homilię wygłosił ks. Jan Kędziora. Na Mszy św. była obecna rodzina zmarłego, jego przyjaciele, koledzy, znajomi i parafianie.

2004 – Msza pogrzebowa za s. Jadwigę Kaczykowską, pallotynkę, została odprawiona w kościele Chrystusa Króla w Gdańsku. Przewodniczył jej gdański bp pomocniczy Zygmunt Pawłowicz. Została pochowana na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

2010 – Zmarł ks. Boniface Haguminshuti (ur. 1975 w Masace, Rwanda), z Regii Świętej Rodziny. Święcenia kapłańskie przyjął 29 VI 2007 w Kabudze. Pełnił posługę duszpasterską w Gisenyi w Demokratycznej Republice Konga (2009), a ostatnio w sanktuarium Maryi Matki Bożego Słowa w Kibeho w Rwandzie. W dniu śmierci przebywał na wypoczynku w domu animacji apostolskiej i domu formacyjnym dla kleryków i postulantów „Génézareth” w Keshero. Tam w godzinach porannych 16 XI 2010 poszedł popływać w jeziorze Kivu, gdzie utonął.

2012 – Biskupi katoliccy obrządku łacińskiego na Ukrainie, obecni na 40. sesji plenarnej zdecydowali o wprowadzenie w życie nowego Mszału w języku ukraińskim. 2000 egzemplarzy Mszału wydrukowało wydawnictwo pallotyńskie w Polsce. Mszał został oprawiony w skórę. Decyzja Episkopatu Ukrainy została zrealizowana w 2013.

2012 – W Rio de Janeiro, kl. Saulo da Silva Gama, z Regii Matki Bożej Miłosierdzia (Brazylia), złożył wieczną konsekrację.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny