Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
16 marca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 16 marca

2011 – Biskupi i kardynałowie uczestniczący w 354. Zebraniu Plenarnym Episkopatu Polski przybyli do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Uroczystej Mszy św. przewodniczył abp Józef Michalik. Obecny był także abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Wszystkich zgromadzonych dostojników kościelnych powitał ks. Marian Mucha SAC, kustosz Sanktuarium i proboszcz parafii na zakopiańskich Krzeptówkach.

Eucharystii przewodniczył abp Józef Michalik. Głównymi koncelebransami był kard. Stanisław Dziwisz, kard. Kazimierz Nycz i kard. Józef Glemp, oraz abp Stanisław Gądecki, który wygłosił homilię. Hierarcha mówił, że „człowiek współczesny wymaga od Chrystusa nadzwyczajnych znaków. – Ludzie zadają pytania, dlaczego Bóg milczy, gdy chrześcijanie giną, gdy dochodzi do strasznych walk. Tymczasem mamy do dyspozycji wiele Jego znaków, które są ukryte w niewidzialnych łaskach pod postacią sakramentów” – mówił abp Gądecki. Dodał, że nie można akceptować fałszywych eschatologii, kryjących się w różnego rodzaju publikacjach czy ruchach.

Na zakończenie kardynałowie i biskupi udzielili uroczystego błogosławieństwa wszystkim licznie zgromadzonym wiernym. Wśród nich byli górale ubrani w regionalne stroje. Nie zabrakło także delegacji z pocztami sztandarowymi różnych instytucji. W modlitwie uczestniczyli ponadto przedstawiciele władz samorządowych na czele z burmistrzem Zakopanego, Januszem Majchrem i starostą tatrzańskim. Obecni byli również kierownicy Polskich Kolei Linowych oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego. Liturgię uświetniła gra kapeli góralskiej. Abp Józef Michalik podziękował władzom miasta za tak piękną gościnę u stóp górskich szczytów.

Na zakończenie Mszy ks. prowincjał Józef Lasak podziękował pasterzom Kościoła za obecność w pallotyńskim Sanktuarium. Po liturgii goście spożyli śniadanie i udali się do „Księżówki” na dalsze obrady KEP – odbywały się one tam w dniach 15-16 III – z okazji 100.lecia domu rekolekcyjno-wypoczynkowego „Księżówka”. Obrady Episkopatu po raz pierwszy odbywały się w „Księżówce”.

7 czerwca 1997 w Sanktuarium Mszę św. sprawował Jan Paweł II, który konsekrował kościół i wygłosił kazanie. W swojej homilii papież wyraził wdzięczność za tę świątynię i prowadzoną tutaj modlitwę w jego intencji: „Sanktuarium na Krzeptówkach jest mi w najszczególniejszy sposób bliskie i drogie. Za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej życie zostało mi na nowo darowane. Przybyłem do was, aby wam podziękować za waszą dobroć, pamięć i modlitwę, która tu trwa nadal. Dziękuję wszystkim za tę świątynię. Zawiera ona waszą miłość do Kościoła i papieża” – mówił Jan Paweł II.

Księża Pallotyni działali na Krzeptówkach od początku 50. lat XX wieku. Kaplica Niepokalanego Serca Maryi powstała w 1951. Poświęcił ją abp Eugeniusz Baziak 11 X 1959. W kaplicy znajduje się historyczna figura Matki Bożej Fatimskiej, podarowana w 1961 przez bpa Fatimy kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. 15 X 1961, ówczesny biskup Krakowa – Karol Wojtyła, dokonał poświęcenia figury i kaplicy. Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej stanowi dzisiaj wielkie centrum pielgrzymkowe. Jest odwiedzane przez rzesze pielgrzymów.

Tu, w ogrodach maryjnych są elementy ołtarza, przy którym Jan Paweł II sprawował Mszę św. pod Wielką Krokwią. Jest tu też replika krzyża na Giewoncie, pod którym złożono urnę z ziemią spod Smoleńska.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1763 – Abp gnieźnieński Władysław Łubieński wystawił dokument, którym udzielił zgody na wybudowanie murowanej kaplicy w Czarnej. Świątynię wystawiła w latach 1763-64 Izabela z Humieckich Małachowska. Powstała ona w miejsce drewnianej i rozwalającej się kaplicy dedykowanej NMP, w której był cudowny obraz.

1908 – W Grabowie n. Prosną, w archidiecezji poznańskiej, w rodzinie Marcina i Marii z d. Nieszczęsna, urodził się Franciszek Antoni Cegiełka. Miał 8 rodzeństwa. Ojciec trudnił się kupiectwem, był właścicielem firmy eksportującej drób na zachód Europy; brał udział w powstaniu wielkopolskim. W Grabowie Franciszek ukończył szkołę elementarną, a gimnazjum w Collegium Marianum w Wadowicach na Kopcu. Do nowicjatu Stowarzyszenia wstąpił w 1924, otrzymując 7 X sutannę w Wadowicach.

1928 – Seminarium i dom w Ołtarzewie wizytowali niespodziewanie: ks. kanonik Edward Szczodrowski (+1930), proboszcz żyrardowski i dziekan mszczonowski oraz ks. kanonik Eugeniusz Dąbrowski, w towarzystwie ks. superiora Wojciecha Turowskiego. „Zwizytowali cały dom, potem poszli do sali wykładowej, pogwarzyli trochę i poszli do kaplicy w parku. Byli bardzo zdumieni, że nasi klerycy są tak weseli i zadowoleni … Po wizytacji ks. Superior podjął ich kawą w refektarzu, a potem razem wracali do Warszawy” (z kroniki Ołtarzewa).

1929 – Rozpoczęły się w Ołtarzewie miesięczne rekolekcje dla nowicjuszy według wskazań św. Ignacego z Loyoli. Konferencje na podstawie „Ćwiczeń duchownych” Loyoli prowadził sam magister nowicjatu, ks. Bernard Pawłowski.

1930 – niedziela – W Ołtarzewie, po sumie, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, odbyła się „suplikacja i benedykcja za Rosję”.

1936; 1938 – Trzydniowe rekolekcje w Sannikach poprowadził ks. Franciszek Bobrowski, a w 1938 ks. Stanisław Szulmiński (tego dnia wyjechał z Ołtarzewa do Sannik).

1971 – W Ołtarzewie dwaj alumni kursu VI: Kazimierz Jacaszek i Henryk Pempera złożyli wyznanie wiary przed święceniami subdiakonatu.

1972 – Ok. 150 alumnów Metropolitalnego Seminarium Warszawskiego przeżywało dziś w Ołtarzewie Misterium Męki Pańskiej, wystawione przez naszych alumnów, już po raz piąty w tym roku.
– Ks. Eugeniusz Klimiński prowadził rekolekcje w parafii Raciążek k. Ciechocinka, a ks. Stanisław Rękawek – rekolekcje dla dzieci w Warszawie.

1975 – Ks. prowincjał Józef Dąbrowski na Mszy św. „młodzieżowej” w Ołtarzewie, dokonał wprowadzenia alumnów w posługę lektora i akolity.

1977 – Ks. dr Tadeusz Uszyński, rektor kościoła akademickiego św. Anny z Warszawy, wygłosił w Ołtarzewie prelekcję na temat szkodliwości nikotyny.

1980 – Br. Jan Bik obchodził uroczyście w Częstochowie jubileusz 50-lecia profesji, na który przybyli: ks. prowincjał Henryk Kietliński, współbracia pallotyńscy z Gdańska, Ołtarzewa, Poznania i Radomia oraz ks. dziekan z Olkusza, rodzinnej miejscowości br. Jana. Jubileusz odbył się podczas jego choroby, a po zakończeniu liturgicznej części programu nie mógł już uczestniczyć we wspólnym posiłku. Położył się wtedy do łóżka, a w dzień rocznicy profesji 19 III znalazł się na oddziale chirurgicznym szpitala w Blachowni, gdzie 27 III przeszedł operację. Z upływem czasu miał problemy z chodzeniem i coraz słabiej widział. Do tego dołączyły problemy z powodu miażdżycy i niewydolność krążenia. W ostatnich tygodniach potrzebował już stałej opieki, którą świadczył rektor domu ks. Jan Kwidziński, niektórzy współbracia i siostry pallotynki. Zmarł w 1988.

1980 – W Ołtarzewie odbył się zjazd rodziców alumnów filozofii. Było ok. 30 osób. O godz. 10:30, podczas uroczystej Mszy św. bp Władysław Miziołek udzielił święceń diakonatu klerykowi Jerzemu Kożuchowi. W godzinach popołudniowych (o godz. 14.00 i 17.00) wystawione zostało Misterium Męki Pańskiej. Na pierwszych dwóch aktach o godz. 14:00 obecny był bp Władysław Miziołek.

1983 – W North Tonawanda w USA zmarł ks. Kazimierz Parzyszek (Jan Kazimierz: ur. 1937 w Rudzie Talubskiej, w parafii Garwolin, w diecezji siedleckiej), doktor filozofii, profesor filozofii i lektor języka francuskiego w Ołtarzewie, duszpasterz we Francji i w USA, delegat prowincjała w USA 1981-83.
Po święceniach pozostał jeszcze rok w Ołtarzewie, gdzie odbywał studium pastoralne. Dekretem z 31 VIII 1963 został przeniesiony do duszpasterstwa na pallotyńską placówkę w Częstochowie, a pismem z 1 IX 1964 został skierowany na studia teologii pastoralnej na KUL. W VI 1966, po uzyskaniu licencjatu z teologii na KUL, wyjechał do francuskiej Regii Miłosierdzia Bożego. Zaś w latach 1968-74 studiował filozofię na katolickim uniwersytecie w Louvain (Belgia). Tam uzyskał tytuł naukowy magistra (1971) i w 1975 stopień doktora filozofii chrześcijańskiej. Po powrocie do kraju został mianowany 24 IX 1976 wykładowcą filozofii i lektorem języka francuskiego w WSD w Ołtarzewie. Był również zwyczajnym członkiem Instytutu Apostolskiego (od 28 II 1977).
Jako delegat prowincjała w USA przejął trudne zadanie wzmocnienia personalnego delegatury i zapewnienia jej pracy w najbliższej przyszłości. Wszystko to musiał wykonywać przy świadomości prowadzenia oszczędnego trybu życia. Odpowiedzialność za delegaturę i związane z tym podróże (również na kapitułę prowincjalną do Polski) przyczyniły się do śmierci.
Ks. Kazimierz spoczął w Manville N.J., na tamtejszym cmentarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa, który sam wybrał; miał tam wielu przyjaciół i był bardzo lubiany przez ludzi.

1984 – Rada Generalna SAC na swym posiedzeniu wyraziła zgodę na przejście ks. Kazimierza Jekiełka do klasztoru benedyktynów w Lubiniu, a pozwolenie Kongregacji ds. Zakonników i Instytutów Świeckich zostało wydane 27 III 1984. Z domu kieleckiego ks. Kazimierz odszedł w VII 1984. Już 27 VII w Lubiniu rozpoczął krótki postulat, a od 24 VIII nowicjat – otrzymał wtedy imię Wincenty (Pallotti).
O. Jekiełek zmarł w opactwie tynieckim 12 VII 2016.

1997 – Bp Laurent Akran Mandjo położył kamień węgielny pod przyszłą świątynię Świętego Zbawiciela Miłosiernego na Yopougon w Abidżanie. We wrześniu tr. przybył tam pierwszy pallotyński proboszcz ks. Adam Pacuła. Wybudowano tam z czasem kościół i nowy dom parafialny, który jednocześnie stał się domem formacyjnym.

2004 – W ołtarzewskiej galerii portretów wyższych przełożonych polskich prowincji SAC przybyły cztery nowe obrazy: ks. Mieczysława Olecha i ks. Czesława Parzyszka – prowincjałów z Prowincji Chrystusa Króla oraz ks. Lesława Gwarka i ks. Tomasza Skibińskiego – prowincjałów Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Obecnie portrety są zdjęte ze ścian.

2005 – W Osny powstał projekt „Confido Misericordia” – przeznaczony dla młodzieży. Prowadził go ks. Krzysztof Hermanowicz.

2010 – Podczas XIX. Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego została wybrana nowa przełożona generalna s. Izabela Świerad, należąca do polskiej prowincji i członkini poprzedniej rady generalnej oraz sekretarka. 17 III wybrano radne generalne: s. Bożenę Olszewską z Polski, pracującą we Włoszech, s. Józefinę D’Souzę z Indii i s. Stellę Holisz, wcześniej przełożoną generalną. S. Maria Landsberger z niemieckiej prowincji, która pracowała w Maranhao w Brazylii, została wybrana na urząd wikarii generalnej. Kapituła zakończyła się 22 III Mszą dziękczynną celebrowaną w duchowym centrum Zjednoczenia, w kościele SS. Salvatore in Onda przez ks. Fritza Kretza, przełożonego generalnego Stowarzyszenia wraz ze wspólnotą domu generalnego.

2014 – W pallotyńskim ośrodku w Konstancinie-Jeziornie, w dniach 14-16 III, odbyła się wiosenna Kongregacja Duszpasterstwa Powołań, której przewodniczył bp Marek Solarczyk. W tym roku odbyła się pod hasłem: „Powołania – świadectwo Prawdy”. Wzięło w niej udział ponad 150 osób odpowiedzialnych za powołania na szczeblu diecezjalnym i zakonnym w całym kraju. W części teoretycznej dyskutowano jak wykorzystywać media i nowoczesne technologie, aby pomóc młodym ludziom odkryć swoje powołanie. Pierwszy dzień zjazdu miał charakter rekolekcyjny.

2015 – W dniach 10-16 III, ks. radca generalny Gilberto Orsolin odbył wizytę wśród członków Regi Matki Miłosierdzia (Brazylia). Spotkał się z Radą Regionalną i rozmawiał z większością członków żyjących we wspólnotach: Rio de Janeiro, Niterói, Itaperuna i Volta Grande. Ks. regionał José Rodrigues Filho osobiście towarzyszył mu podczas całej wizyty.

2020 – W Sosnowcu zmarł ks. Józef Żemlok (ur. 1936 w Rudułtowicach, pow. Pszczyna, w diec. katowickiej), kapłan Prowincji Zwiastowania Pańskiego, rekolekcjonista, kapelan szpitala w Wiedniu, duszpasterz parafialny.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny