Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
16 sierpnia 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 16 sierpnia

1936 – Rektorem domu i Seminarium Duchownego w Ołtarzewie został mianowany ks. Stanisław Wierzbica.

Tego roku do opróżnionych pomieszczeń przez redakcję wydawnictw przenieśli się alumni, księża profesorowie i wychowawcy z Suchar. Wraz z nimi przywędrowała biblioteka ze stosem różnojęzycznych książek. Klerycy ode początku zabrali się do porządkowania biblioteki, a profesorowie pomagali w miejscowym i okolicznym duszpasterstwie. Szybko zorganizował się chór seminaryjny oraz orkiestra. Klerycy wymalowali też kaplicę w parku ołtarzewskim, gdzie gromadzili się wierni z wioski.

Pod koniec tego roku zapadła decyzja o budowie gmachu seminaryjnego.

Wiosną 1937 ks. Stanisław Wierzbica rozpoczął budowę kościoła i gmachu seminaryjnego w Ołtarzewie. Klerycy i bracia z zapałem pracowali przy zwożeniu, wyładowywaniu i przygotowaniu materiałów pod rozbudowę budynku seminaryjnego.

Do IX 1939 oddano do użytku część główną, skrzydło wschodnie domu i kościół po ostatni strop. Budowę seminarium zawierzył ks. Wierzbica całkowicie Matce Bożej. Druga wojna światowa przeszkodziła mu w dokończeniu budowy. Kościół i resztę gmachu seminaryjnego wykończono już po wojnie.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1916 – Franciszek Kilian został obłóczony po raz drugi (pierwszy raz 14 IX 1915), gdyż w kwietniu 1916 nowicjat przerwała mu mobilizacja do wojska.

1928 – W Ołtarzewie nowicjat rozpoczęło 11. maturzystów i ks. Stanisław Szulmiński (pierwszy kurs)  oraz 10.  byłych członków klasy VII (drugi kurs). Pierwszy kurs wykorzystywał na salę wykładową pokój od strony wschodniej, a drugi – następny pokój, równoległy do kaplicy.

1930 – W Ołtarzewie, w dniach 16-22 sierpnia, ks. Stanisław Słaboszewski głosił rekolekcje dla braci (głównie z Warszawy).

1938 – W Ołtarzewie blacharze rozpoczęli zakładać rynny w nowo wybudowanym gmachu seminaryjnym.

1939 – Ks. Wojciech Turowski, radca generalny Stowarzyszenia rozpoczął wizytację kanoniczną polskich placówek Stowarzyszenia.

1950 – Rada Prowincjalna mianowała profesorami w Seminarium Duchownym w Ołtarzewie:

=ks. mgra Piotra Granatowicza – profesorem dogmatyki;

=ks. dra Franciszka Bogdana – profesorem teologii moralnej i prawa kanonicznego;

=ks. dra Józefa Wróbla – profesorem Pisma Świętego.

1950 – Nowicjusze i kilku kleryków profesów oraz braci udało się pod kierownictwem księdza Magistra Nowicjatu z pielgrzymką do Częstochowy, by polecieć się opiece Maryi. W sumie w pielgrzymce uczestniczyło ok. 50 osób.

1958 – W Częstochowie zmarł br. Ignacy Mikołajewski (ur. 1884 w Gawronach, w parafii Mórka, w archidiecezji poznańskiej). W VIII 1914 został powołany do wojska niemieckiego i wysłany na front francuski. Po powrocie z wojny pracował w krawczarni w Wadowicach oraz prowadził kapelę uczniowską. Pracował również w Chełmnie. Od 1953 przebywał w Częstochowie, gdzie zmarł rano 16 VIII 1958. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył wieczorem 20 VIII ks. prowincjał Stanisław Czapla. Jako pierwszy został pochowany w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie. Pozostawił w rękopisie „Pamiętniki i spostrzeżenia założenia Stowarzyszenia Księży Pallotynów na ziemiach polskich” (Wadowice Kopiec 1952-53, AP).

1975 – Ks. Franciszek Bogdan wyjechał do Gdańska, by przeprowadzić 6.dniowe rekolekcje dla pallotynek.

1976 – Po uroczystym pożegnaniu na Karczówce w Kielcach, ks. Jan Janik wyleciał do Brazylii, gdzie pracował przez kilkanaście lat, pełniąc funkcję wikariusza parafii św. Elżbiety w Rio de Janeiro (do 1992), delegata prowincjała na Brazylię (1982-92). W czasie jego rządów delegaturą pallotyni polscy otworzyli nowe placówki w Niterói, Itaperuna oraz przy nowej parafii Miłosierdzia Bożego w Rio de Janeiro. Wybudowano dom delegatury i seminarium duchownego. W latach 1982-89 był redaktorem „Promienia”, biuletynu Delegatury Matki Bożej Miłosierdzia. W tym czasie rozpoczął studia prawa kanonicznego na uniwersytecie Gama Filho w Rio de Janeiro, gdzie uzyskał licencjat, i tam w latach 1985-92 był wykładowcą.

1977 – Ks. prałat Stefan Antosiewicz, liczący 93 lata, rozpoczął prywatnie w Ołtarzewie trzydniowe rekolekcje.

1978 – Ks. Józef Lisiak, w dniach 16-19 sierpnia, prowadził w Ołtarzewie rekolekcje dla pallotyńskich współpracowników.

1982 – Od 16. do 18. sierpnia trwały rekolekcje dla księży z administracji apostolskiej w Białymstoku. Uczestniczyło w nich 42. kapłanów. Rekolekcje prowadził o. Kazimierz Hołda, redemptorysta. Na zakończenie rekolekcji przyjechał bp Edward Ozorowski, administrator apostolski w Białymstoku.

1997 – Dwudziestu współbraci przygotowywało się do złożenia wiecznej konsekracji przez Dyrektorium, które prowadził od 16 sierpnia do 8 września, prefekt Seminarium, ks. Józef Lasak. Rekolekcje wygłosił ks. Roman Forycki SAC, rektor diecezjalnego Seminarium w Ełku. Dyrektorium odbywało się w domu nowicjackim w Ząbkowicach Śląskich.

2006 – W Bundang-Dong, w Korei Południowej, ks. diakon Ok Francis An Dong przyjął święcenia kapłańskie z rąk abpa Henryka Hosera. Neoprezbiter był pierwszym koreańskim pallotynem.

2009 – W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Spišská Nová Ves (Słowacja) br. Daniel Lipták złożył wieczną konsekrację na ręce ks. prowincjała Józefa Lasaka. Uroczystościom przewodniczył wikariusz biskupi. Sanktuarium było wypełnione wiernymi, wśród których obecna była rodzina br. Daniela oraz wielu jego przyjaciół i znajomych, jak również grupa pallotynów i sióstr zakonnych. Br. Daniel jest pierwszym słowackim pallotynem bratem.

2009 – W Bello (Kolumbia) ks. Adam Kraszewski objął funkcję proboszcza parafii Objawienia Pańskiego. Wprowadzenie w posługę proboszcza odbyło się podczas Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem miejscowego biskupa, który wyjaśnił znaczenie sprawowania urzędu proboszcza oraz wyznaczył cele pracy duszpasterskiej na przyszłość. Podziękował też ustępującemu proboszczowi ks. Adamowi Gąsiorowi za 9.letnią posługę.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny