Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
18 listopada 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 18 listopada

1947 – Na Kopcu odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Alojzego Majewskiego. Na pogrzeb przybył z Rzymu generał Stowarzyszenia, ks. Wojciech Turowski, który odprawił Mszę św. Mowę pogrzebową wygłosił ks. kanonik Franciszek Miśkowiec (†1955), proboszcz z Kleczy. Po Mszy ks. Generał miał mowę o życiu i zasługach zmarłego, a prowincjał ks. Stanisław Czapla poprowadził kondukt pogrzebowy na cmentarz.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1885 – W Gymnich k. Kolonii urodził się Josef Kentenich, sługa Boży (+1968), pallotyn do 1964, założyciel Ruchu Szensztackiego (1914), więzień obozu koncentracyjnego w Dachau. Jego proces beatyfikacyjny toczy się od 10 II 1975, nihil obstat zatwierdzono 11 I 1991.

1913 – Po zlikwidowaniu domu Stowarzyszenia w Antoniówce, tego dnia do Bochni wyjechał ks. Alojzy Majewski i br. Jan Mielewski. Na miejscu w Antoniówce pozostał jeszcze przez miesiąc ks. Alojzy Hübner z br. Władysławem Kielbratowskim, który uporządkował sprawy gospodarcze domu.

1932 – W pallotyńskim domu w Ołtarzewie miało miejsce zebranie Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa, na którym omawiano sprawę melioracji Ołtarzewa.

1939 – Niemcy zlikwidowali szpital wojskowy w Ołtarzewie. Założyli go 29 IX tr. Seminarium ołtarzewskie opuścili 10 XII.

1945 – W Limburgu zmarł ks. Theodor Mathyssek (Mathissek w akcie chrztu, ur. 1879 w Krapkowicach Opolskich, niem. Krappitz, w diecezji wrocławskiej), z niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej, dr filozofii i teologii, przez 30 lat profesor teologii moralnej i pastoralnej w Limburgu. Przez kilka miesięcy wspomagał też polską prowincję, a potem powrócił do Limburga. Studenci szanowali go jako znakomitego nauczyciela, przekazującego teorię i praktykę w dziedzinie duszpasterstwa parafialnego. Ponadto pracował w kurii biskupiej w Limburgu. Utrzymywał też stały kontakt duszpasterski z polskimi ośrodkami emigracyjnymi w Niemczech.

1949 – W rodzinnych Zembrzycach, został pochowany ks. Karol Kurek. Mszę św. pogrzebową odprawił ks. Józef Motyka (†1968), dziekan dekanatu suskiego i proboszcz z Mucharza, kazanie wygłosił ks. kanonik Stanisław Wilk (†1966) z Zembrzyc, a ks. Józef Ramusiewicz SAC odprawił egzekwie i poprowadził kondukt na cmentarz parafialny, gdzie miał jeszcze mowę. W pogrzebie uczestniczyło również kilku księży z okolicznych parafii, a z pallotynów ks. Tadeusz Michałek, ks. Kazimierz Skrzypczak, 16 kleryków i delegacja 3 chłopców z wieńcem, z Collegium Marianum.

1954 – Nocą z 17 na 18 XI zmarł w Limburgu br. Anton Zwoliński z niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej. Ur. się w 1867 w Rybnie, w parafii Rumian, w diec. chełmińskiej. W 1900, będąc obecny w Limburgu na pogrzebie swego brata Andrzeja, nowicjusza pallotyńskiego, zdecydował się na wstąpienie do Stowarzyszenia. Pracował jako kucharz lub zarządca gospodarstwa domowego w kilku domach, m.in. w Ząbkowicach Śląskich (Frankenstein). Brat Antoni był pobożnym i pracowitym członkiem Stowarzyszenia.

1974 – W dniach 18-29 XI trwały w Ołtarzewie obrady Zebrania Prowincjalnego. Określono wtedy kierunki działalności apostolskiej polskiej prowincji na najbliższe lata. Były nimi: 1. Formacja apostolska świeckich, 2. Tworzenie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, 3. Praca na rzecz ekumenizmu, 4. Działalność na rzecz misji, 5. Troska o niewierzących, 6. Apostolstwo społeczne, 7. Działalność na rzecz  wykorzystania środków masowego przekazu  dla celów apostolskich.

1976 – W dniach 17-18 listopada odbył się pogrzeb ks. Wacława Markowskiego, redaktora i wicedyrektora wydawnictwa Pallottinum, profesora Pisma Świętego w Ołtarzewie. Najpierw 17 listopada została odprawiona msza w kaplicy pallotyńskiego domu w Otwocku, podczas której kazanie wygłosił ks. Roman Szczygieł. Następnie 18 XI odprawiono mszę pogrzebową w Ołtarzewie, której przewodniczył ks. Piotr Granatowicz, pochodzący z parafii rodzinnej zmarłego. Homilię wygłosił ks. prowincjał Józef Dąbrowski. W pogrzebie uczestniczyło 50 księży i wierni z Otwocka. Obecna była matka zmarłego. Na cmentarz kondukt poprowadził ks. Edmund Boniewicz, rektor domu w Otwocku. Zmarły został pochowany w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu ołtarzewskim.

1976 – W Ołtarzewie Rada Prowincjalna miała swoje posiedzenie.

– Do Rwandy, po urlopie spędzonym w kraju, wyjechał przez Paryż ks. Stanisław Niewiarowski.

1978 – Wspólnota ekumeniczna alumnów ołtarzewskich wyjechała na spotkanie ekumeniczne do Warszawy, do Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. Dyskusja toczyła się na temat: „Czym jest prawdziwa modlitwa?”.

Zjednoczony Kości Ewangeliczny w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej istniał w latach 1947-88 i skupiał pięć polskich wspólnot protestanckich. Po rozpadzie powstały cztery Kościoły: Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w RP, Kościół Ewangelicznych Chrześcijan, Kościół Zborów Chrystusowy i Kościół Zielonoświątkowy w RP.

1978 – W Kigali, w Rwandzie, odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Piotra Granatowicza, profesora WSD w Ołtarzewie, redaktora i dyrektora Pallottinum, misjonarza w Rwandzie. Najpierw w katedrze w Kigali odprawiona została Msza św. z udziałem wszystkich 6 biskupów Rwandy, nuncjusza apostolskiego, ponad 50 księży, wielu sióstr zakonnych i tłumów wiernych. Mszy sprawowanej w języku kinyaruanda, łacińskim i francuskim przewodniczył abp Kigali Vincent Nsengiyumva (†1994) i on też wygłosił kazanie pogrzebowe. Na pogrzeb przyjechali współbracia ze wszystkich placówek pallotyńskich Rwandy. Z katedry św. Michała kondukt pogrzebowy, składający się z wielu samochodów, udał się na Gikondo, do pallotyńskiej parafii na przedmieściach Kigali. Jest to dzielnica najbiedniejszych i najbardziej zaniedbanych moralnie ludzi. Tam w obrębie parceli pallotyńskiej, blisko domu mieszkalnego, złożono zmarłego do grobu. Ostatnim ceremoniom nad grobem przewodniczył abp Nsengiyumva, a abp Kabgayi Szwajcar André Perraudin MAfr (†2003) wygłosił wzruszające przemówienie; obecny był też Phocas Nikwigize, bp Ruhengeri. W tej części pogrzebu uczestniczyło wielu Rwandyjczyków, dzieci i dorosłych, którzy chcieli zobaczyć odmienne zwyczaje abazungu (Rwandyjczycy zmarłego zawijają w matę, którą przynoszą do kościoła, a po pokropieniu wodą święconą zanoszą na cmentarz, odmawiając po drodze różaniec. O grobach nie pamiętają, a one same z upływem czasu zrównują się z ziemią). Ks. Granatowicz był pierwszym pallotynem, który spoczął w ziemi rwandyjskiej.

1979 – Ks. Stanisław Rudziński przeprowadził na Jasnej Górze nocne czuwanie dla młodzieży z duszpasterstwa współpracowników pallotyńskich. Liczba uczestników wynosiła 180 osób.

– Dzień skupienia dla współpracowników poprowadził w Ołtarzewie dla 60. osób ks. Jan Kwidziński.

1980 – W Magdalence 16. alumnów VI. kursu rozpoczęło rekolekcje przed diakonatem.

1981 – W Ołtarzewie rozegrany został finałowy pojedynek w tenisie ziemnym pomiędzy kl. Maciejem Bąkowskim a Tadeuszem Wojdą. Mistrzem został ten ostatni.

1983 – W Seminarium w Ołtarzewie odbyła się próba generalna jesiennej sztuki pt. „Święty Wincenty Pallotti Apostoł Miłości”. Scenariusz napisał kl. Tadeusz Machlarz, reżyserował kl. Józef Olech, a w roli głównej wystąpił kl. Jerzy Gugała. Muzykę do sztuki napisali: kl. Dariusz Smolarek i kl. Marek Krzywoń. Mimo trudnej treści sztuka spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony widzów.

1985 – Instytut Teologii Apostolstwa w Ołtarzewie zorganizował w naszym Seminarium sympozjum naukowe poświęcone problematyce apostolstwa świeckich. Okazją do podjęcia tego tematu było: XX.lecie uchwalenia przez Sobór Watykański II Dekretu o apostolstwie świeckich („Apostolicam auctositatem”) oraz ukazanie się z okazji zapowiedzianego Synodu Biskupów dokumentu „Lineamenta Synodu Biskupów w roku 1987” nt. „Powołanie i posłannictwo ludzi świeckich w Kościele i świecie”.

Były dwa referaty: Franciszka kard. Macharskiego, „Apostolstwo świeckich w Polsce w okresie posoborowym” oraz bpa katowickiego Herberta Bednorza, „Geneza Dekretu o apostolstwie świeckich”. Bp Bednorz był ojcem Soboru Watykańskiego II i współtwórcą Dekretu.

Dyskusję panelową nt. „Powołanie i posłannictwo ludzi świeckich w Kościele i świecie w świetle „Lineamenta Synodu Biskupów z roku 1987”, zapoczątkowały cztery wypowiedzi: ks. prałata Józefa Michalika z Rzymu, ks. Anastazego Bławata SAC, Teresy Kukułowicz z Warszawy i ks. Eugeniusza Werona SAC. Po tych wypowiedziach rozwinęła się gorąca dyskusja duchowieństwa i osób świeckich.

1985 – Zmarły ks. Witold Sikora, misjonarz w Rwandzie 1980, dyrektor techniczny drukarni Pallotti-Presse, został pochowany na cmentarzu pallotyńskim w Kigali-Gikondo. We Mszy pogrzebowej uczestniczyło dwóch biskupów i ok. 70 księży.

1990 – W dniach 17-18 listopada pięciu alumnów z Ołtarzewa uczestniczyło w XII. Rajdzie Kościuszkowskim. Trasa rajdu prowadziła: Chotomów PKP – Skrzeszew (17 XI) i Skrzeszew – Poniatów – Wieliszew PKP (18 XI).

1994 – W Kielcach, w grobie rodzinnym na Cmentarzu Nowym, pochowany został ks. Jacek Jakubczyk (ur. 1965; święcenia kapłańskie 1992), duszpasterz na Białorusi od 1992.

1995 – Odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Stanisława Płońskiego, duszpasterza we Francji, misjonarza w Algierii. Rozpoczęto je najpierw Mszą św. w kościele St. Pierre du Gros Caillou w Paryżu, a zakończono w Osny złożeniem do grobu na cmentarzu pallotyńskim.

1996 – Powołano do istnienia Sekretariat Fatimski Prowincji Chrystusa Króla. Początkowo dyrektorem Sekretariatu był ks. Marian Mucha, a obecnie – od 2008 jest ks. Krzysztof Czapla. Aktualnie siedziba Sekretariatu mieści się w domu Stowarzyszenia w Zakopanem. Sekretariat jest agendą Zarządu Prowincjalnego do spraw promocji Orędzia MB Fatimskiej i krzewienia kultu fatimskiego.

1999 – Jubileusz 65-lecia kapłaństwa i 90. lat życia obchodził uroczyście w Ołtarzewie ks. Franciszek Bogdan. Z tej okazji dedykowano mu książkę pamiątkową: „I nic nad Boga. Apostolski wymiar życia konsekrowanego. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu Franciszkowi Bogdanowi SAC z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin i sześćdziesięciopięciolecia święceń kapłańskich” (red. Alfred Dyr, Paweł Góralczyk, Ząbki 1999).

2007 – W Tucholi, w kościele parafialnym, w miejscu chrztu ks. Alojzego Hübnera (1880), mistrza nowicjatu, współzałożyciela Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego na ziemiach polskich, umieszczono tablicę upamiętniającą to wydarzenie.

2007 – W Kutnie ks. diakon Artur Wierzbicki przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Józefa Zawitkowskiego, łowickiego bpa pomocniczego.

2013 – W murach Centrum Animacji Misyjnej Księży Pallotynów w Konstancinie-Jeziornie, w dniach 18-29 XI, odbywała swe obrady Rada Plenarna Zakonu Braci Mniejszych (po raz pierwszy w Polsce). Tematem obrad była refleksja i podjęcie decyzji w sprawie struktur zakonu na świecie. Rozważano sprawy związane z wiernością charyzmatowi i powołaniu oraz omawiano perspektywy zakonu w kontekście najbliższej Kapituły Generalnej. W obradach uczestniczyło 69. franciszkanów, pochodzących z wszystkich Konferencji Zakonu. Przewodniczył im minister generalny, o. Michael A. Perry OFM.

2014 – W dniach 18-19 XI wspólnotę parafialną i seminaryjną w Ołtarzewie nawiedziła kopia Cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Rekolekcje przed tym wydarzeniem poprowadził ks. Andrzej Mucha, rektor i proboszcz parafii w Sierpcu.

Wieczorem 18 XI Mszy św. przewodniczył metropolita warszawski Kazimierz kard. Nycz. On też wygłosił homilię, podkreślając w niej, że trwanie w tej samej świątyni, wspólnoty seminaryjnej oraz parafialnej jest pięknym świadectwem jedności – „Módlcie się za siebie nawzajem”.

Podczas nawiedzenia kopii cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Ołtarzewie zawierzono Maryi Seminarium Duchowne.

Następnego dnia wieczorem Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Jacek Smyk, a homilię wygłosił ks. Andrzej Mucha. Piękną oprawę muzyczną w czasie liturgii wykonał chór seminaryjno-parafialny „Cantus Firmus” pod przewodnictwem ks. Dariusza Smolarka. Kopia Cudownego Obrazu powędrowała następnie do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim.

2014 – W Michalovcach na Słowacji odbyło się poświęcenie prezbiterium i tabernakulum kościoła Najświętszego Serca Jezusowego. Poświęcenia dokonał bp pomocniczy archidiecezji koszyckiej, Stanislav Stolárik. W uroczystości uczestniczył delegat Delegatury św. Cyryla i Metodego, ks. Vladimír Peklanský, ksiądz dziekan i okoliczni księża proboszczowie. Pallotyni pełnią posługę w Michalovcach od 6 II 2009.

2018 – Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu obchodziło XV-lecie swego istnienia. Mszy św. przewodniczył bp pomocniczy diecezji radomskiej Piotr Turzyński. Obecny był minister Zbigniew Król.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny