Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
18 lutego 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 18 lutego

2018* – W kościele Chrystusa Króla Pokoju przy ul. Skaryszewskiej miała swoje spotkanie, w czwartą rocznicę swego powstania, Światowa Róża Różańca Rodzin i Rodziców Dzieci Uzależnionych (2019: Światowa Róża Różańca Rodziców Dzieci Uzależnionych i Rodzin w Potrzebie). Założycielem i moderatorem Róży jest ks. Paweł Rosik SAC. W tym czasie istniało w Polsce 19 róż.

Program spotkania wymieniał: różaniec, Mszę św., koronkę do Bożego Miłosierdzia, prezentację poszczególnych róż i agapę. Z uczestnikami Róży spotkał się w kościele ks. prowincjał Zenon Hanas SAC.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1852 – Diecezja rzymska rozpoczęła proces informacyjny ks. Wincentego Pallottiego, który zamknięto 2 X 1860.

1916 – Klerycy nowicjusze: Józef Czodrowski, Feliks Magulski i Alojzy Rother zostali powołani do wojska niemieckiego w miejscowości Pirna k. Drezna w Saksonii. Faktycznie przestało istnieć seminarium duchowne (czwarty z filozofów, kl. Augustyn Rolbiecki, powołany do wojska 7 II 1916, powrócił na Kopiec w 1919).

Czodrowski nie powrócił już po wojnie do Seminarium. Magulski zmarł na dyfterię (błonicę) w szpitalu w Płocku 22 VIII 1917 i tam został pochowany na wojskowym cmentarzu.

Rother poległ na froncie rumuńskim 10 VIII 1917, trafiony odłamkiem granatu. Nieznane są bliższe szczegóły jego śmierci. Został pochowany 12 VIII na cmentarzu wojskowym Frunzoaia w Tifşti w Rumunii (okręg Vrancea w Mołdawii; grób I-69).

1919* – Biskup sandomierski Marian Ryx erygował parafię w Czarnej, pow. Końskie. Od 1971 parafię prowadzą pallotyni.

1937* – Trzydniowe rekolekcje w Borzęcinie rozpoczął ks. Stanisław Wierzbica, rektor Ołtarzewa.

1939* – W kaplicy parkowej w Ołtarzewie odprawiono Mszę św. za zmarłego Ojca Świętego Piusa XI (+10 II 1939; pochowany w Bazylice św. Piotra 14 lutego).

1949 – Ołtarzew zdecydował się na zakup obrazu „Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej” słynnego artysty Władysława? Stachowicza (+1979), który zaproponowała rodzina malarza.

1951* – Do Ołtarzewa przybył ks. Franciszek Świerczek, gdzie był zastępcą ojca duchownego i kierownikiem administracji.

1966 – Został rozwiązany okręg misyjny w Mbulu (Tanzania), z powodu trudnej sytuacji personalnej – pracujący tam pallotyni przeszli pod zarząd prowincji irlandzkiej. W 1940 prowincja irlandzka rozpoczęła pracę misyjną w Tanganice (nazwa ówczesnego terytorium mandatowego Wielkiej Brytanii – do 1946, ob. część Tanzanii), gdzie w 1943 powstała prefektura apostolska Mbulu.

1966 – W dniach 17-18 II, w Gdańsku przy kościele św. Elżbiety, odbyło się spotkanie tamtejszej katolickiej inteligencji z pastorem dr Zygmuntem Michelisem (†1977) z Warszawy. Pierwszego dnia było spotkanie z osobami świeckimi, a drugiego z duchowieństwem Gdańska. Temat spotkania dotyczył kultu Maryi (pastor miał matkę katoliczkę).

1971* – W Ołtarzewie redaktor Jacek Woźniakowski, dyrektor Wydawnictwa „Znak”, wygłosił do alumnów interesującą i pożyteczną prelekcję o filmie, po której nastąpiła ożywiona dyskusja.

1973* – W Ołtarzewie bp Władysław Miziołek udzielił święceń diakonatu pallotyńskim alumnom.

1974 – Do Paryża powrócił z Polski ks. Tadeusz Tomasiński, który przebywał w kraju od 20 XII 1973 do 18 II 1974. Ks. Tadeusz został poproszony przez ks. Prowincjała o złożenie sprawozdania z swego wyjazdu do Rwandy (4 X – 8 XI 1973) i ze spotkania Komitetu ds. Misji w Limburgu (początek XII 1973). Rozmawiano też w Polsce o budowie Instytutu Misyjnego w Warszawie. 

– Dla Koła Misyjnego w Ołtarzewie ks. Tadeusz Tomasiński przywiózł aparat do wyświetlania filmów – nabyty we Frankfurcie, a z Belgii film o Rwandzie oraz inny kolorowy film, o który wystarał się ks. Roman Dzwonkowski.

1976 – Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zatwierdził projekt kościoła i plebanii oraz wydał zezwolenie na prowadzenie robót budowlanych w Ożarowie Mazowieckim. W IV 1978 przystąpiono do budowy.

1980 – Editions du Dialogue opublikowało 37. pozycję Kolekcji „Znaki Czasu”: Karola kard. Wojtyły, „Znak sprzeciwu. Rekolekcje w Watykanie od 5 do 12 marca 1976”, Paris 1980. Pierwsze wydanie watykańskich rekolekcji wielkopostnych kard. Wojtyły ukazało się w 1976 w poznańskim Pallottinum.

1985* – Konferencja Episkopatu Polski utworzyła Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy.

Ważnym elementem działalności duszpasterstwa jest formacja rodzin kolejarskich prowadzona w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie przez ks. Ryszarda Marciniaka SAC.

1987* – Seminarium w Ołtarzewie odwiedził biskup z Brazylii …. (?).

1989* – W Seminarium w Ołtarzewie odbyła się prapremiera Misterium Męki Pańskiej, którego reżyserami byli: kl. Andrzej Bafeltowski i kl. Wiesław Błaszczak. Dokonali oni adaptacji scenariusza „Misterium AD 1981” kl. Bogusława Szpakowskiego. Rolę Jezusa z Nazaretu zagrał kl. Piotr Krakowiak, Szymona Piotra – kl. Jerzy Chłopeniuk, Judasza – kl. Jarosław Buchholz, arcykapłana Kajfasza – kl. Krzysztof Marcyński, Szatana – kl. Sławomir Pawłowski, prokuratora Piłata – kl. Jerzy Półtorak. Za scenografię odpowiadała p. Aniela Wojciechowska; konsultacji reżyserskiej udzielił p. Marcin Talarczak z Poznania.

1992 – Z powodu postępującej choroby, ks. Martin Juritsch zrezygnował z piastowanego urzędu przełożonego generalnego i 26 II udał się do Niemiec. 

Sam Generał pisał: „osłabione zdrowie domaga się, bym odpoczął (…). Na sesji Rady Generalnej w dniu 18 II 1992 przedstawiłem moje zamiary odnośnie do rezygnacji i zaproponowałem zwołanie Zebrania Generalnego Nadzwyczajnego, podczas którego przedłożę moją rezygnację z urzędu przełożonego generalnego. W momencie przyjęcia rezygnacji, Zebranie stanie się automatycznie Zebraniem Generalnym Zwyczajnym, przystąpi do wyborów nowego Zarządu Generalnego i podejmie inne kwestie będące w kompetencji Zebrania Generalnego (…), które odbędzie się w Rzymie w dniach 10-25 IX 1992”.

Zebrana XVII Kapituła Generalna przyjęła we wrześniu rezygnację M. Juritscha. Przez najbliższe cztery lata przebywał we Friedbergu, a potem przeniósł się do domu seniora w Bruchsal.

1996* – Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził pallotyńską parafię św. Wincentego Pallottiego w Rzymie, w dzielnicy Pietralata. Odprawił Mszę św. i spotkał się z wiernymi parafii.

2002 – W Ząbkowicach Śląskich zmarł br. Stanisław Sopata (ur. 1916 w Zasadnem, w parafii Kamienica, w diecezji tarnowskiej). W Stowarzyszeniu br. Stanisław pracował na gospodarstwie do późnej starości. Tej pracy oddał wszystkie swe siły. Był wiernym, oddanym i gorliwym członkiem Stowarzyszenia, w którym spędził 66 lat swego życia. Jego pracowite i ofiarne życie zakończyło się długą chorobą i cierpieniem (prawie 9 lat).

W Ołtarzewie br. Sopata przebywał w 1939, skąd przełożony przeniósł go na Kopiec.

2003* – Wieczorem w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, podczas Mszy św. śpiewał chór z Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej z Powsina. Ks. Mirosław Drozdek, kustosz Sanktuarium, wyraził wielkie uznanie dla polifonicznego śpiewu zespołu.

2006* – W Condrongianos na Sardynii, w domu rodzinnym sługi Bożej Elżbiety Sanny został poświęcony ołtarz, a następnie w kościele Krzyża Świętego odprawiono Mszę św., w której uczestniczyli parafianie i goście. Ks. neoprezbiter Andrea Piras przewodniczył koncelebrze, a ks. Jan Korycki, postulator w procesie beatyfikacyjnym Sanny, wygłosił homilię, podkreślając zasługi Sanny dla religijności miejscowej parafii, tak w czasie jej życia jak i po śmierci.

Urząd Gminy Condrongianos odznaczył ks. Jana Koryckiego, tytułem Honorowego Obywatela, w uznaniu zasług we wspomnianym procesie beatyfikacyjnym.

2009 – Przełożony generalny ks. Friedrich Kretz zamianował nową Radę Regii Miłosierdzia Bożego. W skład Rady weszli: ks. Leszek Woroniecki – superior, ks. Marian Faleńczyk – I radca, ks. Aleksander Pietrzyk – radca, ks. Zdzisław Prusaczyk – radca i administrator regii, ks. Adam Gałązka – radca. Nowa Rada objęła sprawowanie urzędu 19 III.

2012 – W Limburgu zmarła s. Maria Knaus (ur. 1927 w Mainz), pallotynka. W latach 1974-86 pełniła funkcję przełożonej prowincjalnej w Niemczech, 1992-98 – przełożonej generalnej, a 2004-10 generalnej prokuratorki misyjnej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Wszystkie swe obowiązki wypełniała z gorliwością, mądrością i roztropnością.

2018* – W Kaplicy Morskiej w kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy statku „Czubatka” na Morzu Północnym w 1955. Na „Czubatce” zginęło 14 osób. Statek należał do Świnoujskiej Odry. Tablicę odsłonił Anatol Magdziak, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły Rybołówstwa Morskiego („Śledziołapów”), a poświęcił ją ks. Piotr Jankowski, długoletni duszpasterz ludzi morza w Szczecinie. On też przewodniczył Mszy św. wraz z ks. Stanisławem Flisem – obecnym diecezjalnym duszpasterzem ludzi morza.

2020** – W Warszawie o godz. 22.00 zmarł br. Jan Cuper (ur. 1938 w Jakimowicach, w parafii Lipa k. Końskich, w ówczesnej diecezji sandomierskiej). W ostatnim czasie już niedomagał fizycznie. 28 stycznia 2020 przeszedł udar pnia mózgu i znalazł się na Oddziale Intensywnej Terapii Szpitala Praskiego. Tam też zmarł, nie odzyskawszy przytomności. Br. Jan Cuper zmarł w 60 roku konsekracji w Stowarzyszeniu.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny