Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
16 października 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 16 października

1941 – W niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz zginął ks. Józef Jankowski (ur. 1910 w Czyczkowach, w parafii Brusy, w diecezji chełmińskiej), ekonom Seminarium w Ołtarzewie. Wyniszczony obozowymi warunkami, ciężką pracą i głodem, po dotkliwym pobiciu przez kapo komanda pracy Babice (Krott – znany z okrucieństwa i nienawiści, zwłaszcza w stosunku do duchownych), na wpół żywy został przyniesiony do baraku, gdzie zmarł następnego dnia. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że został dobity zastrzykiem przez pseudolekarza Alfreda Stössela. Zwłoki jego zostały spalone w krematorium. Został beatyfikowany 13 VI 1999 w Warszawie przez papieża Jana Pawła II w gronie 108 Męczenników II Wojny Światowej, wraz z drugim pallotynem, ks. Józefem Stankiem.

2011 – W miejscowości Męcikał, na terenie parafii Brusy, bp pelpliński Jan Bernard Szlaga poświęcił bł. Józefowi Jankowskiemu kościół filialny. W kazaniu bp Szlaga podkreślił obecność bł. Józefa Jankowskiego w życiu wspólnoty parafialnej jako przewodnika w dążeniu do świętości. W kościele znajduje się witraż bł. Józefa – artysta oprócz sylwetki męczennika wyeksponował obóz koncentracyjny w Auschwitz i makietę świątyni parafialnej w Brusach.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1903 – W dniach 4 – 16 października obradowała w Rzymie II Kapituła Generalna Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego (dawna oficjalna nazwa pallotynów, obowiązująca do 1947).

Druga Kapituła Generalna przeredagowała Konstytucje Stowarzyszenia, dostosowując je do nowo wydanego prawa kościelnego. Zajęła się problemem profesji, opowiadając się ostatecznie w głosowaniu za przyrzeczeniami (za ślubami były trzy głosy – na 19 wszystkich).

1925 – Niemiecka Prowincja Świętej Trójcy zakupiła w Reszlu trzecią posesję. Był to konwikt św. Brunona. Mieścił się tam internat dla młodzieży wraz z kaplicą domową. Dom został zniszczony podczas ostatniej wojny. Po remontach polski Zarząd Prowincjalny, naciskany przez władze państwowe, zdecydował się zrezygnować z tej placówki. Ostatecznie w 1951 zlikwidowano placówkę przy ul. Stalina 24, „która z powodów niepomyślnych warunków miejscowych straciła rację bytu”.

1932 – Ks. Norbert Pellowski został mianowany ojcem duchownym (wtedy określano tę funkcję „spirytuał”) domu ołtarzewskiego.

1933 – Br. Roman Kaczmarczyk został przeniesiony z Ołtarzewa na Kopiec w Wadowicach.

1937 – Do Ołtarzewa przyjechał br. Ludwik Szczotka z Suchar, a br. Jan Pelc wyjechał na stałe z Ołtarzewa do Warszawy.

– Ks. Stanisław Czapla rozpoczął misje ludowe w Legionowie.

1938 – Seminarium w Ołtarzewie odwiedził ks. Ignacy Olszewski SAC, redaktor naczelny diecezjalnego tygodnika „Przegląd Katolicki” i pallotyńskiego miesięcznika „Rodzina Polska”.

– W kaplicy parkowej w Ołtarzewie, podczas niedzielnej Mszy św. odczytano odezwę w związku z Tygodniem Miłosierdzia.

1963 – Br. Józef Zawidzki został przeniesiony z Częstochowy do Ołtarzewa i tu przez 15 lat pracował w krawczarni. 28 X 1978 został skierowany do Ząbkowic Śląskich, gdzie żył i pracował jako krawiec aż do śmierci.

1963 – Br. Bolesław Gawryś przeszedł z Ząbkowic Śląskich do Częstochowy; przebywał tu do 1966.

1964 – Ks. Leonard Wołoszyk został skierowany do duszpasterstwa w Kisielicach – Goryniu. Pracował tam do 1975.

1966 – Obchody Tysiąclecia Chrystianizacji Polski w Oignies-Chapelle. W uroczystościach wzięli udział księża: superior Stanisław Suwała, Jakub Krzyszczuk, Alojzy Misiak, Stanisław Kaźmierczak, Piotr Oramowski. W tym czasie proboszczem w Oignies-Chapelle był ks. Stefan Treuchel.

1966 – Do odbycia zasadniczej służby wojskowej zostali powołani bracia: Jerzy Kopeć, Mikołaj Koszałka i Julian Lompart.

1972 – W Editions du Dialogue ukazały się dwie książki: „Myśli o modlitwie” Alberta-Marie Besnarda oraz „Drogi kontemplacji. Zagadnienia życia duchowego”, jezuity i sinologa Yvesa Raguina (22. i 23. pozycja Kolekcji „Znaki czasu”).

1977 – Ukazał się podręcznik ks. dra hab. Franciszka Bogdana pt. „Prawo instytutów życia konsekrowanego. Nowe prawo zakonne” (Poznań-Warszawa) wydrukowane przez Pallottinum.

1978 – Historyczny dzień dla Kościoła, świata i Polski. Kolegium kardynalskie wybrało na papieża Karola kard. Wojtyłę, abpa metropolitę Krakowa, który przyjął imię Jana Pawła II.

W Ołtarzewie wiadomość tę oznajmił zebranym współbraciom w refektarzu o godz. 19:05 ks. Stanisław Charchut SAC. Zapisano wówczas w kronice: „Chwila milczenia, następnie wielkiej radości. Wszyscy wstają i śpiewają 'Christus vincit’…”.

1978 – W dniach 6 – 16 października gościł w Polsce jeden z najwybitniejszych kaznodziejów świata, baptysta Billy Graham (+2018). Przemawiał on w kaplicy baptystów jak i też w kościołach katolickich. Na jego wystąpienia przyjeżdżało bardzo dużo alumnów, by zobaczyć i przeżyć siłę przemawiania i sposób uzasadniania wypowiadanych treści.

1979 – W rocznicę wyboru papieskiego Jana Pawła II, Wspólnota Ołtarzewska koncelebrowała rano Mszę św. z homilią ojca duchownego ks. Feliksa Folejewskiego. O godz. 12:30 odbyła się konferencja ks. rektora Romana Foryckiego.

1983 – W Częstochowie na Jasnej Górze, w dniach 14-16 X, odbył się I Ogólnopolski Kongres Odnowy w Duchu Świętym. Jednym z organizatorów był ks. Stefan Potoniec. „Zespół koordynatorów-opiekunów … przygotowując ten Kongres pragnął, aby uczestnicy Kongresu zastanowili się, co znaczy dar odnowy życia w Duchu Świętym, jaki Bóg daje Kościołowi katolickiemu w Polsce. Jak odpowiedzieć na ten dar Ducha Świętego, aby cała Ojczyzna przeżyła w pełni odnowę w Duchu Świętym”.

1985 – Październikowy dzień skupienia wspólnota ołtarzewska rozpoczęła uczestnictwem we Mszy św. i w nabożeństwie różańcowym w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.

1987 – W Ołtarzewie, w dniach 15 – 16 października, miało miejsce sympozjum dogmatyczne, w którym wzięli udział czołowi polscy dogmatycy.

1988 – Wspólnota Seminaryjna przeżywała 10.lecie pontyfikatu „Papieża z dalekiego kraju”, Jana Pawła II. Apelem Jasnogórskim rozpoczęła się adoracja Przenajświętszego Sakramentu, a następnie w wieczornicy, przygotowanej przez alumnów, wysłuchano poezji Papieża. O północy Mszy św. przewodniczył ks. Andrzej Biernacki. Niedzielną Mszę św. o godzinie 17:00 rozpoczął różaniec, a po niej uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. Józef Czachor. Wieczorem klerycy obejrzeli film poświęcony osobie Jana Pawła II.

1995 – W 54. rocznicę śmierci ks. Józefa Jankowskiego, kandydata na ołtarze, jego sylwetkę przybliżył alumnom ks. prof. Eugeniusz Weron, w czasie homilii podczas wieczornej Mszy św. Pamiętano też o 17.leciu pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

1996 – W 18. rocznicę wyboru Karola kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową, Wspólnota Seminaryjna modliła się za Ojca Świętego podczas wieczornej Eucharystii, w czasie której ks. Andrzej Biernacki ukazał w homilii pap. Jana Pawła II, jako męża modlitwy i człowieka głęboko przeżywającego swoje kapłaństwo.

1997 – W Ołtarzewie klerycy z VI kursu złożyli tego dnia egzamin ex universa theologia.

1998 – Wspólnota Seminaryjna, wraz z licznie przybyłymi parafianami, dziękowała Bogu podczas Eucharystii za 20.lecie pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

2000 – Częstochowski bp pomocniczy Jan Wątroba poświęcił Pallotyński Ośrodek Pomocy  Charytatywnej „Misericordia” pod patronatem bł. Józefa Jankowskiego w Częstochowie. Obiekt dysponował jadalnią i kuchnią, wydając kilkadziesiąt posiłków dziennie.

2000 – Bp kamieniecko-podolski Jan Olszański erygował dom przy parafii pw. św. Wincentego Pallottiego w Biłohirii. Parafia w Biłohirii wraz z filiami w Teofipolu, Małym Łazuczynie i Jampolu została powierzona pallotynom w 1993. W latach 1995-2002 proboszczem w Biłohirii był ks. Paweł Pruszyński. Dawniej Biłohiria nosiła nazwę Lachowce. Do 1832 istniał tu klasztor dominikański.

2000 – W 22.rocznicę wyboru na papieża kard. Karola Wojtyłę, alumni na deskach teatru seminaryjnego w Ołtarzewie przedstawili poezję Wojtyły i przypomnieli tę radosną chwilę z 16 października 1978, z godz. ok. 19:20, kiedy z loggi Bazyliki Świętego Piotra, jeden z kardynałów zwrócił się do tłumów zebranych przed Bazyliką: „Habemus Papam” i przedstawił papieża, którego Bóg posłał Kościołowi „z dalekiego kraju”.

2001 – Ołtarzew uczcił 60 rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Józefa Jankowskiego uroczystą Mszą św., którą odprawił w kościele seminaryjno-parafialnym ks. dziekan Jan Szubka. We wspólnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego Gminy Ożarów Mazowiecki, a po Eucharystii i wspólnej kolacji obejrzeli wieczornicę o bł. Józefie Jankowskim, przygotowaną przez kleryków kursu pierwszego, w której alumni przybliżyli najważniejsze momenty z życia tego Męczennika.

2003 – W 25. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II Seminarium przygotowało okolicznościową wystawę zdjęć Ojca Świętego i wysłało życzenia skierowane do pap. Jana Pawła II.

O godz. 17:15, tak jak w całej Polsce, zabiły w Ołtarzewie dzwony, a potem wysłuchano odtworzone z nagrań archiwalnych słowa: „Nuntio vobis gaudium magnum, habemus Papam: Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum Carolum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Wojtyła…” oraz pierwszego przemówienia i błogosławieństwa nowo wybranego papieża. Potem odprawiono nabożeństwo różańcowe, któremu przewodniczył ks. proboszcz Marian Mucha. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. rektor Seminarium Marian Kowalczyk, a okolicznościowe kazanie wygłosił ojciec duchowny Seminarium, ks. Piotr Marek. Uroczystości uświetniła Schola gregoriańska Seminarium pod kierunkiem ks. Dariusza Smolarka.

2004 – W Brusach, w diecezji pelplińskiej, w parafii chrztu bł. Józefa Jankowskiego, pallotyński męczennik został ogłoszony patronem Miasta i Gminy. Działo się to podczas Eucharystii, pod przewodnictwem bpa Bernarda Szlagi. W uroczystości uczestniczyła delegacja pallotyńska, którą reprezentowali głównie klerycy i diakoni z Seminarium w Ołtarzewie, na czele z ks. rektorem Marianem Kowalczykiem i ks. ekonomem Łukaszem Kopaniakiem.

2012 – W Morschach w Szwajcarii zmarł ks. Jan Strauch (ur. 1920 w Radzionkowie, w ówczesnej diecezji wrocławskiej), profesor w seminarium, duszpasterz w Austrii i Szwajcarii, członek prowincji szwajcarskiej. Skomponował melodię do pieśni pallotyńskiej „Boża miłości, zapal nas” i „Rodziną Bożą jesteśmy”. Był bardzo pogodnym i życzliwym człowiekiem.

2014 – W Ząbkowicach Śląskich zmarł ks. Józef Dąbrowski junior (ur. 1936 w Brodnicy, w diecezji chełmińskiej), misjonarz w Rwandzie 1973-80, dyrektor Archiwum Prowincjalnego w Ząbkowicach Śląskich. Miał wielki szacunek do stanu kapłańskiego, a swoją modlitewną pamięcią zawsze otaczał nowo wyświęconych księży i towarzyszył im na ich drodze kapłańskiej.

2018 – W Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, kard. Robert Sarah poświęcił i przekazał dla parafii w Czelabińsku figurę Matki Bożej Fatimskiej. Do Czelabińsku (diecezja nowosybirska, w azjatyckiej części Rosji), przybyli w sierpniu 2018 pierwsi pallotyni: ks. Ivan Vysotski i ks. Siarhei Bildzis, pochodzący z Białorusi, z Delegatury św. Michała Archanioła. Rozpoczęli posługę duszpasterską w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w samym Czelabińsku, oraz w punktach filialnych.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny