Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
17 maja 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 17 maja

1941 – W Ołtarzewie gestapo aresztowało ks. Norberta Pellowskiego i ks. Stanisława Jaworskiego (ten ostatni z niewiadomych powodów został zwolniony z więzienia na Pawiaku, bo wstawił się za nim nieznany człowiek). 28 V 1941 ks. Norbert został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie zmarł 15 III 1942. Był oznaczony numerem obozowym 16769. Jest kandydatem na ołtarze w grupie Henryka Szumana i 122 towarzyszy (II grupa Męczenników z okresu II wojny światowej).

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1818 – W uroczystość Trójcy Przenajświętszej ks. Wincenty Pallotti odprawił Mszę prymicyjną przy głównym ołtarzu Ofiarowania Pańskiego, w kościele del Gesù we Frascati. Towarzyszyła mu najbliższa rodzina i przyjaciele.

1849 – W czasie trwającej rewolucji rzymskiej (Wiosna Ludów) ks. Wincenty Pallotti napisał listy po łacinie do Ferdynanda, króla Neapolu i do alumnów Kolegium Rozkrzewiania Wiary.

1890 – Dzięki staraniom ks. Carla Marii Orlandiego (wikariusz generalny Stowarzyszenia 26 IV 1889 – 22 I 1890), Kongregacja Świętych Obrzędów zatwierdziła oficjum brewiarzowe i tekst Mszy o NMP Królowej Apostołów.

1932 – Na Kopcu, klasa II i III Collegium Marianum urządziły wycieczkę z ks. profesorem Janem Maćkowskim na Gancarz i Leskowiec. Wyprawa rozpoczęła się o godz. 5:45, a zakończyła się o 20:45.

1936 – Seminarium w Ołtarzewie odwiedzili: ks. prowincjał Jan Maćkowski i ks. Józef Zawidzki, radca prowincjalny i rektor domu przy Krakowskim Przedmieściu 71 w Warszawie.

1938 – Gościem Seminarium był ks. prowincjał Jan Maćkowski i ks. Albin Łukiewski, ekonom prowincjalny.

1942 – W uroczystość Królowej Apostołów, odbyło się na Kopcu poświęcenie obrazu Królowej Apostołów, pędzla Adama Styki i uroczysta akademia, którą przygotowali klerycy. Obraz przywiózł z Warszawy w maju tr. ks. prowincjał Jan Maćkowski.
Artysta ten namalował najpierw dla pallotynów obraz „Królowej Apostołów”, który trafił do kaplicy, znajdującej się w pomieszczeniach obecnego refektarza w Ołtarzewie. Został on dość dobrze przyjęty przez pallotynów. Wtedy ks. Józef Wróbel, ekonom prowincjalny, zamówił dwa takie same obrazy „Królowej Apostołów”. Jeden z nich został umieszczony w kaplicy na Kopcu.

1972 – Ks. Stanisław Kuraciński wyjechał z pomocą duszpasterską do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Przez tydzień czasu wspomagał tam ks. Leona Niechoja SAC, duszpasterza Polaków pracujących w niemieckich zakładach pracy w okolicach Weimaru.

1977 – Członkowie wspólnoty ołtarzewskiej (ośmiu księży i jeden brat) wyjechało na kilka dni do NRD, w ramach wycieczki. Pierwszy nocleg był u cystersów w Rosenthal. Następny dzień poświęcono zwiedzaniu Galerii Drezdeńskiej oraz ważniejszych miejsc w „Szwajcarii Saksońskiej”. Nocowano w Weimarze u ks. Erwina Siebersa SAC. W trzecim dniu zwiedzano Weimar, Erfurt i Wartburg. Ostatni dzień poświęcono na Lipsk oraz Berlin Wschodni. Kolejny nocleg był już w pallotyńskim domu w Poznaniu. Kronikarz wspominał, że „piękna pogoda była tylko w jeden dzień. Pozostałe dni były deszczowe i chłodne”.

1978 – Seminarium odwiedził ks. prof. H. Caselles, profesor Pisma Świętego w Katolickim Uniwersytecie w Paryżu, w towarzystwie ks. doc. Jana Łacha.
– Misjonarze pallotyńscy z Rwandy, przebywający w kraju na urlopie: ks. Józef Baran, ks. Antoni Myjak, ks. Ryszard Pawłowski, spotkali się ze wspólnotą seminaryjną, dzieląc się wrażeniami z pracy misyjnej.
– Neoprezbiterzy pojechali z ks. prefektem Czesławem Parzyszkiem do Częstochowy, aby na Jasnej Górze odprawić Mszę św. prymicyjną.

1979 – Br. Jan Zgłobica powrócił do Polski. Od 1976 pracował w Brazylii, przy parafii św. Elżbiety w Rio de Janeiro. Rada Prowincjalna zadecydowała o jego pozostaniu w Polsce. Skierowała go do Poznania, do pracy w Wydawnictwie Pallottinum.

1980 – W uroczystość Królowej Apostołów, konferencję ascetyczną dla wspólnoty, podczas trwania dnia skupienia, wygłosił ks. rektor Roman Forycki. Na Mszy św. wspólnotowej o godz. 12:00 homilię głosił ks. Józef Lisiak.

1987 – W Ołtarzewie, w dniach 17-23 maja odbył się Kongres Sekretarzy Misyjnych ze wszystkich prowincji naszego Stowarzyszenia. Kongres zakończyła Msza św. celebrowana pod przewodnictwem Józefa kard. Glempa Prymasa Polski.

1995 – Z uwagi na stan zdrowia ks. Józef Klaper powrócił z USA do Polski i został ponownie mianowany rektorem i proboszczem w Wałbrzychu. Funkcje te pełnił aż do śmierci w 2002. W Stanach Zjednoczonych przebywał od 1985 jako rektor domu w North Tonawanda i delegat prowincjała w USA.

1997 – W Żytomierzu na Ukrainie, diakon Anatolij Siciński, przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa żytomiersko-kijowskiego, Jana Purwińskiego.

2001 – Rada Prowincjalna Prowincji Chrystusa Króla powołała do istnienia Sekretariat ds. Misji w Delegaturze Świętych Cyryla i Metodego na Słowacji i w Czechach.

2002 – Odbyła się Eucharystia prymicyjna nowo wyświęconych współbraci. Mszy św. przewodniczył ks. Paweł Marniak, a Słowo Boże „pełne radości i zapału” wygłosił ks. Tomasz Kalisz. Po Mszy św. wszyscy neoprezbiterzy udzielili wspólnocie prymicyjnego błogosławieństwa.

2004 – poniedziałek – Ks. Marian Kowalczyk, rektor Seminarium ogłosił ten poniedziałek, bezpośredni po święceniach kapłańskich, dniem wolnym od wykładów.
Pallotyńscy neoprezbiterzy otrzymują od szeregu lat święcenia kapłańskie w sobotę, stąd najbliższa niedziela jest czasem wielu prymicji w kościołach parafialnych naszych neoprezbiterów. Większość alumnów Seminarium ołtarzewskiego wyjeżdża na te uroczystości. Aby zatem umożliwić klerykom pełne uczestnictwo w uroczystościach prymicyjnych i powrót do Seminarium, ksiądz rektor pozytywnie odpowiedział na prośby alumnów, ogłaszając poniedziałek dniem rektorskim.
– Wykorzystując fakt wyjazdu alumnów i księży, ks. Łukasz Kopaniak, ekonom Seminarium, urządził tego dnia wspólną wycieczkę dla świeckich pracowników Seminarium.

2013 – Z inicjatywy sekretarza ds. Misji ks. Grzegorza Młodawskiego została poświęcona, przed budynkiem Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego i Ewangelizacji Wschodu w Ząbkach, figurka Matki Bożej Słowa z Kibeho w Rwandzie. Jest to pierwsza kapliczka z wizerunkiem Maryi z Afryki w pallotyńskiej wspólnocie w Polsce. Przy poświęceniu kapliczki obecni byli księża i bracia z Sekretariatu Misyjnego.

2014 – Ks. Bruno Ateba Edo, przełożony regionalny Regii Trójcy Świętej w Kamerunie i Nigerii przyjął święcenia biskupie przez posługę biskupa Piero Pioppo, nuncjusza apostolskiego w Kamerunie i Gwinei Równikowej i objął diecezję Maroua-Mokolo. W liturgii święceń biskupich uczestniczył przełożony generalny ks. Jacob Nampudakam, przełożony prowincjalny Prowincji Serca Jezusowego ks. Helmut Scharler, przełożony regionalny Regii Świętej Rodziny ks. Romuald Uzabumwana. Konsekracja biskupia bpa Ateby Bruna przypadła w setną rocznicę śmierci bpa Heinricha Vietera, założyciela misji pallotyńskiej i pierwszego wikariusza apostolskiego w Kamerunie.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny