Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
16 maja 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 16 maja

1953 – W święto Królowej Apostołów, Stefan kard. Wyszyński, Prymas Polski, dokonał konsekracji świątyni seminaryjnej w Ołtarzewie. Sama ceremonia konsekracyjna, dokonana według ówczesnego rytuału, trwała ponad 5 godzin.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1818 – W Bazylice św. Jana na Lateranie dk. Wincenty Pallotti przyjął święcenia kapłańskie z rąk wicegerenta Candido Marii Frattiniego, abpa tytularnego Philippi (†1821). Mszę prymicyjną odprawił następnego dnia w kościele del Gesù we Frascati. „Przechodzi to ludzkie wyobrażenie – napisał w swoim „Diario spirituale” – że nieskończona dobroć Boża mojego ukochanego Ojca raczyła w zadziwiający sposób spojrzeć na mnie i wynieść mnie do zaszczytu kapłaństwa… Proszę wszystkie stworzenia, aby za mnie dziękowały Bogu za nieocenioną łaskę powołania… Proszę Boga, aby raczył uczynić mnie niezmordowanym pracownikiem”. Ponieważ rodzice byli dość zamożni, stąd Wincenty po święceniach mieszkał w domu rodzinnym, aż do śmierci ojca (15 IX 1837) – na drugim piętrze, a potem na trzecim.
Fotografia zob. w oddzielnym poście

1926 – Sumę w uroczystość Królowej Apostołów celebrował na Kopcu ks. superior Wojciech Turowski, w asyście diakona ks. Bernarda Pawłowskiego i subdiakona ks. Tomasza Sobieraja. Podczas Mszy św. chór śpiewał przy wtórze orkiestry teksty „mszy” i trzy zwrotki pieśni „Pierzchł nocy cień”. Przed południem o godz. 10:45 odbyła się Akademia ku czci Królowej Apostołów, której program przedstawiał się następująco: śpiew, wiersz (kl. Jan Maćkowski), śpiew, odczyt (ks. Bernard Pawłowski), wiersz (kl. Władysław Kwarciany), śpiew. Całość trwała 45 minut.

1927 – Na Kopcu odbyła się wizytacja kanoniczna abpa Stefana Adama Sapiehy, metropolity krakowskiego. Udzielił on Sakramentu Bierzmowania blisko 80. uczniom Collegium Marianum. Po bierzmowaniu urządzono krótką akademię na cześć gościa, a następnie w czytelni, rektor kopiecki podjął na kawie księży przybyłych z okolicznych parafii na to wydarzenie. Kapłani wkrótce wyjechali do swoich parafii, aby spowiadać ludzi i uczestniczyć w odbywającej się dalej wizytacji kanonicznej.

1932 – W drugi dzień Zielonych Świątek, Ołtarzew odwiedzili współbracia pallotyńscy z domu przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie, z ks. rektorem Wincentym Stolzem, ks. Norbertem Pellowskim i br. Ignacym Wszołkiem.

1932 – Uczniowie gimnazjum na Kopcu urządzili wycieczki: klasa VI z ks. rektorem Leonem Bemke – na Babią Górę; klasa V z ks. Władysławem Baumgartem – przez góry do Porąbki; klasa IV z ks. Stanisławem Wierzbicą – do Alwernii.

1935 – W kaplicy parkowej odbyło się o godz. 9.00 nabożeństwo żałobne za śp. Józefa Piłsudskiego (+12 maja), zamówione przez Urząd Gminy.

1941 – Gestapo, po przesłuchaniu, aresztowało 7. członków Seminarium ołtarzewskiego i wywiozło ich na Pawiak. Byli to: ks. Józef Jankowski i ks. Franciszek Kilian, br. Bernard Kowalski, br. Jan Wąsik, br. Bronisław Regulski i br. Władysław Święs oraz kl. Stanisław Sadowski. Aresztowano także dwóch pracowników świeckich, kucharza Antoniego Bonieckiego i Bolesława Pellowskiego, krewnego ks. Norberta.
Powodem aresztowania mogło być patriotyczne nastawienie pallotynów, czytanie i rozprowadzanie patriotycznych ulotek, o czym doniósł człowiek świecki Alfons Stefan Mayer, uchodźca z poznańskiego, były powstaniec wielkopolski, przed wojną znany kolporter prasy pallotyńskiej, którego przygarnął do domu rektor ks. Stanisław Wierzbica. Po aresztowaniu pallotynów Niemcy ustanowili Mayera zarządcą domu. 19 VI 1941 samo gestapo usunęło go z Ołtarzewa.
Kolejne aresztowania w Ołtarzewie odbyły się 17 V i 23 V 1941.

1947 – W pierwszym dniu VIII Kapituły Generalnej ks. Wojciech Turowski, sekretarz generalny, został wybrany przełożonym generalnym Stowarzyszenia. Wybrano go absolutną większością głosów. Podziękował on swojemu poprzednikowi ks. Karlowi Hoffmannowi za działalność i cierpienia, znoszone w czasie trudnych warunków okresu wojennego. Ks. Turowski funkcję generała pełnił do 25 V 1953.
Obrady VIII. Kapituły Generalnej trwały od 16 V do 7 VI. Oprócz ks. Turowskiego na Kapitule obecni byli: ks. Jan Maćkowski, ks. Stanisław Czapla oraz ks. Stanisław Suwała, członek Regii Miłosierdzia Bożego – ten ostatni brał udział w Kapitule za ks. Józefa Wróbla, który nie dotarł do Rzymu.

1954 – Bp Franciszek Jop przybył na Kopiec, udzielając Sakramentu Bierzmowania 9. klerykom i zwiedził pallotyński dom. Biskup tego dnia był w przejeździe z Wadowic, gdzie poświęcił organy i do Kleczy, gdzie święcił dzwony.

1971 – W Ołtarzewie odbył się zjazd ministrantów i bielanek dekanatu pruszkowskiego. Kuchnia seminaryjna przygotowała dla nich podwieczorek.

1974 – Odbyło się zebranie domowe wspólnoty seminaryjnej. Uczestniczyło w nim 43 członków; zebraniu przewodniczył ks. rektor Jan Korycki, a sekretarzem był ks. Stanisław Chabiński. W trakcie zebrania m.in. dokonano wyboru delegatów oraz ich zastępców na najbliższe Zebranie Prowincjalne. Zostali nimi: ks. Roman Forycki (zastępca – ks. Stanisław Rudziński), ks. Franciszek Bogdan (zastępca – ks. Tadeusz Gliński), ks. Lucjan Balter (zastępca – ks. Józef Kołodziejczyk), ks. Czesław Parzyszek (zastępca – ks. Józef Turecki).
– Kilku braci wyjechało do Częstochowy, by tam wziąć udział w rekolekcjach rocznych, w dniach 16-20 maja.

1978 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk abpa Bronisława Dąbrowskiego, przyjęli diakoni: Stanisław Barcikowski, Marcin Boroń (w diecezji), Roman Kalita (wystąpił), Jan Kot, Jan Kwidziński, Andrzej Maciejewski, Maciej Nowak (wystąpił), Marian Skorżyński (+1981), Henryk Stępień, Andrzej Tkacz (w diecezji), Roman Tkacz, Antoni Zemuła i Mieczysław Żemojcin.
We Mszy św. uczestniczyli: ks. prowincjał Henryk Kietliński, ks. superior Zenon Modzelewski, misjonarze z Rwandy – ks. Antoni Myjak, ks. Józef Baran i ks. Zbigniew Pawłowski. Podczas liturgii śpiewał chór seminaryjny. Na święcenia przybyli rodzice, krewni, księża proboszczowie rodzinnych parafii neoprezbiterów oraz współpracownicy naszych domów. Na zakończenie liturgii biskup skierował do neoprezbiterów kilka wskazówek na życie kapłańskie, a następnie przemawiał ks. Prowincjał. W czasie wspólnego obiadu zabrał głos Biskup, podkreślając więzi łączące go z naszym Stowarzyszeniem i Seminarium. W imieniu neoprezbiterów przemawiał ks. Roman Tkacz.

1979 – Wspólnota seminaryjna miała spotkanie z kolarzem amatorem Stanisławem Szozdą. Podczas spotkania Szozda opowiadał o początkach swojej kariery sportowej, o przygotowaniach kolarzy do różnych imprez i odpowiadał na liczne pytania związane z kolarstwem.

1980 – Chór seminaryjny śpiewał u Wizytek w Warszawie, podczas nabożeństwa dla pallotyńskich współpracowników.

1981 – Stefan kard. Wyszyński przyjął od swego spowiednika, ks. Edmunda Boniewicza, Sakrament Chorych. Zmarł 28 V o godz. 4.40.

1985 – W Seminarium rozegrano mecz piłki nożnej Studium Filozofii ze Studium Teologii, zakończony zwycięstwem teologów 6:5.

1990 – W sali teatralnej odbyło się spotkanie z Leszkiem Długoszem, aktorem, literatem, kompozytorem, pianistą, jednym z najbardziej znanych polskich śpiewających poetów, przy muzyce i jego poezji.

1992 – W Żytomierzu, w obecności bpa Jana Purwińskiego oraz ks. Jana Pałygi, delegata prowincjała, nastąpiło oficjalne przekazanie kościoła seminaryjnego bernardynom. Pallotyni pozostali jednak w Żytomierzu. Ks. Andrzej Bafeltowski był wikariuszem przy katedrze, będąc jedynym mieszkańcem domu w Żytomierzu. Do niego należała opieka nad ministrantami, neokatechumenat i młodzież; jednocześnie prowadził założoną i zorganizowaną przez ks. Jarosława Olszewskiego grupę Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

1998 – Wspólnota seminaryjna uczestniczyła w Warszawie, w uroczystościach odpustowych ku czci św. Andrzeja Boboli, patrona metropolii warszawskiej. Uroczystości rozpoczęły się procesją na Rynek Nowego Miasta, gdzie została odprawiona Msza św., podczas której głównym celebransem był Józef kard. Glemp Prymas Polski.

2002 – Z racji ustanowienia św. Andrzeja Boboli patronem Polski, wspólnota seminaryjna zebrała się na uroczystej Mszy św. Przewodniczył jej ks. rektor Marian Kowalczyk. Okolicznościowe Słowo o św. Andrzeju Boboli wygłosił ojciec duchowny Seminarium, ks. Andrzej Biernacki.

2009 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk Kazimierza kard. Nycza, metropolity warszawskiego, przyjęli diakoni z Prowincji Chrystusa Króla: Łukasz Ciupa (+2015), Krzysztof Kralka, Wojciech Sadłoń, Łukasz Żaba; oraz diakoni z Prowincji Zwiastowania Pańskiego – Tomasz Krawczyk i Jarosław Kmiecik.

2010 – W Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu na Ukrainie, bp łucki Marcjan Trofimiak wyświęcił na diakona miejscowego parafianina Edwarda Kowalskiego. Jest on pierwszym diakonem, który pochodzi z Dowbysza i przynależy do diecezji łuckiej. Obecnych było ponad 10 księży diecezjalnych i zakonnych, klerycy z trzech seminariów: ze Lwowa, Worzela i z seminarium pallotyńskiego.

2014 – Został mianowany nowy Zarząd Delegatury świętych Cyryla i Metodego (Słowacja i Czechy) w składzie: ks. Vladimir Peklanský – delegat, ks. Wojciech Zubkowicz – pierwszy radca oraz pozostali trzej radcy – ks. Paweł Pruszyński, ks. Dariusz Latuszek i ks. Leonard Lasota. Skład Delegatury został ustanowiony po wcześniejszej konsultacji jej członków i po wiosennym zebraniu, które miało miejsce od 11 do 13 V tr.

2018 – Drugi dzień Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii św. Wincentego Pallottiego w Warszawie.
O godz. 9.30 był Różaniec, a po nim Msza św. dla chorych i starszych. Przewodniczył jej o. Krzysztof Grzesica, paulin. O godz. 17.00 Mszy dziękczynnej za dar peregrynacji i pożegnalnej Obrazu przewodniczył ks. proboszcz Tomasz Zaczkiewicz SAC. On też wygłosił homilię.
„Niech Matka nasza Częstochowska Królowa Polski przyczynia się dzisiaj za nami we wszystkich błaganiach i niech na zawsze pozostanie w naszych sercach”.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny