Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
17 stycznia 2020


PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 17 stycznia

1952 – Ks. prowincjał Stanisław Czapla poświęcił w Kościelisku na Krzeptówkach niewielki dom uzdrowiskowy, wybudowany przez ks. rektora (zarządcę domu) Ignacego Cieślaka. Dom „przeznaczony był dla członków Stowarzyszenia, którym potrzebne jest leczenie lub kuracja w klimacie wysokogórskim”.

****************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1930* – Kucharz Normiński rozpoczął pracę w kuchni w Ołtarzewie.

1945 – W godzinach popołudniowych przed dom seminaryjny zajechało auto ciężarowe z polskimi żołnierzami z dywizji im. Tadeusza Kościuszki, co świadczyło, że Ołtarzew został wyzwolony.
W ołtarzewskiej kronice zanotowano: „O godzinie 12.12 zobaczyliśmy na szosie czołgi i naszych kochanych polskich żołnierzy Armii Berlinga. Radość nieopisana”.

1949 – Ks. Stanisław Hereśniak rozpoczął pracę w Gdańsku, w placówce przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Pracował tu do 1953, a następnie przeszedł do domu przy ul. Elżbietańskiej (do 1957).

1951 – W Pinelands w RPA zmarł bp Franziskus Xaver Hennemann SAC, wikariusz apostolski Cape Town i tytularny biskup Coptus.
Urodził się 27 X 1882 w Helhausen w Niemczech. 25 X 1903 złożył pierwszą profesję w Stowarzyszeniu. 24 VI 1907 przyjął święcenia kapłańskie i wyjechał na misje do Kamerunu. 16 VII 1913 został mianowany koadiutorem wikariusza apostolskiego Kamerunu (bpa Heinricha Vietera) i tytularnym biskupem Coptus. 26 IV 1914 w katedrze w Douala odbyła się konsekracja biskupia – głównym konsekratorem był bp H. Vieter. 7 XI 1914 objął wikariat Kamerunu. 21 VI 1922 został mianowany prefektem apostolskim Przylądka Dobrej Nadziei w Afryce Południowej – od 30 VI 1933 został podniesiony do godności wikariusza apostolskiego (13 VI 1939 została zmieniona nazwa wikariatu – z Przylądka Dobrej Nadziei (Cape of Good Hope) – na Cape Town). 12 XI 1949 złożył rezygnację z pełnionej funkcji.
Był głównym konsekratorem bpa Johna Baptisty Rosenthala SAC (23 V 1948) i bpa Bruna Augusta Hippela SAC (13 II 1949).
10 VII 1921 w Limburgu udzielił święceń kapłańskich ks. Wojciechowi Turowskiemu. Przyczynił się do fundacji pierwszego szwajcarskiego domu pallotynów w Gossau (1920).

1971* – W Ołtarzewie rozpoczęto Tydzień modlitw o o jedność chrześcijan. Kazania o tej tematyce były głoszone w czasie triduum przed uroczystością św. Wincentego Pallotiego. Wygłaszali je: ks. Jan Pawlik, ks. Tadeusz Gliński i ks. Józef Kołodziejczyk.
– Parafia ołtarzewska zorganizowała opłatek dla ministrantów i ich rodzin. W spotkaniu, które odbyło się w refektarzu seminaryjnym, wzięło udział ok. 120 osób.

1973* – Od 17 stycznia do 17 kwietnia kandydaci na misje do Rwandy rozpoczęli kurs języka francuskiego w Zakopanem. Trzymiesięczną naukę prowadziła lektorka Maria Romanowska z Warszawy.
Fotografię zob. w oddzielnym poście

1974 – Tego dnia w Ołtarzewie ks. Zenon Modzelewski, superior Regii Miłosierdzia Bożego, odbył spotkanie ze współbraćmi, na którym przybliżył wiele różnych spraw środowiska polonijnego Francji.
Fotografię zob. w oddzielnym poście

1976 – Prof. Peter Meinhold (+1981), ewangelicki teolog i historyk Kościoła, wygłosił wieczorem w Seminarium referat pt. „Urząd jedności – 10 lat ekumenizmu”.

1980 – Editions du Dialogue wydało książkę pt. „Chrześcijanie wobec praw człowieka” (red. Roman Cieślewicz). Są to materiały z sesji odbytej w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie w dniach 8-16 XI 1977. Autorami referatów byli: Bohdan Cywiński, Stanisława Grabska, Andrzej Grzegorczyk, Jerzy Jedlicki, Jakub Karpiński, Tadeusz Mazowiecki, Władysław B. Skrzydlewski, Adam Stanowski, Jolanta Strzelecka, Jan Strzelecki, Jerzy Turowicz.

2002 – Wybuchł wulkan Nyiragongo, który zniszczył miasto Goma w Kongo. Szczęśliwie ocalałe Pallotyńskie Centrum Formacji „Genezaret” w Keshero (dzielnica miasta Goma), przyjęło pacjentów ze zniszczonego miejscowego szpitala i siostry bernardynki z Goma, które czasowo musiały opuścić swój klasztor.

2004* – W Ołtarzewie odbyła się pierwsza próba tegorocznego Misterium Męki Pańskiej. Tekst Misterium napisał ks. Franciszek Mickiewicz, wykładowca Pisma Świętego i prefekt alumnów. Reżyserem spektaklu był kl. Patryk Michalski, odpowiedzialny za kulturę w WSD. W roli Jezusa wystąpił kl. Przemysław Krawiec, Apostoła Jana zagrał kl. Michał Górski, Apostoła Piotra – Piotr Bełczowski, Judasza – kl. Krzysztof Wernicki. Sztuka pokazywała istotną rolę świadków w Misterium, dlatego nosiła tytuł „Bądźcie moimi świadkami”.

2011 – W Pruszkowie odbył się pogrzeb p. doktor Zofii Michalskiej z d. Kalisiewicz, która przez długie lata prowadziła seminaryjny gabinet stomatologiczny. Zmarła 12 I.