Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
17 czerwca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 17 czerwca

17 czerwca 2018 – Diamentowy jubileusz kapłaństwa (60.lecie) obchodził w rodzinnej parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Jaworznie (dekanat Krzepice, archidiec. częstochowska) ks. Eugeniusz Klimiński SAC, duszpasterz Szpitala Grochowskiego w Warszawie. Przewodniczył on Mszy św., a kazanie wygłosił ks. wiceprowincjał Waldemar Pawlik SAC. W uroczystości uczestniczył ks. Dariusz Śliwiński SAC, ówczesny kapelan Szpitala Grochowskiego.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1836 – Kard. Luigi Lambruschini poinformował pap. Grzegorza XVI o rozpoczętym przez Wincentego Pallottiego dziele, a samemu Wincentemu powiedział, że papież nie sprzeciwia się tytułowi „Apostolstwa Katolickiego”.

1905 – Diakon Augustyn Zaraza (+1956) przyjął w Rzymie święcenia kapłańskie. Studia filozoficzne i teologiczne odbył w Masio i Rzymie.
W tym samym roku udał się do Urugwaju, do Montevideo, do pracy wśród Polonii. Pracował tam przy kościele MB z Lourdes. Po dwóch latach rozpoczął pracę misjonarską wśród włoskich, niemieckich i polskich emigrantów w Brazylii, docierając do nich konno poprzez stepy i puszcze, mieszkając w domu Stowarzyszenia w Sâo Luiz de Casca k. Passo Fundo (1907-11). Był pierwszym administratorem stacji misyjnej i miał do pomocy ks. Domenica Nostrę (†1925). W Sâo Luiz rozbudował kaplicę, w miejscu, w którym później powstała parafia. Była tam kolonia polsko-litewska licząca ok. 200 rodzin. Oprócz nich działalnością duszpasterską objął polskie osiedla w Erechim, Carlos Gomes i Vila Aurea. Ożywiał życie w towarzystwach szkolnych i kółkach rolniczych. Podtrzymywał polskie tradycje i podnosił poziom ekonomiczny osadników.

1916 – czerwiec – Zakończono rok szkolny na Kopcu. Działania wojenne na ziemiach polskich stanowiły dla uczniów duże niebezpieczeństwo dla ich życia, stąd większość uczniów pozostała na miejscu, nie wyjeżdżając na wakacje.

1934 – W Poznaniu, święcenia kapłańskie z rąk Augusta kard. Hlonda przyjęli diakoni: Franciszek Bobrowski (+1980), Franciszek Bogdan (+2008), Stanisław Czapla (+1971), Paweł Drews (+1988), Piotr Oramowski (+1981), Walerian Pączek (w diecezji w USA, +2001), Alfons Pellowski (wystąpił), Julian Zblewski (+1990).

1938 – Pociąg specjalny z Rzymu do Warszawy, wiozący relikwie św. Andrzeja Boboli, przejechał przez stację w Ożarowie. Na stacji kolejowej zebrało się bardzo dużo wiernych, pragnących oddać hołd Męczennikowi. Wśród nich byli klerycy i część księży z Ołtarzewa oraz szkoła z nauczycielami.

1940 – Kl. Alojzy Misiak SAC dostawszy się do niewoli, podczas wojny francusko-niemieckiej 1940 r., został wywieziony do obozu jenieckiego w Szlezwiku w Niemczech (Stalag X A). Przebywał tam od 17 VI 1940 do 14 VII 1942, a potem wrócił do Francji.

1949 – W dniach 18 maja – 17 czerwca tr. ks. prowincjał Stanisław Czapla przeprowadził wizytację kanoniczną domu ołtarzewskiego.

1951 – Ołtarzew odwiedzili klerycy mariańscy z Bielan.

1955 – W Sucharach ks. Augustyn Zaraza obchodził złoty jubileusz kapłaństwa (19 VI w Ołtarzewie).
„Wyjątkowa uroczystość odbyła się 17 czerwca – dzień Złotego Jubileuszu Czcigodnego ks. Augustyna Zarazy. Z dokładnymi szczegółami opisano to w kronice domowej. Uroczystość wypadła w całym programie okazale. Obecnych było ponad 20 kapłanów: przełożony prowincji ks. Stanisław Czapla, z Gdańska ks. rektor Mielewski, z Poznania ks. rektor Len z kazaniem jubileuszowym, ks. profesor Turecki z Kopca, ks. rektor Ramusiewicz z Chełmna oraz wszyscy kapłani z dekanatu nakielskiego. Śpiew ludu w czasie uroczystej sumy ożywiły dźwięki orkiestry dętej, która też koncertowała w czasie obiadu. Po południu nową owację zgotowała Czcigodnemu Jubilatowi sucharska młodzież na akademii, na której po życzeniach odegrano humoreskę: „Przygody pana Macieja”. Uroczystość jubileuszową przeżyliśmy wszyscy głęboko i serdecznie, a nawet najstarsi z uczestników przeżywali taką uroczystość po raz pierwszy” (z kroniki domu sucharskiego).

1962 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk Zygmunta Choromańskiego, bpa pomocniczego archidiecezji warszawskiej, przyjęli diakoni: Andrzej Chełkowski (+2005), Jan Jabłoński (wystąpił), Władysław Nadybał (+2012), Edmund Osmólski (+2016), Kazimierz Parzyszek (+1983), Stanisław Stancel i Marian Szczotka.

1966 – Ks. Eugeniusz Tomaszek został włączony do grupy misyjno-rekolekcyjnej, z zamieszkaniem w Gdańsku przy ul. Elżbietańskiej. W 1970 objął obowiązki proboszcza pallotyńskiej parafii w Poznaniu, po rezygnacji ks. Mariana Sobczyka.

1971 – Z Antwerpii dotarła do Ołtarzewa przesyłka zawierająca metaplex, który posłużył do wymiany dotychczasowych szklanych osłon przy oświetleniu kościoła.

1974 – Obchody 40-lecia święceń kapłańskich obchodził w Ołtarzewie ks. Franciszek Bogdan. Mszy św. koncelebrowanej o godz. 6:30 przewodniczył sam Jubilat. Oprócz miejscowych księży koncelebrowali goście z innych pallotyńskich domów, m.in. ks. Henryk Herkt, ks. Stanisław Orlicki, ks. Krzysztof Margasiński. Śpiewał chór seminaryjny kleryków pod kierunkiem ks. Stanisława Rysia. W czasie spotkania z Jubilatem wspominano bogatą przeszłość Seminarium oraz wielki wkład ks. Bogdana w rozwój Prowincji. Szczególnie o doniosłej działalności Jubilata mówił ks. Józef Kołodziejczyk, zastępujący ks. Rektora.

1975 – Do Warszawy przyleciał ks. Nicholas Gorman, generał Stowarzyszenia. Następnego dnia wziął udział w poświęceniu i otwarciu nowego budynku Pallottinum w Poznaniu.

1976 – Tegorocznej procesji Bożego Ciała w Ołtarzewie przewodniczył ks. Paweł Drews.

1978 – Bracia i świeccy pracownicy z Ołtarzewa wyjechali na Międzynarodowe Targi Poznańskie.

1983 – Na mocy dekretu bpa lubelskiego Bolesława Pylaka, przy pallotyńskiej kaplicy Wieczerzy Pańskiej w Lublinie, powstała parafia o tym samym tytule. Pierwszym pallotyńskim proboszczem w Lublinie był ks. Roman Tkacz, a pierwszym wikariuszem ks. Jan Kowalski.
Zanim powstała parafia, pallotyni katechizowali urządzając dwie salki katechetyczne, chodzili do chorych i dzięki życzliwości proboszcza parafii garnizonowej, ks. Stanisława Obszyńskiego, w kaplicy pallotyńskiej dzieci z terenu Sławinka przyjmowały Pierwszą Komunię Świętą, młodzież była bierzmowana, a także na specjalne zezwolenia odbywało się sprawowanie sakramentów Chrztu Świętego i Małżeństwa; pallotyni przewodniczyli też obrzędom pogrzebowym.

1983 – Drugi dzień II pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. Od wczesnych godzin rannych alumni ołtarzewscy zajęli swoje pozycje na trasach przejazdu Ojca Świętego. Prasa, radio i telewizja podały wiadomość o zatrzymaniu człowieka przebranego w sutannę, który chciał dostać się w pobliże Ojca Świętego. Został zatrzymany przez naszych kleryków: Waltera Rachwalika i Waldemara Seremaka.

1987 – Bp sandomiersko-radomski Edward Materski poświęcił dom rekolekcyjny „Damaria” w Czarnej. Tylko do końca tego roku skorzystało z pobytu na rekolekcjach i dniach skupienia w Czarnej 13 grup (352 osoby). Najczęściej z rekolekcji zamkniętych oraz dni skupień korzystały pallotyńskie Wieczerniki Miłosierdzia Bożego, Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego i Sekretariat Misyjny, a także Wyższe Seminarium Duchowne w Katowicach i Kuria Diecezjalna w Częstochowie.

1989 – W Poznaniu zmarła s. Krystyna Chrzanowska (ur. 1913 w Małym Głęboczku k. Brodnicy), pallotynka. Pracowała najpierw w domach Zgromadzenia, następnie w katechizacji, a najdłużej w służbie zdrowia w szpitalach oraz w domach dla przewlekle chorych.

1998 – Erygowano wspólnotę Stowarzyszenia w Sosnowcu. Pallotyni zamieszkali w nowo wybudowanym domu.

2000 – W Hermaniszkach na Białorusi został poświęcony kościół pw. Trójcy Świętej.

2001 – W Lidgerwood (USA) zmarł ks. Walerian Pączek (ur. 1909 w Lipinkach Królewskich, w parafii Lubichowo, w diecezji chełmińskiej), pallotyn w prowincji polskiej, od 1946 w Regii Miłosierdzia Bożego, od 1963 w diecezji Fargo w USA; podczas II wojny światowej zastępca dziekana Grupy „Północ” i kapelan zgrupowania „Róg”, ps. Germen, pułkownik.
Po przejściu do diecezji był proboszczem parafii św. Jana Nepomucena w Lidgerwood (od 1968 połączona z parafią św. Bonifacego). W II 1975 został proboszczem w Grand Forks, a od 1989 w Mantador, gdzie w 1984 obchodził 50-lecie kapłaństwa (Paczek Valerian, „On the Golden Jubilee of Dr. Fr. Valerian Paczek”, [bmw]). W 1986 przeszedł na emeryturę i zamieszkał w małym domu w Lidgerwood, który zbudował.
1 I 1964 został awansowany przez gen. Władysława Andersa na stopień podpułkownika w Korpusie Oficerów Duchowieństwa Polskiego na Uchodźstwie, 1967 przyznano mu medal wojska (czwarty z kolei), 30 VIII 1967 Krzyż Armii Krajowej, a 11 XI 1979 krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 10 XI 1990 został awansowany do stopnia pułkownika.

2003 – Ks. Andrzej Kozdrój obronił pracę doktorską na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Gregoriana. Tytuł pracy brzmiał: „O voi tutti assetati venite all’acqua…” Studio esegetico-letterario di Is 55 conncesso all’ analisi „holistica” dei temi del Capitolo 55″ („O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody…” Studium egzegetyczno-literackie 55. rozdziału Izajasza oraz „holistyczna” analiza tematów 55. rozdziału”.
– Ks. Janusz Rogiński na Papieskim Instytucie Biblijnym przedstawił pracę licencjacką: „Il significato apostolico della metafora dello sport in 1Co 9,24-27” („Sens apostolski metafory sportowej w 1 Kor 9,24-27”).

2004 – W Ołtarzewie odbyły się egzaminy licencjackie dwóch Sekcji Instytutu Teologii Apostolstwa. Komisji egzaminacyjnej przewodniczył ks. prof. dr hab. Lucjan Balter. Wszyscy zdali na „cum laudae”. Wśród licencjatów znalazło się kilku naszych starszych współbraci.

2012 – Br. Grzegorz Żochowski złożył konsekrację wieczną.

2013 – Ks. Witold Urbanowicz przekazał Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie namalowany przez siebie portret gen. Stanisława Maczka (+1994).

2018 – W parafii św. Wincentego Pallottiego przy ul. Skaryszewskiej miała miejsce impreza religijno-kulturalna w ramach Praskich Dni Rodziny pt. „Święty z sąsiedztwa”.
O godz. 12.00 odprawiono Mszę św. z indywidualnym błogosławieniem rodzin Najświętszym Sakramentem. Mszy przewodniczył ks. Marek Kruszewski.
Po Mszy odbył się uliczny Festyn z kawiarenką, bigosem, grillem, ciastami, wyciskanymi sokami, stoiskami artystycznymi, antykwariatem, grami i zabawami, malowaniem twarzy, rękodziełami, grami planszowymi, teatrem lalek dla dzieci ze sztuką „Leszczynowe dary”, występem zespołu tanecznego MBB Bartoń oraz koncertem zespołu – La Pallotina.

2019 – W dniach 16-17 czerwca gośćmi domu warszawskiego byli Wyżsi Przełożeni naszego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego: ks. generał Jacob Nampudakam i ks. wicegenerał Józef Lasak. Zatrzymali się u nas w drodze do Ząbkowic Śląskich, gdzie 17 czerwca rozpoczęło się Europejskie Spotkanie Wyższych Przełożonych Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, zorganizowane tam w 100-lecie założenia domu pallotyńskiego.
Na wieczornej rekreacji (16 czerwca) ks. generał Jacob Nampudakam podzielił się z nami najnowszymi informacjami ze świata pallotyńskiego, a następnego dnia po śniadaniu, przed odjazdem do Ząbkowic, spotkał się na kawie ze współbraćmi w „ogrodzie” ks. Jerzego.

2019 – Dom Zarządu Prowincjalnego w Warszawie odwiedził ks. Czesław Zając SAC, misjonarz z Brazylii.
Na misje wyjechał z Polski w 1973, w pierwszej grupie misjonarzy, razem z ks. Janem Jędraszkiem (+2011) i ks. Tadeuszem Korbeckim (+2016).

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny